Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Thiện ThuậnThích Pháp HòaPháp Sư Pháp VânThích Quang ThạnhThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Kinh A Hàm Phần 1 - NS Hạnh Chiếu - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Di Đà - Thích Chiếu Túc
Kinh Phổ Môn - Thích Chiếu Túc
Kinh Vu Lan - Thích Chiếu Túc
Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa
Kinh A Hàm - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Báo Ân Cha Mẹ - Thích Chiếu Niệm
Kinh Phổ Môn - Thích Chiếu Niệm
Kinh Tám Điều Từ Tâm - Thích Chiếu Túc
Kinh A Hàm (Phần 34) - Ni sư Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm - Bài 36 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm - Bài 37 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm - Bài 35 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 21) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 20) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 19) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 18) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 17) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 16) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 15) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 14) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Tôn Kính Phật - Thích Chiếu Khánh
Kinh 42 Chương (Tập 4, 5 Và 6) (Mới) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Di Giáo - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú (Số 29) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú 48 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú 47 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Di Giáo - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Chiều (Đạo Ca) - Phạm Phước Nghĩa
Kinh Chiều [HD] - Trung Hậu - Đông Quân
Kinh Vu Lan (Tụng với đại chúng) - Thích Chiếu Túc
Kinh A Hàm - Phần 23 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 21) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 22) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 20) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 24) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm (Phần 25) - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kính Phật - Thích Chiếu Khánh
Kinh A Hàm - Phần 31 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm - Phần 32 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh A Hàm - Phần 33 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Tại Sao Phải Tôn Kính Phật - Thích Chiếu Khánh
Kinh Pháp Cú - Phẩm Già - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Giảng Kinh Pháp Cú - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 25B - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 25A - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 24B - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 23 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 22B - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 22A - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 21B - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 13 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 12 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 11 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 10 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 9 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 8 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 6 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 5 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 4 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 3 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 2 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 1B - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 1A - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 50 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 49 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 48 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 47 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 46 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 45B - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 45A - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 44B - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 44A - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 43B - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 43A - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 42B - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 42A - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 41B - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 41A - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 40 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Pháp Cú - Phần 39B - Thích Nữ Hạnh Chiếu
TỰ A KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - Thích Chiếu Khánh
Kinh Tụng - Các bài sám của Đức Phật - Thích Chiếu Niệm
Kinh Tụng - Các bài sám về cha mẹ của Đức Phật - Thích Chiếu Niệm
Kinh Phổ môn - Thích Chiếu Niệm - Thích Chiếu Niệm
Thiền sư Ni số 01 - Ni sư Hạnh Chiếu giảng giải - TVTL Trí Đức Ni ngày 16/4/2012 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Phật Thuyết Kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ (Có Phụ Đề) - Thích Chiếu Niệm
Kinh Tạp A Hàm - Bài 5: Quán chiếu vô thường - Thích Phước Tịnh
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 3-4 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh 42 chương giảng giải - Phần 1A - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Hoa Nghiêm (Thiền Viện Linh Chiếu) - Thích Thanh Từ
Kinh Hoa Nghiêm (Thiền Viện Thường Chiếu) - Thích Thanh Từ
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 12: Ánh Sáng Chiếu Khắp - Thích Thiện Pháp
Kinh Địa Tạng ( Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi ) - Thích Chiếu Khánh
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại - 3 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 3 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kính Phật Trọng Tăng ( Chùa Đại Quang - Chương Mỹ- Hà Nội ) - Thích Chiếu Khánh
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lợi Ích Quán Chiếu Vô Thường - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phần 57 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Quang Minh Biến Chiếu) - Thích Thông Phương
Phần 55 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Quang Minh Biến Chiếu) - Thích Thông Phương
Phần 56. Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Quang Minh Biến Chiếu) - Thích Thông Phương
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 53 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 9 - Tuyên Chiếu - Thích Thanh Từ
Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu (Phật Pháp Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa
CĐ Hãy Thực Hành Những Điều Đã Học - ĐĐ Thích Chiếu Khánh - Thích Chiếu Khánh
Kinh Phật - 48 Lời nguyện của Đức Phật A Di Đà - Thích Chiếu Túc
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế - ĐĐ.Thích Minh Thành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ánh sáng Phật pháp kỳ 6 - Thích Tâm Hải + Thích Chiếu Tăng - Thích Tâm Hải - Thích Chiếu Tăng
THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU KẾT TẬP CÁC BÀI KINH GIẢNG CỦA HOÀ THƯỢNG TRÚC LÂM . - Hòa Thượng Trúc Lâm
Nhớ Ơn Và Đền Ơn - Thích Chiếu Khánh
Con mãi là đứa bé - Thích Chiếu Khánh
Tu Là Gì - Thích Chiếu Khánh
Tự lực và tha lực - Thích Chiếu Khánh
Cho Con Lời Xin Lỗi - Thích Chiếu Khánh
Nhớ Ơn Tam Bảo - Thích Chiếu Khánh
Tâm Nắm Giữ - Thích Chiếu Khánh
Tâm Vị Tha - Thích Chiếu Khánh
Sám Hối - Thích Chiếu Khánh
Tâm Mặc Cảm - Thích Chiếu Khánh
Tu Tâm - Thích Chiếu Khánh
Tu Để Hết Khổ - Thích Chiếu Khánh
Cả tin - Thích Chiếu Khánh
Xa Rời Kẻ Ác - Thích Chiếu Khánh
Thế Nào Là Tu Tâm - Thích Chiếu Khánh
Quy Y Tam Bảo - Thích Chiếu Khánh
Lục hòa - Thích Chiếu Khánh
Xa Và Gần - Thích Chiếu Khánh
Sớm Còn Chiều Mất Bận Lòng Mà Chi - Thích Trí Huệ
Tha thứ - Thích Chiếu Khánh
Từ bỏ - Thích Chiếu Khánh
Sớm chiều luyện đạo - Thích Trí Huệ
Ươm mầm - Thích Chiếu Tăng
Từ bi tâm - Thích Chiếu Tăng
Tụng - Thích Chiếu Túc
Các Bài Sám - Thích Chiếu Niệm
Tín Ngưỡng Dân Tộc - Thích Chiếu Tuệ
Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Thích Chiếu Niệm
Thập Đại Đệ Tử - Ni sư Hạnh Chiếu
Tứ đại - Thích Chiếu Khánh
Lỗi Do Ai - Thích Chiếu Khánh
Ca cổ: Chiếu soi lặng lẽ - Ngân Huệ
Tận Tâm - Thích Chiếu Khánh
Đua Đòi - Thích Chiếu Khánh
Thập đại đệ tử (Tập 50) - Ni sư Hạnh Chiếu
Thập đại đệ tử (Tập 49) - Ni sư Hạnh Chiếu
Thập đại đệ tử (Tập 48) - Ni sư Hạnh Chiếu
Tu tập có chiều sâu - Thích Tánh Tuệ
Đạo Phong Tỏa Chiếu - Thích Thiện Hữu
Thiền Sư Ni 28 - Tọa đàm - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Thiền Sư Ni - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Hãy Để Tâm An Định - Thích Chiếu Hiền
Quy y và ngũ giới - Thích Chiếu Khánh
Thiền Sư Ni 19 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Thiền Sư Ni 18 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Thiền Sư Ni 17 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kêu ngạo - Thích Chiếu Khánh
Của để dành - Thích Chiếu Khánh
Biết Ơn - Thích Chiếu Khánh
Giữ lại tình thân - Thích Chiếu Khánh
Điểm tựa đời con - Thích Chiếu Khánh
Rồi mẹ cũng ra đi - Thích Chiếu Khánh
Đúng và sai - Thích Chiếu Khánh
Ý Nghĩa Lễ Vu Lan - Thích Chiếu Khánh
Biết Ơn - Thích Chiếu Khánh
Công Ơn Khó Đền Đáp - Thích Chiếu Khánh
Ý nghĩa Sám Hối - Thích Chiếu Khánh
Tô Bồi Công Đức - Thích Chiếu Khánh
Cảm Thông - Thích Chiếu Khánh
Tâm Cố Chấp - Thích Chiếu Khánh
Đạo Phật - Thích Chiếu Khánh
Hơn Thua - Thích Chiếu Khánh
Hý Luận - Thích Chiếu Khánh
Gia Tài Của Mỗi Chúng Ta - Thích Chiếu Khánh
Phật Ở Đâu - Thích Chiếu Khánh
Tìm Đến Đạo Phật - Thích Chiếu Khánh
Bậc Hiền Trí - Thích Chiếu Khánh
Thành Thật - Thích Chiếu Khánh
Rời Xa Cấu Nhiễm - Thích Chiếu Khánh
Khinh An - Thích Chiếu Khánh
Tự Kiêu - Thích Chiếu Khánh
Buông bỏ - Thích Chiếu Khánh
Hạnh từ bỏ - Thích Chiếu Khánh
Tìm minh sư - Thích Chiếu Khánh
Giác Ngộ Là Gì - Thích Chiếu Khánh
Ở đâu có Phật - Thích Chiếu Khánh
Chúng Ta Là Một - Thích Chiếu Khánh
Quán Chiếu Tứ Niệm Xứ - Thích Trí Huệ
Hứa Với Phật - Thích Chiếu Khánh
Cận Tử Nghiệp - Thích Chiếu Khánh
Thiền Sư Ni - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Quán Âm Cứu Khổ - Thích Chiếu Khánh
Nghiệp - Thích Chiếu Khánh
Đối diện sự thật - Thích Chiếu Khánh
Hai mặt của cuộc đời - Thích Chiếu Khánh
Hiếu là cội gốc của đạo đức - Thích Chiếu Khánh
Quy Y và Ngũ Giới - Thích Chiếu Hiền
Khổ Đau Ư? Hãy Vượt Qua - Thích Chiếu Hiền
Tình cha - Thích Chiếu Tăng
Tụng - Thích Chiếu Niệm
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - Thích Chiếu TúcXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký