Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Nhật TừThích Thiện ThuậnThích Minh ThànhThích Trí HuệThích Thiện Xuân

Kết Quả Tìm Kiếm

Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6: Điều Giác Ngộ 3: Ít Muốn Biết Đủ) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5: Điều Giác Ngộ 2: Tham Nhiều Là Khổ) - Thích Tuệ Hải
Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) (Tác Giả: Thích Phổ Huân) - Phật Âm
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN (phần cuối) - Thích Đồng Trí
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Điều giác ngộ thứ 2 - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác - buổi 18: Điều Giác Ngộ Thứ 4 || Thầy Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác 9 - Điều Giác Ngộ 6: Bần Khổ Đa Oán, Bình Đẳng Không Ghanh Tị - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 8 - Điều Giác Ngộ 5: Học Rộng Nghe Nhiều, Tăng Trưởng Trí Huệ - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 11 - Điều Giác Ngộ 7 - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 13 - Điều Giác Ngộ 8 - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 12 - Điều Giác Ngộ 7 - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 10 - Điều Giác Ngộ 7: Năm Dục Tai Họa, Sử Dụng Đồng Tiền Đúng - Thích Tuệ Hải
Nghĩ Về Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân Giác - Thích Phổ Huân
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN - Thích Đồng Trí
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN - Thích Đồng Trí
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Thích Nhất Hạnh
Kinh 8 Điều Giác Ngộ - Điều Giác Ngộ A - ĐĐ. Thích Minh Thành
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN (tiếp theo) - Thích Đồng Trí
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 2 - Thích Trí Huệ
Tụng Kinh Hiền Nhân - Dám Nhìn Nhận Sự Thậttại Chùa Giác Ngộ, ngày 08-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2) - Thích Trí Siêu
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) - Thích Trí Siêu
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2: Tứ Đại Khổ Không) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 8 - Thích Hạnh Tuệ
Kinh Lăng Nghiêm 61 - Đẳng Giác, Diệu Giác - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 1: Giới thiệu kinh - Thích Trí Huệ
Kinh bát đại nhân giác - Buổi 12- Đệ Nhị Giác Ngộ|| Thầy ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 7) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 3) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1 : Thế Gian Vô Thường) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 3 - Phần 3 Năm Ấm Vô Ngã, Ngũ Uẩn Giai Không - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác Tập 2 Đệ Nhị Giác Tri - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác tập 4 đệ 5 ,6, 7 giác ngộ - Thích Thiện Xuân
Điều GIÁC NGỘ thứ nhất trong kinh BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Những Điều Cần Biết Của Người Tu Phật - Thích Giác Tây
Những Điều Người Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thích Giác Đăng
Muốn BÌNH AN CẢ NĂM hãy nghe những lời nhắn nhủ rất ĐẶC BIỆT này - Thích Trí Chơn
Những Điều Cần Biết Của Người Phật Tử Tại Gia Khi Đến Chùa - Thích Tịnh Giác
TỤNG KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ & KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ || CHÙA GIÁC NGỘ NGÀY 11/10/2020. - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Tám Điều Trai Giới tại chùa Giác Ngộ ngày 02-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Tám Điều Trai Giới tại Chùa Giác Ngộ, ngày 28-03-2021 - Chùa Giác Ngộ
Ít Muốn Biết Đủ (Phần 1) - Thích Thiện Tuệ
Ít Muốn Biết Đủ (Phần 20) - Thích Thiện Tuệ
Tụng Kinh Soi Gương Nhân Cách tại chùa Giác Ngộ ngày 13-01-2021 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh SOI GƯƠNG NHÂN CÁCH tại chùa Giác Ngộ ngày 04/04/2021 - Chùa Giác Ngộ
Ai Muốn BÌNH AN & HẠNH PHÚC Thì Nhất Định Phải Biết 5 Điều Này - Thích Minh Niệm
Tụng Kinh Hiền Nhân tại Chùa Giác Ngộ, ngày 05-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ - Tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/02/2021 - Chùa Giác Ngộ
TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: DOANH NHÂN VÀ THIỀN - BIẾT ƠN VÀ ĐỀN ƠN TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Thích Nhật Từ
Tiểu Nghiệp Phân Biệt - Thích Giác Đăng
Tụng Kinh Nhân Quả Đạo Đức tại Chùa Giác Ngộ, ngày 11-08-2020 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Hiền Nhân - Tại Chùa Giác Ngộ, ngày 05.02.2021 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Hiền Nhân - Tại Chùa Giác Ngộ, ngày 04.02.2021 - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Phân biệt ước muốn và lòng tham, An trú tâm - Thích Nhật Từ
Phân biệt về nghiệp - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Kinh bát đại nhân giác - phần 3: Tựa Kinh || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 114: Nhẫn nhưng không nhục - phần 1 - HT. Thích Giác Toàn - Thích Giác Toàn
Ca khúc: Ơn Phật từ bi Thơ: Thích Nhật Từ - Nhạc: Uy Thi Ca do Giác Diệu Thanh trình bày - Giác Diệu Thanh
Tứ Diệu Đế - Phần ôn tập - Thích Giác Tín
Bồ Tát Đạo 12: Thập Địa Vị, Đẳng Giác, Diệu Giác - Thích Thiện Chơn
Biết Để Giác Ngộ Lo Tu - Thích Giác Hóa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 17: Phẩm Phân Biệt Công Đức - TT. Thích Minh Thành
Vãng Sanh Lưu Xá Lợi (Cụ Bà Diệu Đức, Thân Mẫu Của Thầy Giác Hóa) - Thích Giác Hóa
Quay về nương tựa - Giác Diệu Thanh - Chùa Giác Ngộ
1210: MUÔN LOÀI MUỐN TỒN TẠI PHẢI NHỜ VÀO ĐIỀU GÌ? - Thích Thiện Tuệ
Nhân Quả Và Số Phận Con Người - Thích Đạt Ma Phổ Giác
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 3) - Thích Giác Tín
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 2) - Thích Giác Tín
Hai khuynh hướng tu tập: Cứu nhân độ thế - Tự giác giác tha - Thầy Viên Minh
Biết Sống Biết Chết - Thích Giác Hoàng
Bát Đại Nhân Giác: Đệ Nhất Giác Ngộ - Thích Thiện Xuân
Sách Nói : Nhân Quả Và Số Phận Con Người - Thích Đạt Ma Phổ Giác
Biết Quán Kỹ Biết Buông Xả - Thích Giác Hóa
Ca khúc: Phật từ bi - Đơn ca: Giác Diệu Thanh 20-07-2019 - Giác Diệu Thanh
Điều Căn Bản Phải Giác Ngộ - Thích Giác Hóa
Tình ca Vu Lan: Lời sám hối muộn màng - Thích Chân Giác
Gương sáng muôn đời - Thích Giác Toàn
Kinh Bát Đại Nhân Giác 4 - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát đại nhân giác - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Sa môn Gotama căn cứ vào điều gì để biết mình đã Giác Ngộ viên mãn ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Kỳ 1) - Thích Trí Quảng
Kinh Bát Đại Nhân Giác 1 - Thích Trí Siêu
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Minh Hiếu
Kinh Bát Đại Nhân Giác 6 - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Tập 3) - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác (tập 1) - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác Tập 5 - Thích Thiện Xuân
KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Thích Quảng Tịnh
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Pháp Hải
Tập 6 tổng kết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Thiện Xuân
Tóm Lược Nội Dung Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Hạnh Tuệ
Ca khúc: Nhẫn cưới trao nhau do Ban đạo ca chùa Giác Ngộ trình bày, ngày 21-12-2018 - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
Hỏi đáp về Giác ngộ - Các loại vô cảm - Tùy duyên thuận pháp - Muốn có tương lai... - Thích Viên Minh
Bát Đại Nhân Giác - Thích Giác Tây
Kinh Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Trúc Thái Minh
Bát Đại Nhân Giác Kinh (Cư Sĩ Vọng Tây Cẩn Dịch) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Tiếp Theo) - Thích Thiện Xuân
TỤNG KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ - ngày 12.12.2020 - Chùa Giác Ngộ
Bảy chi phần giác ngộ - tu tập thất giác chi - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhẫn cưới trao nhau - Ban Đạo Ca chùa Giác Ngộ trình bày 20-07-2019 - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TÁM ĐIỀU TRAI GIỚI ngày 06/01/2021 - Chùa Giác Ngộ
KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC - LỜI PHẬT DẠY VỀ CUỘC SỐNG AI CŨNG NÊN NGHE - Chùa Giác Ngộ
Tụng kinh SOI GƯƠNG NHÂN CÁCH ngày 17/08/2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH HIỀN NHÂN (tiếp theo từ trang 396 - Chùa Giác Ngộ
Chương trình hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ 04-04-2015 - Chùa Giác Ngộ
Ca khúc: NHẪN CƯỚI TRAO NHAU - BAN ĐẠO CA CHÙA GIÁC NGỘ - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
Diễn Đọc: Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi (Tác Giả: Thiền Sư Hám Sơn) - Diệu Pháp Âm
Thất Giác Chi (Phần 2) - Thích Giác Hoàng
TỤNG KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG & KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN - chùa Giác Ngộ ngày 10/08/2020 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18 - Thích Thiện Xuân
Kinh Di Giáo -04. Nhẫn Nhục Đệ Nhất Đạo, Bỏ Tâm Kiêu Mạn, Tâm Địa Thẳng Thắn, Hạnh Muốn Ít - TT. Thích Thiện Xuân
Tu Là Biết Trở Về - Thích Giác Hóa
Biết Lo Xa - Thích Giác Hóa
TỤNG KINH CHÁNH TRI KIẾN & KINH BA DẤU ẤN THỰC TẠI | CHÙA GIÁC NGỘ | NGÀY 10/10/2020. - Chùa Giác Ngộ
KINH THIỆN SINH trang 249 trong Kinh Phật Cho Người Tại Gia tại Chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Kinh Tạp A-hàm 810 (phần cuối) - Thích Giác Toàn
Ca khúc: Phật giáo Việt Nam do Ban đạo ca chùa Giác Ngộ trình bày nhân ngày Phật đản 18-05-2019 - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
Hiến máu nhân đạo lần thứ 17 tại chùa Giác Ngộ 02-06-2018 - Chùa Giác Ngộ
Hiểu Biết Và Nhớ - Thích Giác Hóa
Biết Lo Trước Khi Bị Già - Thích Giác Hóa
Biết Lo Tu Ngay Bây Giờ - Thích Giác Hóa
Cái biết trong ta - Thích Tuệ Giác
Ít muốn biết đủ - Thích Tâm Bình
Kinh Viên Giác (Phần 8) - Thích Phước Tiến
Kinh Viên Giác (Phần 7) - Thích Phước Tiến
Kinh Viên Giác (Phần 6) - Thích Phước Tiến
Kinh Viên Giác (Phần 5) - Thích Phước Tiến
Kinh Viên Giác (Phần 4) - Thích Phước Tiến
Kinh Viên Giác (Phần 2) - Thích Phước Tiến
Kinh Viên Giác (Phần 1) - Thích Phước Tiến
Là Phật Tử Phải Biết Tu - Thích Giác Hóa
Người Trí Tự Biết Bảo Vệ Mình - Thích Giác Hóa
Người Tu Biết Tĩnh Tâm - Thích Giác Hóa
Tu là biết vươn lên - Thích Giác Toàn
Biết Sống Chết An - Thích Giác Hóa
Biết Và Sống Bằng Trí Tuệ - Thích Giác Hóa
Biết Được Mình Là Tu - Thích Giác Tây
Biết Mình - Thích Viên Giác
Làm Sao Biết Phước Hay Nợ - Thích Giác Đăng
Ít Muốn Biết Đủ - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nếu Bạn Biết Bí Mật Nầy Bạn sẽ Có Tất Cả Những Gì Bạn Muốn - THÍCH TÂM NGUYÊN
Ít Muốn Biết Đủ - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đạo và Đức của Đạo - Phân biệt Nhân và Duyên - Thích Viên Minh
Đề tài: Nhận Thức Về Kiến Giải Của Bậc Thánh - HT. Thích Viên Giác - Thích Viên Giác
Nhận thức về kiến giải của bậc Thánh - HT. THÍCH VIÊN GIÁC - Thích Viên Giác
Nhận thức về kiến giải của bậc Thánh - HT. Thích Viên Giác - Thích Viên Giác
Lễ quy y Tam Bảo - Phần 2: Tám điều cần biết của người Phật tử sau khi Quy y - Thích Chân Tính
Khi Mê Bùn Thiệt Là Bùn, Ngộ Rồi Mới Biết Trong Bùn Có Sen - Thích Giác Hạnh
TỤNG KINH TỐI CHÙA GIÁC NGỘ Ngày 21-06-2018 KINH TRÍ TUỆ KIM CƯƠNG - Chùa Giác Ngộ
Kinh Viên Giác giảng giải - Phần 3 - Thích Phước Tiến
Giảng giải kinh Pháp Bảo Đàn - Phần 4: Định Tuệ - Thích Giác Toàn
Phật tử tại gia 46: Những Điều Cần Biết Khi Đến Chùa (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 45: Những Điều Cần Biết Khi Đến Chùa (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 44: Những Điều Cần Biết Khi Đến Chùa (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phật Âm
Kinh Bát Đại Nhân Giác - buổi 7 || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Người Phật Tử Phải Biết Cách Tu - Thích Giác Tây
Biết Mình Là Thành Công - Thích Viên Giác
Thần Thức của người mới mất có khả năng đặc biệt - Thích Giác Hạnh
Biết Khổ Mới Muốn Thoát Ly Thế Giới Này (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
THỜI TỤNG KINH KHUYA TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
CÔNG PHU TỐI CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ TỤNG KINH TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH LỜI VÀNG PHẬT DẠY (Phẩm Tham Ái) tại Chùa Giác Ngộ, lúc 18h45 ngày 09-11-2020. - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Thời tụng Kinh trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ ngày 28/02/2021 - Chùa Giác Ngộ
Thời tụng kinh trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ ngày 21/02/2021 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN (tiếp theo từ trang 658) - Chùa Giác Ngộ ngày 10/03/2021 - Chùa Giác Ngộ
THỜI TỤNG KINH TỐI TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
Trì tụng kinh online cùng Tăng Đoàn chùa Giác Ngộ ngày 27/04/2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH LỜI VÀNG PHẬT DẠY (Phẩm Pháp Trụ) tại Chùa Giác Ngộ ngày 07-11-20220 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH ẨN DỤ VỀ BẢY HẠNG NGƯỜI DƯỚI NƯỚC - Chùa Giác Ngộ ngày 16/12/2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH LỜI VÀNG PHẬT DẠY - PHẨM PHÁP TRỤ - Chùa Giác Ngộ ngày 10/01/2021. - Chùa Giác Ngộ
Tăng Đoàn chùa Giác Ngộ Tụng Kinh sáng ngày mùng 1 Tết Tân Sửu 2021 - Chùa Giác Ngộ
Lễ Hoàn Kinh Dược Sư Rằm tháng Giêng Xuân Tân Sửu tại chùa Giác Ngộ, ngày 26/02/2021. - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Chuyển Luân Thánh Vương tại Chùa Giác Ngộ, ngày 13-04-2021 - Chùa Giác Ngộ
Trực tiếp: Tụng kinh Phật Căn Bản tại Chùa Giác Ngộ, ngày 17-05-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN tại chùa Giác Ngộ ngày 09/08/2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng kinh Chuyển Hóa Nghiệp Chướng tại chùa Giác Ngộ ngày 28/09/2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng KINH MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG ngày 03/10/2020 tại chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG tại Chùa Giác Ngộ, ngày 01-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Từ Tâm Phước Đức trong Khóa tu Búp Sen Từ Bi tại Chùa Giác Ngộ, ngày 12-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN - Chùa Giác Ngộ ngày 09/12/2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH LỜI VÀNG PHẬT DẠY - PHẨM VOI - CHÙA GIÁC NGỘ - NGÀY 11/01/2021 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Chuyển Hóa Nghiệp Chướng tại chùa Giác Ngộ ngày 15-01-2021 - Chùa Giác Ngộ
KINH ẨN DỤ VỀ BẢY HẠNG NGƯỜI DƯỚI NƯỚC - tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/03/2021 - Chùa Giác Ngộ
Thời tụng Kinh trong khóa tu An Lạc tại chùa Giác Ngộ ngày 07/03/2021 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Từ Tâm và Phước Đức trong Khóa tu Búp Sen Từ Bi tại Chùa Giác Ngộ, ngày 20-03-2021 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh ĐỊNH LUẬT NGHIỆP tại chùa Giác Ngộ ngày 05/04/2021. - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Lời vàng Phật dạy - Phẩm Tạp Lục tại Chùa Giác Ngộ, ngày 03-04-2021 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG tại chùa Giác Ngộ ngày 10/04/2021. - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Tránh xa cánh cửa bại vong tại Chùa Giác Ngộ, ngày 07-04-2021 - Chùa Giác NgộXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký