Tổng cộng có 20000+ video. Thích Phước TiếnThích Trí HuệThích Nhật TừPháp Sư Tịnh KhôngThích Minh ThànhThích Thiện Xuân

Kết Quả Tìm Kiếm

GĐPT - XUÂN ĐÃ VỀ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT: ĐẸP NHƯ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - MẸ YÊU- Nhạc Võ Tá Hân -Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Bảo Yến - Võ Tá Hân
GĐPT- LÊN NÚI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - TẾT ĐẾN RỒI ! - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - QUÊ HƯƠNG EM - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu - Võ Tá Hân
GĐPT - MẸ VỀ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mai Thảo - Võ Tá Hân
GĐPT - DỰNG LỀU HAY - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - BÊN ÁNH LỬA HỒNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - ĐẾN PHẬT ĐÀI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - LỄ HIỆP KỴ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - CHỊ HUYNH TRƯỞNG - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu - Võ Tá Hân
GĐPT - PHẬT TỬ VIỆT NAM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - CÔNG CHA NGHĨA MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - OANH VŨ CA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Mỹ Dung - Võ Tá Hân
GĐPT - SEN TRẮNG THƠM ĐỜI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - MỪNG PHẬT ĐẢN SANH - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - NỐI TÌNH NGƯỜI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Tuấn Huy - Võ Tá Hân
GĐPT - VU LAN VỀ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Bé Ngọc Ngân trình bày - Võ Tá Hân
GĐPT - MỪNG SINH NHẬT - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - LÊN CHÙA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Bé Ngọc Ngân trình bày - Võ Tá Hân
GĐPT - CÁM ƠN THẦY - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Bé Ngọc Ngân trình bày - Võ Tá Hân
GĐPT - PHẬT GIÁO VIỆT NAM HÀNH KHÚC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
GĐPT - CON CHUỒN CHUỒN - nhạc Võ Tá Hân - thơ Tuệ Kiên - ca sĩ Mai Hậu - Võ Tá Hân
MỪNG XUÂN DI LẶC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Cùng Nhau Nhắc nhở (Phần 19: Chánh Kiến Phá Tà Kiến) - ĐĐ. Thích Minh Thành
AN LẠC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Người Đã Đến - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Chân Như - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - Lời Kết - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
ẨN SĨ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Thụy Long - Võ Tá Hân
TU VIỆN QUẢNG ĐỨC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - Phẩm Tâm Ý - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 03 Phẩm TÂM Ý - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 05 Phẩm NGU SI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 06 Phẩm TRÍ GIẢ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 07 Phẩm A LA HÁN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 11 - Phẩm GIÀ YẾU - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 12 - Phẩm TỰ KỶ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 15 - Phẩm AN LẠC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 16 - Phẩm HỶ ÁI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 18 - Phẩm CẤU UẾ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 21 - PhẩmTẠP LỤC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 24 - Phẩm ÁI DỤC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 26 - Phẩm BÀ LA MÔN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
DỰNG MÁI CHÙA XƯA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Vân Khánh - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 01 Phẩm SONG YẾU - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 02 Phẩm TINH CẦN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 04 Phẩm HOA HƯƠNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 09 Phẩm ÁC HẠNH - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 13 - Phẩm THẾ GIAN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 14 - Phẩm PHẬT ĐÀ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 17 - Phẩm PHẪN NỘ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 20 - Phẩm CHÁNH ĐẠO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 22 - Phẩm ĐỊA NGỤC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 23 - Phẩm VOI RỪNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 25 - Phẩm TỲ KHEO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 08 Phẩm MUÔN NGÀN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 10 Phẩm HÌNH PHẠT - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Sự Kiện - Thích Thiện Xuân
Kinh Kiên Cố - Thích Thiện Xuân
Bốn Điều Kiện Vãng Sanh - TT. Thích Thiện Xuân
Liên khúc nhạc xuân Phật giáo: Xuân an lạc - Phật Âm
Tôn Giả Mục Kiền Liên (Thần Thông Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Cùng Nhau Nhắc Nhở Xuất Gia 2 - Làm Sao Thành Tựu CHÁNH KIẾN - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chủ Đề Niệm Phật Có Chánh Kiến ĐĐ Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Nhân Quả (Kỳ 14) - Thời Gian, Sự Kiện, Ý Nghĩa - Thích Thiện Xuân
Chánh Kiến Trong Câu Niệm Phật - Thích Thiện Xuân
KINH PHÁP CÚ 19 - Phẩm PHÁP TRỤ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - Khai Kinh - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Ca nhạc: Xuân từ bi - Phật Âm
XUÂN AN LẠC - Nhạc Võ Tá Hân - Lời Giác An - Võ Tá Hân
BÀI HỌC QUÉT LÁ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ DIệu Nhân - Ca sĩ Xuân Phú - Võ Tá Hân
DỌN BÀN THỜ CÚNG MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Hoang Phong - Ca sĩ Xuân Phú - Võ Tá Hân
CHẮP TAY VỀ MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Nghiêm Xuân Cường - Võ Tá Hân
Ca ngợi đấng Thế Tôn - GĐPT TP.HCM
MẤT MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Xuân Tâm&Bảo Uyên - Ca sĩ Thùy Dương - Võ Tá Hân
Kinh Đại Thiện Kiến Vương - Thích Thiện Xuân
Nhược Dĩ Sắc Kiến Ngã, Dĩ Âm Thanh Cầu Ngã, Thị Nhân Hành Tà Đạo, Bất Năng Kiến Như Lai - Thích Nhật Từ
1038 HAI DUYÊN SANH CHÁNH KIẾN VÀ TÀ KIẾN - Thích Thiện Tuệ
Hỏi đáp về Thân kiến và Ngã kiến - Mục đích đi chùa - Cô đơn & Cô lập ... - Thầy Viên Minh
Tu và Xuất gia - Hiểu Đạo - Kiến thức và Tri kiến - Tình thương trong mối quan hệ - Thích Viên Minh
Đề Tài: Quay Về Bên Chân Phật. Tại GĐPT Cường Cát . Chợ Lách - Bến Tre. - Thích Minh Thành
Chánh Kiến Tà Kiến - Thích Thanh Từ
Chánh kiến và tà kiến - Thích Thanh Từ
Ca nhạc Phật giáo: Nghinh Xuân Phật Về Vol.1 (Tứ Ân Ca) - Nhiều Ca Sỹ
Ca khúc: Xuân họp mặt Nhạc sĩ: Văn Phụng - Đơn ca: Bé Tuệ Nhân 27-01-2019 - Bé Tuệ Nhân
Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn, Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nhạc thiền: Tặng Bạn (Thi kệ: HT Thích Thanh Từ; Phổ nhạc: Tâm Đức) - Bảo Yến
Chánh Kiến Và Tà Kiến Trong Đời Sống - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Giúp Người Có TƯ KIẾN SAI Quay Về CHÁNH KIẾN | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nhạc Thiền Không Lời: Thư giãn, tỉnh tâm, an lạc, giảm stress, ngủ ngon, sức khỏe ✿1 - Nhạc Thiền
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ (nhạc hòa tấu) - Phổ nhạc: Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
CÚNG HƯƠNG - TÁN PHẬT - Nhạc Lễ Phật Giáo - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nghe là hết mệt mõi, giảm căng thẳng, an lạc ✿5 - Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Mầu Nhiệm giúp An Lạc - Từ Bi - Trí Tuệ (rất hay) ☯2 - Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát
Vu Lan nhạc khúc - Nhạc: Uy Thi Ca - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ 08-08-2019 - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
Ý xuân trong tôi và bạn - Thích Thiện Xuân
Xuân Quanh Ta - Thích Thiện Xuân
Đạo Tâm Kiên Cố - Thích Trí Huệ
Chùa Kiến Sơ - Thích Trí Huệ
Chánh Kiến - Thích Tắc Huê
Chánh Kiến - Thích Đạo Như
Đạo Tâm Kiên Cố - Thích Thiện Tuệ
Tri kiến và lậu hoặc - Thích Tâm Đức
Mục Kiền Liên tìm mẹ - Thích Đạo Tâm
Giữ Mãi Kiên Trì - Thích Đức Trường
Kiến trúc chùa Hoa - HTV
Chùa Kiến Sơ - Gia Lâm - Hà Nội - Phật Âm
Từ Bi và Ái Kiến - Thích Pháp Hải
Kiến Thức Và Trí Tuệ - Thích Trí Huệ
Nỗ Lực & Kiên Trì - Thích Pháp Hòa
Tu lại từ đầu - Thích Chánh Kiến
NÊN TỪ BỎ ÁC TÀ KIẾN (TU 53) - Thích Đức Trường
Bốn Điều Kiện Đắc Pháp - Thích Trí Huệ
Sự Kiện Đời Người - Thích Pháp Hòa
Ba Kiến Giải Của Người Tu - Thích Trí Huệ
Đạo tâm kiên cố - Thích Chân Quang
Kiến Lập Đạo Tràng - Thích Trí Quảng
Ba Kiến Giải Của Người Tu - Thích Trí Huệ
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tà Kiến - Thích Nữ Tâm Tâm
Tà Kiến - Pháp Sư Tịnh Không
Sức Mạnh Kiên Cố (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Sức Mạnh Kiên Cố (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
Tịnh Độ Chánh Kiến và Mê Tín - Thích Trí Huệ
Khuyến Tu - Thích Kiến Tánh
Phật Tri Kiến - Thích Thiện Huệ
Hoa Khai Kiến Phật - Thích Trí Đức
Ý Kiến Về Niệm Phật Cảm Ứng - Cư Sĩ Diệu Âm
Kiến trúc và lễ hội chùa Đậu - Phật Âm
Sức Mạnh Của Lòng Kiên Nhẫn - Phật Âm
Chánh Kiến - Thích Pháp Hòa
Kiên Nhẫn - Thích Pháp Hòa
Kiến Lập Đạo Tràng - Thích Trí Quảng
Xa rời tà kiến - Thích Nguyên Hạnh
Hỏi đáp về thân kiến - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Vượt qua bản ngã (ngã si, ngã kiến, ngã mạn) - Thích Nhật Từ
Điều Kiện Căn Bản Cho Người Tu Đạo - Thích Nữ Như Lan
Mục Kiền Liên Cứu Mẹ - Thích Thiện Tuệ
Không Nên Có Tà Kiến - Thích Pháp Hòa
Không Nên Có Tà Kiến - Thích Pháp Hòa
TÀ KIẾN TƯƠNG LAI VÀ QUÁ KHỨ (TB 102) - Thích Đức Trường
Tri kiến Phật - Thích Trí Chơn
TÀ KIẾN SAI KHÁC (TU 74) - Thích Đức Trường
Chánh Tri Kiến - Thích Hạnh Tuệ
Chánh tri kiến - Thích Hạnh Tuệ
1143: SÁU SỰ KIỆN KHÓ GẶP Ở ĐỜI - Thích Thiện Tuệ
92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
91. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
2. Quán Nhân Duyên (P2) TT.Thích Thiện Xuân TG Lớp Học Giáo Lý Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
1.Quán Nhân Duyên (P1) TT.Thích Thiện Xuân TG Lớp Học Giáo Lý Chùa Hồng Liên - Thích Thiện Xuân
93.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
51. Chuẩn Bị Ngày Lễ Vu Lan TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
50. Thành Thật Tông (P2) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
49. Thành Thật Tông (P1) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
32. Khóa 5 Bài 4 Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam TT.Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
Những Điều Người Phật Tử Nên Biết P.1 ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Phần 3 -ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Phần 2 - ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Xuân - Thích Thiện Xuân
Xuân - Thích Thiện Xuân
Xa Lìa Tà Kiến Thoát Nghiệp Khổ Đau - Thích Giác Tây
Bốn Pháp Kiến Tạo Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan
Bí Quyết Kiến Tạo Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan
Khai Tri Kiến Phật - Thích Trí Quảng
Kiện toàn tam phước - Thích Tánh Tuệ
Chánh Kiến - TT. Thích Minh Thành
Chánh Kiến Học Phật - Thích Pháp Hòa
Điều Kiện Vãng Sanh Cực Lạc - Thích Nữ Như Lan
Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh - Thích Trí Huệ
Kinh Chánh Tri Kiến - Thích Pháp Hòa
Vô Kiến Đảnh Tướng - Thích Trí Quảng
Chánh Kiến Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Chánh kiến là gì ? - Thích Nhất Hạnh
Noi Gương Đức Mục Kiền Liên - Thích Giác Hóa
Điều Kiện Để Tiến Tu - Thích Pháp Hòa
Chánh Kiến - Thích Thiện Thuận
Chánh Kiến - Thích Thiện Thuận
Tôn Giả Mục Kiền Liên - Thích Thiện Thuận
Nhà kiến trúc vĩ đại 01 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhà kiến trúc vĩ đại 02 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kiến lập đạo tràng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kiến tạo già lam - Phần 1/2 - Thích Thiện Thuận
Kiến tạo già lam - Phần 2/2 - Thích Thiện Thuận
Kiến trúc chùa ở Vĩnh Long - VTV
Tri Kiến Chân Thật - Thích Nhất Hạnh
Vượt qua các kiến chấp - Thích Nhật Từ
Vượt qua tà kiến và mê tín - 16/01/2016 - Thích Nhật Từ
Chánh Kiến Học Phật - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Sự kiện Bà-la-môn Ubaka và Đức Phật - Thích Nhật Từ
Nguyên Tắc Kiến Tạo Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan
Chánh Kiến - Thích Nhất Hạnh
Hỏi Về Những Kiến Giải - Thích Thanh Từ
Thưa kiện nhau được gì? - Thích Trí Huệ
Kiến tạo xã hội bằng giới đức - Thích Trí Chơn
5 PPP Số 381 | Chấp Nơi Kiến Thức - Thích Hạnh Tuệ
Kinh Chánh Tri Kiến - Thích Hạnh Tuệ
988. TÀ KIẾN LÀ ÁC, KHÔNG LÀNH - Thích Thiện Tuệ
5 Lý Do Trở Thành Người Tà Kiến - Thích Thiện TuệXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký