Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thanh TừThích Trí HuệPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện ThuậnThích Tuệ HảiPháp Sư Pháp Vân

Kết Quả Tìm Kiếm

Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Thắp sáng một niềm tin - Tiểu Ngư
Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Ánh sáng chân lý - Tiểu Ngư
Thắp Sáng Niềm Tin 14 - Thích Trí Chơn
Thắp Sáng Niềm Tin (Kỳ 12) - TT. Thích Trí Chơn
Thắp Sáng Niềm Tin (Kỳ 11) - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Đức Trường
Thắp sáng niềm tin kỳ 10 - Thích Thái Hòa
Thắp sáng niềm tin kỳ 9 - Thích Tâm Quán
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 3 - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 5 - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 6 - Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 7 - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 8 - Thích Tâm Tịnh
Thắp sáng niềm tin - 1/2 - Thích Nữ Hương Nhũ
Thắp Sáng Niềm Tin - Nhóm Phật Tâm
Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Nữ Hương Nhũ
THẮP SÁNG NIỀM TIN KỲ 5 - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Quang Thạnh
Thắp Sáng Niềm Tin - TT. Thích Minh Thành
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 1 (Phần 1) - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 1 (Phần 2) - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 4 - Thích Thanh Trung
Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Phước Tiến
THẮP SÁNG NIỀM TIN KỲ 4 - Thích Thanh Trung
Thắp Sáng Chánh Niệm - Thích Nguyên Hạnh
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 2 - Thích Trúc Thái Minh
Thắp sáng chánh niệm - Thích Nhất Hạnh
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Nghệ sĩ đường phố Ấn Độ tại thành Xá Vệ niệm Nam-mô A-di-đà Phật theo nhạc diệu Ấn Độ. - Thích Nhật Từ
Thắp Sáng Ngọn Đèn Tâm - Thích Nữ Như Lan
Thắp Sáng Lửa Yêu Thương - Thích Viên Trí
NP THẮP SÁNG TÂM ĐĂNG - Thích Tánh Tuệ
Vi Diệu Pháp - 14 Bài Thập Thiện Yếu (Kỳ 1) - Thích Nữ Tâm Tâm
Vi Diệu Pháp - 14 Bài Thập Thiện Yếu (Kỳ 2) - Thích Nữ Tâm Tâm
Thắp Sáng Tâm Đăng - Thích Phước Tịnh
Thắp sáng yêu thương - TT. Thích Minh Thành
Thắp sáng hoa đăng - Thích Quang Thạnh
Thắp Sáng Yêu Thương - TT. Thích Minh Thành
Vẻ Đẹp Của Cuộc Sống Dưới Ánh Sáng Tứ Diệu Đế – Lời nói đầu – Pháp tu của người Phật tử phần 1 - Dhammanandda - Bhikkuni - Tỳ Khưu ni Pháp Hỳ
Gương Sáng Người Xuất Gia (Liên Trì Đại Sư soạn) - Diệu Pháp Âm
Lời bình & bài hát Những Điều Nhỏ Nhoi | Buổi nhạc thiền Tôi Đang Lắng Nghe | 27.01.2019 - Thích Minh Niệm
Diệu Pháp Âm Biến Thập Phương - Phật Âm
Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Diệu Pháp Âm
Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Diệu pháp âm Như Lai - Tiểu Ngư
Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Pháp âm vi diệu - Tiểu Ngư
Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương - Thích Nữ Hương Nhũ
Thắp Sáng Tình Yêu Thương Của Chúng Con - TT. Thích Minh Thành
Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Hãy hồi tâm - Tiểu Ngư
VU LAN NHẠC KHÚC - SÁNG TÁC: UY THI CA - Chùa Giác Ngộ
Tịnh Độ Thập Nghi Luận (Tác Giả: HT. Thích Thiền Tâm) - Diệu Pháp Âm
Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Chân Tâm - Tiểu Ngư
Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Tỳ kheo Như Lai - Tiểu Ngư
Ca nhạc: Pháp Âm Vi Diệu - Lời giới thiệu - Tiểu Ngư
Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Giấc mộng phù du - Tiểu Ngư
Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Sinh tử vô thường - Tiểu Ngư
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp - Thích Tâm Đức
Một Niệm Tròn Sáng - Thích Pháp Hòa
Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Pháp thân Bồ Tát - Tiểu Ngư
Pháp Thập Niệm Hồi Hướng Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Phương Pháp Thập Niệm - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim (Kinh Kim Quang Minh) - Diệu Pháp Âm
Thập Niệm Pháp - Pháp Sư Tịnh Không
Soi Sáng 27 - Vì Sao Sang Đĩa Pháp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nghe là hết mệt mõi, giảm căng thẳng, an lạc ✿5 - Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hiện Bảo Tháp Thứ 11 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12 - Thích Thiện Xuân
Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Mầu Nhiệm giúp An Lạc - Từ Bi - Trí Tuệ (rất hay) ☯2 - Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát
Chương Trình Ca Nhạc : DIỆU ÂM HOẰNG PHÁP - Chùa Hoằng Pháp
Chùa Viên Quang - Xác quyết niềm tin vào Pháp Niệm Phật - Diệu Âm
Tọa Đàm Phương Pháp Niệm Phật Và Hộ Niệm - Cư Sĩ Diệu Âm
Tâm Tư Bừng Sáng - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Khúc nhạc vô sinh - thiền ca - Thích Nhất Hạnh - Pháp Niệm
Tháp Bình Sơn và những điều bí ẩn - Văn Hóa Việt Nam
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 9) - Vượt Qua Khó Khăn, 20 Điều Khó - Thích Tuệ Hải
Điều Kiện Vãng Sanh Và Phẩm Vị Cao Thấp - Thích Nữ Như Lan
MẸ VẪN CÒN BÊN CON - Diệu Chương - Ca Nhạc Vu Lan Báo Hiếu 2020 - Diệu Chương
Thập Địa Bồ Tát Thủy Chung Không Rời Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Ca khúc: Ơn Phật từ bi Thơ: Thích Nhật Từ - Nhạc: Uy Thi Ca do Giác Diệu Thanh trình bày - Giác Diệu Thanh
Thập Địa Bồ Tát Không Rời Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Liên Tông Thập Tam Tổ Và Pháp Môn Niệm Phật - Phật Âm
Chùa Bút Tháp - Kiệt tác của kiến trúc và điêu khắc cổ - Văn Hóa Việt Nam
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật - Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
BÀI HỌC QUÉT LÁ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ DIệu Nhân - Ca sĩ Xuân Phú - Võ Tá Hân
Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Sám Pháp (Nguyên Tác: HT. Thích Thiền Tâm) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
10 Điều Tâm Niệm (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Niệm - Thích Nữ Tâm Tâm
Niềm Tin Và Ánh Sáng - Thích Nhuận Liên
NIỆM PHẬT CHO TÂM SÁNG (997) - Thích Đức Trường
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư (Tác Giả: Pháp Sư Đạo Chứng) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Mười Điều Tâm Niệm (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
48 Pháp Niệm Phật - Diệu Không Đại Sư
Chia Sẽ Và Giải Đáp Pháp Hộ Niệm (Kỳ 2) - Cư Sĩ Diệu Âm
Chia Sẽ Và Giải Đáp Pháp Hộ Niệm (Kỳ 1) - Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Nhạc - Chùa Hoằng Pháp - Phật Âm
Soi sáng: Chánh Niệm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Soi Sáng - Chánh Niệm (Rất Hay) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giữ Tâm Quân Bình Và Sáng Tỏ - Thích Minh Niệm
Soi Sáng - Chánh Niệm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Nghiệm Niệm Phật và Những Chuyện Luân Hồi - Diệu Âm Diệu Ngộ
Hộ Niệm Điều Tối Quan Trọng Cho Người Lúc Lâm Chung - Cư Sĩ Diệu Âm
Tránh Những Điều Sơ Xuất Trong Khi Hộ Niệm - Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Thập Yếu - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Thập Yếu 02 - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Thập Yếu 01 - Thích Trí Huệ
Phương Pháp Trợ Niệm Vãng Sanh - Cư Sĩ Diệu Âm
Soi Sáng 55 - Niệm Phật Như Thế Nào Mới Đúng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Cổ nhạc Phật giáo: TÂY PHƯƠNG HUYỀN DIỆU (karaoke) - Thích Thiện Hữu
Cổ nhạc Phật giáo: TRÙNG KHƠI ĐIỆU HÁT (karaoke) - Thích Thiện Hữu
Thắp Sáng Hiện Tại - thầy Thích Thông Phương giảng - Thích Thông Phương
Hòa Nhạc Giao Hưởng Phật Giáo: Diệu Pháp Âm 1/4 - Phật Âm
Niệm Phật Với Cư Sĩ Diệu Âm (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay) - Cư Sĩ Diệu Âm
Diệu Lý Niệm Phật Trong Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Huệ
Diệu Dụng Của Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
10 Điều Trong Yếu Của Người Niệm Phật - Thích Pháp Hải
Niệm Phật - Đốn Siêu Thập Địa - Thích Trí Đức
Niệm Phật Thập Yếu - Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Thập Yếu - Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Thập Yếu - Thích Thiền Tâm
Soi Sáng 54 - Công Năng Tùy Tức Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Soi Sáng 49 - Khi Niệm Phật Là Khi Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bài 05: giới cần khổ dưới ánh sáng chánh niệm - Thích Nhất Hạnh
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Sáng niềm tin - Thích Trí Quảng
Nhạc Lục Tự Đại Minh Chú (Om Mani Padme Hum, Tiếng Phạn) (Nhiều Giai Điệu) - Phật Âm
Lời Giới Thiệu - Bản Nguyện Niệm Phật - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Đức Phật và Giáo Pháp - Bốn Điều Quán Niệm - Thích Hạnh Tuệ
Vi Diệu Pháp - Chức năng của Tâm: Khái niệm về Tâm (04/09/2016) - Thích Nữ Tâm Tâm
Thầy Minh Niệm | Quyền lực đích thực là quyền làm chủ chính mình | Thiền & Lãnh Đạo -Sáng 16.01.2021 - Thích Minh Niệm
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Thầy Minh Niệm | Buổi nhạc thiền - Thích Minh Niệm
Hờn Giận Chỉ Làm Ta Đau Khổ - Tại Niệm Phật Đường Diệu Pháp (Đăklăk) - Thích Quảng Lực
Đừng đánh giá thấp phiền não - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Khái niệm tu thập thiện và tứ vô lượng tâm - Thích Nhật Từ
Đừng Đánh Giá Thấp Phiền Não - Thích Minh Niệm
Bồ Tát Đạo 12: Thập Địa Vị, Đẳng Giác, Diệu Giác - Thích Thiện Chơn
Soi Sáng 34: Hóa Giải Những Chướng Ngại Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Soi Sáng 34 - Chuyển Hóa Những Chướng Ngại Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhạc niệm Phật rất hay - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Phổ Môn 10 - Niệm Bồ Tát - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm: Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát - Phật Âm
Đừng đánh giá thấp hoàn cảnh - Thích Minh Niệm
Đảnh lễ tại bảo tháp tưởng niệm nàng Sujata - Thích Nhật Từ
Niệm THÍCH CA MÂU NI PHẬT - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 9 / : Niệm Phật - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát - Quý Luân
Nhạc Niệm: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Niệm Phật Thành Phật (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) - Diệu Pháp Âm
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp (Trọn Bộ, 24 Phần, Rất Hay) - Cư Sĩ Diệu Âm
Nhạc niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Phổ Giác
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông (Hòa Tấu) - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Thanh Tam
Ái Ngữ giúp xoa diệu những niềm đau - Thích Minh Niệm
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh (Tác Giả: Thích Thiện Phụng) - Diệu Pháp Âm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 57 - Thập Tín, Thập Trụ - Thích Tuệ Hải
Tọa Đàm Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh (Tập 4) - Cư Sĩ Diệu Âm
Tám Điều Suy Niệm Của Bậc Đại Sĩ Trong Kinh Bát Niệm - Thích Trí Huệ
Niệm Phật, Hộ Niệm, Vãng Sanh - Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Ðường Tại Việt Nam - Hộ Niệm Cần Chú Ý - Diệu Âm
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp - Cư Sĩ Diệu Âm
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Chanting) nhạc rất hay - Thích Trí Thoát
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Karaoke) - Phương Dung
Niệm thành tâm - Ca nhạc Phật giáo - Thùy Như
QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thi kệ Thích Tịnh Từ - Võ Tá Hân
NIỆM PHẬT - Nhạc Võ Tá Hân - Lời Giác An - Ca Sĩ Bích Phượng - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015) - Phật Âm
Đêm nhạc Vu Lan - CHA MẸ ƠI, HÃY LUÔN LÀ ĐIỂM TỰA CHO ĐỜI CON | 19.08.2018 - Thích Minh Niệm
Lễ nhạc Phật giáo Nhật Bản: Đánh trống theo điệu tụng của Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Có Địa Chung) - Tịnh Tông Học Hội
Cổ nhạc Phật giáo: CHỈ CÂU NHẤT NIỆM (karaoke) - Thích Thiện Hữu
Đêm Nhạc Thiền : ĐỜI CHO TA THẾ (PHẦN) Trung Tâm Tuệ Đức 22/1/2017 - Thích Minh Niệm
Đêm nhạc thiền Bình Yên Để Đóa Hoa Ra Chào (14 bài hát) | 10.2.2018 - Thích Minh Niệm
Đêm nhạc thiền BÌNH YÊN ĐỂ ĐÓA HOA RA CHÀO | 10.2.2018 - Thích Minh Niệm
Tông Chỉ Tông Tịnh Độ - Bản Nguyện Niệm Phật - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Ăn Chay Và Sức Khoẻ - Ăn chay theo quan niệm của mọi thời đại - Diệu Pháp Âm
48 Pháp Niệm Phật - Giang Ðô Trịnh Vĩ Am (Diệu Không Đại Sư) - Phật Âm
Thầy Thích Huyền Diệu 2017 hướng dẫn Ngồi Thiền Và Niệm Danh Hiệu Phật. - Thích Huyền Diệu
Tham quan bảo tháp tưởng niệm nàng Sujata, người có công cứu sống Đức Phật, ngày 17-02-2020. - Thích Nhật Từ
6 giờ Nhạc Niệm Phật NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (rất hay và an lạc) ✿2 - Nhạc Niệm Phật
Hướng dẫn hành thiền và niệm Phật ( thiền tịnh song tu ) | Thầy Huyền Diệu - Thích Huyền Diệu
Bồ điều diệu pháp biến trang nghiêm - Thích Pháp Hòa
Mười điều tâm niệm - điều 4: xây dựng đạo hạnh (23/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm - điều 2: Tu trong hoạn nạn (21/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm - điều 1: Tu trong bệnh tật (21/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Thầy Minh Niệm | Vấn đáp: Tập đương đầu với những điều kiện khó khăn | 26.05.2019 - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Điều làm nên ý nghĩa cuộc sống | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Chương trình ca nhạc Phật giáo: Chánh Niệm Từ Bi - chùa Vĩnh Nghiêm - Nhiều ca sỹ
Niệm Phật Hộ Niệm Vấn Đáp - Diệu Âm
Soi Sáng (2/2) - Thích Pháp Hòa
Soi Sáng (1/2) - Thích Pháp Hòa
Ánh sáng Phật pháp kỳ 42 - Thích Pháp Hòa
Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 51 - Thích Pháp Hòa
Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 49 - Ánh Sáng Phật Pháp
Gần Đèn Thì Sáng - Thích Pháp Hòa
Mười điều tâm niệm - Điều 3: Sở học thấu đáo (23/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Ánh Sáng Phật Pháp (Kỳ 48) - Thích Pháp ĐăngXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký