Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Trí HuệThích Thiện TuệPháp Sư Tịnh KhôngThích Thanh TừThích Thiện Xuân

Kết Quả Tìm Kiếm

Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Pháp Bảo Đàn (Diễn Nghĩa Và Lược Chú) - Phật Âm
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (262 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (85 Phần, 166 Tập Và Còn Tiếp) (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa (Trọn Bộ, 7 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (10 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (28 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Diễn Đọc: Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi (Tác Giả: Thiền Sư Hám Sơn) - Diệu Pháp Âm
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (66 Phần, Còn Tiếp) (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (526 Tập Và Còn Tiếp) (Đang Cập Nhật Lại) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Khái niệm mật điển và kinh điển, thủ ấn, phân biệt mật tông và tịnh độ, linh hồn và âm hồn - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa 2 Chữ Phước Điền - TT. Thích Minh Thành
Sư Phụ Viếng Thăm Nghĩa Trang A1 (Thành Phố Điện Biên Phủ) - Thích Chân Quang
Ý Nghĩa Ngài Hộ Pháp & Ngài Tiêu Diện 18-10-2015 - Thích Thiện Hữu
Pháp Tối Thượng Ở Trong Kinh Tiểu Bộ (Kinh Điển Nikaya) - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Thế nào là Kinh phát triển và Kinh điển nguyên thủy - Thích Nhật Từ
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Đại Cương Về Kinh Trường Bộ - Thích Bửu Chánh
Kinh Kính Diện Vương (Phần 2) - Thích Nhất Hạnh
Kinh Kính Diện Vương (Phần 1) - Thích Nhất Hạnh
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Tóm Tắt Kinh Trung Bộ - Thích Bửu Chánh
Kính Diện Vương Kinh 01 - Thích Nhất Hạnh
Kính Diện Vương Kinh 02 - Thích Nhất Hạnh
Yêu cầu về nội điển và ngoại điển - Thích Nhật Từ
Tôn Giả Đại Ca Diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển - Thích Nhật Từ
Kinh A Di Đà Diễn Kệ - Sư Huệ Duyên
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Sư Huệ Duyên
1B: Hỏi đáp về Ý nghĩa của phiền não... - Yêu thương và Từ bi - Đối diện với sợ hãi - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
Kinh Phước Điền - Thích Nữ Tâm Tâm
Diễn Đọc: Kinh Di Giáo - Phật Âm
Kinh Bách Dụ - Thích Như Điển
Luận Về Kinh Điển-Bốn Cõi Tịnh-Xá Lợi - Ấn Quang Đại Sư
Vấn đáp: Kinh điển đại thừa - Thích Nhật Từ
Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 3 - Thích Thiện Thuận
Lần Kiết Tập Kinh Điển (Kỳ 2) - Thích Thiện Thuận
Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 1 - Thích Thiện Thuận
Tính Thực Tế Của Kinh Điển Đại Thừa - Thích Tâm Đức
Vấn đáp: Kinh điển bằng tiếng Anh - Thích Nhật Từ
Kinh điển và cái thực - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Kinh điển thời đức Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Kinh điển cho người tại gia- Học thuyết vô ngã - Thích Nhật Từ
Phật tử và nhu cầu đọc tụng kinh điển - Thích Nhật Từ
Kinh điển mà còn như thế thì làm sao An tâm mà Tu được - Thích Chân Tính
Diễn Đọc: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký - Pháp Sư Diễn Bồi
Vấn đáp: Hướng dẫn Phật tử chọn lựa kinh điển phù hợp - Thích Nhật Từ
Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền) - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Sự khác nhau trong văn bản học về kinh điển - Thích Nhật Từ
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 4 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 5 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 3 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 2 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 1 - Thích Thiện Chơn
Sư phạm hoằng pháp 07: Pháp sư: Yêu cầu về nội điển và ngoại điển - Thích Nhật Từ
Chữ Ma Trong Kinh Điển Phật Giáo - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Kinh điển Phật giáo Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Kinh Điển Và Cái Thực - Sống Trọn Vẹn - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Bản chất học thuật kinh điển Phật giáo - Thích Nhật Từ
Kinh Vô Lượng Nghĩa, Định Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
Tìm Hiểu Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo - Thích Phước Tiến
Nguồn gốc của con người theo kinh điển Phật giáo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Kinh điển Đại Thừa có phải do đức Phật thuyết giảng - Thích Nhật Từ
Ngài Tiêu Diện Đại Sỹ là ai? Mà Cô Hồn Ngạ Quỷ phải khiếp sợ kính nể - Thích Giác Hạnh
Hỏi đáp: “Đối diện khó khăn - Tụng kinh - Giới định tuệ... - Thích Viên Minh
Lắng nghe chia sẻ người của công chúng Vì sao tôi theo đạo Phật: Diễn viên Hồng Ánh - Diễn viên Hồng Ánh
Vấn đáp: Kinh Liễu Nghĩa và Bất Liễu Nghĩa - Thích Nhật Từ
Nói về Kinh điển-Loại trừ suy nghĩ lăng xăng- Hành chỉ để thấy - HT Viên Minh giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nguyện vọng được thành tựu, Phân biệt sự biên tập thêm trong kinh điển - Thích Nhật Từ
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Kinh Tạng ( Học Pháp & Hành Pháp ) - Thích Bửu Chánh
Diệt Trừ Phiền Giận 2 - TT. Thích Quảng Điền ( Ngày 6.8.2018 ) - TT. Thích Quảng Điền
Diệt Trừ Phiền Giận 1 - TT . Thích Quảng Điền ( Ngày 2.8.2018 ) - TT. Thích Quảng Điền
Giải Nghĩa Kinh Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Phân biệt Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc, kinh điển Phật và kinh có xuất xứ từ Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) - Phật Âm
Vấn đáp: Kinh điển cho người tại gia dành cho người Việt - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Kinh điển Phật giáo nguyên thủy và phát triển - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nên tụng kinh điển nào, đạo tràng tu tập, Chùa to Phật lớn, học Phật không cần học thức, ng - Thích Nhật Từ
Kinh NIKAYA Giảng Giải Thánh Trí Năm Uẩn 6 – Nhận Diện Chánh Tà - ĐĐ. Thích Minh Thành
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phật Âm
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ - Phật Âm
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Phật Âm
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) - Phật Âm
Vấn đáp: Lạy Phật diệt tội, sát na duyên khởi, thờ Phật trong phòng ngủ, trì tụng kinh điển, làm từ - Thích Nhật Từ
KINH HIỀN NHÂN: 2. Kết Tập Kinh Điển - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Kim Cang Mật Nghĩa - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Kinh A Di Đà - Thích Huyền Vi
Năm Ý Nghĩa Của Kinh - Thích Pháp Hòa
Kinh Phổ Môn - Nghĩa Việt - Thích Trí Hòa
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà - Thích Trí Đức
Ý Nghĩa Kinh Vu Lan - Thích Giác Tây
Huyền Nghĩa Kinh A Di Đà - Thích Trí Đức
Vấn đáp: Ý nghĩa thần chú và kinh Đại Bi - Thích Nhật Từ
Diễn Đọc - Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Phật Âm
Pháp tu căn bản - Thích Tâm Điền - Thích Tâm Điền
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 03: Nhận Diện Chân Tâm (21/01/2013) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Phương Pháp Thực Hành Tứ Niệm Xứ Theo Kinh Điển Pali - HT. Thích Bửu Chánh - Thích Bửu Chánh
PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH TỨ NIỆM XỨ THEO KINH ĐIỂN PALI - HT. THÍCH BỬU CHÁNH - Thích Bửu Chánh
PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH TỨ NIỆM XỨ THEO KINH ĐIỂN PALI - HT. THÍCH BỬU CHÁNH - Thích Bửu Chánh
Phương pháp thực hành Tứ Niệm Xứ theo kinh điển Pali - HT. Thích Bửu Chánh - Thích Bửu Chánh
Giải Thích Tường Tận Cắt Nghĩa Kinh Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Thanh Từ
Ý Nghĩa Kinh Nhật Tụng - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Hồi Hướng Trong Kinh - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Bài Kinh - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Con Số 7 Trong Kinh Phật - Thích Trí Huệ
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (Giảng Nghĩa) - Phật Âm
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Huệ
Kinh Chiều (Đạo Ca) - Phạm Phước Nghĩa
Kinh Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
Kinh Phổ Môn - Nghĩa Việt - Thích Trí Thoát
Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt - Thích Trí Thoát
Kinh A Di Đà - Nghĩa Việt - Thích Hạnh Tuệ
Kinh Phổ Môn - Nghĩa Việt - Thích Hạnh Tuệ
Ý Nghĩa Tụng Kinh - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Ý nghĩa của bài khai kinh kệ - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Kinh Phổ Môn - TT. Thích Minh Thành
Ý nghĩa Kinh Pháp Hoa - Thích Thanh Từ
Ý NGHĨA KINH PHÁP HOA. - Thích Thanh Từ
Ý NGHĨA KINH VU LAN BỒN - Thích Thiện Thuận
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Tổng Quan Về Tam Tạng Pali - Thích Bửu Chánh
Vấn đáp: Vì sao không nên trốn tránh khổ đau ? Chọn lựa kinh điển phù hợp | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Tụng Kinh Pháp Hoa - Thích Trung Đạo
Ý nghĩa bài kinh Nắm lá trong tay - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Huyền Giác Của Kinh Vô Lượng Thọ (Kỳ 2) - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Huyền Giác Của Kinh Vô Lượng Thọ (Kỳ 1) - Thích Trí Huệ
Huyền Nghĩa Trong Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Huệ
Ý nghĩa của sự tụng kinh - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Tụng Kinh - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Tụng Kinh Vu Lan - Thích Thiện Chấn
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 1/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 2/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 3/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 4/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 5/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 6/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 7/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 8/8 - Thích Trí Quảng
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát
Ý nghĩa kinh hành - Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư - Thích Minh Duyên
Vấn đáp: Ý nghĩa Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa Diệu pháp Liên hoa Kinh - Thích Tâm Đức
Ý nghĩa Niệm Phật trong Kinh A Di Đà - Thích Tâm Đức
Ý NGHĨA THỜI KINH SỚM MAI - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Kinh điển dành cho từng độ tuổi | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vì sao nên đọc nhiều kinh điển Phật giáo ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ngũ uẩn là gì, vô sở trụ, ý nghĩa của sám hối, trì chú Đại Bi chữa bệnh, hiếu kính với cha - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Thâm Diệu Của Kinh Nhật Tụng - Thích Trí Huệ
Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Ý Nghĩa Những Bài Kệ Trong Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Quảng
Ý Nghĩa Xuân Di Lặc và Kinh Dược Sư - Thích Nữ Giới Hương
Kinh Phổ Môn - Nghĩa Việt (Tụng Với Đại Chúng) - Thích Hạnh Tuệ
Ý Nghĩa Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Thiện Thuận
Ý nghĩa kinh địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Ý nghĩa đọc - tụng kinh, niệm Phật - Thích Nhật Từ
Bồ Tát Giới 53 - Kinh Phạm Võng - Thích Phước Nghĩa
Vấn đáp: Ý nghĩa ban Kinh Sư- Vượt qua bệnh cố chấp - Thích Nhật Từ
Kinh Kim Cang 1: Năng Lực Tuệ Giác (Ý Nghĩa Đề Kinh) (17/02/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa (28 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Nghĩa Túc - Chấp Trượng - Thích Chân Pháp Đăng
Bước Đầu Học Phật - Ý Nghĩa Tụng Kinh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Vô Thường Qua Lăng Kính Đạo Phật - Thích Quang Thạnh
Ý Nghĩa Dâng Hương Phục Nguyện Qua Những Bài Kinh - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa và Tầm Quan Trọng Bài Kinh Namotassa - Thích Khải Minh
Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ Huyền Nghĩa - Thích Pháp Chánh
Chú Đại Bi Lược Giải (3-3) HT Tín Nghĩa - Diệu Thủy đọc - Thích Tín Nghĩa
Chú Đại Bi Lược Giải (2-3) HT Tín Nghĩa - Diệu Thủy đọc - Thích Tín Nghĩa
Chú Đại Bi Lược Giải (1-3) HT Tín Nghĩa - Diệu Thủy đọc - Thích Tín Nghĩa
Trưởng lão HT Thích Trí Tịnh: Huyền Trang về kinh điển đại thừa của PGVN - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Trưỡng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: Huyền Trang về kinh điển đại thừa - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nếu Hết Tình Thì Còn Nghĩa, Hết Nghĩa Thì Còn Lòng Nhân - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Dâng Hương Phục Nguyện Trong Những Bài Kinh - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 6) - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 5) - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 4) - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 3) - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 2) - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 1) - Thích Thiện Thuận
Kinh Lăng Nghiêm: Đức Phật Định Nghĩa Cái Chân Thật Của Chúng Ta - Thích Tuệ Hải
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - Thích Hạnh Tuệ
Chủ đề : Ý NGHĨA TĂNG THƯỢNG MẠN TRONG KINH PHÁP HOA - Thích Quang Thạnh
Nghĩa lý tụng Kinh Quang Minh mùa đại dịch Covid - Thích Pháp Hòa
Giáo Nghĩa Trong Kinh Tạng Nguyên Thủy (Nikaya) - Thích Viên Trí
Những Cách Thực Tập Tại Pháp Ấn Sơn 2 - Ý nghĩa kinh hành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Các bản kinh trong Tịnh Độ tông - Giảng nghĩa vạn pháp duy thức - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Lễ Phật, Ý Nghĩa Quy Y - Thích Pháp Hòa
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Năm Uẩn - ĐĐ Thích Minh Thành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý NGHĨA THỜI KINH SỚM (phần 1) - TRƯỜNG HẠ CHÙA LONG QUANG PL 2562 - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Nhìn nhận đúng về NHÂN QUẢ trong kinh điển | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ân Nghĩa Xin Nguyện Đền - Hiếu Hạnh Người Xuất Gia 2 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ân Nghĩa Xin Nguyện Đền - Hiếu Hạnh Người Xuất Gia 1 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Lăng Nghiêm - Đoạn 4: Dạy Nghĩa Quyết Định Đoạn Tâm Nói Dối - Thích Tuệ Hải
Ý nghĩa kinh A Di Đà (19/12/2013) - video do TT.Thich Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa (Phần 12) - Thích Huệ Đăng
Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa (Phần 21) - Thích Huệ Đăng
Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa (Phần 19) - Thích Huệ Đăng
Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa (Phần 20) - Thích Huệ Đăng
Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa (Phần 17) - Thích Huệ Đăng
Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa (Phần 18) - Thích Huệ ĐăngXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký