Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Phước TiếnThích Nữ Như LanThích Pháp HòaThích Nguyên AnThích Minh Thành

Sám Hối Online

Con xin thành tâm sám hối những việc làm sai trái trong quá khứ. Xin phật tổ từ bi gia hộ cho con

Nguyễn Chí Công

Ngày 29 tháng 8 năm 2019