Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Thiện XuânThích Minh ThànhThích Nhật TừThích Trí QuảngThích Quang Thạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

Vấn đáp: Sự liêm khiết tri thức, nghi thức tán tụng sau thời kinh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Lương hoàng sám pháp, nghi thức công cộng Phật giáo, nghi thức tụng niệm - Thích Nhật Từ
Nghi Thức Tụng Kinh A Di Đà - TT Minh Mẫn
Nghi Thức Tụng Kinh Phổ Môn - TT Ấn Long
Nghi Thức Tụng Kinh Pháp Hoa - TT Ấn Long
Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư - TT Ấn Long
Nghi Thức Tụng Kinh Điạ Tạng - TT Ấn Long
Tụng Đọc Kinh Qua Mạng (Kinh A Di Đà Và Nghi Thức) (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) - Phật Âm
Nghi thức cầu siêu - tụng kinh A-di-đà - Thích Quang Huệ
Nghi Thức Đọc Tụng và Trì - Phật Âm
Nghi thức trì tụng chú Đại Bi - Thích Trung Đạo
Nghi Thức Tụng - Thích Trí Thoát
Nghi thức tụng chú Đại Bi - Thích Trung Đạo
Ý Nghĩa Nghi Thức Tụng Niệm - Thích Trí Huệ
Nghi Thức Tụng Niệm - Thích Huyền Vi
Việt hóa nghi thức đọc tụng (10/12/2015) - Thích Nhật Từ
Bồ Tát Đạo 18: Nghi Thức Bố Tát Tụng Giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Tụng NGHI THỨC SÁM HỐI SÁU CĂN VÀ HỒNG DANH - Ngày 23/09/2018 - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Nghi thức tán tụng sau thời kinh | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016) - Thích Thiện Xuân
Tuyển tập các bài tán tụng Phật Giáo theo nghi thức Huế - Phật Âm
Nghi thức tụng niệm Việt phải mang bản sắc Việt - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng-Kinh Từ Bi Thủy Sám-Thầy Thích Chơn Thức Tụng - Thầy Thích Chơn Thức Tụng
Nghi Thức Thực Hành - Thích Thiện Xuân
Hỏi Đáp 28: Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn: Chức Năng Của Chú - Thích Thiện Hữu
Nghi Thức Cúng Tế Có Chính Thức Trong Phật Giáo Hay Không ? - Thích Thông Toàn
Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn - Thích Thiện Hữu
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) - Phật Âm
Kinh Sự Thật Ðích Thực - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Duy Thức Tam Thập Tụng 4 - Bài 4: Thức Thứ 6, Ý Thức, Ý Căn - Thích Tuệ Hải
Duy Thức Tam Thập Tụng 3 - Bài 3: A Lại Da Thức, Mạt Na Thức - Thích Tuệ Hải
Duy Thức Tam Thập Tụng 2 - Bài 2: A Lại Da, Bát Thức Tâm Vương - Thích Tuệ Hải
Duy Thức Tam Thập Tụng (Tập 1) - Bài 1: Thức Và Ngã Pháp - Thích Tuệ Hải
Vấn đáp: Cúng thí thực, phá hòa hợp tăng, phân biệt người đắc đạo, quán đảnh và điểm đạo, tụng kinh - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ & KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ || CHÙA GIÁC NGỘ NGÀY 11/10/2020. - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH CHÁNH TRI KIẾN & KINH BA DẤU ẤN THỰC TẠI | CHÙA GIÁC NGỘ | NGÀY 10/10/2020. - Chùa Giác Ngộ
Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Nên tụng kinh điển nào, đạo tràng tu tập, Chùa to Phật lớn, học Phật không cần học thức, ng - Thích Nhật Từ
Nghi thức chuông mõ - Thích Lệ Trang
Nghi Thức Hương Vân - Thích Pháp Hòa
Bài 4. Nghi Thức Quy Y Tam Bảo - Thích Thiện Chơn
Nghi thức: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Thích Thiện Hữu
Nghi thức áo tràng - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Nghi thức Tịnh độ - Thích Nhật Từ
Nghi thức hành trì - Thích Lệ Trang
Nghi Thức - Thích Chân Quang
Tụng Kinh Online |Trì tụng kinh Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật - Chùa Giác Ngộ
Hỏi Đáp 4: Nghi Thức Áo Tràng 19.07.2015 - Thích Thiện Hữu
Tỳ Ni 03: Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bài 8 Nghi Thức Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
Bài 8. Nghi Thức Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Lạy Sám Hối - Phần 2 ---- HT. - Thích Phước Tịnh
Nghi Thức Lạy Sám Hối (Phần 1) - Thích Phước Tịnh
Bồ Tát Đạo 16: Nghi Thức Thọ Giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 2) - Bốn Oai Nghi Tỉnh Thức - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nghi Thức Quy Y Của Người Phật Tử - TT. Thích Minh Thành
Địa Tạng Chiêm Sát Sám (Nghi Thức) - Pháp Sư Định Hoằng
Nghi Thức Truyền Tam Quy Ngũ Giới - Thích Thiện Chơn
Tam Quy Ngủ Giới 12: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Tam Quy Ngủ Giới 11: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tam Quy Ngủ Giới 10: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tam Quy Ngủ Giới 09: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 13: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 12: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 11: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 10: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Cúng Dường Phật Đản - Thích Thiện Hữu
Nghi Thức Thọ Trai Tại Chùa - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Cúng Quá Đường - Thích Thiện Chơn
Nghi thức cung thỉnh giảng sư - Thích Thiện Xuân
Nghi thức thờ cúng bình thường - Thích Thiện Xuân
Video3 - 16/23 Phước đức, công đức, nghi thức hồi hướng - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Nghi Thức Thờ Cúng Bình Thường 1/4 - Thích Thiện Xuân
Nghi Thức Thờ Cúng Bình Thường 2/4 - Thích Thiện Xuân
Nghi Thức Thờ Cúng Bình Thường 3/4 - Thích Thiện Xuân
Nghi Thức Thờ Cúng Bình Thường 4/4 - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Nghi thức Đai Bị Thập chú, giáo dục khích lệ, trị ma nhập - Thích Nhật Từ
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Quy Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Quy Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Quy Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bài 6. Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Năm Pháp Quán Trong Nghi Thức Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Đấp Y và Nhận Bát - Hướng dẫn cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thích Pháp Hòa
Kinh Tụng - Kinh Lăng Nghiêm và Thập Chú - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1) - Thích Thiện Xuân
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 2) - Thích Thiện Xuân
Thời tụng tọa thiền và tụng kinh buổi sáng 30-05-2019 - Chùa Giác Ngộ
Ý NGHĨA NGHI THỨC THÍ THỰC CÔ HỒN ( PHẦN 4) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Ý NGHĨA NGHI THỨC THÍ THỰC CÔ HỒN( P. CUỐI) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Duy Thức Tam Thập Tụng 10 - Thích Tuệ Hải
Duy Thức Tam Thập Tụng 8 - Thích Tuệ Hải
Duy Thức Tam Thập Tụng 5 - Bài 5: Tâm Sở - Thích Tuệ Hải
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phật Âm
Duy Thức Tam Thập Tụng - Thích Trí Siêu
Nghi thức lễ Hằng Thuận tại viện Chuyên tu - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất - Thích Nhật Từ
Ý NGHĨ THÍ THỰC CÔ HỒN( PHẦN 3) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - TT. THÍCH HẠNH BẢO
Thưc tập không suy nghĩ, 5 quán, như lý tác ý - 14 câu hỏi siêu hình không trả lời - Thích Nhất Hạnh
Bát Quan Trai Giới 30: Nghi Thức Thọ Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 29: Nghi Thức Thọ Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 28: Nghi Thức Thọ Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Duy Thức Tam Thập Tụng 7 - 4 Món Bất Định Tâm Sở: Hối, Miên, Tầm, Tứ - Thích Tuệ Hải
Tỉnh Thức Trong Từng Ý Niệm - Thích Vạn Mãn
Kinh Tụng - Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Thích Huyền Ý tụng - Phần 1 (rất hay) - Thầy Thích Huyền Ý tụng
Duy Thức Tam Thập Tụng 9 - Y Tha Khởi, Biến Kế Sở Chấp - Thích Tuệ Hải
GIỚI THIỆU DUY THỨC TAM THẬP TỤNG (DT 1) - Thích Đức Trường
Phật Học Thường Thức (Kỳ 17) - Từng Bước Vào Đạo - ĐĐ. Thích Minh Thành
An Lạc Từng Bước Chân - Hơi thở ý thức hơi thở mầu nhiệm - Thích Nhất Hạnh
Hướng dẫn nghi thức Phật môn - Phật Âm
Nghi lễ và oai nghi của người tu Phật - Thích Lệ Trang
Kinh Lăng Nghiêm 79 - Thức Ấm: Những Cảnh Giới Thù Thắng Khi Phá Thức Ấm - Thích Tuệ Hải
Vấn đáp: Tinh thần thuần Việt trong các nghi thức của sư ông Làng Mai-Thích Nhất Hạnh - Thích Nhật Từ
Trang nghiêm nghi thức dâng cúng Pháp Y của Phật tử chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Kinh Tụng - Chú Lăng Nghiêm - Thầy Miền Trung Tụng (Rất hay) - Thầy Miền Trung Tụng
Kinh Tụng - Chú Lăng Nghiêm - Thầy Miền Trung Tụng (Rất hay) - Thầy Miền Trung Tụng
TỤNG KINH TỪ BI, KINH CHÂU BÁU, KINH VÔ NGÃ TƯỚNG|| NGÀY 02-04-2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỪ BI, KINH CHÂU BÁU, KINH VÔ NGÃ TƯỚNG|| NGÀY 12 - 04 - 2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỪ BI, KINH CHÂU BÁU, KINH VÔ NGÃ TƯỚNG|| NGÀY 21 - 04 - 2020 - Chùa Giác Ngộ
Nghi Thức Và Nội Dung Cầu Siêu - ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Ý nghĩa và Nguồn gốc Nghi thức CÀI HOA HỒNG trong đại lễ VU LAN | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nghi Thức Thọ Trai - Lớp Giáo Lý - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Sáu Xứ 1 - Kinh Thích Hợp - Làm Sao Dừng Suy Nghĩ Lo Lắng - ĐĐ. Thích Minh Thành
2. Thân Trung Ấm Và Pháp Hộ Niệm 2 (ĐĐ:Thích Nhuận Nghi - www.phatphaptonghop.com) - ĐĐ. Thích Nhuận Nghi
1. Thân Trung Ấm Và Pháp Hộ Niệm 1 (ĐĐ:Thích Nhuận Nghi - www.phatphaptonghop.com) - ĐĐ. Thích Nhuận Nghi
Uy Nghi Cung Kính - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giảng kinh Duy Ma Cật: Không thể nghĩ bàn - 2A - Thích Phước Tịnh
Kinh Đại Bảo Tích Giảng Giải (Kỳ 1) - Tam Tụ Luật Nghi - Thích Trí Quảng
Duy Thức Tam Thập Tụng 6 - Bài 6: Tùy Phiền Não, 20 Phiền Não - Thích Tuệ Hải
NGHI THỨC SÁM HỐI SÁU CĂN 03.03.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
Tụng Kinh Nhật Tụng Thiền Môn - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Sa Di Luật Nghi (Kỳ 1) - Không Sát Sanh, Tôn Kính Phật, Yêu Thương Mọi Loài - Thích Tuệ Hải
Bát Quan Trai Giới 23: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 22: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 21: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Kinh tụng: Bảy cách dứt trừ khổ đau - Thích Vạn Mãn tụng - Thích Vạn Mãn
kinh thuyết giảng thích phước tiến và kinh tụng - Thích Vạn Mãn
Kinh Tụng - Kinh Trừ Khủng Tai Họa - Trọn bộ - Thầy Thích Huyền Ý
KINH VU LAN BÁO HIẾU - ƠN CHA NGHĨA MẸ - TỤNG KINH HAY NHẤT - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phước Đức (Có Lời Kinh) - Thích Hạnh Tuấn
Diễn Đọc: Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi (Tác Giả: Thiền Sư Hám Sơn) - Diệu Pháp Âm
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 32 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 3 - Nghi Vấn - Thích Thanh Từ
Nói về Kinh điển-Loại trừ suy nghĩ lăng xăng- Hành chỉ để thấy - HT Viên Minh giảng - Thích Thanh Từ
Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải 10 - Nhập Bất Tư Nghì Phổ Hiên Hạnh Nguyện - Thích Thanh Từ
Tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Bát Nhã Tâm Kinh) (21 Lần) - Thích Trí Thoát
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tụng phẩm kinh Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa trên đỉnh núi Linh Thứu - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 55 (Kinh Jivaka) - Văn hóa ẩm thực (10/12/2006) - Thích Nhật Từ
Trình Tự Tu Tập 6 - Quy Kính Tam Bảo - Thực Tập Cung Kính - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ngày 4: Chân Kinh, Ngụy Kinh - Học bài học vận hành của Pháp - Suy nghĩ chân chánh ...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Tụng Kinh Phổ Môn (Có Lời) - Thích Viên Minh
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 21.11.2018 - 151. Kinh Khất thực thanh tịnh - Thích Thiện Xuân
Bài 20: Tàng thức, mạc na thức, ý thức - Thích Nhất Hạnh
Tàng thức Mạc Na Thức Ý Thức - HT. Thích Nhất Hạnh
MỪNG PHẬT ĐẢN 2020 | TRÌ TỤNG KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT - KINH DI GIÁO - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh - Đọc Kinh Và Trì Kinh - Thích Vạn Mãn
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Có Chữ, Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng kinh - Thích Tâm Đức
Kinh tụng: Bốn ân lớn - Thích Vạn Mãn tụng - Thích Vạn Mãn
Kinh Tụng A Di Đà - Thích Hạnh Tuệ
Công đức trì tụng kinh Vu Lan - Thích Trí Huệ
Lợi Ích Tụng Kinh - Thích Thiện Tuệ
Lợi Ích Tụng Kinh - Thích Thiện Tuệ
Giá Trị Của Sự Tụng Kinh - Thích Minh Đạo
Vấn đáp: Có nên gõ mõ tụng kinh tại gia - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Phổ Môn - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh A Di Đà - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Văn hóa tụng-trì kinh - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Lăng Nghiêm - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Vu Lan - Thích Tâm Thuận
Tụng kinh - Thích Trí Thoát
TỤNG KINH: - Thích Nhật Từ
Tụng kinh - Chùa Giác Ngộ
Tụng kinh - Chùa Giác Ngộ
5 PPP Số 533 | Lời Kinh Tụng - Thích Hạnh Tuệ
TỤNG KINH QUY Y TAM BẢO - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH - Chùa Giác Ngộ
TRÌ TỤNG KINH - Chùa Giác Ngộ
TRÌ TỤNG KINH - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh - Chùa Giác Ngộ
Bài tụng hạnh phúc - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Phước Báo Của Sự Tụng Kinh - Thích Trung Đạo
Ý Nghĩa Kinh Nhật Tụng - Thích Trí Huệ
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Tụng Kinh - Thích Thiện Xuân
Tụng Kinh tháng Bảy - Thích Lệ Trang
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Hán Việt) - Thích Trí Thoát
Đêm tụng Kinh Pháp Hoa - Phương Thanh
Hỏi Đáp 26: Tụng Kinh Không Mê Tín - Thích Thiện HữuXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký