Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Nữ Như LanPháp Sư Pháp VânThích Quang ThạnhThích Phước TiếnThích Pháp Hòa

Kết Quả Tìm Kiếm

Vấn Đáp: NGƯỜI GIỮ GIỚI VÀ KHÔNG GIỮ GIỚI BỐ THÍ CÓ KHÁC NHAU KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
Giới Bồ Tát 61: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 60: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 14: Giới Không Trộm Cướp (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 13: Giới Không Trộm Cướp (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 45: Giới Không Đi Nghe Pháp (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 44: Giới Không Đi Nghe Pháp (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 71: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 70: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 35: Giới Không Uống Rượu (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 34: Giới Không Uống Rượu (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 29: Giới Giận Hờn Không Nguôi (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 28: Giới Giận Hờn Không Nguôi (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 72: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 32: Giới Không Tôn Kính Thầy Bạn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 27: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 26: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 25: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 15: Giới Không Uống Rượu (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 14: Giới Không Uống Rượu (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 07: Giới Không Trộm Cướp (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 06: Giới Không Trộm Cướp (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 05: Giới Không Trộm Cướp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 04: Giới Không Trộm Cướp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tướng Giới Không Phạm Tội, Tâm Giới Giải Thoát - Thích Trí Huệ
Giới Bồ Tát 12: Giới Không Sát Sanh (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 11: Giới Không Sát Sanh (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 23: Giới Không Rao Nói Lỗi Của Bốn Chúng (Phần C) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 22: Giới Không Rao Nói Lỗi Của Bốn Chúng (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 21: Giới Không Rao Nói Lỗi Của Bốn Chúng (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 20: Giới Không Bán Rượu (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 19: Giới Không Bán Rượu (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 40: Giới Không Dạy Người Sám Hối (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 41: Giới Không Dạy Người Sám Hối (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 21: Giới Không Dâm Dục (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 20: Giới Không Dâm Dục (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 19: Giới Không Dâm Dục (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 13: Giới Không Vọng Ngữ (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 12: Giới Không Vọng Ngữ (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 11: Giới Không Vọng Ngữ (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 02: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 01: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 03: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 25: Giới Không Khen Mình Chê Người (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 68: Giới Tâm Kiêu Mạn Không Thỉnh Pháp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 69: Giới Tâm Kiêu Mạn Không Thỉnh Pháp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 23: Giới Không Trộm Cướp (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 22: Giới Không Trộm Cướp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 21: Giới Không Trộm Cướp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 43: Giới Không Cúng Dường Thỉnh Pháp (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 42: Giới Không Cúng Dường Thỉnh Pháp (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 18: Giới Không Nói Dối (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 17: Giới Không Nói Dối (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 10: Giới Không Tà Dâm (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 09: Giới Không Tà Dâm (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 08: Giới Không Tà Dâm (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Khắp Pháp Giới Hư Không Giới Là Một Thể (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Bài 11. Giới 7: Không nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe - Thích Thiện Chơn
Đến Cực Lạc Thế Giới, Đời Này Không Sống Uổng (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
VẤN ĐÁP: QUY Y TAM BẢO NHƯNG KHÔNG GIỮ GIỚI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
A-Di-Đà Không Có, Di Lặc Không Có, Muốn Giải Thoát Phải Giữ Giới Luật, Đức Hạnh - Thích Thông Lạc
Tu 5 Giới Có Giải Thoát Không, Ở Tại Gia Có Tu Hạnh Xuất Gia Được Không - Tham vấn HT Thanh Từ 33 - Thích Thanh Từ
Dùng Chân Tâm Thì Không Có Thập Pháp Giới Nữa - Pháp Sư Tịnh Không
Giới khinh 30. Không Kính Trọng Những Ngày Trai Giới - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 18. Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 40. Không Bình Đẳng Truyền Giới - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Đi Du Học Tại Thế Giới Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Quy Ngũ Giới 4 - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Quy Ngũ Giới 3 - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Quy Ngũ Giới 2 - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Quy Ngũ Giới 1 - Pháp Sư Tịnh Không
Cảnh Giới Không Bao Giờ Đau Khổ - Thích Trí Huệ
Giới Bồ Tát 9: Không Dâm Dục - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 10: Không Nói Dối - Thích Thiện Chơn
Thế Giới Không Như Mình Thấy - Thích Trí Huệ
Khai Thị Về Ngũ Giới - Pháp Sư Tịnh Không
Trái Tim Không Biên Giới - Thích Tâm Hải
Tam Quy Ngũ Giới (1999) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Giới không sát sinh - Thích Nhật Từ
Chúng Ta Không Giỏi Hơn Ai Hết - Thích Trung Đạo
Sống an lạc dù đời không đẹp như mơ - Thích Nữ Giới Hương
Vấn Đáp: Giới thứ 3 – Không Tà Hạnh - Thích Ngộ Phương
Giới Bồ Tát 11: Không Bán Rượu - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 12: Không Rao Nói Lỗi Của Bốn Chúng - Thích Thiện Chơn
Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Giới Vô Hình Có Hay Là Không - TT. Thích Minh Thành
Thế Giới Vô Hình Có Hay Là Không? - TT. Thích Minh Thành
Sống Trong Thế Giới Cảm Ân - Pháp Sư Tịnh Không
Thiện Pháp Không Rộn Ràn - Thích Giác Giới
Sự Thù Thắng Khi Sanh Đến Cực Lạc Thế Giới - Pháp Sư Tịnh Không
Điều Kiện Di Dân Đến Thế Giới Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Sát sinh để thờ cúng có phạm giới nhà Phật không? - AVG
Thế Giới Loài Người Sẽ Đi Về Đâu - Pháp Sư Tịnh Không
Bài 12. Giới Không Vọng Ngữ - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Cảnh giới bị đoạ ở địa ngục có thật hay không - Thích Nhật Từ
Trái tim không biên giới - Thích Chân Quang
Thế Giới Không Như Mình Thấy (Kỳ 3) - Phan Thị Bích Hằng
Thực Hành Giới Không Nói Dối - Thích Quang Thạnh
Thực Hành Giới Không Tà Dâm - Thích Quang Thạnh
Biết Khổ Mới Muốn Thoát Ly Thế Giới Này (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Những Điểm Trọng Yếu Về Giới Sát - Pháp Sư Tịnh Không
Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Giới Không Như Mình Thấy (Kỳ 1) (Rất Hay) - Phan Thị Bích Hằng
Ý Thức Chuyển Đổi Cảnh Giới - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Pháp Giới Không Lìa Một Tâm Niệm - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Thế Giới Không Như Mình Thấy (Kỳ 2) (Rất Hay) - Phan Thị Bích Hằng
Phật Tử Tại Gia 34: Giới Không Tà Dâm (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 33: Giới Không Tà Dâm (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 32: Giới Không Tà Dâm (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy - Thích Thiện Chơn
Thế giới ảo và Thực - Ngũ uẩn giai không - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng - Thích Thiện Chơn
Bài 8. Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bài 7. Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bài 13. Giới Không Uống Rượu - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Tình huống quy y nhưng không giữ đủ giới - Thích Nhật Từ
RỪNG THIỀN: HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG - Thích Giới Đức
Thực hành giới không tà dâm - Thích Quang Thạnh
Tu 5 Giới Có Được Giải Thoát Không - Thích Thanh Từ
Yêu Hay Không Yêu, Tình Yêu Cho Giới Trẻ KhóaTu Mùa Hè 2016 - Thích Trí Chơn
Trái tim không biên giới - Thích Nhất Hạnh
Đại cương giới luật: Giới sát, giới đại vọng ngữ - Thích Minh Thông
Khái Niệm Về Khổ Và Không Trong Đạo Phật - Thích Nữ Giới Hương
Thực Hành Giới Không Sát Sanh - Thích Quang Thạnh
Gốc Rễ Của Học Phật Thành Tựu Là Ở Trì Giới Và Nhẫn Nhục - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Phật Tử Phải Giữ Ngũ Giới (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Giới Bồ Tát 84: Nghề Không Được Làm (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 83: Nghề Không Được Làm (phần1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 25: Giới Không Sát Sanh (phần 6) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 24: Giới Không Sát Sanh (phần 5) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 23: Giới Không Sát Sanh (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 22: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 21: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 20: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 37: Giới Không Vọng Ngữ (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 36: Giới Không Vọng Ngữ (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 35: Giới Không Vọng Ngữ (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Kính Thầy Bạn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Kính Thầy Bạn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Đi Nghe Pháp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Đi Nghe Pháp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Nuôi Bệnh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Nuôi Bệnh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bài 10. Giới Không Trộm Cướp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Hiểu Mà làm Thầy (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Hiểu Mà làm Thầy (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Hiểu Mà làm Thầy (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Khế Nhập Cảnh Giới - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Thế giới Tây phương có phải là thế giới vật lý, cảnh giới vô sắc - Thích Nhật Từ
Giới Bồ Tát tại gia: 6 giới trọng - 28 giới khinh - Thích Minh Thông
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật tử Tại Gia 01: Giới Không Sát Sanh - Thích Phước Tiến
Thực Hành Giới Không Trộm Cướp - Thích Quang Thạnh
Thực Hành Giới Không Uống Rượu - Thích Quang Thạnh
Phật Tử Tại Gia 31: Giới Không Trộm Cướp (phần 6) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 30: Giới Không Trộm Cướp (phần 5) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 29: Giới Không Trộm Cướp (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 28: Giới Không Trộm Cướp (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 27: Giới Không Trộm Cướp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 26: Giới Không Trộm Cướp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 40: Giới Không Uống Rượu (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 39: Giới Không Uống Rượu (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 38: Giới Không Uống Rượu (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Người Xuất Gia Xả Giới Hoàn Tục Có Bị Đọa Địa Ngục Không - Tham vấn 59 - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Phá thai có phải là sát sanh hay không ? Giáo dục giới tính như thế nào ? - Thích Nhật Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 83 - Giới Không (Đời 15 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Trì Giới Niệm Phật Mới Chắc Vãng Sanh (Khai Thị 59) - Pháp Sư Tịnh Không
Giới Không Cúng Dường Cầu Giáo Pháp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Cúng Dường Cầu Giáo Pháp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thực Hành Và Ứng Dụng Thiền Quán (Tánh Không) Trong Đạo Phật - Thích Nữ Giới Hương
Làm Sao Thế Giới Hoà Bình - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Quy Ngũ Giới - 2000 - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Giới là hợp tình hợp lý - Ps. Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới - Thích Thiện Chơn
Giới bồ tát 52: Kinh Phạm Võng - Giới kinh 41: Giới vì lợi làm Thầy - Thích Minh Thông
Trì Giới Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ (Tập 89, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Không có kẻ thù - Chương 5: Tâm bình thế giới bình - Thích Nhật Từ
Vân đáp: Tại sao đức Phật không giới thiệu những cõi Phật khác trong kinh Pháp Hoa - Thích Nhật Từ
Cảnh giới hạnh phúc thực sự là thân không có bệnh,tâm chẳng lo phiền - Thích Giác Hạnh
Không Học Phật Thì Không Hết Ngu, Không Biết Tu Thì Không Hết Khổ (KT95) - Thích Chánh Định
Giới pháp Phật tử tại gia- Phần 1:Người Phật tử chân chính-Bài 6:Giới không tà dâm - Thích Thiện Chơn
Lấy Giới Làm Thầy, Lấy Khổ Làm Thầy - Pháp Sư Tịnh Không
Giới pháp Phật tử tại gia- Phần 1:Người Phật tử chân chính-Bài 7:Giới không vọng ngữ - Thích Thiện Chơn
Giới pháp Phật tử tại gia- Phần 1:Người Phật tử chân chính-Bài 8:Giới không uống rượu - Thích Thiện Chơn
Giới pháp Phật tử tại gia- Phần 1:Người Phật tử chân chính-Bài 5:Giới không trộm cướp (B) - Thích Thiện Chơn
Giới pháp Phật tử tại gia- Phần 1:Người Phật tử chân chính-Bài 5:Giới không trộm cướp (A) - Thích Thiện Chơn
Thích trí huệ || Cảnh giới không bao giờ đau khổ - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Mặc cảm, không thích yêu, muốn xuất gia, nhân của giới tính thứ 3, thiền và tịnh - Thích Nhật Từ
ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG về những hệ lụy tới giới trẻ và Phật giáo Việt Nam | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Học viện Khổng Tử - Giới thiệu văn hóa theo hướng xâm thực của TQ | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đại cương giới luật 03: Tam tu tịnh giới - 2004-01-30 - Thích Nhất Hạnh
Sự khác nhau giữa giới thanh văn và giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 24: Giới Khen Minh Chê Người (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 82: Giới Thỉnh Riêng Tăng (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 81: Giới Thỉnh Riêng Tăng (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 11: Pháp Tu Niệm Giới - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 93: Giới Tà Nghiệp Giác Quán (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 92: Giới Tà Nghiệp Giác Quán (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa thế giới tâm linh và thế giới huyền bí - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giới luật về bình đẳng giới trong đạo Phật - Thích Nhật Từ
Kinh Phạm Võng: Giới trộm và giới dâm - Thích Thiện Chơn
Sự khác nhau giữa giới luật và giới cấm thủ - Thích Chân QuangXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký