Tổng cộng có 20000+ video. Thích Phước TiếnThích Thanh TừThích Trí QuảngThích Minh ThànhThích Trí HuệPháp Sư Tịnh Không

Kết Quả Tìm Kiếm

Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Nhìn Được Thấu, Buông Được Xuống - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Dược Sư - Bài 4: Cảnh giới của Phật Dược Sư - Thích Thiện Chơn
Giao lưu cùng TS. Bùi Hữu Dược trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 17 - Bùi Hữu Dược
GIẢNG GIẢI KINH DƯỢC SƯ VÀ DƯỢC SƯ SÁM - Thích Quảng Tịnh
Nghe Kinh Dược Sư có chữ Phật tử đọc theo để thân tâm được an lạc - Chùa Giác Ngộ
Phim Ngắn: Tâm Dược Đà La Ni (Dương Chi Tịnh Thủy Dược) - Chùa Giác Ngộ
Kinh Dược Sư: Cõi Phật Dược Sư - Thích Thiện Chơn
Tu Sao Cũng Được Không Vướng Mắc Là Được - Thích Trí Huệ
Tới Được Bờ An Lạc Khi Buông Bỏ Được Bản Ngã - Thiền Sư Minh Niệm
Tu Như Thế Nào Thân Được Khỏe Tâm Được An - Thích Trung Đạo
Nắm Giữ Được Thì Buông Bỏ Được - Thích Quang Lực
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Có Chữ, Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Kinh Dược Sư - Bài 3: Nhân duyên Phật thuyết kinh Dược Sư - Thích Thiện Chơn
Để thân tâm được an lạc trong lúc bệnh tật chỉ cần làm những được những điều này. - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chưa ĐỘ được MÌNH sao ĐỘ được THA NHÂN có đúng không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Được Tu Và Tu Được - Thích Trí Huệ
Giao lưu với ông Bùi Hữu Dược - Bùi Hữu Dược
Kinh Mi Tiên: Tám điều kiện của người được đặt câu hỏi & được nghe giáo pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
VẤN ĐÁP: Tuổi nào mới thờ Phật được? Bao nhiêu tuổi mới thờ Phật được? - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Phật tử có được ly dị không?- Chùa có được phép kinh doanh không? - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Ba Điều Đức Phật Làm Được Và Ba Điều Đức Phật Không Làm Được - Thích Nữ Như Lan
Làm Thế Nào Để Được An Lạc? - Thích Trí Huệ
Tu Được Tu Mất - Thích Trí Huệ
Làm Sao Được Gọi Là Tu - Thích Trí Huệ
Làm thế nào để được an lạc - Thích Trí Huệ
Tu Là Được Hay Mất - Thích Tuệ Hải
Làm sao tu được an lạc - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Được An Vui - Thích Nữ Như Lan
Tu được, tu mất - Thích Trí Huệ
Sám Hối Được Gì - ĐĐ. Thích Tâm Đức
Thế Nào Được Gọi Là Tu - Thích Giác Tây
Người Nào Tu Được - Thích Trí Huệ
Được mất - Thích Lệ Trang
Tu gì để được lợi ích - Thích Nhật Từ
Pháp Môn Dược Sư - Thích Nữ Như Lan
Dược Sư Vị Đại Y Vương - Thích Nữ Như Lan
Biết Là Được - Thích Trí Huệ
Dược Sư Cứu Bệnh - Thích Trí Huệ
Được - Thích Thiện Tuệ
Đèn Dược Sư - Thích Trí Quảng
Ý Nghĩa Đàn Dược Sư - Thích Nữ Như Lan
Hạnh Dược Sư - Thích Trí Huệ
Bỏ Tất Cả Được Tất Cả - Thích Thanh Từ
An Lạc Ai Có Được - Thích Trí Thường
May Rủi, Được Mất, Hơn Thua - Thích Trí Huệ
Bỏ Mà Mất Bỏ Mà Được - Thích Giác Hóa
Được Và Mất - Thích Thiện Huệ
Bỏ tất cả là được tất cả - Thích Thanh Từ
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tâm Chú - Phật Âm
Dược Sư Chú - Nhạc Hoa - Phật Âm
Kinh Dược Sư - Sư Bà Hải Triều Âm
Con gái thờ bố mẹ đẻ ở nhà chồng có được không? - AVG
Nhờ Niệm Phật Bỏ Được Ma Men - Tắc Quý
Lạy Phật Dược Sư - Ngân Huệ
Kinh Dược Sư - Sư Huệ Duyên
Dược Sư Như Lai - Thích Trí Quảng
Cầu được ước thấy - Thích Nữ Như Lan
Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự - Thích Tâm Đức
Được mất - Thích Lệ Trang
Được Và Mất - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Cầu gì được đó - Thích Nhật Từ
Cầu an và được an - Thích Nhật Từ
Làm Sao Để Được An Tâm - Thích Nữ Hương Nhũ
Dược Sư Như Lai - Thích Trí Quảng
Được Hay Mất - Thích Nữ Hương Nhũ
Người Đọc Được Tâm - Thích Nữ Tâm Tâm
Tu được gì không ? - Thích Trí Huệ
Tâm dược cứu bệnh - Thích Trí Huệ
Người đọc được tâm - Thích Nữ Tâm Tâm
Tâm dược cứu bệnh rất hay - Thích Trí Huệ
Ích Kỷ Để Được Gì ? - Thích Quảng Lực
Bỏ Tất Cả Được Tất Cả - Thích Thanh Từ
Dược Sư Như Lai - Thích Trí Quảng
Đèn Dược Sư - Thích Trí Quảng
Phật ở đâu mà chúng ta đi tìm - Bùi Hữu Dược
Tu mới được chứng đắc - Thích Trí Huệ
Gặt Hái Cho Được Quả Sa Môn - Thích Trí Quảng
Tu Để Được Hay Để Mất - Thích Tuệ Dũng
Muốn gì được đó - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh - Diệu Âm
Tu Tập Không Được Mê Tín - Thích Trung Đạo
Sáu Điều Khó Được - Thích Giác Tây
Làm Sao Tâm Được Thảnh Thơi - Thích Trí Huệ
Tranh Cãi Để Được Gì (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Tranh Cãi Để Được Gì (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
4 Điều Khó Được - Thích Thiện Hữu
Điều Khó Được - Thích Pháp Hòa
Làm Sao Giữ Được Điều Không Thể - Thích Nữ Như Lan
Thân Người Khó Được - Thích Thiện Hữu
Bốn Điều Khó Được - Thích Thiện Tuệ
Thân Người Khó Được - Thích Thiện Tuệ
Ngọn Đuốc Tâm - Thích Trí Thoát
Ai Mà Biết Được Ngày Mai - Thích Trí Huệ
Phật Dược Sư - Thích Trí Quảng
Ba Điều Không Thể Lấy Lại Được - Thích Nữ Như Lan
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 4 - Thích Lệ Trang
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 3 - Thích Lệ Trang
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 2 - Thích Lệ Trang
Ý Nghĩa Lập Đàn Dược Sư - Bài 1 - Thích Lệ Trang
Thông Điệp Về Sự Được Mất - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật Hết Khổ Được Vui - Thích Nữ Như Lan
Ba Điều Không Tìm Lại Được - Thích Nữ Như Lan
Những Thứ Không Lấy Lại Được - Thích Trí Huệ
Thế Nào Là Được (Giảng Tại Quán Âm Các) - Thích Trí Huệ
Được Và Mất Khi Sống Và Chết - Thích Trí Huệ
Công đức Dược Sư - Thích Trí Quảng
Tạ Đàn Dược Sư - Thích Giác Hạnh
Bồ Tát Dược Vương - Thích Trí Quảng
Để Được Hóa Sanh - Thích Pháp Hòa
Kinh Dược Sư - Thích Trí Quảng
Dược - Thích Thiện Xuân
Hành Pháp Dược Sư - Thích Nữ Như Lan
Tu Để Được Gì? - ĐĐ. Thích Minh Thành
Làm Sao Để Được An Vui - Thích Minh Thành
Có Gì Được, Có Gì Mất - ĐĐ. Thích Minh Thành
Được Và Mất - Thích Thiện Thuận
Hạnh Phúc Khi Được Quy Y Tam Bảo - Thích Trí Huệ
Khó vẫn làm được - Thích Chân Tính
Làm sao để được đại bi - ĐĐ. Thích Minh Thành
Khó Vẫn Làm Được - Thích Chân Tính
Vài nhận xét về Phật giáo - Bùi Hữu Dược
Thân Người Khó Được - Thích Thanh Từ
Hình ảnh Đức Phật Dược Sư - Chontinhtam
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai - Chontinhtam
Làm Thế Nào Để Được Giải Thoát - Thích Nữ Như Lan
Kinh Dược Sư - Thích Trí Thoát
Kinh Dược Sư - Thích Tâm Thuận
Có thực mới vực được đạo - Thích Thiện Tuệ
Tu Để Được An Vui - Thích Minh Thành
Kinh Dược Sư bổn nguyện - Thích Vạn Mãn
Điều Khó Được - Thích Pháp Hòa
Công Đức Dược Sư - Thích Trí Quảng
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 02 - Thích Pháp Hòa
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 18 - Thích Pháp Hòa
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 13 - Thích Pháp Hòa
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 16 - Thích Pháp Hòa
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 01 - Thích Pháp Hòa
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 08 - Thích Pháp Hòa
Kinh Dược Sư tỏa ánh Lưu Ly - Thích Pháp Hòa
Tự Tại Trước Được Mất Khen Chê - Thích Nữ Như Lan
Tu tập để được an vui - Thích Quảng Tánh
Thân này khó được - Thích Thiện Thuận
Kinh Dược Sư - Thích Trí Quảng
Bốn Điều Phúc Đức Khó Được Ở Đời - Thích Nữ Như Lan
5 việc được người tôn quý - Thích Nữ Như Lan
Khám Phá Được Ông Chủ - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Có nên lập đàn tràng Dược Sư ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Cầu an và Đàn tràng Dược Sư - Thích Nhật Từ
Làm sao để tâm được thảnh thơi - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Được Bồ Tát Quán Thế Âm Gia Hộ - Thích Viên Trí
Ba Điều Khó Được - Thích Tâm Chánh
KHÔNG THỂ TRẢ ĐƯỢC - Thích Thiện Hữu
Phóng Sanh Sẽ Được Lợi Ích Gì - Thích Vạn Mãn
Làm Sao Tâm Được Thảnh Thơi - Thích Trí Huệ
Tâm Không Được An? - Thích Thanh Từ
Tranh Cải Để Được Gì? - Thích Pháp Hòa
Cúng đồ mặn có được không? - Thích Trí Huệ
Ai Mà Biết Được Ngày Mai - Thích Trí Huệ
Cuộc sống thế nào là được - Thích Trí Huệ
Có Gì Được Có Gì Mất - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giảng về Kinh Dược Sư- Cầu an - Ni Sư Như Thủy
Làm Sao Được An Vui - ĐĐ. Thích Minh Thành
Được mất đời người - Thích Tâm Nguyên
VẤN ĐÁP: MỘT SỐ NƠI CÁC BÉ NHỎ ĐƯỢC LÀM LỄ BÁN KHOÁN...? - Thích Thiện Tuệ
5 PPP Số 415 | Thân Người Khó Được - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 562 | Thân Người Khó Được - Thích Hạnh Tuệ
TỪ TÂM HÓA GIẢI ĐƯỢC ÁC TÂM ( rất hay ) - Thích Nữ Hương Nhũ
Để Tội Lỗi Được Tiêu Trừ - Thích Đồng Thành
Những Đến Đi Được Mất - Thích Quảng Thiện
Xin Cho Tôi Được Bình Yên - Thích Phước Tiến
Thật Khó Tìm Được Hạnh Phúc - Thích Pháp Hòa
Làm sao để được bình yên - Thích Minh Niệm
Vì Sao Không Được Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Ai Biết Được Ngày Mai - Thích Thiện Tuệ
Năm Đức Tính Tu Tập Để Được An Lạc - Thích Nguyên Thiện
Thân Người Khó Được - Thích Thiện Thuận
Bảy Vị Phật Dược Sư, Bảy Công Hạnh Tu Tập - Thích Trí Huệ
Ý Pháp Trong Kinh Dược Sư - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Được Phật Bồ Tát Gia Trì - Pháp Sư Tịnh Không
Có Thực Mới Vực Được Đạo - Thích Phước Tiến
Kinh Dược Sư (Phần 6) - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư (Phần 5) - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư (Phần 4) - Thích Trí Quảng
Ý Thức Được Việc Sinh Tử Là Khổ - Thích Tuệ Hải
Nhớ Phật Được An Vui - Thích Tánh Bình
Có thực mới vực được đạo - Thích Chân Quang
Tham Để Được Gì? - Thích Phước Tiến
Người Được Ái Mộ - Thích Chân Tính
Làm Sao Thoát Khổ Được Vui - Thích Thiện Chấn
Tu Thoát Khổ Được Vui - Thích Minh Nhãn
Biết Được Mình Là Tu - Thích Giác Tây
Xin Cho Tôi Được Bình Yên - Thích Phước Tiến
Buông Tất Cả Sẽ Được Tất Cả - Thích Phước Tiến
Tham Để Được Gì? - Thích Phước Tiến
Bốn điều khó được - Thích Chánh Định
Hạnh Nguyện Dược Sư - Thích Pháp Hòa
Niệm Phật như thế nào để có được công đức? - Thích Tuệ Hải
12 đại nguyện của đức Phật Dược Sư - Thích Trí ThoátXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký