Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Thanh TừThích Tuệ HảiThích Quang ThạnhThích Nhất HạnhThích Nữ Như Lan

Sám Hối Online

Quá khứ vô minh nên phạm ngũ giới, nhiều năm ân hận không quên, Nay con xin thành tâm sám hối nguyện cầu chư phật gia hộ cho oan gia trái chủ & các vong linh không có cơ hội làm người.
Nam Mô Cầu sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Sámhối

Ngày 3 tháng 10 năm 2017