Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Nữ Như LanThích Minh ThànhPháp Sư Tịnh KhôngThích Thanh TừThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả - Thích Nhật Từ
Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo - Thích Giác Khang
Bài Kệ Tán Thán Quán Thế Âm Bồ Tát (Có Phụ Đề, Hình Động) - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và buông xả - Thích Nhật Từ
Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nghe là hết mệt mõi, giảm căng thẳng, an lạc ✿5 - Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học - Ngộ Nhận Tính Bi Quan Trong Lão Tử Đạo Đức Kinh | Viên Minh - Thích Viên Minh
Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03: Quán Tưởng Phật và Bồ Tát (30/09/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan và lễ Phật tại An Việt Nam Phật Quốc Tự, Ấn Độ - Thích Nhật Từ
TALKSHOW VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT CA SĨ ĐÔNG QUÂN & VÕ HẠ TRÂM - CA SĨ ĐÔNG QUÂN & VÕ HẠ TRÂM
QUÁN XÉT THÂN TÂM 05 ( Tứ Niệm Xứ ) - Quán xét cảm giác sanh diệt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tâm Sự với Người Xuất Gia _Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh - ĐĐ. Thích Minh Thành
1254: BA QUAN ĐIỂM SAI LẦM QUẨN QUANH CỦA CHÚNG SANH - Thích Thiện Tuệ
Kinh quán niệm hơi thở: Mười sáu bài quán - Thích Nhất Hạnh
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Giới Phân Biệt - Thích Hạnh Tuệ
Trung Quán Luận 12 - Quán tứ đế (02/02) 2002 02 03 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 05 - Quán khứ lai (01/06) 2002 01 10 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 08 - Quán khứ lai (04/06) 2002 01 20 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 09 - Quán khứ lai (05/06) 2002 01 24 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 10 - Quán khứ lai (06/06) 2002 01 27 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 01 - Quán nhân duyên (01/04) 2001 11 29 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 02 - Quán nhân duyên (02/04) 2001 12 02 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 03 - Quán nhân duyên (03/04) 2001 12 06 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 04 - Quán nhân duyên (04/04) 2001 12 09 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 14- Phẩm 15_bài 05-08 quán hữu vô 2002 12 15 NH - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 11 - Quán tứ đế (01/02) Thiền sư Tăng Hội 2002 01 31 VN - Thích Nhất Hạnh
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm - Thích Phước Tiến
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Nhân Duyên - Thích Hạnh Tuệ
Giảng Luận Trung Quán - Phần 11: Quán sát sự hiện khởi phiền não! - Thích Hạnh Bình
Quan niệm Phật hoá gia đình trong Phật giáo - Thích Đồng Văn
Quán Niệm Quan Âm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Bất Tịnh - Thích Hạnh Tuệ
Ngu Dinh Tam Quan Quan Bat Tinh - Thích Hạnh Tuệ
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc niệm Phật Dược Sư Quang Vương Phật - Quỳnh Giang và Đông Quân
Quán Vô Thường - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu của BBC - Phật Âm
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan nền tháp thờ Xá-lợi của đức Phật tại Vaishali - Thích Nhật Từ
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan và đảnh lễ tại tượng Đại Phật cao 80 feet - Thích Nhật Từ
Nhạc Phật Giáo (Không Lời) (Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát) (Rất Hay) - Phật Âm
Karaoke Phật giáo: Lạy Phật Quan Âm - Hàn Châu
Nhạc Phật: Vía Phật A Di Đà - Ngân Huệ - Đông Quân
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan thạch thất ngài Ca-diếp, A-nan-đa, Xá-lợi-phất - Thích Nhật Từ
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan chùa Phật giáo Tây Tạng, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, - Thích Nhật Từ
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 4) - Quán Thân Ở Nơi Thân - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhân Sinh Quan Vũ Trụ Quan - Thích Trí Huệ
Nhân Sinh Quan, Vũ Trụ Quan - Thích Trí Huệ
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) - Thích Trí Huệ
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Từ Bi - Thích Hạnh Tuệ
Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Phật học - Địa ngục theo quan điểm Phật giáo - Thích Hạnh Bình
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan chùa Metta Buddharam của Phật giáo Thái Lan - Thích Nhật Từ
Lạy Phật Quan Âm - Kim Hà
Thần Chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nam mô Nam Hải Quán Âm - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 2 - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Quán Thế Âm Bồ Tát kệ - Phật Âm
Lạy Phật Quan Âm - Tú Anh
Vô Môn Quan - Nhạc Phật giáo - Phật Âm
12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 1 - Phật Âm
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nhạc Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Lạy Phật Quán Âm - Quang Hào
Lạy Phật Quan Âm - Phương Mỹ Chi
Lạy Phật Quan Âm (Rất Hay) - Chế Thanh
Lạy Phật Quan Âm - Hoàng Duy
Lạy Phật Quan Âm - Hoàng Duy
12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
12 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Lạy Phật Quán Âm (Rất Hay) - Hoàng Duy
Lạy Phật Quan Âm - Nguyễn Đức
Vào chùa - Dân ca quan họ - Phật Âm
Lễ hội Quan Thế Âm 2009 - Phật Âm
Múa: Thiên Thủ Quán Âm - Phật Âm
Lạy Phật Quan Âm - Phương Mỹ Chi
Quán Tâm Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phật Âm
Tuyệt Quán Luận (Tác Giả: Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma) (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Cách Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nhạc Bồ Tát Quán Thế Âm (Mới, 2014) - Phật Âm
Lạy Phật Quan Âm - Thanh Ngân
Bát Nhã Tâm Kinh Phổ Nhạc (Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát) - Phật Âm
Nhạc Niệm: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Lạy Phật Quan Âm - Thùy Trang
Lạy Phật Quan Âm - Thùy Trang
Cải lương: Quan Âm Thị Kính - Phật Âm
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Nhạc Thiền - Phật Âm
Quán Cơm Chay Từ Thiện Hoa Từ Bi - Phật Âm
Múa: Thiên Thủ Quán Âm 2009 - Phật Âm
Cử Phật từ bi - Ngân Huệ - Đông Quân
12 lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm - Nam mô bổ sư thích ca mâu ni Phật
Đạo Phật Ngày Nay - Đông Quân
Tổng quan về lời Phật dạy - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 17. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 16. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 15. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 14. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Quan Thế Âm và năm pháp quán - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Chánh Quán Niệm Phật - Thích Nữ Như Lan
Quan điểm của đức Phật về làm dâu - làm vợ - Thích Pháp Như
Phật pháp sáng soi đời con - Minh Quân
Quan Niệm Về Phật - Thích Trí Quảng
Sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát - Đồng Tử Phát Nguyện - Thích Trí Quảng
Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai Giới - Phật Âm
Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - đọc - có hình minh họa - Phật Âm
Quán Thế Âm Bồ Tát Viên Thông Chương - Phật Âm
Chắp Tay Niệm Phật (Quan Âm) - Trung Hậu
Phật pháp soi đường con đi - Đông Quân
Karaoke Phật giáo: Quan Âm vô lượng - Võ Thu Nga
Về lại Quan Âm - Ca nhạc Phật giáo - Hoàng Duy
Vở chèo Quan Âm Thị Kính (Phần 1) - Phật Âm
Vở chèo Quan Âm Thị Kính (Phần 2) - Phật Âm
Quán Chay A Di Đà (Phim Tài Liệu) - Phật Âm
Một ngày tu quán niệm ở Lộc Uyển - Phật Âm
Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Thanh Tam
Nguyện & 5 Quán Của Phật Tử - Thích Nhật Hỷ
Chánh Quán Niệm Phật - Thích Nữ Như Lan
Quán Chiếu Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Liên khúc Quán Thế Âm bồ tát - Nhiều ca sĩ - Phật Âm
Quán chiếu niệm Phật - Thích Trí Huệ
Quan Niệm Về Đức Phật - Thích Trí Quảng
Góc nhìn Phật giáo kỳ 10: Quan điểm Phật giáo về người đồng tính - Thích Nhật Từ
Góc nhìn Phật giáo kỳ 09: Thai giáo theo quan điểm đạo Phật - Thích Nhật Từ
Phật Giáo Nguyên thủy và đại thừa - Bài 1: Tổng quan về Phật giáo - Thích Nhật Từ
Quán Phật Trì Danh - Phật Âm
Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 08: Công Đức Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Năm phép quán theo tinh thần Bồ Tát Quán Thế Âm Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Ca khúc: TÂM NIỆM - Ca sĩ Đông Quân hát tại chùa Giác Ngộ 01-09-2019 - Ca sĩ Đông Quân
Quan Điểm Đạo Đức Của Phật Giáo - Thích Đạo Quang
Các Pháp Quán Trong Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Tu Bát Quan Trai và Niệm Phật Thất - Thích Giác Hóa
Quan Âm Cứu Khổ (Kỳ 4): Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Tầm Quan Trọng Của Phật Pháp - Thích Thông Phổ
Hạnh phúc người con Phật - Thích Tâm Quán
Tổng quan về Phật giáo - Thích Trí Chơn
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Xưng Tán Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Có Phụ Đề, Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc 12 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Ảnh Động, Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Lạy Phật Quan Âm - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Phật Giáo Nhất Quán - Thích Trí Quảng
Phật Giáo Nhất Quán - Thích Trí Quảng
Quan điểm Phật sự - Thích Chân Quang
Bài 11: Thế giới quan Phật giáo - Thích Nhật Từ
Phật Giáo Nhân Sinh Quan Và Phật Giáo Di Dân Học - Hòa Thượng Diệu Liên
Nhân sinh quan Phật giáo - Thích Nhật Từ
Quan Cảnh Chùa Phật Tổ 2015 - Thích Thiện Hữu
Tài sản quan trọng của người Phật tử - Thích Phước Hoàng
54.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P3 - TT. Thích Thiện Xuân
53.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P2 - TT. Thích Thiện Xuân
52.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P1 - TT. Thích Thiện Xuân
Tầm Quan Trọng Của Việc Phát Bồ Đề Tâm - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 1/2 - Thích Trí Huệ
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 2/2 - Thích Trí Huệ
Thiền Quán Về Đạo Phật (Tác Giả: Ni Sư Ayya Khema) - Diệu Pháp Âm
Vũ Trụ Quan Phật Giáo Thế Kỷ 21 (Nguyên Tác: HT. Thích Duy Lực) - Diệu Pháp Âm
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao (HT. Thích Thiền Tâm dịch) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015) - Phật Âm
Ăn Chay và Về Lại Quán Âm (Những Ca Khúc Phật Giáo) - Hoàng Duy
Quán Âm Cứu Khổ - Trì Đại Bi Niệm Phật Cứu Mình (Kỳ 2) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Thích Trí Huệ
Tham quan thạch động Ajanta & Ellora - Phật Âm
Ý nghĩa các thần tướng đức Phật, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Quan điểm của Phật giáo về ngoại cảm - Thích Nhật Từ
Bốn Điều Quan Trọng Với Người Niệm Phật - Thích Nữ Như Lan
Làm Lễ Truyền Quán Đảnh Phật Dược Sư tại Chùa Điều Ngự, Hoa Kỳ - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Niệm Phật Vượt Quan Ải - Thích Pháp Đăng
Quan Niệm Ăn Chay Trong Đạo Phật Như Thế Nào ? - Thích Trí Chơn
Tổng quan các truyền thống Phật giáo - Thích Tâm Đức
LỜI DẠY VÀ QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT (ACKH 2017 TB 17) - Thích Đức Trường
Phật Học Phổ Thông - Bát Quan Trai Giới - Thích Hạnh Tuệ
Bài 12: Nhân sinh quan Phật giáo - Thích Nhật Từ
Bài 7: Bình đẳng quan Phật giáo - Thích Nhật Từ
Tham quan nền tháp thờ Xá-lợi của đức Phật tại Vaishali, - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Và Niệm Quán Thế Âm Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn) - Phật Âm
Thờ Phật, lạy Phật, quán tưởng Phật, niệm Phật, học Phật và tu Phật - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 8) - Tứ Niệm Xứ, Quán Pháp Ở Nơi Pháp - Thích Minh Thành
Ứng Dụng Bốn Diệu Pháp Của Phật Qua Việc Tu Bát Quan Trai - Thích Trí Hải
Bốn Điểm Quan Trọng Của Người Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Quan Điểm Của Phật Giáo Về Sát Sanh - Thích Minh Hiếu
Bát Quan Trai Giới (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Lạy Phật Quan Âm - Dương Đình Trí ft Huỳnh Đông, Nam Cường, Phi Long
Lạy Phật Quan Âm - Dương Đình Trí ft Huỳnh Đông, Nam Cường, Phi Long
Karaoke Phật giáo: Khánh Xuân Di Lặc - Trung Hậu - Đông Quân
Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - VTC thuyết minh tiếng Việt - VTC
Bi Kịch của Thành Vương Xá Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ - VTC
Nghiệp Theo Quan Điểm Đạo Phật - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Quan niệm bình đẳng giới của Đức Phật - Thích Nhật Từ
Báo Hiếu Cha Mẹ Theo Quan Điểm Nhà Phật - Thích Giác Hạnh
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa ngành quản trị và Phật học - Thích Nhật TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký