Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Thiện XuânThích Thiện ThuậnThích Nữ Như LanThích Phước TiếnPháp Sư Tịnh Không

Kết Quả Tìm Kiếm

Người Học Phật Cần Có Tâm Chân Thành Và Cung Kính - Thích Chân Hiếu
Vấn đáp: Nhận biết người chân tu chân chính gương mẫu - Thích Nhật Từ
Cách Nhận Biết Người Xuất Gia Chân Chính - Thích Chân Tính
Ánh Sáng Chân Lý 3: Luật Nhân Quả - Thích Chân Giác
Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường - Thích Chân Giác
Tâm Chân Thành Sẽ Tương Ưng Với Chư Phật Bồ Tát - Thích Chân Hiếu
Phục chấn Thiền phong - Thích Chân Quang
Đừng làm kẻ chăn bò thuê - Pháp Cú 8 - Thích Chân Quang
Từng bước chân đi - Thích Chân Quang
Một đạo Phật chân chính - Thích Chân Quang
Ánh Sáng Chân Lý 4: Uế Độ Và Tịnh Độ - Thích Chân Giác
Ánh sáng chân lý 01: Chánh Tín - Thích Chân Giác
Niềm tin chân chính - Thích Chân Tính
Từng bước chân đi - phần 1/2 - Thích Chân Quang - Thích Chân Quang
Từng bước chân đi - phần 2/2 - Thích Chân Quang - Thích Chân Quang
Chỗ nương tựa chân thật - Thích Chân Quang
Tâm lý đạo đức: Hạnh Chân Thật - Thích Chân Quang
Con Đường Chân Lý - Thích Chân Giác
Bước Chân Thần Tốc khóa sinh hoạt hè Thiền Tôn Phật Quang 2016 - Thích Chân Quang
Vết chân tròn trên cát - Tùng Dương - Thiền Tôn Phật Quang - Thích Chân Quang
Dấu Chân Tổ Đạt Ma - Thích Chân Giác
Chân Tâm - Thích Chân Giác
Trở Về Chân Như - Thích Chân Quang
Niệm Một Hồng Danh, Bước Một Bước Chân Đến Phật - Thích Chân Hiếu
Người điêu khắc tượng - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Nghệ Thuật Sống 2016- Sư Cô Chân Không Làng Mai - Thích Nữ Chân Không
Họa phúc khôn lường - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Chân Tu Hành Ở Cõi Ta Bà 1 Ngày Bằng Tu Hành 100 Năm Ở Cõi Cực Lạc - Thích Chân Hiếu
Quên quá khứ để vui sống - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Tết Nguyên đán Việt Nam - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Vẫn còn hạnh phúc - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Bước Chân Tỉnh Thức - Thích Chân Tính
Đi về đâu - TT.Thích Chân Tính giảng - Thích Chân Tính
Tẩy trần - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Thất thánh tài - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Trâu ơi - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
GIỚI THIỆU: TT THÍCH CHÂN QUANG THAM VẤN THIỀN- LỄ HỘI QUAN ÂM (ĐÀ NẴNG) - Thích Chân Quang
Thấy nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Người chăn bò - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Chuyện người ngoài hành tinh - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
TỜ DI CHÚC Của TT. THÍCH CHÂN TÍNH TrụTrì CHÙA HOẰNG PHÁP - Thích Chân Tính
Buổi nói chuyện với Thanh Niên Phật Quang (Tầm nhìn tương lai) - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Bốn phương pháp cảm hóa lòng người - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Điều kiện sanh về lạc quốc - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Trailer Các vị Thần Thánh trong cõi vô hình - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Nói chuyện với Đạo Tràng Phật Định - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
01. Trọn lòng theo Phật - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
05. Tiến trình niệm Phật - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
01. Tu trong đời sống hàng ngày - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Ngày 4: Chân Kinh, Ngụy Kinh - Học bài học vận hành của Pháp - Suy nghĩ chân chánh ...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Vô tình nói pháp - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Điều sóng thần muốn nói - Thích Chân Quang - Thích Chân Quang
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng - Thích Chân Tính
Người trẻ cần niệm Phật - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Vì pháp quên bệnh - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Giới thiệu sách: Tâm lý đạo đức - Thích Chân Quang - Thích Chân Quang
Trailer Triết lý về ăn uống - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Phóng sự chốn đảo bình yên - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Định lượng tội phước - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Hiểu và tôn kính Phật - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Người Phật tử tỉnh táo - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
28. Vượt qua chính mình - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
11. Cách sống tùy duyên - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
05. Tình yêu, Hôn nhân, Gia đình 1 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
06. Tình yêu, Hôn nhân, Gia đình 2 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
06. Khẩu quyết tu thiền - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Thiền Tịnh song tu A - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Thiền Tịnh song tu B - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Con đường thiền định - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Người biết đi chùa - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
32. Ý nghĩa việc đi chùa - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Rủ nhau sớm biết đi chùa - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Phật Ngọc Hòa Bình - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
05. Phật tử Nha Trang tham vấn - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Thầy Thích Chân Tính: không tin chuyện vãng sanh - Thầy Thích Chân Tính
Bốn đức tính của Niết Bàn - Thích Chân Quang - Thích Chân Quang
Nói chuyện về chủ đề: Nhân quả - Thích Chân Quang - Thích Chân Quang
Kệ Kinh Pháp Cú: Quỷ - Thích Chân Quang - Thích Chân Quang
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Cao nguyên thánh địa - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Cúng dường - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Hoài niệm Ân sư - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Mục đích đến chùa - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Người Phật tử tại gia - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Phước Duyên - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Tịnh tọa tịnh khẩu - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Tìm cầu hạnh phúc -TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Vui buồn mùa xuân - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Buổi nói chuyện của TT. Thích Chân Quang về đề tài - Thích Chân Quang
Người Thầy của tôi - TT Thích Chân Quang - TT Thích Chân Quang
06. Triết lý về sự chết - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
06. Nương thần lực Chư Phật - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
19. Sức khoẻ và Bệnh tật - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Phóng sinh - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Sống đơn giản - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải thoát để làm gì ? - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Nhường nhịn - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Khiêm hạ (TLĐĐ) - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Nhẫn nhục - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Tám muôn tế hạnh - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
09. Kinh Đoạn Tận Ái - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Trí tuệ siêu việt - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
26. Yếu tố thành công - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
03. Nhân và Duyên - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Thiền là uy đức vô hình A - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Thiền là uy đức vô hình B - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Thiền và Khí công căn bản - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
21. Nghiệp và Nguyện - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
01. Bốn điều cần phải có - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
01. Giang san và bản tánh - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
09. Diệu dụng - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Kẻ thù đáng sợ nhất - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 01 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 02 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 03 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 04 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 05 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 06 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 07 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Giải đáp thắc mắc 08 - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
12. Tùy duyên Bất biến - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Quê hương nhiệm mầu - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Biết lỗi nên sửa - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Chuyển hóa khổ đau - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Con Phật con ma - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Gương xưa - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Nhìn Lại - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Nụ cười Di Lặc - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Sắc hoa miền bắc - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Thiên tai - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Tu là tiến - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Tu như trồng cây - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Đại lễ Vu Lan 2008 - Thích Chân Tính - Eng Sub - Thích Chân Tính
Nói với nhau - TT Thích Chân Quang - TT Thích Chân Quang
02. Triết lý về xác thân - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Tinh tấn - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
14. Đúng và Sai - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
15. Tình cảm và Lý trí - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
27. Tham ái - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Tham, Sân, Si - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Tâm lý cầu toàn - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
08. Nói về Chúa - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Chân Như - TT. Thích Chân Quang
Chán Khổ Ta Bà, Cầu Vui Cực Lạc - Thích Nữ Như Lan
Chân Lý Vũ Trụ - Thích Trí Huệ
Lối Về Cực Lạc Khó Nổi Dời Chân - Thích Trí Huệ
Chân Lý Của Bốn Sự Thật - Thích Trí Huệ
Nẻo về Cực Lạc khó nổi dời chân - Thích Trí Huệ
Chân Ngã Di Đà (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Lục Độ Ba La Mật Của Tiểu Chân - Phật Âm
Ưa Và Chán - Thích Nữ Như Lan
Sự cải hóa chân thật - Thích Tâm Đức
Rọi Xuống Chân Đèn - Thích Trí Huệ
Chân Lý - Thích Trung Đạo
Chân Lý - Thích Trí Quảng
Theo Dấu Chân Xưa - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp - Thích Chân Quang
Tu cho ai - Thích Chân Quang
Yên tâm - Thích Chân Quang
Cặn Bã Ký Ức 4 - Thích Chân Quang
Cặn Bã Ký Ức 3 - Thích Chân Quang
Cặn Bã Ký Ức 2 - Thích Chân Quang
Cặn Bã Ký Ức 1 - Thích Chân Quang
Vô trú - Thích Chân Quang
Hai câu đối của cụ Phó Bản - Thích Chân Quang
Đất - Thích Chân Quang
Si mê là gì - Thích Chân Quang
Dạy và học - Thích Chân Quang
Bát Nhã Ba La Mật ( Căn bản trí ) - Thích Chân Quang
May mắn đến từ đâu - Thích Chân Quang
Nói với Trụ trì - Thích Chân Quang
Kỷ sở bất dục - Thích Chân Quang
Tâm làm chủ - Thích Chân Quang
Yêu Nên Tốt - Thích Chân Tính
Hồi Đầu - Thích Chân Tính
Viên Xá Lợi Chân Thật - Cư Sĩ Vọng Tây
Người Chân Tu - Thích Trí Huệ
Bỏ Giả Tìm Thật, Bỏ Vọng Tìm Chân - Thích Nữ Như Lan
Tâm lý đua đòi - Thích Chân Quang
Bước Chân Cứu Thế - Thích Nữ Như Lan
Bí mật của may mắn - Thích Chân Quang
May Mắn Đến Từ Đâu - Thích Chân Quang
Niềm Vui Chân Thật - Thích Nữ Như Lan
Lời Khuyên Chân Thật - Cư Sĩ Vọng Tây
Sự phát đạt chân thật - Thích Tâm Đức
Theo Chân Từ Phụ Trở Về - Thích Nữ Như Lan
Tâm tự ái - Thích Chân Quang
Chân Phật Tử - Thích Nữ Như Lan
Học và Tu - Thích Chân Tính
Lợi Ích An Lạc - Thích Chân Tính
Phép lạ chân thật - Thích Tâm Đức
Chứng đạt chân lý - Thích Tâm Đức
Yểm Ly Ta Bà, Hân Cầu Cực Lạc - Thích Chân Hiếu
Ta Bà Là Khổ, Cực Lạc Là Vui - Thích Chân Hiếu
Đi Tìm Chân Lý - Thích Trí Quảng
Bồ Đề Tâm - Thích Chân Hiếu
Cởi Gỡ Oan Kết - Thích Chân Hiếu
Bồ Tát Của Đời Con - Thích Thiện ChấnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký