Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Pháp HòaThích Nguyên AnThích Quang ThạnhThích Trí HuệThích Thiện Thuận

Sám Hối Online

Con xin thành tâm sám hối hết thảy những oan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp đã phải chịu những gì con gây ra cho họ. Nay con thành tâm sám hối sửa chữa lỗi lầm và tu tập hồi hướng công đức cho họ. Nam mô cầu sám hối Bồ tát.

Quảng Tường

Ngày 26 tháng 7 năm 2019