Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Minh ThànhThích Nhất HạnhThích Trí HuệPháp Sư Pháp VânThích Thiện Xuân

Kết Quả Tìm Kiếm

Tinh hoa trí tuệ - Chương 6: Phá chấp khổ và chứng đắc - Thích Nhật Từ
Tinh hoa trí tuệ - Chương 5: Phá chấp bằng phủ định - Thích Nhật Từ
Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh - Pháp Sư Tịnh Không
Phá chấp khổ và chứng đắc - Thích Nhật Từ
Chấp ngã cá nhân, chấp ngã gia đình và chấp ngã quốc gia - Thích Nhật Từ
Chướng Duyên Khi Lâm Chung - Thích Giác Hóa
Ngày 9: Hỏi đáp về Ngã - Pháp - Chấp ngã - Chấp pháp - Chấp có - Chấp không... | HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Khái niệm Chấp có, Chấp không - Thích Nhật Từ
Ca khúc: Phật Đản ca do Thanh Tịnh Tâm và Diệu Chương song ca 18-05-2019 - Thanh Tịnh Tâm và Diệu Chương
Chứng Đạo Ca 03: Chứng Thật Tướng - Thích Phước Tịnh
Tâm Kinh 06: Phá chấp khổ và chứng đắc (24/01/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Chấp Trì Danh Hiệu - Thích Trí Tịnh
Thế Nào Là Chấp Trì Danh Hiệu Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tham Chấp Lợi Dưỡng Ma Sự Hiện Tiền - Pháp Sư Tịnh Không
Càng CỐ CHẤP càng ĐAU KHỔ - (100% nghe xong hết CHẤP NGÃ) - Thích Pháp Hòa
Buông Xả Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Buông Bỏ Chấp Trước Mới Thoát Khỏi Luân Hồi - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa - Pháp Sư Tịnh Không
Tự Mình Phản Tĩnh Tiêu Nghiệp Chướng - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa (3 Phần, 6 Tập) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (7 Tập Và Còn Tiếp) (1992) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (5 Tập Và Còn Tiếp) (1982) - Pháp Sư Tịnh Không
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Là Mục Tiêu Học Của Chúng Ta (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Chuông tỉnh hồn ai - Thích Trí Huệ
Buông Xả Chấp Trước - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Sao Xa Lìa Ma Chướng (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tiếng Chuông Thức Tỉnh - Pháp Sư Tịnh Không
Tinh hoa trí tuệ - Chương 3: Cắt lớp cái tôi - Thích Nhật Từ
Tịnh Chư Nghiệp Chướng - Thích Nữ Hương Nhũ
Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh - Thích Nữ Như Lan
Sám Hối Nghiệp Chướng - Pháp Sư Tịnh Không
Sám Hối Nghiệp Chướng - Pháp Sư Tịnh Không
Tinh hoa trí tuệ - Chương 7: Trí tuệ vượt sợ hãi - Thích Nhật Từ
Tinh hoa trí tuệ - Chương 4: Cắt lớp thực tại - Thích Nhật Từ
Tinh hoa trí tuệ - Chương 2: Vượt qua khổ ách - Thích Nhật Từ
Tinh hoa trí tuệ - Chương 1: Vai trò của tâm kinh - Thích Nhật Từ
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục - Thích Tuệ Hải
Tiếng Chuông Tỉnh Thức - Thích Pháp Hòa
Nghe Chuông Thức Tỉnh - Thích Nhật Hỷ
Nghiệp Chướng Của Con Người - Thích Giác Tịnh
Động đất sóng thần Hồi chuông cảnh tỉnh - Thích Trí Huệ
Sám Trừ Nghiệp Chướng - Phần 2 - Pháp Sư Tịnh Không
Sám Trừ Nghiệp Chướng - Phần 1 - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Ứng xử trước tình huống chướng tai gai mắt - Thích Nhật Từ
Tinh hoa trí tuệ - Chương 8: Phép màu của tuệ giác - Thích Nhật Từ
Tình người chương 1 đến 7 - Thích Nhất Hạnh
Kinh 42 Chương - Chương 36 - Thích Thông Triết
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 6) - Chương 4: Thiện Và Ác - Thích Tuệ Hải
Biết Chướng Vượt Chướng (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 4) - Chương 2: Ngộ Vô Vi Pháp - Thích Tuệ Hải
Biết Chướng, Vượt Chướng (Vấn Đáp 1 Và 2) - Thích Pháp Hòa
Video3 - 15/23 Sở tri chướng và phiền não chướng - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Tiếng Chuông Cảnh Giác - Thích Chân Tính
Tiếng Chuông Thức Tỉnh - Thích Thiện Thuận
Tiếng chuông thức tỉnh - Thích Thiện Thuận
104. Khóa 8 Bài 6 Chương Thanh Tịnh Tuệ - TT. Thích Thiện Xuân
Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh - Thích Pháp Đăng
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ - Thích Quảng Thiện
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ - Thích Quảng Thiện
Các Cõi Tịnh Độ Của Tâm Chứng - Thích Trí Huệ
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Pháp Sư Tịnh Không
Kim Sư Tử Chương 01: Duyên khởi - Sắc không - tâm tính 1 - Thích Nhất Hạnh
Kim Sư Tử Chương 02: Duyên khởi - Sắc không - tâm tính 2 - Thích Nhất Hạnh
Chứng Đạo Ca 15: Của Kho Vô Tận - Thích Phước Tịnh
Chứng đạo ca - Thích Phước Tịnh
Chứng đạo ca 51: Từ Hữu Học Đến Vô Học - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo ca 61: Thật Ngữ Từ Đức Như Lai 01 - Thích Phước Tịnh
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 5) - Chương 3: Ái Và Dục - Thích Tuệ Hải
123. Kinh Di Giáo - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - CHÙA ĐỨC LONG - TG: TT. Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
Chương trình văn nghệ mừng Phật đảng 2013 (Hà Tĩnh) - Nhiều Ca Sỹ
Khóa 84 I Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ (phần 3) - Thích Quảng Thiện
Chứng Đạo Ca 23: Sức Mạnh của Trí Tuệ - Tập 02 - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 22: Sức Mạnh Của Trí Tuệ - Tập 01 - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 21: An Trú Nơi Tự Tánh - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 19: Sư Tử Hống - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 14: Châu Báu Tự Thân - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 13: Độc Hành Độc Bộ - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 12: Hạt Châu Như Ý - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 11: Đạt Tận Đầu Nguồn - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 04: Như Lai Thiền - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 02: Thể Ngộ Pháp Thân - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 01: Đạo Nhân Vô Vi - Thích Phước Tịnh
Có Một Điểm Chung - Thích Phước Tịnh
Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - Pháp Sư Tịnh Không
Lâm Chung Tiếp Dẫn (Mới, Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhớ Ơn Chúng Sanh, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Cứu Độ Chúng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Chứng đạo ca 54: Hoa Sen Giữa Bùn Nhơ - Thích Phước Tịnh
Chứng đạo ca 53: Quán Tự Tại - Thích Phước Tịnh
Chứng đạo ca 55: Mật Pháp Của Như Lai - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo ca 59: Bậc Tối Thắng - Thích Phước Tịnh
Vấn đáp: Giữ tâm bình an, Khi chồng ngoại tình, Buông bỏ chấp ngã | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Chứng Đạo Ca 09: Chưa Từng Thêm Bớt - Tập 3 - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 08: Chưa Từng Thêm Bớt - Tập 02 - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 26: Đắc Thể Hiển Dụng - Tập 01 - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 25: Một Bước Chuyển Thân - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 17: Hiển Bày Nhẫn Lực - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 16: Trút Manh Áo Bẩn - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 10: Thấu Ngộ Vô Sinh - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 07: Chưa Từng Thêm Bớt - Tập 01 - Thích Phước Tịnh
Chúng Con Nguyện Tinh Tấn - TT. Thích Minh Thành
Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tín, Giải, Hành, Chứng - Pháp Sư Tịnh Không
Tín Giải Hành Chứng - Pháp Sư Tịnh Không
Tất cả chúng sanh vốn là Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Cho Người Lâm Chung (Tác Giả: Bồ Tát Giới Tâm Tịnh) - Phật Âm
Khai Thị Về Trợ Niệm Khi Lâm Chung - Pháp Sư Tịnh Không
Gặp Tình Chung Trong Khối Yêu - Thích Hạnh Bảo
Chứng đạo ca 50: Pháp Đốn Giáo 02 - Thích Phước Tịnh
Chứng đạo ca 57: Lực Dụng Bất Tư Nghì - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 58: Lực Dụng Bất Tư Nghì 02 - Thích Phước Tịnh
Nghiệp lực chúng sanh - - Thích Chân Tính
Nghiệp lực chúng sanh - Thích Chân Tính
TÌNH YÊU không có lỗi!!! LỖI do chúng ta - Giác Minh Luật
Chứng Đạo Ca 24: Thuận Nghịch Tùy Duyên - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 20: Giọt Nước Nguồn Tào - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 18: Định Huệ Viên Minh - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 06: Tự Thể Viên Minh - Phần 02 - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 05: Tự Thể Viên Minh - Phần 01 - Thích Phước Tịnh
Chư Phật Bồ Tát Giúp Chúng Sanh Khổ Nạn Như Thế Nào - Pháp Sư Tịnh Không
Chúng Sanh Vô Biên Thề Nguyện Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Mắt lành trông chúng sanh - Thích Phước Tịnh
Vấn Đáp, Khai Thị Những Vấn Đề Khi Lâm Chung Và Sau Khi Chết - Pháp Sư Tịnh Không
Hiện Chứng Bất Thối Chuyển - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn Đáp, Khai Thị Những Vấn Đề Khi Lâm Chung Và Sau Khi Chết - Pháp Sư Tịnh Không
Chứng đạo ca 56: Mặt Trời Giữa Trưa - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo ca 60: Hiền thánh như ánh chớp - Thích Phước Tịnh
Con Đường Tìm Đạo,Học Đạo Và Chứng Đạo Của Đức Phật Tổ Như Lai Chúng Ta - Thích Quảng Thiện
Thắp Sáng Tình Yêu Thương Của Chúng Con - TT. Thích Minh Thành
Chúng Ta Học Phật Vì Sao Thường Thối Chuyển - Pháp Sư Tịnh Không
Duy Biểu ứng dụng: 07. Tính chất hữu cơ (vô kí, y tha) của chủng tử - Thích Nhất Hạnh
Duy Biểu ứng dụng: 05. Những đặc tính của chủng tử - Thích Nhất Hạnh
Làm Thế Nào Giúp Đỡ Người Lâm Chung Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Lâm Chung Tiếp Dẫn (Tập 139, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Có Địa Chung) - Tịnh Tông Học Hội
Tạo Ngũ Nghịch Tội Lâm Chung Sám Hối Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Khoa Học Chứng Minh Nhân Quả Và Luân Hồi (Tập 3, 4) (Tiến Sĩ Chung Mao Sâm giảng khi chưa xuất gia) - Pháp Sư Định Hoằng
Khoa Học Chứng Minh Nhân Quả Và Luân Hồi (Tập 1, 2) (Tiến Sĩ Chung Mao Sâm giảng khi chưa xuất gia) - Pháp Sư Định Hoằng
Khổ Ải Chúng Sanh Vào Lúc Lâm Chung - Thích Chân Hiếu
Trồng Hạt Giống Kim Cương, Độ Chúng Sanh Có Duyên - Pháp Sư Tịnh Không
Lâm Chung Cần Có Điều Kiện Gì Để Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tín Giải Hành Chứng (Tập 2, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tình Yêu Những Điều Làm Thay Đổi Đời Sống Của Chúng Ta - Thích Thiện Thuận
Phương cách nào làm cho chúng sanh đạt được sự thanh tịnh tuyệt đối . - Thích Nữ Tâm Tâm
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà thuận - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Giúp Chúng Sanh Giác Ngộ Là Quan Trọng Nhất - Pháp Sư Tịnh Không
Hiện Chứng Bất Thối Chuyển (Tập 176, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn Đáp Và Khai Thị Về Nhân Duyên Để Khi Lâm Chung Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Biết Chướng Vượt Chướng (Pháp Thoại) - Thích Pháp Hòa
Không Có Chướng Ngại Liền Thấy Được Chân Tâm (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
TỔNG GIÁM ĐỐC (WHO) TUYÊN BỐ DỊCH CORONA CHỦNG MỚI LÀ “TÌNH TRẠNG Y TẾ KHẤN CẤP TOÀN CẦU” - Thích Nhật Từ
Quán Vô Lượng Thọ Kinh - Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương - Pháp Sư Tịnh Không
Kiên Nhẫn - Chứng tích của tình thương đích thực | Bắc California | 15.12.2018 - Thích Minh Niệm
MẸ VẪN CÒN BÊN CON - Diệu Chương - Ca Nhạc Vu Lan Báo Hiếu 2020 - Diệu Chương
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp - Pháp Sư Tịnh Không
Sở tri chướng & Phiền não chướng - Hỏi đáp - HT. Viên Minh giảng tại HKST (11/12/2017) - Thích Viên Minh
Thập Địa Bồ Tát Thủy Chung Không Rời Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Khuyên Chúng Sanh Tu Pháp Môn Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Thọ Mạng Đại Chúng Vô Lượng (Tập 265, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Cộng Tu Niệm Phật (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội, Có Địa Chung) - Phật Âm
Làm Gì Để Lúc Lâm Chung Không Có Bệnh Khổ (Trích Đoạn Khai Thị 92) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhiếp Chúng Bằng Tình Thương - Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Sát Sanh Ăn Thịt Là Kết Oán Thù Với Chúng Sanh (Trích Đoạn Khai Thị 170) - Pháp Sư Tịnh Không
Trên Hoằng Dương Chánh Pháp, Dưới Hóa Độ Chúng Sanh (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Để Giúp Đỡ Tất Cả Chúng Sanh, Học Pháp Môn Nào (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Địa Chung, Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Chứng Vô Lượng Thọ - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Quách Huệ Trân Vãng Sanh (1-2) (Pháp Sư Đạo Chứng) - Pháp Sư Đạo Chứng
Chấp Mê Bất Ngộ - Thích Trí Huệ
Chấp Mê Bất Ngộ - Thích Trí Huệ
Chắp Tay Hoa - Mỹ Linh
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà bình - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Chấp - Thích Thiện Hữu
Phá mê trừ chấp - Thích Bửu Chánh
Chắp Cánh Ước Mơ - Thích Nữ Như Lan
Khổ Đau Vì Cố Chấp - Thích Giác Tây
Kẹt Tâm Chấp Tướng - Thích Trí Huệ
Ngã Chấp 1-2 - Thích Thiện Huệ
Ngã Chấp 2-2 - Thích Thiện Huệ
Đạo ca 9 - Quy y (Chắp tay hoa) - Thái Thanh
Chấp Là Gốc Khổ - Thích Pháp Hòa
Chấp Là Gốc Khổ - Thích Pháp Hòa
Chấp Là Gốc Khổ - Thích Pháp Hòa
CHẤP THỦ TÔI LÀ (TU 52) - Thích Đức Trường
Phá Chấp - Thích Nữ Hương Nhũ
Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại - Pháp Sư Tịnh Không
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) - Phật Âm
07.Kinh Di Giáo Chương 17 Chương 19 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long Lai Vung ĐT - Thích Thiện Xuân
06. Kinh Di Giáo Chương 13 Chương 16 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long Lai Vung ĐT - TT. Thích Thiện Xuân
05. Kinh Di Giáo Chương 9 Chương 12 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long Lai Vung ĐT - Thích Thiện Xuân
04.Kinh Di Giáo Chương 5 Chương 8 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long Lai Vung ĐT - Thích Thiện Xuân
Vượt qua sự chấp thủ - Thích Nhật Từ
Chấp - Thích Thiện Xuân
Buông Bỏ Chấp Ngã - Thích Nữ Huệ Liên
Chắp tay cầu nguyện - Thích Trí Chơn
Tâm Cố Chấp - Thích Chiếu Khánh
Phá Chấp Mê Lầm - Thích Phước Tiến
Bệnh Mê Chấp Lý Bỏ Sự - Thích Giác Hóa
Chấp Pháp - Thích Trí QuảngXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký