Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Phước TiếnThích Nữ Như LanThích Thiện XuânThích Minh ThànhThích Trí Huệ

Kết Quả Tìm Kiếm

Sạch bóng quân thù - TT.Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Đời đáng chán hay đời đáng ghét - Thích Giác Giới
Làm thế nào để thanh thản khi ngày 30 tới - TT. Thích Giác Đăng - Phần 2/2 - Thích Giác Đăng
Quan sát niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Buông xả niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Phân biệt về nghiệp - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Thanh thản niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Tùy duyên niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
An tâm niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Kinh Lăng Nghiêm 61 - Đẳng Giác, Diệu Giác - Thích Tuệ Hải
Bồ Tát Đạo 12: Thập Địa Vị, Đẳng Giác, Diệu Giác - Thích Thiện Chơn
Kinh Bát Đại Nhân Giác 9 - Điều Giác Ngộ 6: Bần Khổ Đa Oán, Bình Đẳng Không Ghanh Tị - Thích Tuệ Hải
Tin Sâu Nhân Quả - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
THẮP HOA ĐĂNG TRONG LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC PHẬT NHẬP DIỆT tại chùa Giác Ngộ 27-03-2021 - Chùa Giác Ngộ
Trang nghiêm nghi thức dâng cúng Pháp Y của Phật tử chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Tụng KINH MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG ngày 03/10/2020 tại chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG tại Chùa Giác Ngộ, ngày 01-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG tại chùa Giác Ngộ ngày 10/04/2021. - Chùa Giác Ngộ
Ca nhạc mừng lễ đăng ký hiến tạng mô cho y học tại chùa Giác Ngộ 29-09-2018 - Chùa Giác Ngộ
ĐÊM HOA ĐĂNG MỪNG NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI CHÙA GIÁC NGỘ 20-01-2021 - Chùa Giác Ngộ
Thế À - Thích Giác Đăng
Quy Y Tam Bảo - Thích Giác Đăng
Vô Ưu - Thích Giác Đăng
Cảm Ơn - Thích Giác Đăng
Cảm Ơn - Thích Giác Đăng
Ý Như Vạn Sự - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Xả Bỏ - Thích Giác Đăng
Đấng Giác Ngộ - Lâm Ánh Ngọc
Cảm Ơn - Thích Giác Đăng
Bụi Tre Gai - Thích Giác Đăng
Tìm Nơi Nương Tựa - Thích Giác Đăng
Nhân Quả A Xà Thế - Thích Giác Đăng
Chết Như Tế Dê - Thích Giác Đăng
Phước Hay Nợ - Thích Giác Đăng
Điều Đáng Bỏ Nên Bỏ - Thích Giác Hóa
Vô Thường - Thích Giác Đăng
Lo Rầu Lo Toan - Thích Giác Đăng
Tin Sâu Nhân Quả - Thích Giác Đăng
30 Năm Tết Của Cuộc Đời - Thích Giác Đăng
Tu Tịnh Độ - Thích Giác Đăng
Kỳ Thi Cuối Đời - Thích Giác Đăng
Lựa Chọn Lúc Ra Đi - Thích Giác Đăng
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1) - Thích Giác Đăng
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 2) - Thích Giác Đăng
Bát Chánh Đạo - Thích Giác Đăng
Phước hay Nợ - Thích Giác Đăng
Nhân Quả - Thích Giác Đăng
Nét đẹp đối xử bình đẳng - Thích Giác Trí
Lễ Vu Lan Báo Hiếu và Dâng Pháp Y Tại Chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Một Ngày Tu Học (Phần 4) - Thích Giác Đăng
Một Ngày Tu Học (Phần 3) - Thích Giác Đăng
Phước Báu Và Nhân Quả - Thích Giác Đăng
Một Ngày Tu Học (Phần 2) - Thích Giác Đăng
Một Ngày Tu Học (Phần 1) - Thích Giác Đăng
Vòng Nhân Quả - Thích Giác Đăng
Chuẩn Bị Tâm Hướng Về Cực Lạc - Thích Giác Đăng
Nghĩ Về Sự Chết - Thích Giác Đăng
Tránh Ác Làm Lành - Thích Giác Đăng
Pháp Đàm (2013) - Thích Giác Đăng
Bóng Tối Và Ánh Sáng - Thích Giác Đăng
Sống An Lạc Và Chết An Lạc - Thích Giác Đăng
Làm Thế Nào Để Thanh Thản Khi Ngày 30 Tới - Thích Giác Đăng
Bốn Hạng Người - Thích Giác Đăng
Hóa Giải Địa Ngục - Thích Giác Đăng
Ba Nghiệp Đáng Sợ Lúc Lâm Chung - Thích Giác Hóa
Sống Thần (Tsunami) - Thích Giác Đăng
Sống Như Tưới Dưa - Thích Giác Đăng
Bình An Đến Lúc Lâm Chung - Thích Giác Đăng
Chết bình thản như Dê - Thích Giác Đăng
Làm Sao Biết Phước Hay Nợ - Thích Giác Đăng
Điều căn bản khi đi chùa - Thích Giác Đăng
Sống Như Tưới Dưa - Thích Giác Đăng
Chuyển Nghiệp - Thích Giác Đăng
Định Nghiệp - Thích Giác Đăng
Điều Do Tự Mình Làm - Thích Giác Đăng
Nhân Duyên - Thích Giác Đăng
Nương Tựa (Giảng Tại Chùa Vô Ưu) - Thích Giác Đăng
Mười Niệm Lúc Lâm Chung - Thích Giác Đăng
Nương tựa (Giảng Tại Chùa Xá Lợi) - Thích Giác Đăng
Tin Sâu Nhân Quả (Giảng Tại Úc Châu) - Thích Giác Đăng
Đêm Diễn Cuối Cùng - Thích Giác Đăng
Nương Tựa (Giảng Tại Chùa Vô Ưu) - Thích Giác Đăng
Vượt trở ngại lúc lâm chung - Thích Giác Đăng
Lễ Dâng Y Chùa Bửu Đức 2009 - Thích Giác Giới
Thanh Thản Niệm Phật - Thích Giác Đăng
Kệ Phật Sử: 6 Thoát Tục - Nhạc Võ Tá Hân - Thi Kệ Thích Giác Đẳng - Võ Tá Hân
Tặng phẩm dâng đời - Thích Giác Toàn
Nhân Quả Trong Đời Thường - Thích Giác Đăng
Cửa giác ngộ vẫn còn đang mở & Coi chừng bị gạt - Thích Thông Phương
Buông Bỏ Dưới Chân - Thích Giác Đăng
Đại Hiếu Mục Kiền Liên - Thích Giác Đăng
Đại Bất Hiếu Mục Kiền Liên - Thích Giác Đăng
Tỉnh Giác Mạnh Mẽ - Thích Pháp Đăng
Kết hoa dâng cúng Phật đài - Hà Thanh - Chùa Giác Ngộ
Điều gì đang chi phối ta - Thích Giác Hạnh
Lạy Đấng Mẹ hiền - Sandra Bảo Phương - Chùa Giác Ngộ
Cuộc Đời Đáng Chán - Thích Giác Giới
Ca khúc: Phật đang trong ta - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
Vài Điều Chia Sẻ - 16 - 9 - 2018 - Thích Giác Đăng
Vấn Đáp Phật Pháp - 15 - 9 - 2018 - Thích Giác Đăng
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19 - 10 - 2019 - Chùa Giác Ngộ
Tiểu Nghiệp Phân Biệt - Thích Giác Đăng
Nghiệp Con Đường Giải Thoát - Thích Giác Đăng
Ý Pháp Tổ Sư Minh Đăng Quang - Thích Giác Toàn
Chận Dừng Bánh Xe Nhân Quả (HD) - Thích Giác Đăng
Vững Vàng Trên Sóng - Thích Giác Đăng
Ý pháp thần mật của Tổ sư Minh Đăng Quang - Thích Giác Toàn
Năm Điều Thường Xuyên Quán Sát - Thích Giác Đăng
Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 5) - Thích Giác Đăng
Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 4) - Thích Giác Đăng
Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 2) - Thích Giác Đăng
Năm Điều Thường Xuyên Quán Xét (Kỳ 1) - Thích Giác Đăng
Những điểm tựa trên thế gian - Thích Giác Đăng
Đức Phật Chánh Đẳng Giác Sakyamuni - Thích Giới Đức
Phật Không Ban Cho Bình An (Phần 2) - Thích Giác Đăng
Phật Không Ban Cho Bình An (Phần 1) - Thích Giác Đăng
Tưởng niệm sự xuất hiện của đức Phật - Thích Giác Đăng
Tưởng Niệm Sự Xuất Hiện Của Đức Phật - Thích Giác Đăng
Niệm Chết (Giảng Tại Chùa Phật Học Xá Lợi) - Thích Giác Đăng
Pháp Môn Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Phật Huệ) - Thích Giác Đăng
Những Trở Ngại Người Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thích Giác Đăng
Tránh Ác Làm Lành Giữ Lòng Trong Sạch - Thích Giác Đăng
Những Điều Người Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thích Giác Đăng
Tám điều giác ngộ - Chương 6: Dâng tặng niềm vui - Thích Nhật Từ
Mười phương pháp niệm Phật - Thích Giác Đăng
Lễ đăng ký hiến xác và mô tạng cho y học tại chùa Giác Ngộ 23-12-2018 - Thích Nhật Từ
LỄ HẰNG THUẬN CỦA CHÚ RỂ ĐĂNG KHOA VÀ CÔ DÂU HỒNG PHỤNG - Chùa Giác Ngộ
Người Tu Niệm Phật Là Giác Ngộ Và Giải Thoát - Thích Pháp Đăng
Niệm Tử (Giảng Tại Tịnh Viện Pháp Hạnh) - Thích Giác Đăng
Niệm Chết (Giảng Tại Chùa Long Thành) - Thích Giác Đăng
Pháp Thoại (Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc) (Phần 2) - Thích Giác Đăng
Pháp Thoại (Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc) (Phần 1) - Thích Giác Đăng
Lễ đăng ký hiến mô tạng và hiến xác cho y học lần 4 tại chùa Giác Ngộ 29-09-2018 - Chùa Giác Ngộ
Những Người Đáng Được Tuyên Dương Trong Đạo Phật - Thích Viên Giác
Những Người Đáng Được Tuyên Dương Trong Đạo Phật - Thích Viên Giác
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 5) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 4) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 3) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 2) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 1) - Thích Minh Cảnh
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG VÀ HIẾN THI THỂ TẬP THỂ LẦN THỨ 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
4 điều đáng sợ và đáng trân trọng - Thích Phước Nghiêm
Phước Báo Dâng Đăng Cúng Dường Chư Phật - Thích Trí Huệ
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (14-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (13-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (12-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (10-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (9-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (8-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (7-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (6-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (5-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (4-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (3-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (2-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (1-26) - Thích Ngộ Thông
Pháp Môn Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp) - Thích Giác Đăng
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC - Chùa Giác Ngộ
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC LẦN THỨ 07 NĂM 2019 - Chùa Giác Ngộ
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Là Mục Tiêu Học Của Chúng Ta (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Dang Dở và Lỡ Làng | Sư Toại Khanh ( Giác Nguyên) Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay - Pháp Sư Tịnh Không
Phật tử Hoa Phước dâng lời tác bạch trong lễ tổng kết Phật sự Quỹ ĐPNN 2019 - Chùa Giác Ngộ
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC Tại Chùa Giác Ngộ, ngày 06-12-2020. - Thích Nhật Từ
Phước Tràn Phước Vét - Thích Giác Đăng
Ca khúc: Ngày Rằm tháng tư Sáng tác: Y Mai và Đặng Lê Nguyên do Ngọc Hương trình bày 18-05-2019 - Ngọc Hương - Chùa Giác Ngộ
Bát Đại Nhân Giác 06: Dâng tặng niềm vui (11/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Lễ Cảm Niệm Đức Phật Thành Đạo - Hoa Đăng Mừng Phật Thành Đạo trong Khóa tu Búp Sen Từ Bi - Chùa Giác Ngộ
Thể Dạng Trung Gian Giữa Cái Chết Và Sự Sống - Chương 2 phần 8 – Thể dạng trung gian hay Bardo – Hỏi - Dagpo Rimpoche
Định nghiệp, bất định nghiệp - Thích Giác Đăng
Thể Dạng Trung Gian Giữa Cái Chết Và Sự Sống - Chương 2 phần 1 – Chết – Thể dạng trung gian tái sinh - Dagpo Rimpoche
Kinh Hiền Nhân 06: Đáng Kính và Đáng Ghét (15/07/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Đôi nét về Đức Tổ sư Minh Đăng Quang - Pháp Viện Minh Đăng Quang
Ánh sáng Phật Pháp kỳ 48 - Thích Pháp Đăng - Thích Pháp Đăng
SƯ GIÁC HẠNH giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 24 - 02 - 2019 - Sư Giác Hạnh
Dâng Hoa - Tú Anh
Tu Dạng Thứ Sáu - Thích Trí Huệ
Bài Thơ Dâng Cha - Trung Hậu
Tình Ca Dâng Mẹ - Lê Vũ
Ca Ngợi Đấng Thế Tôn - Hợp Ca
TÌNH CA DÂNG MẸ - Lê Vũ
Đêm hoa đăng - Phật Âm
Hoa Đăng Đêm Di Đà - Quang Hà
Dâng Lên Mẹ Hiền - Tú Anh
Võ Tá Hân 19 - Dâng Hương - Tú Anh
Kinh Dâng Mẹ - Tú Anh
Dáng Sen - Múa - Phật Âm
TỨ NIỆM XỨ CON ĐƯỜNG TRỰC TIẾP ĐƯA ĐẾN SỰ GIÁC NGỘ - TT. THÍCH GIÁC HOÀNG - Thích Giác HoàngXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký