Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Trí HuệThích Thiện TuệThích Minh ThànhThích Nhật TừThích Thiện Thuận

Sám Hối Online

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con từ vô lượng kiếp đến ngày hôm nay đã gây biết bao nhiêu lầm lỗi cho Gia đình cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sinh. Hiện tại trong kiếp này cũng vì mê lầm không sớm được gặp Phật pháp nên đã gây rất nhiều khổ đau cho mọi người. Giờ đây con nguyện xin sám hối và hồi hướng tất cả công đức mà con tạo được dù nhỏ như hạt cát về tất cả chúng sinh, nhất là Con gái Nguyễn Khánh Linh, em trai Nguyễn Quốc Hùng của con để được dần dần hóa giải nghiệp chướng mà con đã gây tạo.
Nguyện cầu Mười phương Chư Phật chứng minh lời sám hối chân thành của con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật

Nguyễn Thị Thanh Hường - Pháp danh Chúc Tuệ Hoa

Ngày 2 tháng 6 năm 2017