Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngPháp Sư Pháp VânThích Nguyên AnThích Pháp HòaThích Thiện XuânThích Phước Tiến

Sám Hối Online

Tội Nặng Nhất Còn Mang Là Bất Hiếu,thành tâm con đảnh lể sám hối,nguyện hết đời này,kiếp sau và muôn ngàn kiếp nữa con phải trả hiếu cho Ba ,cho Mẹ.Nam Mô A di đà phật..

NGUYễn TRUng ĐạT pháp danh : NHư ĐẠo

Ngày 17 tháng 5 năm 2017