Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Nhật TừPháp Sư Pháp VânThích Nhật TừThích Trí HuệThích Thiện Thuận

Chuyên Mục Kinh Chú trang 15

Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy - Phật Âm
Trường Ca Kinh Vu Lan (Việt Sub) - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội) - Phật Âm
Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa (Tâm Chú, Tiếng Phạn) - Om Vajrasattva Hum (Ôm Va Trờ Ra Xát Toa Hum) - Phật Âm
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Phiên Bản Việt, Có Phụ Đề) (Chú Phạn Ngữ) - Phật Âm
Chú Lăng Nghiêm (Tiếng Phạn, Có Phụ Đề Phạn Ngữ) - Phật Âm
Chú Kim Cang Thượng Sư (Liên Hoa Sanh Tâm Chú) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Tụng Đọc Kinh Qua Mạng (Kinh A Di Đà Và Nghi Thức) (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) - Phật Âm
Tán Thán Phật A Di Đà (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) (Hình Ảnh Động, HD) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Tiếng Hoa, Hình Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Đọc Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Rất Hay) - Phật Âm
Thầy Tịnh Không Niệm Phật Tiếng Hoa (AMiTuoFo, A Di Đà Phật) (Mới, Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Tạng Kinh (Nikaya) - Tiểu Bộ (4 Quyển) - Phật Âm
Đại Tạng Kinh (Nikaya) - Tương Ưng Bộ - Diệu Pháp Âm
Đại Tạng Kinh (Nikaya) - Tăng Chi Bộ - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) (Đạo Tràng Phước Ngọc) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) - Phật Âm
Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ ) - Thích Huệ Duyên
Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ ) - Thích Huệ Duyên
Niệm Phật (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh Nghiệp Báo (Trích Từ Đại Tạng Kinh) - Phật Âm
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Phổ Nhạc, Âm Việt) (Hình Động, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tụng Kinh A Di Đà - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh Phổ Môn - Thích Pháp Hòa
10 Công Niệm Phật Ra Tiếng Và Lễ Phật - Phật Âm
Tụng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Thích Pháp Hòa
Tụng Sám Hối Sáu Căn - Thích Pháp Hòa
Niệm Phật Điệu Nhanh (A Di Đà Phật) (Giọng Nam) - Phật Âm
Niệm Phật Điệu Vừa (A Di Đà Phật) (Giọng Nam) - Phật Âm
Niệm Phật Chậm (A Di Đà Phật) - Phật Âm
Tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Bát Nhã Tâm Kinh) (21 Lần) - Thích Trí Thoát
Niệm Phật (A Di Đà Phật) (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) - Phật Âm
12 đại nguyện của đức Phật Dược Sư - Thích Trí Thoát
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Hán Việt) - Thích Trí Thoát
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt, Hán Việt) (Việt Dịch: HT. Thích Nhất Hạnh) (Rất Hay) - Phật Âm
Phật Thuyết Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Diễn Đọc: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Có Chữ, Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Kinh Pháp Cú (Có Chữ Và Nhạc) (Rất Hay) - Phật Âm
Tụng Chú Đại Bi (5 Lần, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phật Âm
Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ) - Thích Huệ Duyên
Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt) - Thích Nhật Quang
Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học - Phật Âm
Tụng Sám Pháp Đại Bi - Thích Pháp Hòa
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Phật Âm
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề) - Phật Âm

<< Trang Trước     15     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký