Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Thiện XuânThích Nhật TừPháp Sư Tịnh KhôngThích Thanh TừThích Thiện Thuận

Kết Quả Tìm Kiếm Tu Hu Khong Tro Ve Hu Khong

Hai hướng tu tập - Rèn luyện để trở thành hay Buông xả để trở về? - HT. Viên Minh
Trở Về Tâm Tổ - Sống trở lại gốc - Thích Thông Phương
CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LŨ MIỀN TRUNG 6 - Trao tặng những suất hỗ trợ đặc biệt - Ngày 28/10/2020 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: 37 phẩm trợ đạo, thọ ký, sống trong hiện tại, thoát kiếp động vật, trợ tử & an tử - Thích Nhật Từ
Phúc thay ai biết trở về... - Thư Thầy Trò 70 | Thầy Viên Minh - Trí Hải - Thích Viên Minh
Từ Hư Không Trở Về Hư Không - Hoà Thượng Tuyên Hóa
Không nắm, cũng không bỏ - Thư Thầy Trò 64 | Thầy Viên Minh - Đỗ Thuỷ Chung - Thích Viên Minh
Hỏi Đáp Trợ Niệm Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Về Trợ Niệm Khi Lâm Chung - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Về Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Nơi không còn trợ lại - Pháp Cú 86 - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Linh hồn có gây trở ngại cho người còn sống không ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phật tử tại gia có trở thành Phật không ? - Thích Nhật Từ
Có Những Điều Qua Đi Không Trở Lại - Thích Thiện Tuệ
Ngày Đi Không Trở Lại - Thích Đạt Ma Khế Định
Tu không phải để trở thành... - Soi sáng thấy ra sự thật - Định nào cao nhất? - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
“CỨU XÉT TÂM TÍNH THÌ ĐỪNG CẦU KHÔNG BỊ TRỞ NGẠI” TRONG LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khi đạt được CHÂN TÂM, PHẬT TÁNH có bị ô nhiễm trở lại không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
THU PHÍ việc gửi TRO CỐT tại chùa có đúng không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Thờ TRO CỐT tại nhà NÊN HAY KHÔNG ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TRỢ TỬ CHO ĐỘNG VẬT CÓ NÊN HAY KHÔNG? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Thờ TRO CỐT Tại Nhà CÓ NÊN HAY KHÔNG? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Pháp không thể hiểu bằng lý trí mà phải trải nghiệm thực - Thư Thầy Trò 75 | Thầy Viên Minh - Thích Viên Minh
Thiền Vipassanā không tách rời Thiền Định - Thư Thầy Trò 73 | Viên Minh - Tâm Ngọc - Thích Viên Minh
Chân lý không thuộc riêng tôn giáo hay chủ thuyết nào! - Thư Thầy Trò 67 | Thầy Viên Minh - Bất Nhị - Thích Viên Minh
Những Điều Kiện Cần Thiết Trợ Duyên Cho Sự Tụng Niệm - Thích Trung Đạo
Phật Pháp Căn Bản (Phần 3) - Các Pháp Hỗ Trợ - Thích Trí Huệ
Vai trò trụ trì - Thích Trí Quảng
Hành Trang Trở Về Nhà - Thích Nữ Như Lan
Vai Trò Người Cư Sĩ - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp: Phá hòa hợp Tăng, xây dựng ngôi chùa, tụng kinh thế nào cho có lợi lạc, vai trò vị trụ trì - Thích Nhật Từ
Con ngoan trò giỏi: Trách nhiệm của cha mẹ và con cái - Thích Nhật Từ
Giác Ngộ Trở Về Chính Mình - Thích Thiện Xuân
Trở Về Tìm Lại Chính Mình - Thích Thiện Xuân
Đừng Để Đạo Đức Trở Thành Món Hàng Xa Xỉ - Thích Phước Tiến
Hỏi Đáp 3: Vai Trò Của Pháp Khí & Phật Tử Trong Phật Giáo 19.07.2015 - Thích Thiện Hữu
Làm Thế Nào Để Trở Thành Con Phật - Thích Trí Huệ
Nắm tro tàn - Thích Thiện Thuận
Chánh Trợ Song Hành - Thích Nữ Như Lan
Trợ Hạnh (Phần 3) - Thích Phước Đức
Hành Trang Trở Lại Cố Hương - Thích Nữ Như Lan
Trợ Hạnh (Phần 2) - Sám Hối Và Tha Lực - Thích Phước Đức
Tu Là Biết Trở Về - Thích Giác Hóa
Trợ Hạnh (Phần 1) - Thích Phước Đức
Những điều hỗ trợ cho thiền tập - Thích Tánh Tuệ
Khóa tu trở lại tâm bình thuờng - Thích Thông Phương
Trở Về - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp: Giữ vững tâm bồ đề, vai trò của Phật tử - Thích Nhật Từ
Nơi trở về đích thực - Thích Chân Quang
Xin Một Vé Đễ Trở Về Tuổi Thơ - TT. Thích Minh Thành
Cây Xả Trổ Qủa Yêu Thương - TT. Thích Minh Thành
Trở Về Chơn Tâm - Thích Trí Đức
Vấn đáp: Trở về Đạo Phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vượt trở ngại lúc lâm chung - Thích Giác Đăng
Trăn Trở Của Kiếp Người - Thích Nguyên Hạnh
Thầy Trò - Thích Trí Quảng
Trợ niệm lâm chung - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Pháp Trợ Đạo - Thích Giác Hóa
Nhắn Cho Những Người Khách Trọ - Thích Thông Phương
Vai Trò Của Cư Sĩ Phật Tử Trong Phật Giáo - Thích Phước Tiến
Chánh Trợ, Nội Ngoại Song Hành - Thích Nữ Như Lan
Theo Chân Từ Phụ Trở Về - Thích Nữ Như Lan
Cùng Tử Trở Về - Thích Nữ Như Lan
Những Hạng Học Trò - Thích Nữ Như Lan
Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia - Thích Quang Thạnh
Vấn đáp 1: Trợ Tử, Hộ Niệm Và Hồi Hướng (02/07/2009) video do TT Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Trợ niệm lâm chung -2/2- (23/03/2007) video do TT Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Trợ niệm lâm chung - 1/2 (23/03/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tu Mà Trở Thành Đen Hoặc Trắng - TT. Thích Minh Thành
Phương Pháp Trợ Niệm Vãng Sanh - Cư Sĩ Diệu Âm
Tọa Đàm Trợ Niệm Vãng Sanh (Tại Chùa Ba Vàng, Hà Nội) - Cư Sĩ Diệu Âm
Pháp Môn Trợ Tu - Thích Chánh Định
Nếu Thời Gian Trở Lại - Thích Phước Tiến
37 Phẩm trợ đạo - Thích Tâm Đức
Sự Trở Về Của Tên Cùng Tử - TT. Thích Minh Thành
Trở về - TT. Thích Minh Thành
Hành Trình Trở Về Tịnh Độ - Thích Trí Nhẫn
Vai trò của Đức Phật đối với nhân loại - Thích Hạnh Bình
Người nội trợ tu Bồ-tát đạo - Thích Giác Hạnh
Vai Trò Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Mới - Thích Nguyên Hiền
Trợ Hạnh Niệm Phật - Thích Thiện Pháp
Để Trở Thành Người Phật Tử Tại Gia Chân Chánh - Thích Minh Đạo
Tất cả đang chuyển biến để trở thành - Thích Thông Phương
Hoa Lam Trổ Quả Màu Vàng - TT. Thích Minh Thành
Trợ Niệm và Những Bước Đầu Chuẩn Bị - TT. Thích Minh Thành
Trở Về Cố Hương - Thích Phước Tiến
Kinh Thiện Sanh 03: Đạo Thầy Trò (20/11/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Trợ Hạnh Niệm Phật - Thích Thiện Pháp
Vấn đáp: Trợ Tử, Phá Thai Và Mổ Xẻ (29/07/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo - Thích Nguyên Siêu
Tương Trợ - Thích Pháp Hòa
Đạo lý thầy trò - Thích Phước Tiến
Vai trò và phận sự của người cư sĩ - Thích Giác Giới
Quán Trọ Ta Bà - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp: Để trở thành Phật tử hạnh phúc (16/05/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Luận Về Đạo Thầy Trò Và Giới Luật - Ấn Quang Đại Sư
Trợ niệm lâm chung A (23/03/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Trợ niệm lâm chung B (23/03/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Trở Lại Nguồn Cội - TT. Thích Minh Thành
Kinh Trung Bộ 144: Thăm bệnh và trợ tử (18/10/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Trở Về Cố Hương 1/2 - Thích Phước Tiến
Trở Về Cố Hương 2/2 - Thích Phước Tiến
Vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại - Thích Nhất Hạnh
Làm Thế Nào Để Trở Thành Phật Tử - Thích Phước Tiến
Trở Lại Thiên Đường - Thích Phước Tiến
Trở Về Cát Bụi (06/06/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vai Trò Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ (17/04/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Trợ Tử, Phá Thai Và Mổ Xẻ (29/07/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tâm Kinh 1: Vai trò của Tâm Kinh (13/12/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa (Tâm Chú, Tiếng Phạn) - Om Vajrasattva Hum (Ôm Va Trờ Ra Xát Toa Hum) - Phật Âm
Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Quán Âm Cứu Khổ - Trở Về Từ Cửa Tử Thần (Chuyện Thật Nhiệm Mầu) - Hạnh Huệ - Diệu Hoàng - Thích Trí Huệ
Cách Trợ Niệm Cho Người Khi Lâm Chung (Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam, Thích Nhuận Nghi dịch) - Lý Bỉnh Nam
Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh - Cư Sĩ Vọng Tây
Vấn đáp: Để trở thành tu sĩ, Niệm Phật sao cho đúng - Thích Nhật Từ
Trở Lại Thiên Đường - Thích Phước Tiến
Trở Về Cố Hương - Thích Phước Tiến
Hỏi Đáp 37: Sự Trở Ngại Lớn Nhất Của Người Tu - Thích Thiện Hữu
Trở Về Quê Cũ - Thích Pháp Đăng
Nhu cầu và vai trò Hoằng pháp viên - 06/12/2015 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm ý nghĩa hộ niệm-trợ niệm,hiến xác-hiến tạng,chuyển duy tâm thức - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ý nghĩa vai trò người phụ nữ trong xã hội hiện đại - Thích Nhật Từ
Trở Về Từ Cỏi Sáng - Nguyên Phong
Trở Về Từ Xứ Tuyết - Nguyên Phong
Trở Về - Nguyên Phong
Vấn đáp: Trở về với đạo Phật nguyên chất - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Để trở thành Phật Tử, Kinh Phật cho người tại gia - Thích Nhật Từ
Trở Về Thực Tại - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Hướng dẫn người thân trở thành Phật tử - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ý nghĩa và vai trò của ban hộ niệm Phật tử tại gia - Thích Nhật Từ
Vai Trò Người Phật Tử Trong Phật Giáo (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Vai Trò Người Phật Tử Trong Phật Giáo (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Trợ Niệm Và Hiến Xác (Phần 4) - Thích Thiện Chơn
Trợ Niệm Và Hiến Xác (Phần 3) - Thích Thiện Chơn
Trợ Niệm Và Hiến Xác (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Trợ Niệm Và Hiến Xác (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nhắn cho những người khách trọ - Thích Thông Phương
Trở về cát bụi - Thích Trúc Thông Giám
Điều Kiện Trở Thành Người Phật Tử - Thích Vạn Mãn
Vấn đáp: Để trở thành tu sĩ - Thích Nhật Từ
Hỏi đáp về Trở ngại khi ngồi thiền -Thường Lạc Ngã Tịnh-HT Viên Minh giảng - Thích Nhật Từ
Trợ niệm cho người hai tín ngưỡng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vai trò của người Phật tử, hướng dẫn phụng sự Phật pháp - Thích Nhật Từ
Để Trở Thành Người Phật Tử - Thích Thiện Chơn
Để Trở Thành Người Phật Tử (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Để Trở Thành Người Phật Tử (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Để Trở Thành Người Phật Tử (phần 1) - Thích Thiện Chơn
37 Phẩm Trợ Đạo - Hỏi Đáps - Thích Viên Minh
Trở về chính mình - Tứ như ý túc - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Lời kết - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư gởi đệ tử - Thích Viên Minh
Thư Thầy trò - Lá thư Thiền - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 30 - Tình thương - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 29 - Thiền như thế nào - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 28 - Ngay đây đã đủ viên mãn và kỳ diệu - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 27 - Nhẹ gánh nặng - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 26 - Thái độ tu tập và trạng thái kinh nghiệm - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 25 - Thấy tức là buông - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 24 - Khác biệt chánh định và tà định - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 23 - Sự chuẩn bị tốt nhất - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 22 - Xuất gia đích thực - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 21 - Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 20 - Thấy ra thực tại đang là - Thích Viên Minh
Bốn Pháp hỗ trợ - Thích Viên Minh
Trở về với thực tại - Tinh tấn - Hỏi đáp - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Tu thiền, vai trò của người tu sĩ - Thích Nhật Từ
Thế Gian Là Quán Trọ - Thích Thiện Tuệ
Phật tử tại gia 54. Bổn Phận giữa Thầy và Trò - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Vai trò của giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phát triển đạo Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hành xử với người có đời sống thực vật, Có nên an tử - trợ tử - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vai trò và ý nghĩa ban hộ niệm - Thích Nhật Từ
Thế Gian Là Quán Trọ - Thích Thiện Tuệ
Tiếng Lòng (Phần 1) - Tình Nghĩa Thầy Trò - Thích Thiện Thuận
Bài 23. Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Hiến tạng (hiến xác) có gặp trở ngại trong việc tái sinh ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: 37 phẩm trợ đạo - Thích Nhật Từ
Phật Tử Tại Gia 71: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 70: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 69: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Đưa Đạo Vào Đời - Thích Thiện Chơn
Phật tử Tại Gia 68: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Phật Hóa Gia Dình - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Đời sống tu sĩ, Để trở thành tu sĩ - Thích Nhật Từ
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 1 - Trở Lại Ngàn Năm [HD] - Phật Âm
Vấn đáp: Vai trò của Phật giáo trong giáo dục mần non - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Có nên sử dụng biện pháp trợ tử - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hỗ trợ người ở cận tử nghiệp - Thích Nhật Từ
Ba Pháp Trở Nên Bậc Vô Học - Thích Trí Huệ
Trợ Bồ Đề Hạnh - Thích Phước Đức
Thực Tại Hiện Tiền -Trở lại Bát Nhã Tâm Kinh (Phần 2) - Thích Viên Minh
Thực Tại Hiện Tiền -Trở lại Bát Nhã Tâm Kinh (Phần 1) - Thích Viên Minh
Từ Hướng Ngoại Trở Về Với Nội Tâm - Thích Giới Đức
Vấn đáp: Hướng dẫn trợ niệm những phút cuối cuộc đời - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Có nên giúp người phụ tình quay trở về với đời sống gia đình - Thích Nhật Từ
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Những Vai Trò Trong Xã Hội - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Vấn đáp: Phương pháp trợ tử - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Trợ tử và phá thai - Thích Nhật Từ
Từ yêu mến đạo Phật đến trở thành Phật tử - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hỗ trợ người thân lúc lâm chung - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khuyên người có hôn nhân khác tôn giáo quay trở về đạo Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Trợ niệm vãng sanh - Thích Nhật Từ
Tình Nghĩa Thầy Trò 1 - Thích Minh Thành