Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Trí HuệThích Trí QuảngPháp Sư Pháp VânThích Thiện ThuậnThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hôm nay con xin xám hối tội lỗi của con; tội lỗi của con thì không thể nào kể cho hết được con đã phạm đủ hết tham sân si con đều có hết con biết tội lỗi của con không thể nào tha thứ được con chỉ mong hằng ngày con vào đây được tha thứ và giảm bớt tội lỗi của con tạo ra..Con thành kính Nam Mô A Di Đà Phật

Dương Minh Mạnh

Ngày 31 tháng 10 năm 2017