Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thanh TừThích Nhất HạnhThích Thiện TuệThích Trí HuệThích Minh ThànhThích Thiện Thuận

Kết Quả Tìm Kiếm

Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 7 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 6 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 5 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 4 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 3 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 2 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 1 - Thích Thiện Chơn
Giải Đáp Thắc Mắc Về Giới Luật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giải Đáp Thắc Mắc Về Giới Luật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giải Đáp Thắc Mắc Về Giới Luật (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại trường hạ Tây Thiên - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về Giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 136: Giải Đáp Thắc Mắc (Phần 4) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 135: Giải Đáp Thắc Mắc (Phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 134: Giải Đáp Thắc Mắc (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 133: Giải Đáp Thắc Mắc (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 138: Giải Đáp Thắc Mắc (phần 6) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 137: Giải Đáp Thắc Mắc (phần 5) - Thích Thiện Chơn
Giải Đáp thắc mắc - Giới Đức
Kinh Nikaya - Giới Luật - Thích Trúc Thái Minh
Đại cương giới luật 04: Luật tạng và quy luật các bộ phái - 2004-02-06 - Thích Nhất Hạnh
Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát - Thích Phước Tiến
Giải Đáp Thắc Mắc Trong Ngày Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 01: Khái Quát Về Giới Luật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 02: Khái Quát Về Giới Luật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Đại cương giới luật 05: Quảng luật - 2004-02-06 - Thích Nhất Hạnh
Đại cương giới luật 06: Văn học luật tạng của 6 bộ phái - 2004-02-27 - Thích Nhất Hạnh
Đại cương giới luật 08: Luật tạng Xích Đồng Diệp bộ - 2004-03-04 - Thích Nhất Hạnh
A-Di-Đà Không Có, Di Lặc Không Có, Muốn Giải Thoát Phải Giữ Giới Luật, Đức Hạnh - Thích Thông Lạc
Đại cương giới luật: Giới sát, giới đại vọng ngữ - Thích Minh Thông
Đại cương giới luật 10: Luật tạng Đồng Diệp bộ và Pháp Tạng bộ - 2004-03-12 - Thích Nhất Hạnh
Ý Nghĩa Giới Luật - Thích Thiện Hữu
Giới Luật Vấn Đáp 6 - Thích Thiện Chơn
Giới Luật Vấn Đáp 5 - Thích Thiện Chơn
Giới Luật Vấn Đáp 4 - Thích Thiện Chơn
Giới Luật Vấn Đáp 3 - Thích Thiện Chơn
Giới Luật Vấn Đáp 2 - Thích Thiện Chơn
Giới Luật Vấn Đáp 1 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp các thắc mắc cho các Phật tử - TT. Thích Minh Thành
Giải đáp những thắc mắc về Phật Pháp - Thích Trí Huệ
Giải Đáp Những Thắc Mắc Phật Giáo - Thích Trí Huệ
Bồ Tát Đại Thừa - Giải đáp thắc mắc - Thích Chân Quang
Vấn Đáp Giới Luật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp về giới luật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phẩm Chất Người Cận Sự: Giải đáp thắc mắc - Thích Pháp Hòa
Giới Luật Trong Đạo Phật - Thích Thiện Thuận
Khái quát về giới luật - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 11: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 10: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 09: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 14: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 13: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 12: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vai trò của giới luật đối với đời sống Tăng già (Phần 1) - Thích Thiện Thuận
Đại cương giới luật 03: Tam tu tịnh giới - 2004-01-30 - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Giới luật về bình đẳng giới trong đạo Phật - Thích Nhật Từ
Sự khác nhau giữa giới luật và giới cấm thủ - Thích Chân Quang
Giới Tỳ Kheo 08: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 07: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 06: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vai trò giới luật trong đời sống Tăng già - phần 2 - Thích Thiện Thuận
GIỚI LUẬT GIỮA TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI - Thích Thiện Thuận
Đại cương giới luật 02: Giữ giới là thực tập chánh niệm - 2004-01-16 - Thích Nhất Hạnh
Lễ truyền giới Bồ tát TVTL Yên Tử - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
Biểu tượng: Trúc và Vô Môn thiền tự - Thích Giới Đức
Biểu tượng : Trúc và Vô Môn Thiền Tự - Thích Giới Đức
Giới thiệu Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã - Phật Âm
Đến Tam Đảo thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên - Thế Giới Văn Hóa
Đắc giới sanh thiên, đắc giới giải thoát - Thích Trí Huệ
Giới khinh 44. Không Cúng Dường Kinh Luật - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Luật Đời Luật Nào Bằng Luật Nhân Quả - Thích Trí Huệ
Giới Luật - Thích Trí Quảng
Giới Luật - Thích Trí Quảng
Từ Bi, Nhân Quả, Giới Luật - Cư Sĩ Vọng Tây
Quy luật của giới pháp - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới 05: Giải thích từ Giới - Thích Thiện Chơn
Tu Lấy Pháp Và Giới Luật Làm Thầy - Thích Trí Huệ
Luận Về Đạo Thầy Trò Và Giới Luật - Ấn Quang Đại Sư
Giới Luật 04 - Thích Chân Quang
Giới Luật 03 - Thích Chân Quang
Vấn đáp Giới Luật - Thích Chân Quang
Ý Nghĩa Giới Luật - Thích Viên Trí
Vấn đá: Giới luật chùa tăng và ni - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giới luật Phật giáo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giới luật Phật giáo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giới luật cho Tăng Ni- Vượt qua nỗi sợ ma quỷ - Thích Nhật Từ
Tầm Quan Trọng Của Giới Luật - Thích Minh Thông
Nhân Tố Hộ Trì Bồ Tát Giới Luật Nghi - Thích Pháp Quang
Đại Giới Đàn Hành Trụ 5 - Tụng Luật Tuần Chiếu - Phật Âm
Vấn đáp: Giới luật của đạo Phật, Bồ tát nghịch hạnh - Thích Nhật Từ
Tinh thần Giới Luật của đức Phật - Thích Hạnh Bình
Sống gửi thác về - Thiền sư Ajahn Chah
Kinh Đại Bảo Tích Giảng Giải (Kỳ 1) - Tam Tụ Luật Nghi - Thích Trí Quảng
Giới Luật - Xây Dựng Con Đường Tâm Linh - Thích Viên Giác
Chúng Ta Là Gì Trước Định Luật Vô Thường - Thích Giác Giới
Vấn đáp: Hai phương cách hành đạo, trọng tâm của giới luật bồ tát - Thích Nhật Từ
Đại cương giới luật 09: Nghệ thuật soi sáng - 2004-03-09 - Thích Nhất Hạnh
Đại cương giới luật 07: Quay về quê hương đích thực - 2004-03-02 - Thích Nhất Hạnh
Tướng Giới Không Phạm Tội, Tâm Giới Giải Thoát - Thích Trí Huệ
Luận Giới Định Tuệ (Phần 5) - Thích Trúc Thông Phổ
Luận Giới Định Tuệ (Phần 4) - Thích Trúc Thông Phổ
Luận Giới Định Tuệ (Phần 3) - Thích Trúc Thông Phổ
Luận giới định tuệ - Phần 2 - Thích Trúc Thông Phổ
Luận giới định tuệ - Phần 1 - Thích Trúc Thông Phổ
Luận giới định tuệ (Phần 9) - Thích Trúc Thông Phổ
Luận giới định tuệ (Phần 8) - Thích Trúc Thông Phổ
Luận giới định tuệ (Phần 7) - Thích Trúc Thông Phổ
Luận giới định tuệ (Phần 6) - Thích Trúc Thông Phổ
Biểu Tượng trong Đạo Phật, Trúc và Vô Môn - Thích Giới Đức
Giải đáp Phật Pháp tại Vô Môn Thiền Tự (Ngày 7/5/2016) - Thích Giới Đức
GIỚI LUẬT CỦA TU SĨ - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Cách Dứt Khổ, Luật Nhân Quả, Luật Tái Sinh và Đền Ân - Thích Nhật Từ
Không có luật nào bằng luật nhân quả - Thích Trí Huệ
Kinh Địa Tạng Giảng Giải (2 Phần Và Còn Tiếp) - Thích Trúc Thái Minh
Văn Thù Sư Lợi, Địa Tạng Vương Là Tưởng Tượng Của Đại Thừa Phá Giới Luật - Thích Thông Lạc
Đại cương giới luật 01: Thiết lập buổi họp hạnh phúc - 2004-01-09 - Thích Nhất Hạnh
THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU KẾT TẬP CÁC BÀI KINH GIẢNG CỦA HOÀ THƯỢNG TRÚC LÂM . - Hòa Thượng Trúc Lâm
Vấn đáp: Cấu trúc sinh học giới tính, Ý nghĩa của dụng cụ khi thỉnh rước hòa thượng ( bê,tích,lọng) - Thích Nhật Từ
Pháp, pháp môn và giới luật - Thích Trí Huệ
Giới Bồ Tát 61: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 60: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc 01 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 02 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 03 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 04 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 05 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 06 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 07 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 08 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Vấn đáp: Hiểu đúng về giới luật sadi và sadi ni khi tìm hiểu nghiên cứu học thuật - Thích Nhật Từ
Mất niềm tin vào cuộc sống...hãy nghe ngay bài giảng này của thầy Giác Minh Luật - Giác Minh Luật
Sống gởi Thác Về - Thích Trí Minh
Sống Gửi Thác Về - Ajahn Chah
Tôn Giả A Na Luật - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Sống gửi thác về (Sanh ký tử quy) - Thích Nhật Từ
Thập Trụ ̣(50 Giai Vị Bồ Tát) - Thầy Thích Pháp Hòa.TV Trúc Lâm. (Ngày 7.12.2019) - Thích Pháp Hòa
Giới luật - Nhân quả nghiệp báo - Trí Tuệ & Giác Ngộ - Thập nhị nhân duyên - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Quy Luật Mâu Thuẫn - Thích Thiện Xuân
Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ 2 - Thích Thiện Chơn
Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ 1 - Thích Thiện Chơn
Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ 3 - Thích Thiện Chơn
Sự Khắc Khe Của Luật Nhân Quả - Thích Thiện Tuệ
Luật Nhân Quả Không Bỏ Sót Một Ai - Thích Thiện Tuệ
Quy Luật Mâu Thuẫn - Thích Thiện Xuân
Luật Nhân Quả - - Thiền Tôn Phật Quang
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ : 7. TÔN GIẢ A NA LUẬT - Thích Thiện Thuận
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Giới Luật Cho Tăng Ni và Trí Tuệ Đạo Đức - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Trọng tâm của giới luật bồ tát | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bồ Tát Giới Yếu Giải - Thích Minh Thành
Giái Đáp Thân Trung ấm-cầu nguyện -sự tu tập - Giới Đức giảng
Luật Nhân Quả Công Bằng - Thích Thiện Tuệ
Ứng Dụng Luật Hấp Dẫn Trong Đời Sống - Thích Thiện Tuệ
Giải Nghi Giới Sát - Thích Pháp Đăng
Ứng Dụng Luật Bù Trừ Trong Cuộc Sống - Thích Thiện Tuệ
Phim tài liệu- Một ngày ở thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên - Phật Âm
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Thiền nguyên thủy và Thiền Trúc Lâm - Thích Nhật Từ
Thực tập thiền tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên - VCTV
Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên: Một chốn Thiền - Phật Âm
Thiền phái Trúc Lâm trong thiền học Việt Nam - Thích Đạo Tâm
Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - (Gồm 8/10 bài) - TS Kim Triệu
Thế giới ảo và Thực - Ngũ uẩn giai không - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng - TS Kim Triệu
Tu 5 Giới Có Được Giải Thoát Không - Thích Thanh Từ
Tạng Luật Phật Giáo Nam Truyền - Thích Thiện Chơn
Tổng Quan 06: Kết Tập Kinh Luật Lần Hai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tổng Quan 05: Kết Tập Kinh Luật Lần Hai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Nam Truyền - Thích Thiện Chơn
Tìm về cõi Thiền Trúc Lâm Tây Thiên - Tam Đảo - Vĩnh Phúc - Văn Hóa Việt Nam
Luật Tạng Và Quy Luật Các Bộ Phái - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng - Thích Nhất Hạnh
Giữ giới theo nghĩa giải thoát - Thích Quang Thạnh
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt - Phật Âm
Hô thiền - Thích Trúc Thông Phổ
Xả thiền - Thích Trúc Thông Phổ
TRÚC HÓA RỒNG - Thích Thiện Hữu
Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng và Cư Sĩ 8 ( 8 Giới Đưa Đến Giải Thoát ) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bi kịch cuộc sống và con đường giải thoát - Thích Giác Giới
Sự khác nhau giữa giới thanh văn và giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 14: Giới Không Trộm Cướp (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 13: Giới Không Trộm Cướp (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 24: Giới Khen Minh Chê Người (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 45: Giới Không Đi Nghe Pháp (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 44: Giới Không Đi Nghe Pháp (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 71: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 70: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 82: Giới Thỉnh Riêng Tăng (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 81: Giới Thỉnh Riêng Tăng (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 35: Giới Không Uống Rượu (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 34: Giới Không Uống Rượu (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 29: Giới Giận Hờn Không Nguôi (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 28: Giới Giận Hờn Không Nguôi (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 72: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 32: Giới Không Tôn Kính Thầy Bạn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 27: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 26: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 25: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện ChơnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký