Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Thiện ThuậnThích Tuệ HảiThích Minh ThànhPháp Sư Pháp VânThích Trí Quảng

Kết Quả Tìm Kiếm

Vấn đáp: Nhận thức vô thường trong cuộc sống hiện tại - Thích Nhật Từ
NHẬN THỨC VÔ THƯỜNG Trong ĐẠO PHẬT | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Phát biểu của Thầy Nhật Từ trong lễ nhận bằng TS danh dự và giải thưởng giáo dục nghiên cứu - Thích Nhật Từ
Nhận Thức Vô Thường Thoát Khổ Đau - Thích Nhật Từ
Thực tập bốn nhận thức trong mười sáu hơi thở Thiền | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Hiểu và thương trong hôn nhân hạnh phúc - Thích Nhật Từ
NHẬN THỨC VÔ THƯỜNG THOÁT KHỎI KHỔ ĐAU. - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng - Thích Nhật Từ
Nhận Thức Đức Phật Trong Thời Hiện Đại - Thích Quang Thạnh
Nhận Thức Về Vô Thường - Thích Pháp Hòa
Thưởng thức và chia sẻ chân lý Phật - Thích Nhật Từ
LƯỢNG TRONG NHẬN THỨC (DT 20) - Thích Đức Trường
TT. Thích Nhật Từ nhận giải thưởng nhận “Giải thưởng Hiền sĩ về Diệu pháp và Triết học” - Thích Nhật Từ
Nhân Quả Trong Đời Thường - Thích Giác Đăng
Duy thức 8: Bản chất nhãn thức (01-07-2007) - Thích Nhật Từ
Kiên Nhẫn - Chứng tích của tình thương đích thực | Bắc California | 15.12.2018 - Thích Minh Niệm
Nhân Phật Nhất Thể - Hòa Thượng Diệu Liên
1113: BI KỊCH CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ SỰ MẤT MÁT TRONG NHẬN THỨC - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Văn hóa ẩm thực trong đạo Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Gieo nhân gì để có nhận thức của bậc thánh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vai trò quan trọng của thuyết nhân quả nghiệp báo trong đạo Phật | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Trong duy thức học có tám hay chín thức - Thích Nhật Từ
Thành Duy Thức Luận 10 - Nhân Duyên Của Thức (26/11/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Nhận Diện & Chăm Sóc Những Vết Thương Trong Lòng - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Trí tuệ và kiến thức trong Phật giáo - Thích Nhật Từ
Nghi Thức Cúng Tế Có Chính Thức Trong Phật Giáo Hay Không ? - Thích Thông Toàn
Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật - Hòa Thượng Nhật Quang
Một Ngày An Lạc: Kỳ 032: Thực tập nhẫn nhục - phần 2: Pháp đàm chuyên đề - NT. Thích Nữ Tịnh Thường, NT. Thích Nữ Như Ngọc
Vấn đáp: Cúng CÔ HỒN trong dân gian và Cúng THÍ THỰC trong Phật giáo | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Phật Pháp Trọng Thực Chất Không Trọng Hình Thức - Pháp Sư Tịnh Không
Tu và Xuất gia - Hiểu Đạo - Kiến thức và Tri kiến - Tình thương trong mối quan hệ - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Những ngộ nhận trong cách thờ Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: GIẾT TRÂU LẤY DA LÀM TRỐNG ĐỂ TRONG CHÙA vậy NHÂN QUẢ AI CHỊU - Thích Nhật Từ
Thầy Minh Niệm | Nhìn nhau bằng con mắt của tỉnh thức và thương yêu | TTYK Hợp Nhân - 19.12.2019 - Thích Minh Niệm
Nhận Thức Về Vô Thường - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.TrucLam, Apr.16, 2017) - Thích Pháp Hòa
PHẬT TÍNH trong CHÚNG SINH là Còn hay Vô Thường? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Thực tập có mặt cho người thương - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Nhận thức LỆCH LẠC về đạo Phật | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bảy Ngộ Nhận Trong Hôn Nhân - Thích Nhật Từ
Tình thương đích thực - Thích Nhất Hạnh
Phật Học Thường Thức (Kỳ 19) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức (Kỳ 12) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật học thường thức kỳ 11 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật học thường thức kỳ 10 - Thích Minh Thành
Phật học thường thức kỳ 9 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức kỳ 8 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật học thường thức - Kỳ 7: Sám hối - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức kỳ 5 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức kỳ 6 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức kỳ 7 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật học thường thức kỳ 4 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật học thường thức kỳ 2 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật hoc thường thức kỳ 1 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức (Kỳ 20) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức (Kỳ 21) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức (Kỳ 22) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức kỳ 22 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức (Kỳ 23) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức (Kỳ 16) - Những Pháp Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Nhìn nhận đúng về NHÂN QUẢ trong kinh điển | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
MƯỜI ĐIỀU NHẮN NHỦ CỦA ĐỨC PHẬT TRONG KINH DI GIÁO - TT. Thích Nhật Từ - ngày 20-12-2020 - Thích Nhật Từ
PHẬT TỬ đang trong HÔN NHÂN không thể GIẢI THOÁT ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
MƯỜI ĐIỀU NHẮN NHỦ CỦA ĐỨC PHẬT TRONG KINH DI GIÁO | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phật tính có cố định không ? Con người mang tính chất gì trong Duy Thức học - Thích Nhật Từ
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 15 - Thánh Nhân Trong Kinh Tạng Pali (24/04/2013) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
TT. NHẬT TỪ NHẬN “GIẢI THƯỞNG NHÀ GIÁO DỤC XUẤT SẮC” - Thích Nhật Từ
Phật Học Thường Thức (Kỳ 17) - Từng Bước Vào Đạo - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức (Kỳ 15) - Ý Nghĩa Một Ngày An Lạc - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức 13 - Ít Muốn Biết Đủ - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức Kỳ 27_ Bất Tịnh Quán - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhân Quả thường đến muộn, nên nhiều người có ý coi thường - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Nhận biết sư giả đi khất thực - Thích Nhật Từ
Phật Học Thường Thức (Kỳ 18) - Sức Mạnh Của Thói Quen - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Thường Thức (Kỳ 14) - Ý Nghĩa Nghe Pháp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thầy Nhật Từ nhận bằng TS danh dự và giải thưởng nghiên cứu & giáo dục quốc tế - 31-03-2019 - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 001: Cấp độ nhận thức 1 - 23/05/2004 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự thiện cảm và phản cảm qua nhận thức bằng mắt - Thích Nhật Từ
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phật Học Thường Thức - Tu Cái Gì ? - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thực tập trong bản môn - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Thực tập thiền định trong cuộc sống - TT.Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Bát Đại Nhân Giác 01: Cuộc đời vô thường (06/06/2010) - Thích Nhật Từ
Nhận Thức Về Bổn Nguyện Niệm Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Niệm Phật Tông Yếu (Pháp Nhiên Thượng Nhân) - Phật Âm
VƯỢT QUA KHỔ ĐAU TRONG VÔ THƯỜNG - Thích Nhật Từ
Vượt qua khổ đau trong vô thường - Thích Nhật Từ
Hữu ích và bình an trong vô thường - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 001: Cấp độ nhận thức 2 (ngày 30-5-2004) - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hướng dẫn thiền quán nhận biết thức thứ 7 và 8 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nhận biết tình yêu đích thực hay cạm bẫy ở tuổi dậy thì - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: 4 cách thức tin sâu nhân quả, tê chân khi ngồi thiền - Thích Nhật Từ
Nhận thức và tiềm thức - TT Thích Tâm Đức
Nhận diện BẢN CHẤT VẤN ĐỀ trong HÔN NHÂN | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Phi Thường ở Trong Binh Thường - ĐĐ Thích Minh Thành
Vấn đáp: Sự vô cảm trong xã hội, thực hành lòng tử tế - Thích Nhật Từ
Thực tập với giông tố trong ta - Thích Nhất Hạnh
Tỉnh Thức Để Thưởng Thức Những Gì Mình Đang Có - Thích Minh Niệm
LỄ CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH NHÂN THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU - Thích Nhật Từ
Nhận Thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không
Nhận Thức Phật Giáo - Thích Phước Tiến
Nhận Thức Phật Giáo - Thích Phước Tiến
Nhận Thức Phật Giáo 1 - Thích Phước Tiến
Nhận Thức Phật Giáo 2 - Thích Phước Tiến
Tình thương trong Đạo Bụt - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Giải thích HÀNH trong 12 nhân duyên và Ngũ uẩn, Tầm và Tứ trong Thiền | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nhiếp Đại Thừa Luận: Đối tượng và chủ thể nhận thức - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Nhân quả nghiệp sát kinh doanh nhà hàng thực phẩm mặn - Thích Nhật Từ
Bài 22 Thức dậy miệng mỉm cười - Từ nhãn thị chúng sanh - Thích Nhất Hạnh
Niệm Phật Tông Yếu - Tổ Sư Pháp Nhiên Thượng Nhân
Niệm Phật Tông Yếu - Pháp Nhiên Thượng Nhân
Vấn đáp: Thấy Phật, thấy vong, năng lực siêu giác quan, cõi A-tu-la, tuổi tác trong hôn nhân - Thích Nhật Từ
Thực tập trong cõi sinh diệt - Thích Nhất Hạnh
Thức và giới tính trong tái sinh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ngã hóa sát sinh trong thực phẩm chay giả mặn - Thích Nhật Từ
Thực tập soi sáng trong gia đình - Thích Nhất Hạnh
Bài 19 Quán không trong thực tập Năm cái lạy - Thích Nhất Hạnh
Nhận Thức Về Cái Khổ Ở Đời Qua Lăng Kính Đạo Phật - Thích Quang Thạnh
Nhận Thức Niệm Phật Chánh Tín - Thích Thiện Xuân
Nhận Thức Giáo Pháp Của Phật - Thích Thiện Xuân
Nhận thức luận Phật giáo và Khoa học - Thích Trí Chơn
Giá Trị Đạo Phật trong đời sống thực tế - Thích Phước Đạt
Thấu Triệt Vô Thường An Tâm Niệm Phật - Thích Minh Nhãn
Vấn đáp: Phương pháp thực tập tâm bình đẳng trong bố thí - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tâm thức và giới tính trong quá trình tái sinh - Thích Nhật Từ
Ý niệm và thực tại trong Thiền Phật giáo - Thích Tâm Đức
Ngôi chùa trong tâm thức người Việt - Phật Âm
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Pháp Nhiên Thượng Nhân
Giác Ngộ Vô Thường, Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Minh Nhãn
Tâm Thức Học Phật giáo 01: Nguồn Tâm Thức (09/11/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Nuôi dưỡng tâm bồ-đề 1: Yêu cần nhận thức và tâm lý (25/06/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Hài hòa trong hôn nhân - Thích Nhật Từ
PHÒNG CHỐNG COVID 19 HÃY Ở YÊN TRONG TÍNH THỨC KHI TỔ QUỐC CẦN - Thích Nhật Từ
Phật pháp trong đời thường - Thích Thiện Minh
Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật - Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Đường Đi Của Luật Nhân Quả - Chánh Phật Pháp Thực Tiễn - Thích Thông Lạc
Vấn đáp: Ứng xử khi con em trong gia đình thương hoặc kết hôn với người khác tôn giáo - Thích Nhật Từ
Người Thiện Tri Thức Trong Đạo Phật - Thích Giác Hạnh
Ý nghĩa khất thực trong Đạo Phật - Thích Quang Thạnh
Người thiện tri thức trong đạo Phật - Thích Giác Hạnh
Vấn đáp: Giữ đạo trong hôn nhân khác đạo - Thích Nhật Từ
Đến đi trong nhân gian - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Các bản kinh trong Tịnh Độ tông - Giảng nghĩa vạn pháp duy thức - Thích Nhật Từ
Hành trình ân trọng vọng tiếng Phật đà - Hòa thượng TỪ NGUYỆN
Vì sao nên Tôn trọng lẫn nhau trong hôn nhân ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tinh thần thuần Việt trong các nghi thức của sư ông Làng Mai-Thích Nhất Hạnh - Thích Nhật Từ
TỈNH THỨC TRƯỚC BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TỈNH THỨC TRƯỚC BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh an trú thanh tịnh trong thời gian khất thực - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Sự bảo toàn trong nhân quả tái sinh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tịnh độ trong tại nhân gian - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hóa giải mâu thuẫn trong hôn nhân - Thích Nhật Từ
Các trở ngại trong hôn nhân khác đạo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Cách thức đối trị nói nhẩm trong tâm- Xả niệm thanh tịnh - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Lãnh đạo GHPGVN nhận giải thưởng Lãnh đạo Phật giáo Xuất sắc Thế giới tại Malaysia 2017 - Phật Âm
Lý Nhân Quả Trong Đạo Phật - Thích Trí Minh
Vấn đáp: Ý nghĩa và Nguồn gốc Nghi thức CÀI HOA HỒNG trong đại lễ VU LAN | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giữ chánh niệm tỉnh thức trong hơi thở thiền | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Những điều nên tránh trong hôn nhân - Thích Nhật Từ
Chánh niệm là một nhận thức phi bản ngã | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
VƯỢT QUA NỖI KHỔ NIỀM ĐAU DO VÔ THƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
VƯỢT QUA NỖI KHỔ NIỀM ĐAU DO VÔ THƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Phật Giáo Nhân Sinh Quan Và Phật Giáo Di Dân Học - Hòa Thượng Diệu Liên
Nhân Quả - Ý Nghĩa Tương Đối Trong Việc Tìm Hiểu Nhân Quả - ĐĐ. Thích Minh Thành
THỨC TÁI SANH TRONG KINH NA TIÊN - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Bài 20: Tàng thức, mạc na thức, ý thức - Thích Nhất Hạnh
Tàng thức Mạc Na Thức Ý Thức - HT. Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Những ngộ nhận trong quá trình mang thai - Thích Nhật Từ
TRÁCH NHIỆM CÙNG CHIA SẺ TRONG HÔN NHÂN - Thích Nhật Từ
Trách nhiệm cùng chia sẻ trong hôn nhân P2 - Thích Nhật Từ
Thực Hành Và Ứng Dụng Thiền Quán (Tánh Không) Trong Đạo Phật - Thích Nữ Giới Hương
Luật HẤP DẪN và Luật NHÂN QUẢ trong ĐẠO PHẬT | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TIÊN NỮ Và TIÊN ÔNG Trong Đạo PHẬT Là NGỘ NHẬN | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Hòa Thượng Từ Nguyện giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 30 - Hòa thượng TỪ NGUYỆN
Đoạn Nhân Ta Bà, Trồng Nhân Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan
Chữ Tâm & chữ Nhẫn trong Phật giáo - Thích Thiện Minh
Nhiếp Đại Thừa Luận 1 Đối Tượng Nhận Thức Thầy Thích Nhất Hạnh giảng - Thích Nhất Hạnh
Thức Ăn Phật Pháp Dành Cho Phật Tử: Con Đường Phát Triển Phật Giáo Hữu Hiệu - TT. NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
THỨC TÁI SINH nằm trong hay ngoài NGŨ UẨN ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Thực Tập VÔ NGÃ Trong Nền KINH TẾ THỊ TRƯỜNG | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Bốn cách thức tin sâu nhân quả | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vun bồi Phật chất trong đời sống doanh nhân - Thích Trí Chơn
Soi Sáng 29 - Tính Nhân Bản Trong Đạo Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Luật Nhân Quả Trong Đạo Phật - tại Chùa Xá Lợi - Thích Quang Thạnh
Sư Minh Niệm || Tỉnh Thức Để Thưởng Thức Những Gì Mình Đang Có || Bản Hoa Anh Đào || 07.01.2016 - Thích Minh Niệm
Tinh Thần Kỷ Luật, Nhân Phẩm Và Thành Công Trong Lập Nghiệp - Thích Nhật Từ
Phước báu, sang trọng, thanh liêm, hòa thuận, an nhàn - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Dẫn nhập triết học PG: Thánh nhân trong kinh Pali - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nghệ thuật sống trong hạnh phúc hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
5 điều cấm kỵ trong hôn nhân (26/05/2013) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Giữ đạo trong hôn nhân khác đạo (20/12/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vượt qua nổi ám ảnh bởi sự không chung thủy trong hôn nhân | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Quan tâm, chia sẻ, chung thủy và vô ngã trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đôi điều suy ngẫm hạnh phúc trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vì sao nên LINH HOẠT không CỐ CHẤP trong HÔN NHÂN ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
SỐNG CHUNG HẠNH PHÚC TRONG HÔN NHÂN - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Có phải tất cả sự việc trong đời này là NHÂN DUYÊN không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tình thương và hạnh phúc trong doanh nghiệp - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Sự bảo toàn trong nhân quả tái sinh, làm việc thiện, ngoại cảm, khuyến khích người thân the - Thích Nhật Từ
Tỉnh Thức và Yêu Thương - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý Thức Vô Thường và Buông Xả - Thích Tịnh Giác
Hài hòa- Hiểu biết và cảm thông trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tâm thế và vai trò nữ doanh nhân trong thời hội nhập - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký