Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Nhật TừThích Tuệ HảiThích Thiện TuệThích Nguyên AnThích Minh Thành

Kết Quả Tìm Kiếm

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LŨ MIỀN TRUNG 4 - phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị - Thích Nhật Từ
Pháp hành quán thân trong thiền Tứ Niệm Xứ - TT. Thích Đồng Trí - Thích Đồng Trí
Bài thơ chúc tết - Chủ động và bị động - Lục hòa - Trở ngại do thiền định - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Tham gia đóng góp hoạt động từ thiện | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Hỏi đáp: Đối diện với vô thường - Phân biệt xúc động và dao động - Thích Viên Minh
Tình đồng đạo trong cộng đồng cư sĩ - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Hành động đóng góp không gian tâm linh - Thích Nhật Từ
Đồng Niệm Phật Đồng Về Cực Lạc - Thích Giác Hóa
Đồng niệm Phật đồng về Cực lạc - Thích Giác Hóa
Đi Qua Dòng Sanh Tử - Phật thất lần thứ 67 - Thích Đồng Thành
An nhiên giữa dòng đời - Thích Đồng Thành
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 81 - Thiền Nham (Đời 13 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 62 - Thiền Ông Đạo Giả (Đời 11 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 92 - Thiền Sư Trí (Đời 16 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 56 - Thiện Hội (Đời 2 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Định học và Tuệ học có đồng đẳng với tu sĩ và Phật tử tại gia không? tu Thiền quán mà bỏ qua Thiền? - Thích Nhật Từ
Thiền Ca Mùa Đông ( Nhạc Phật Giáo ) - Thích Thiện Hữu
Thiền Ca Mùa Đông - Nhạc Phật Giáo - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Thế nào là việc thiện ác? Yếu tố hành động thiện ác - Thích Nhật Từ
Dòng Đời - Thích Thiện Tuệ
Dòng thiền Phương Nam - AVG
Dòng Đời Oan Trái - Thích Thiện Tuệ
Cẩn thận đóng cửa lò than - Thích Thiện Xuân
Lợi Hành Và Đồng Sự - Thích Thiện Tuệ
Về đi con (rất hay và cảm động) - Thích Thiện Thuận
Chữ Đồng - Thích Thiện Xuân
Ninh Bình – Đất Phật ngàn năm (Tập 10: Ngô Đồng – Dòng sông Phật tích) - An Viên
Thời thuyết giảng của TT. THÍCH ĐỒNG TRÍ trong LỄ SÁM HỐI tại chùa Giác Ngộ - Thích Đồng Trí
Động Đất - Những Điều Mất Đi Và Còn Lại - Thích Thiện Tuệ
Tứ Chúng Đồng Tu - Thích Thiện Xuân
Thiên Tai Và Động Đất - Thích Phước Tiến
Khóa thiền Mùa Đông - 2010 - TS Kim Triệu
Đồng Tâm Hướng Thiện - Dzoãn Minh
66 Câu Phật Học Làm Chấn Động Thiền Ngữ Thế Giới - Dzoãn Minh
Xuôi Theo Dòng Đời - Thích Thiện Tuệ
Chết Giữa Dòng Đời - Thích Thiện Tuệ
PHTH 180: Thiền sư Phật Ấn dạy Tô Đông Pha - Thích Tắc Huê
Giữa đôi dòng - Thích Thiện Xuân
Động Lực Nào Cho Ta Vượt Qua Nỗi Buồn - Thích Thiện Tuệ
Nguồn Động Lực (14/12 AL) - Thích Thiện Xuân
TT. THÍCH ĐỒNG TRÍ giảng trong lễ sám hối chùa Giác Ngộ (05/01/2019) - Thích Đồng Trí
Ca khúc: TÂM NIỆM - Ca sĩ Đông Quân hát tại chùa Giác Ngộ 01-09-2019 - Ca sĩ Đông Quân
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 55 - Ôn Lại Phần Thiền Sư Cảm Thành (Đời 1 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - TS Khánh Hỷ Trọn bộ (3 phần) - TS Khánh Hỷ
Lao Động và Niềm Tin Phật - Thích Thiện Xuân
Một lá ngô đồng rơi - thiền ca - Thích Nhất Hạnh - Thi Nghiêm
Đông Thiên Mục Sơn - Vãng Sanh Kỳ Tích (Rất Hay) - Phật Âm
Tìm lại động cơ hành thiền - Thích Minh Niệm
PHTH 179: Ý thức về cộng đồng - Thích Thiện Trí
Tìm Lại Động Cơ Hành Thiền - Thích Minh Niệm
Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - (07 phần / 09 phần) - TS Kim Triệu
Vị thầy thuốc ở phương Đông - Thích Thiện Thuận
Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên - Thích Đồng Thành
Động lực cuộc sống (Phần 2) - Thích Thiện Thuận
Động lực cuộc sống (Phần 1) - Thích Thiện Thuận
Giữa đôi dòng phải biết làm sao? - Thích Thiện Xuân
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 57 - La Quý An (Đời 10 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 61 - Ma Ha (Đời 10 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 75 - Trì Bát (Đời 12 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
NHƯ DÒNG SÔNG TRÔI MÃI - Lời giới thiệu - Thích Thiện Hữu
DVD - NHƯ DÒNG SÔNG TRÔI MÃI - VU LAN DÂNG MẸ 2018 - Thích Thiện Hữu
968. XUÔI THEO DÒNG NGHIỆP CHƯỚNG - Thích Thiện Tuệ
1105: ĐI THEO DÒNG NGHIỆP CHƯỚNG - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Phước báu làm từ thiện từ những đồng tiền bất chính - Thích Nhật Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 63 - Vạn Hạnh (Đời 12 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 67 - Định Huệ (Đời 12 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 71 - Đạo Hạnh (Đời 12 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 76 - Huệ Sinh (Đời 13 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 82 - Khánh Hỷ (Đời 14 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 80 - Bổn Tịch (Đời 13 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 94 - Viên Học (Đời 17 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Pháp Hành Quán Thân Trong Thiền Tứ Niệm Xứ - Thích Đồng Trí
Phương Trời Thong Dong 6: TT. Thích Trí Chơn - người có nhiều đóng góp hoằng pháp tại châu Âu - Thích Trí Chơn
MINH NIỆM | Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG | Số phụ 6: Nhìn Dòng Cảm Giác Trôi Qua - Thích Minh Niệm
TT. Thích Đồng Thành giảng khóa tu xuất gia gieo duyên chùa Giác Ngộ - Thích Đồng Thành
Phương pháp tu đồng và khác giữa Tịnh và Thiền - Thích Thanh Từ
Mộng Đông Thiền Sư Di Tập (Dịch Giả: Thích Nguyên Thành) - Diệu Pháp Âm
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 25 - Pháp Hiền (Đời 1 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 27 - Định Không (Đời 81 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Giảng Kinh Duy Ma Cât, Phần Đồng Tử Quảng Nghiêm - Thích Thiện Xuân
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đồng hành cũng Thế Giới Từ Thiện - Thích Nhật Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 58 - Pháp Thuận (Đời 10 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 64 - Đa Bảo (Đời 5 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 74 -Thuần Chân (Đời 12 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 77 - Ngộ Ấn (Đời 8 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 83 - Giới Không (Đời 15 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 84 - Chân Không (Đời 16 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 87 - Đạo Huệ (Đời 9 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 93 - Ni Sư Diệu Nhân (Đời 17 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Phóng sự Tiểu sử về Tiến sĩ Vật Lý Nguyễn Đông Hải - TS. NGUYỄN ĐÔNG HẢI
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến - Thích Đồng Thành
ĐỔI THAY CHẲNG ĐỘNG 18.08.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay tặng quà cho đồng bào miền Trung trong bão số 10 - Thích Nhật Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 59 - Vân Phong (Đời 3 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 73 - Quảng Trí (Đời 7 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 78 - Mãn Giác (Đời 8 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 88 - Bảo Giám (Đời 9 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 90 - Bổn Tịnh (Đời 9 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 91 - Giác Hải (Đời 10 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 95 - Quốc Sư Viên Thông (Đời 18 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
68.Bài 6 A Nan Không Hiểu Hỏi Phật P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
61.Bài 2 Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
60.Bài 1 Duyên Khởi P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
26. Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ Phần 2 TT Thích Thiện Xuân Chùa Hồng Liên Đồng Tháp - TT. Thích Thiện Xuân
121. Kinh Di Giáo Chương 3,4 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - Đồng Tháp - TT. Thích Thiện Xuân
119. Kinh Di Giáo Chương 1 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
Động Lực Đời Động Lực Tu - Thích Trí Huệ
Tu Chủ Động Và Tu Bị Động - Thích Trí Huệ
Động Sản Và Bất Động Sản - Thích Nữ Như Lan
Vãng cảnh Chùa Kiến Sơ - nơi khởi nguồn dòng thiền Vô Ngôn Thông - Văn Hóa Việt Nam
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 69 - Viên Chiếu (Đời 7 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 72 - Bảo Tánh Và Minh Tâm (Đời 7 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 86 - Không Lộ (Họ Dương) (Đời 9 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 96 - Tịnh Không (Đời 10 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
3. Lịch Sử Của Đức Phật Phần 1 TT Thích Thiện Xuân Chùa Linh Bửu Đồng Tháp - TT. Thích Thiện Xuân
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 65 - Định Hương Trưởng Lão (Đời 6 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
20/1/2020 ~ nhằm ngày 26/12/ năm Kỷ Hợi . Sư Phụ Thuyết Pháp tại chùa Giác Tôn ~ Đồng Tháp. - Thích Thiện Xuân
MINH NIỆM | Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG | Số phụ 20: Đi vào biến động bằng sức mạnh tỉnh thức - Thích Minh Niệm
Mùa Xuân và Niềm Hỷ Lạc - TT. Thích Đồng Trí - Thích Đồng Trí
VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT - TS. NGUYỄN ĐÔNG HẢI - TS. NGUYỄN ĐÔNG HẢI
Kinh Mi Tiên: Câu 40. Những tâm sở đồng sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Đoàn từ thiện duyên lành - Làm từ thiện tại tỉnh Lâm Đồng - Từ Thiện Duyên Lành
Hỏi đáp về Cuộc đời là cõi tạm và quý giá - Đừng sử dụng Nguyên lý như một phương pháp - Liên hệ giữa Yoga và Thiền - Quên mình trong công việc - Thiền trong mọi hoạt động - Thầy Viên Minh
Phương trời thong dong 2: TT. Thích Thiện Minh - Thích Thiện Minh
Vấn đáp: Biển đông, giáo hội, đồng tu và không sợ hãi - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TALKSHOW VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT CA SĨ ĐÔNG QUÂN & VÕ HẠ TRÂM - CA SĨ ĐÔNG QUÂN & VÕ HẠ TRÂM
Ca khúc: MÁI CHÙA TÔI YÊU - Ca sĩ Đông Quân hát tại chùa Giác Ngộ 01-09-2019 - Đông Quân
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 26 - Thanh Biện (Đời 41 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Giới sát sanh - Thích Thiện Hưng - Thích Đồng Nghĩa
Chùa Việt Nam: Chùa Hòe Nhai – Gốc tích của dòng thiền “hộ quốc, an dân” - AVG
Phật nói sinh ra là PHỤ NỮ thiếu phước hơn đàn ông, Phật có thiên vị không? - THÍCH ĐỒNG THÀNH
Góc Khuất Trong Tâm Hồn ( rất cảm động ) | Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
1286: CUỘC ĐỜI NHƯ BUỔI CHỢ ĐÔNG, CÓ KHI VÀNG ĐỔI CÁI KHÔNG PHẢI VÀNG - Thích Thiện Tuệ
Tương Ưng Bộ Kinh 1 - Tương Ưng Chư Thiên ( Vượt Khỏi Dòng Xoáy ) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Trung bộ Kinh 106. Kinh Bất động lợi ích - Thích Thiện Xuân
2. Phật Học Phổ Thông Bài 1 Đạo Phật Phần 2 Giảng Tại Chùa Linh Bửu Đồng Tháp - TT. Thích Thiện Xuân
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 79 - Quốc Sư Thông Biện (Đời 8 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải và chùa Giác Ngộ BRVT - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Talk Show: Vì sao tôi theo Đạo Phật - Nghệ sỹ CHUNG TỬ LONG và ca sỹ ĐÔNG ĐÀO - Nghệ sĩ CHUNG TỬ LONG và ca sĩ ĐÔNG ĐÀO
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 85 - Không Lộ (Nguyễn Minh Không) (Đời 9 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Chữ Nhẫn Trong Dòng Đời (Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp, Ngày 11/3/2012) - Thích Quảng Thiện
Phát Bồ Đề tâm - TT. Thích Đồng Trí - Thích Đồng Trí
THAY ĐỔI TƯ DUY, THAY ĐỔI HÀNH ĐỘNG ĐỂ THAY ĐỔI NGHIỆP BÁO - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Tổ chức hoạt động từ thiện có phương pháp - Thích Nhật Từ,Thích Nhất Hạnh
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 70 - Cứu Chỉ (Đời 7 Dòng Vô Ngôn Thông) - HT Thích Thanh Từ - Thích Thanh Từ
VĐPP Về việc làm từ thiện đối với đồng bào bị bão lũ ở miền trung 18-10-2020 - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT - Nghệ sỹ Chung Tử Long & Ca sỹ Đông Đào - Nghệ sỹ Chung Tử Long & Ca sỹ Đông Đào
Do Trì Danh Hiệu Phật Mà Thiện Căn Phước Đức Đồng Như Phật - Thích Chân Hiếu
Về Việc LÀM TỪ THIỆN đối với ĐỒNG BÀO bị BÃO LŨ ở MIỀN TRUNG 18-10-2020 | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Hiện Tượng DAO ĐỘNG THÂN Khi Ngồi THIỀN | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tự kỷ ám thị - Bốn giai đoạn giác ngộ và tương đồng giữa Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Bài phỏng vấn thiền sư Thích Nhất Hạnh chấn động phương Tây - Thích Nhất Hạnh
Tọa Đàm - Trả Lời Câu Hỏi Của Đồng Tu - Cư Sĩ Vọng Tây
Đông Độ Tây Độ - Thích Trí Huệ
Đôi Dòng Tâm Sự - Thích Trí Huệ
Nối Dòng Huệ Mạng - Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Bốn Bài Học Vĩ Đại Qua Tứ Đại Động Tâm - Thích Trí Huệ
Động lực cho sự tu tập - Thích Tâm Hòa
Mùa Đông Nhớ Mẹ - Trung Hậu
Lối Mòn Vạn Kỷ - Đông Quân
Trả Lời Câu Hỏi Của Đồng Tu - Cư Sĩ Vọng Tây
Các cõi đồng tu - Thích Trí Huệ
Dòng Nghiệp - Thích Trí Huệ
Làm Nhà Cho Tâm - Thích Đồng Thành
Xây Đắp Ước Về - Thích Đồng Thành
Tự Tại Giữa Dòng Đời - Thích Nữ Như Lan
Lau Khô Dòng Nước Mắt - Thích Nữ Như Lan
Cắt Đứt Dòng Sanh Tử - Thích Nữ Như Lan
Làm Chủ Dòng Nghiệp - Thích Trí Huệ
Dòng Nghiệp Lực - Thích Trí Huệ
Đời Ta Đi Về Đâu? - Thích Đồng Thành
Vô Động - Thích Trí Quảng
Tự Lực và Tha Lực - Thích Đồng Thành
Con Đường Mùa Đông - Thích Tâm Đại
Tam Quy Y (Hình Động, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tìm Trong Cõi Vô Thường - Đông Đào
Nhớ mải tình cha - Đông Quân
Trí Tuệ Phương Đông: Vân Môn Tông - AVG
Phạm Âm Động - Phật Âm
Giám Chân Đông Độ - Phật Âm
Câu Chuyện Dòng Sông - Phật Âm
Đồng Thể Đại Bi - Thích Tánh Tuệ
Vấn đáp: Văn hóa Hầu Đồng - Tứ Phủ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hỗ trợ bạn đồng tu - Thích Nhật Từ
Làm Nhà Cho Tâm - Thích Đồng Thành
Sám Hối Đến Khi Nào Mới Hết Tội? - Thích Đồng Thành
Đạo đức về sự kiềm chế - Thích Đồng Trí
Phát Bồ Đề Tâm - Thích Đồng Trí
Rủi May Đến Từ Đâu - Thích Đồng Thành
Nơi Con Tìm Về (rất cảm động ) - Thích Nữ Hương Nhũ
Sự Thật Khổ Đau - Thích Đồng Thành
Cư Sĩ Lý Tưởng - Thích Đồng Thành
Cộng Trú Đồng Tu - Thích Pháp Hòa
Pháp Đàm Vấn Đáp - Thích Đồng Thành
Sự Vi Diệu Của Tâm Từ - Thích Đồng Thành
Trị liệu thân tâm - Thích Đồng Thành
Tứ Nhiếp Pháp (Kỳ 4) - Đồng Sự - Thích Tuệ Hải
Tìm Phật - Thích Đồng Thành
Bốn Niềm Vui - Thích Đồng Thành
Bên Dòng Sông Mã - Thích Nữ Hương NhũXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký