Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiPháp Sư Pháp VânThích Thiện XuânPháp Sư Tịnh KhôngThích Phước TiếnThích Quang Thạnh

Sám Hối Online

mong phat to hay cho thang thuan va thang vinh mot bai hoc de no buong tha thang linh ra ma cho thang limnh quay ve voi con nam mo adi da phat xin muoi phuong chu phat va phat to hay chap nhan loi thuinh cau cua cuon con xin chan thanh cam on chu phayt va long than ho phasap giup do con nam mo adida phat tai gi ngay xua con yeu thang l;inh bi thang thuan va thang vinh fa hoai cuop mat nguoi yeu cua cion gio con nhu nguoi dien o con tam tri de tu hanh duoc nua miong chu phayt hay trung tri tui no gium con con cung o co thoi gian noi chuyen vioi thang linh de linh hieu con nhieu hon bay gio thi qua muon con cung rat la dau kho de cung fai noi ra cho nhe long thiet ra con muon noi rat nhieu voi linh nhung con chua co co hoi de han huyen tam sru vioioi pham linh binh ophuobc mong chu phat hay chap thuan loi thinh cau cua con con nguyen lam trau lam ngua cho chu phayt suot doi da gai quyet gium chuyen cua con nam mo adidaphat mong ngay mai con len gap linh cpo cung hy vong ket qua se kha quan hon nhung lan truoc va buinh minh ase len con hy vong la linh se qay laui voi cobn con xin cam on phat chuc phat som ngay han thangh y nguywen cua n gai va chu phat con xin da ta va cam on nhieu nhieu nhieu nhieu

lac duong

Ngày 1 tháng 10 năm 2017