Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Nhất HạnhThích Thiện XuânThích Minh ThànhThích Quang ThạnhThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Giúp Người Có TƯ KIẾN SAI Quay Về CHÁNH KIẾN | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
1038 HAI DUYÊN SANH CHÁNH KIẾN VÀ TÀ KIẾN - Thích Thiện Tuệ
Cùng Nhau Nhắc nhở (Phần 19: Chánh Kiến Phá Tà Kiến) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chánh Kiến Tà Kiến - Thích Thanh Từ
Chánh kiến và tà kiến - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Có nên giúp người phụ tình quay trở về với đời sống gia đình - Thích Nhật Từ
Nhược Dĩ Sắc Kiến Ngã, Dĩ Âm Thanh Cầu Ngã, Thị Nhân Hành Tà Đạo, Bất Năng Kiến Như Lai - Thích Nhật Từ
Chánh Kiến Và Tà Kiến Trong Đời Sống - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn, Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Chánh kiến là gì ? - Thích Nhất Hạnh
Chánh Kiến - Thích Nhất Hạnh
Bài 05 Chánh Kiến - Thích Nhất Hạnh
Bài 06 Chánh Kiến (tt) - Thích Nhất Hạnh
Quay về giúp đỡ người thân chữa lành tâm hồn | 17-06-2018 - Thích Minh Niệm
Bát Chánh Đạo - Bài 1: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp - Thích Trí Siêu
Chánh Kiến ( 05/05/2011 ) - Thích Nhất Hạnh
Chánh kiến là nền tảng của đạo đức học - Thích Nhất Hạnh
Duy biểu 17 Chánh kiến - Thích Nhất Hạnh
Hỏi đáp về Thân kiến và Ngã kiến - Mục đích đi chùa - Cô đơn & Cô lập ... - Thầy Viên Minh
Chánh Kiến là cái nhìn vượt thoát tất cả - Thích Nhất Hạnh
Tu và Xuất gia - Hiểu Đạo - Kiến thức và Tri kiến - Tình thương trong mối quan hệ - Thích Viên Minh
Hỏi đáp: Chánh kiến, Chánh tư duy - Ý nghĩa của câu Đầu sào trăm trượng - Thích Viên Minh
Chánh kiến và chánh pháp - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Tâm lý thành kiến khi người thân đi chùa - Thích Nhật Từ
Chánh Kiến - Thích Tắc Huê
Chánh Kiến - Thích Đạo Như
Tu lại từ đầu - Thích Chánh Kiến
Tịnh Độ Chánh Kiến và Mê Tín - Thích Trí Huệ
Chánh Kiến - Thích Pháp Hòa
Chánh Tri Kiến - Thích Hạnh Tuệ
Chánh tri kiến - Thích Hạnh Tuệ
Chánh Kiến - TT. Thích Minh Thành
Chánh Kiến Học Phật - Thích Pháp Hòa
Kinh Chánh Tri Kiến - Thích Pháp Hòa
Chánh Kiến Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Chánh Kiến - Thích Thiện Thuận
Chánh Kiến - Thích Thiện Thuận
Chánh Kiến Học Phật - Thích Pháp Hòa
Kinh Chánh Tri Kiến - Thích Hạnh Tuệ
Soi Sáng 43: Chánh Kiến - ĐĐ. Thích Minh Thành
KINH PHÁP CÚ 20 - Phẩm CHÁNH ĐẠO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Tọa đàm - Chánh kiến về hiếu đạo - Thích Quảng Tánh
Chánh tri kiến (kỳ 195 - Ngón tay chỉ trăng) - Thích Từ Thông
Soi Sáng 43 - Chánh Kiến - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chánh Kiến - Nền Tảng Hạnh Phúc - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Điều kiện gì khiến nhiều người đến với đạo Thiên Chúa giáo - Thích Nhật Từ
Nhìn Bằng Chánh Kiến - Thích Phước Tiến
Khởi Phát Chánh Kiến - Thích Phước Tịnh
Chánh Kiến Trong Nhà Phật - Thích Phước Nghiêm
Nhìn Đời Bằng Chánh Kiến - Thích Minh Niệm
Chánh Kiến Trong Câu Niệm Phật - Thích Thiện Xuân
Đường Lối Tu Hành Theo Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến) - Thích Nữ Như Lan
Vô Thường (Giảng Tại Chùa Chánh Kiến, Bạc Liêu) - Thích Chân Tính
Người Đã Đến - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Trải nghiệm trung thực sự sống là Chánh kiến... - Thích Viên Minh
GIÚP VẬT VẬT TRẢ ƠN GIÚP NGƯỜI NGƯỜI TRẢ OÁN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA PHẬT GIÁO | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
5/ GIÚP VẬT VẬT TRẢ ƠN-GIÚP NGƯỜI NGƯỜI TRẢ OÁN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA PHẬT GIÁO - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Sự Kiện Đời Người - Thích Pháp Hòa
Ba Kiến Giải Của Người Tu - Thích Trí Huệ
Ba Kiến Giải Của Người Tu - Thích Trí Huệ
Điều Kiện Căn Bản Cho Người Tu Đạo - Thích Nữ Như Lan
5 Lý Do Trở Thành Người Tà Kiến - Thích Thiện Tuệ
Người chết hưởng gì từ sự cúng kiến (03/06/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Niệm Phật trên con đường chánh kiến - chùa Thiên Quang - TT. Thích Minh Thành
Đạo Làm Người - Kiên Trì Vượt Khó - ĐĐ. Thích Minh Thành
GĐPT - NỐI TÌNH NGƯỜI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Tuấn Huy - Võ Tá Hân
Điều Kiện Trở Thành Người Phật Tử - Thích Vạn Mãn
1083: NĂM LÝ DO TRỞ THÀNH NGƯỜI TÀ KIẾN - Thích Thiện Tuệ
Điều kiện xuất gia trở thành người cao quý - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Xây dựng niềm tin kiên cố của người con Phật - Thích Minh Bửu
Điệu Kiện và Sự Tu Học Của Người Xuất Gia - Thích Thiện Chơn
GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC CŨNG LÀ ĐANG TỰ GIÚP CHÍNH MÌNH - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
1115: NĂM ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÝ TƯỞNG - Thích Thiện Tuệ
Bài Kinh Trung Bộ số 9: Kinh Chánh tri kiến (Sammāditthi Sutta) - Thích Phước Toàn
Cùng Nhau Nhắc Nhở Xuất Gia 2 - Làm Sao Thành Tựu CHÁNH KIẾN - ĐĐ. Thích Minh Thành
Người Huynh Trưởng Kiên Trinh Của Phật Giáo Việt Nam - Thích Thái Hòa
Bùa Quan Âm có giúp Trẻ em không quấy khóc ban đêm không? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vượt qua bản ngã (ngã si, ngã kiến, ngã mạn) - Thích Nhật Từ
Ngày 6: Chánh kiến trong Tục đế và Chân đế - Trọn vẹn với hiện tại - Từ bi hỷ xả... | HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Tri Kiến Chân Thật - Thích Nhất Hạnh
Vượt qua các kiến chấp - Thích Nhật Từ
Vượt qua tà kiến và mê tín - 16/01/2016 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự kiện Bà-la-môn Ubaka và Đức Phật - Thích Nhật Từ
Mỗi người giác ngộ trong điều kiện của mình-Ý nghĩa Niệm Quán Thế Âm- Hỏi Đáp - giảng - Thích Viên Minh
GĐPT - MỪNG SINH NHẬT - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh - Thích Nhật Từ
Danh Từ Kiến Giải - Thích Nhất Hạnh
Kiện toàn việc tu - Thích Nhật Quang
Vấn đáp: Cúng kiến trong đạo Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh - Thích Nhật Từ
Danh từ và Kiến giải - HT. Thích Nhất Hạnh
Tri kiến chân thật - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Dữ liệu về ngài Mục Kiền Liên - Thích Nhật Từ
Đừng bó hẹp trong thành kiến - Thích Nhật Từ
Năm Điều Kiện Để Được Nhất Tâm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thành kiến thói quen - 05/2014 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Trí tuệ và kiến thức trong Phật giáo - Thích Nhật Từ
Tín ngưỡng thờ mẫu trong dân gian, phá giới và phá kiến - Thích Nhật Từ
CÁCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN PHẬT GIÁO - Thích Nhật Từ
Cách tổ chức sự kiện Phật giáo - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: VÌ SAO NGÀI MỤC KIỀN LIÊN CÓ THẦN THÔNG BẬC NHẤT MÀ LẠI...? - Thích Thiện Tuệ
Đối thoại triết học 5: Hạt giống và điều kiện (08/12/2006) - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Văn hóa tập quán cúng kiến xuất xứ từ Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ý nghĩa việc ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ, Chú niệm như thế nào ? - Thích Nhật Từ
Thể nhập tri kiến Phật theo kinh Pháp Hoa - Thích Nhật Hỷ
Vấn đáp: Điều kiện tái sinh về thế giới cực lạc trong kinh A Di Đà - Thích Nhật Từ
Dùng tuệ giác để vượt thoát đoạn kiến - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Hoằng pháp trong trại giam, mở cửa mã, thân kiến và chấp ngã, cận tử nghiệp, bố thí ba la m - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh trong kinh A Di Đà, địa ngục có thật không - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH CHÁNH TRI KIẾN & KINH BA DẤU ẤN THỰC TẠI | CHÙA GIÁC NGỘ | NGÀY 10/10/2020. - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Khuyên người có hôn nhân khác tôn giáo quay trở về đạo Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giúp đỡ người bị ma nhập - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giúp người thân ăn chay - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: Giải thích câu kinh “Người làm thiện sau khi chết...tà kiến - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Hướng dẫn giúp cha mẹ và người thân biết đạo Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nên phóng sanh hay giúp người nghèo khó - Thích Nhật Từ
Làm từ thiện, giúp người đúng cách - Thích Nhật Từ
Chủ Đề Niệm Phật Có Chánh Kiến ĐĐ Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
CHÁNH KIẾN KHỞI ĐẦU CỦA SỰ TU TẬP GIÁC NGỘ - ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
Vượt qua cái bẫy ngôn ngữ và định kiến trong truyền thông 27-09-2020 - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Làm gì để giúp người thân vãng sanh, học thuyết luân hồi - Thích Nhật Từ
Kinh Pháp Cú 22: Quả báo của ác hạnh và tà kiến (01/05/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 043 - A: Kiến thức và trí tuệ (03/09/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Không nên HỌC PHẬT với mục đích tích lũy, PHÔ DIỄN kiến thức | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh quán vô lượng thọ 04: Điều kiện và chín phẩm vãng sinh (21/10/2012) video do Thích Nhật Từ giản - Thích Nhật Từ
Hạt Giống Và Điều Kiện (09/12/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự kiện Phật giáo Tây Tạng thực tại và tương lai | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Cần KIẾN THỨC gì để một SINH VIÊN đọc Kinh PALI ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Khai Thị Chúng Sinh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Luyện TÍNH KIÊN NHẪN và cách vượt qua TÂM LÝ TỰ MÃN | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Lập bàn thờ PHẬT tại nhà trong ĐIỀU KIỆN chưa có NHÀ RIÊNG | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Mười giá trị sống giúp bạn trở thành người lãnh đạo giỏi - Thích Nhật Từ
Đạo Tâm Kiên Cố - Thích Trí Huệ
Chùa Kiến Sơ - Thích Trí Huệ
AN LẠC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Kiến thức và Trí Tuệ | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Sự kiện hành hiệp nghĩa trượng | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tôn Giả Mục Kiền Liên (Thần Thông Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Vấn đáp: Vì sao ngài MỤC KIỀN LIÊN là ĐẠI HIẾU ? Kinh VU LAN có thể hiện sự BÁO HIẾU ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Thân hành niệm, Thực hành xóa bỏ kiến chấp - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự kiện Đức Phật xuất gia và sự hiếu thảo của Đức Phật - Thích Nhật Từ
Nhận diện những điều kiện hạnh phúc - Thích Nhất Hạnh
Chủ thể và đối tượng kiến và tướng phần - Thích Nhất Hạnh
Đạo Tâm Kiên Cố - Thích Thiện Tuệ
Tri kiến và lậu hoặc - Thích Tâm Đức
Mục Kiền Liên tìm mẹ - Thích Đạo Tâm
Giữ Mãi Kiên Trì - Thích Đức Trường
Chân Như - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT: ĐẸP NHƯ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - MẸ YÊU- Nhạc Võ Tá Hân -Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Bảo Yến - Võ Tá Hân
GĐPT- LÊN NÚI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - TẾT ĐẾN RỒI ! - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Kiến trúc chùa Hoa - HTV
Chùa Kiến Sơ - Gia Lâm - Hà Nội - Phật Âm
Từ Bi và Ái Kiến - Thích Pháp Hải
Kiến Thức Và Trí Tuệ - Thích Trí Huệ
Nỗ Lực & Kiên Trì - Thích Pháp Hòa
NÊN TỪ BỎ ÁC TÀ KIẾN (TU 53) - Thích Đức Trường
Sự kiện xuất gia của thái tử Tất-Đạt-Đa - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chuyện về Tôn Giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và Vô Não | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sinh | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bốn Điều Kiện Đắc Pháp - Thích Trí Huệ
Đạo tâm kiên cố - Thích Chân Quang
Kiến Lập Đạo Tràng - Thích Trí Quảng
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tà Kiến - Thích Nữ Tâm Tâm
Tà Kiến - Pháp Sư Tịnh Không
Sức Mạnh Kiên Cố (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Sức Mạnh Kiên Cố (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
Khuyến Tu - Thích Kiến Tánh
Phật Tri Kiến - Thích Thiện Huệ
Sự Kiện - Thích Thiện Xuân
Hoa Khai Kiến Phật - Thích Trí Đức
KINH PHÁP CÚ - Lời Kết - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Ý Kiến Về Niệm Phật Cảm Ứng - Cư Sĩ Diệu Âm
GĐPT - QUÊ HƯƠNG EM - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu - Võ Tá Hân
GĐPT - MẸ VỀ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mai Thảo - Võ Tá Hân
GĐPT - DỰNG LỀU HAY - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - BÊN ÁNH LỬA HỒNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
ẨN SĨ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Thụy Long - Võ Tá Hân
TU VIỆN QUẢNG ĐỨC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - ĐẾN PHẬT ĐÀI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - LỄ HIỆP KỴ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
MỪNG XUÂN DI LẶC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - XUÂN ĐÃ VỀ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Kiến trúc và lễ hội chùa Đậu - Phật Âm
Sức Mạnh Của Lòng Kiên Nhẫn - Phật Âm
Kiên Nhẫn - Thích Pháp Hòa
Kiến Lập Đạo Tràng - Thích Trí Quảng
Xa rời tà kiến - Thích Nguyên Hạnh
Hỏi đáp về thân kiến - Thích Viên Minh
Mục Kiền Liên Cứu Mẹ - Thích Thiện Tuệ
Không Nên Có Tà Kiến - Thích Pháp Hòa
Không Nên Có Tà Kiến - Thích Pháp Hòa
TÀ KIẾN TƯƠNG LAI VÀ QUÁ KHỨ (TB 102) - Thích Đức Trường
Tri kiến Phật - Thích Trí Chơn
TÀ KIẾN SAI KHÁC (TU 74) - Thích Đức Trường
1143: SÁU SỰ KIỆN KHÓ GẶP Ở ĐỜI - Thích Thiện Tuệ
Người cõi âm với người cõi dương, ai giúp đỡ ai - Thích Chân Quang
Xa Lìa Tà Kiến Thoát Nghiệp Khổ Đau - Thích Giác Tây
Bốn Pháp Kiến Tạo Hạnh Phúc - Thích Nữ Như LanXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký