Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Nguyên AnThích Thiện ThuậnThích Nhật TừThích Phước TiếnThích Nữ Như Lan

Kết Quả Tìm Kiếm

Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Có Chữ, Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Diễn Đọc: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Phật Thuyết Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 6) - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 5) - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 4) - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 3) - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 2) - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư (Kỳ 1) - Thích Thiện Thuận
Trì Tụng Kinh Dược Sư Cầu Nguyện Cho Thế Giới Vượt Qua Đại Dịch Covid 19 - Chùa Giác Ngộ
GIẢNG GIẢI KINH DƯỢC SƯ VÀ DƯỢC SƯ SÁM - Thích Quảng Tịnh
Hỏi Tụng Kinh Không Được Nhất Tâm? - Thích Thanh Từ
Kinh Dược Sư - Bài 3: Nhân duyên Phật thuyết kinh Dược Sư - Thích Thiện Chơn
Công Đức Tụng Kinh Pháp Hoa - Thích Quang Thạnh
Công Đức Tụng Kinh Pháp Hoa - Thích Quang Thạnh
Vấn đáp: Nguyện vọng được thành tựu, Phân biệt sự biên tập thêm trong kinh điển - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Dược Sư (Bản Việt Văn, Có Chữ) - Thích Trí Thoát
Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư - TT Ấn Long
Kinh Dược Sư - Bài 4: Cảnh giới của Phật Dược Sư - Thích Thiện Chơn
Nghe Kinh Dược Sư có chữ Phật tử đọc theo để thân tâm được an lạc - Chùa Giác Ngộ
Kinh Dược Sư: Cõi Phật Dược Sư - Thích Thiện Chơn
Tụng Kinh Dược Sư tại Tu Viện Tây Thiên - Thích Pháp Hòa
Kinh Dược Sư bổn nguyện - Thích Vạn Mãn
Kinh Bách Dụ 10 (bài 42 - 46): Để đầu tư được thành công (30/07/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ || Khóa tu An Lạc Online || Ngày 23/08/2020 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Dược Sư: Nguyện thứ tư - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư: Nguyện thứ ba - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư - Lời nguyện thứ hai - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư - Nguyện thứ tám - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư - Nguyện thứ bảy - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư - Nguyện thứ sáu - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư - Nguyện thứ năm - Thích Thiện Chơn
Trì Tụng Kinh Cầu An Cầu Mong Cho Thế Giới Được Bình An Trong Mùa Dịch Covid 19 - Chùa Giác Ngộ
Chắp Tay Lạy Phật Dược Sư - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Kinh Dược Sư - Nguyện thứ mười - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư - Nguyện thứ chín - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư: Nguyện thứ mười hai - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư: Nguyện thứ mười một - Thích Thiện Chơn
Công đức Dược Sư - Thích Trí Quảng
Công Đức Dược Sư - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư - Bài 5: Nguyện thứ nhất - 80 Vẻ đẹp của Đức Phật - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư (Phần 6) - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư (Phần 5) - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư (Phần 4) - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư - Bài 01 - 17/02/2013 - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư (Phần 1) - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư (Phần 2) - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư (Phần 1) - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư (Phần 3) - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư (Phần 4) - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư - Bài 5: Nguyện thứ nhất - 32 tướng tốt của Đức Phật - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư Giảng Giải - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư giảng giải - bài 02 - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư 2016 - Phần 5 - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư 2016 - Phần 6 - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư giảng giải - bài 06 - 06/02/2013 - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư giảng giải - bài 05 - 10/03/2013 - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư giảng giải - bài 04 - 03/03/2013 - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư - TT. Thích Minh Thành
Kinh Dược Sư - Bài 2: Lục chủng thành tựu - Thích Thiện Chơn
Nắm Giữ Được Thì Buông Bỏ Được - Thích Quang Lực
Hạnh nguyện đức Phật Dược sư - HT.Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng
Lễ Khởi Công Xây Dựng Việt Nam Quốc Tự - Thành Được Studio
Kinh pháp hoa - Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự - TT. Thích Minh Thành
Hạnh Nguyện Đức Phật Dược Sư - Thích Trí Quảng
Phóng Sự Buổi Công Chiếu Phim Cuộc Đời Đức Phật - Thành Được Studio
Kinh Mi Tiên: Tám điều kiện của người được đặt câu hỏi & được nghe giáo pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Cầu Nguyện Thế Nào Để Được Thành Tựu - Thích Trúc Thái Minh
KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA Đọc Tụng Tại CHÙA Được Không? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Dược Sư - Bài 1: Giải nghĩa đề kinh - Thích Thiện Chơn
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tụng kinh Dược Sư tại chùa Hòa Phúc - Thích Bảo Nghiêm
TU TỊNH ĐỘ thì TỤNG NHIỀU KINH có được không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Dược Sư tại chùa Giác Ngộ, ngày 27 - 03 - 2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/04/2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại Chùa Giác Ngộ, ngày 10 - 04 - 2020 - Chùa Giác Ngộ
LẠY từng CHỮ trong KINH thì có SÁM HỐI được không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ tại chùa Giác Ngộ ngày 11-10-2020. - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại Chùa Giác Ngộ, ngày 27-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại Chùa Giác Ngộ, ngày 26-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng kinh Dược Sư - chùa Giác Ngộ ngày 25/11/2020. - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại Chùa Giác Ngộ, ngày 24-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại Chùa Giác Ngộ, ngày 23-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại Chùa Giác Ngộ, ngày 22-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại Chùa Giác Ngộ ngày 22.01.2021. - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại Chùa Giác Ngộ ngày 21.01.2021 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ NGÀY 28/01/2021 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ NGÀY 27/01/2021 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại Chùa Giác Ngộ ngày 24.01.2021 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ tại chùa Giác Ngộ, ngày 23/01/2021 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại Chùa Giác Ngộ, ngày 24-02-2021 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Dược Sư tại Chùa Giác Ngộ, ngày 23-02-2021 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ ĐẦU XUÂN TÂN SỬU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (22/02/2021). - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ, TẠI CHÙA GIÁC NGỘ, NGÀY 17/03/2021. - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ - Chùa Giác Ngộ ngày 24/03/2021 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ - Chùa Giác Ngộ ngày 23/03/2021 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ - Chùa Giác Ngộ ngày 22/03/2021 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Vấn đáp: Phật tử có được ly dị không?- Chùa có được phép kinh doanh không? - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật - Phật Âm
Đuốc Tuệ Soi Đường 2016 - Thích Quang Thạnh
Vấn đáp: Trì CHÚ ĐẠI BI và TỤNG KINH SÁM HỐI có BỚT được NGHIỆP XẤU ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng - Kinh Duoc Su - Thầy Thích Huyền Ý - Thầy Thích Huyền Ý
Kinh Tụng - Kinh Duoc Su - Thầy Thích Huyền Ý - Thầy Thích Huyền Ý
VESAK Thiêng Liêng - TT Thích Chân Quang - Thành Được Studio
Tụng Kinh Dược Sư Sám Pháp livestream - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
06.05.2020 Tụng Kinh Dược Sư Sám Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
TỤNG KINH DƯỢC SƯ MÙNG 7 THÁNG 1 XUÂN TÂN SỬU 2021 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (18/02/2021) - Chùa Giác Ngộ
Kinh Dược Sư - Sư Bà Hải Triều Âm
Kinh Dược Sư - Sư Huệ Duyên
Kinh Dược Sư - Thích Trí Thoát
Kinh Dược Sư - Thích Tâm Thuận
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 02 - Thích Pháp Hòa
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 18 - Thích Pháp Hòa
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 13 - Thích Pháp Hòa
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 16 - Thích Pháp Hòa
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 01 - Thích Pháp Hòa
Kinh dược sư tỏa ánh lưu ly 08 - Thích Pháp Hòa
Kinh Dược Sư tỏa ánh Lưu Ly - Thích Pháp Hòa
Giảng về Kinh Dược Sư- Cầu an - Ni Sư Như Thủy
Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Nhìn Được Thấu, Buông Được Xuống - Pháp Sư Tịnh Không
Giao lưu cùng TS. Bùi Hữu Dược trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 17 - Bùi Hữu Dược
Bài 11 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền (P.02) - Kinh Diệt Trừ Phiền Giận - Thích Nhất Hạnh
Phim Ngắn: Tâm Dược Đà La Ni (Dương Chi Tịnh Thủy Dược) - Thích Nhất Hạnh
Làm Gì Để Tâm Nguyện Được Thành Tựu || Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Bảy Vị Phật Dược Sư, Bảy Công Hạnh Tu Tập - Thích Trí Huệ
Niệm Phật như thế nào để có được công đức? - Thích Tuệ Hải
Ý Pháp Trong Kinh Dược Sư - Thích Trí Huệ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ MÙNG 6 TẾT TÂN SỬU 2021 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (17/02/2021). - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ MÙNG 5 TẾT TÂN SỬU 2021 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (15/02/2021). - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ MÙNG 10 TẾT TÂN SỬU 2021 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (21/02/2021). - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH DƯỢC SƯ MÙNG 9 TẾT TÂN SỬU 2021 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (20/02/2021). - Chùa Giác Ngộ
Tu Sao Cũng Được Không Vướng Mắc Là Được - Thích Trí Huệ
Tới Được Bờ An Lạc Khi Buông Bỏ Được Bản Ngã - Thiền Sư Minh Niệm
Công đức trì tụng kinh Vu Lan - Thích Trí Huệ
Hiểu rõ việc cầu nguyện có tin vào cầu nguyện được không? - Thích Trí Minh
Vấn đáp: Để Phật Sự Được Thành Công (23/06/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Người đi làm công quả được gì? - Thích Thiện Thuận
Dược Thảo Dụ Trong Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư - Thích Minh Duyên
Kinh điển mà còn như thế thì làm sao An tâm mà Tu được - Thích Chân Tính
Giải Trừ Nghiệp Chướng Theo Kinh Dược Sư - Thích Nữ Như Lan
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 10 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 09 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 11 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 12 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 13 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 14 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 15 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 16 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 17 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 18 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 19 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 20 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 21 - Thích Pháp Hòa
Tỏa Ánh Lưu Ly - Kinh Dược Sư giảng giải - Phần 22 - Thích Pháp Hòa
Ý Nghĩa Xuân Di Lặc và Kinh Dược Sư - Thích Nữ Giới Hương
Thấy Nghe Ðược Lợi Ích (Trích Kinh Địa Tạng) (12/13) - Phật Âm
Kinh Dược Sư - Bài 1: Giải nghĩa từ - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư - Bài 1: Giải nghĩa từ - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư - Giải nghĩa từ - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư - Giải nghĩa từ - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư - Giải nghĩa từ - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư - Giải nghĩa từ - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư: Hóa giải oan trái - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư: Hồi đầu hướng thượng - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư: Quả báo xấu của người sống với tâm bỏn xẻn - Thích Thiện Chơn
Tu Như Thế Nào Thân Được Khỏe Tâm Được An - Thích Trung Đạo
Đọc Kinh Gì Cho Người Lớn Tuổi Được AN LẠC THANH THẢN? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Địa Tạng - Phẩm 7: Kẻ Còn Người Mất Đều Được Lợi Ích - Thích Trúc Thái Minh
Kinh Nikaya - Nghe Pháp Được Lợi Ích - Thích Trúc Thái Minh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Dược Thảo Dụ (đoạn 4) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Dược Thảo Dụ (đoạn 3) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Dược Thảo Dụ (đoạn 2) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Dược Thảo Dụ (đoạn 1) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Dược Thảo Dụ (đoạn 3 - 6) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Dược Thảo Dụ (đoạn 5 & 6) - Thích Thiện Chơn
Hiểu mình hiểu đời để kinh doanh thành công - Thích Chân Quang
Tụng Công Phu Khuya Kinh Lăng Nghiêm - Thích Trí Thoát
TRÌ TỤNG KINH SÁM HỐI ONLINE MỖI NGÀY CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG - Chùa Giác Ngộ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5 - Thích Thiện Xuân
Được mất đời người - Thích Tâm Nguyên
Vấn đáp: Niệm Phật và Tụng kinh việc nào có công năng hơn ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vợ Phật tử, chồng công giáo- Tụng kinh Pháp Hoa có lợi ích gì? - Thích Nhật Từ
Mười Niệm Được Vãng Sanh (Tập 124, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Năm Đức Tính Tu Tập Để Được An Lạc - Thích Nguyên Thiện
Hạnh Nguyện Dược Sư - Thích Pháp Hòa
12 đại nguyện của đức Phật Dược Sư - Thích Trí Thoát
12 đại nguyện của Phật Dược Sư - Thích Trí Minh
Vấn đáp: Lý giải hình tượng người nữ trong Kinh Dược Sư, Bình đẳng giới - Thích Nhật Từ
Để thân tâm được an lạc trong lúc bệnh tật chỉ cần làm những được những điều này. - Thích Nhật Từ
Kể Chuyện: Niệm Phật Được Cứu - Thích Nguyên An
Lương Dược của Người Tu - Thích Nguyên Hạnh
12 Lời Thệ Nguyện Của Đức Phật Dược Sư - Thích Thiện Chơn
Thệ Nguyện Của Đức Phật Dược Sư từ 9 - 12 - Thích Thiện Chơn
Thệ Nguyện Của Đức Phật Dược Sư từ 5 - 8 - Thích Thiện ChơnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký