Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Thiện TuệPháp Sư Pháp VânThích Nữ Như LanThích Minh ThànhThích Thiện Thuận

Chuyên Mục Kinh Chú trang 13

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Thích Nhất Hạnh
Nhạc - Phật Âm
Nhạc - Phật Âm
Chú Dược Sư (Tiếng Phạn) (Có Chữ, Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Trì - Phật Âm
Nhạc - Phật Âm
Lưu Đức Hoa - Phật Âm
Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh - Thích Huệ Duyên
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Năm 1994, 60 Tập) (Trọn Bộ, 30 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc - Imee Ooi
Nhạc - Phật Âm
Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Rất Hay) (Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Rất Hay) (Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Dạy Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Kinh Đại Bảo Tích (Việt Dịch: HT. Thích Trí Tịnh) - Phật Âm
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Phật Âm
Tụng - Thích Huệ Duyên
Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn (Âm Việt) - Thích Trí Thoát
Nhạc - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Nghi Thức Tụng - Thích Trí Thoát
Nhạc Trường Ca - Võ Tá Hân
Phật Thuyết Kinh Vô Thường (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Hình Ảnh và Hồng Danh 88 Vị Phật (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Phật Thuyết Kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ (Có Phụ Đề) - Thích Chiếu Niệm
Tụng - Thích Trí Thoát
Thầy Tịnh Không Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Trọn Bộ, 16 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng - Thích Trí Thoát
Kinh Trường Bộ (Việt Dịch: HT. Thích Minh Châu) - Diệu Pháp Âm
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật 6 Chữ (Hình Động) (Mới, Rất Hay) - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai (Trích từ Kinh Đại Bảo Tích) - Phật Âm
Tụng - Thích Minh Như
Pháp Bảo Đàn Kinh - Phật Âm
Giảng - Thích Thanh Từ
Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai Giới - Phật Âm
Niệm Phật và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Nhạc - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật - Phật Âm
Đại hội Phật giáo Đài Loan: Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát

<< Trang Trước     13     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký