Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Nhật TừThích Nhất HạnhThích Tuệ HảiThích Nữ Như LanThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Thắp Sáng Hiện Tại - thầy Thích Thông Phương giảng - Thích Thông Phương
Quên Mình để Tìm Lại Chính Mình - thầy Thích Thông Phương giảng tại TVTL Phụng Hoàng, Đà Lạt - Thích Thông Phương
Cái biết sáng ngời muôn thuở - Thích Thông Phương
Hãy quý tiếc hiện tại - Thích Thông Phương
Phần 33.Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Hiện bệnh) - Thích Thông Phương
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp - Thích Tâm Đức
Cái thấy của ta là sai lầm - Thích Thông Phương
HT. Thích Thông Phương thuyết giảng đề tài: - Thích Thông Phương
Phần 34 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Hiện bệnh & Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang: Điểm đến của du khách thập phương - Phật Âm
Cái thấy của ta và Sống không hận thù - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 4 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 2 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 1 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 42 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 40 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 39 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 38 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 37 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 36 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 35 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 34 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 33 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 32 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 31 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 30 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 29 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 28 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 27 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 26 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 25 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 24 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 23 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 22 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 21 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 20 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 19 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 18 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 17 - Thích Thông Phương
Kinh Pháp Hoa giảng giải - Bài 16 - Thích Thông Phương
Ngũ Đăng Hội Nguyên giảng giải - Thích Thông Phương
Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất, Tháng 12 Năm 2014) - Thích Thông Triết
Kinh Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
2. Phật Học Phổ Thông Bài 1 Đạo Phật Phần 2 Giảng Tại Chùa Linh Bửu Đồng Tháp - TT. Thích Thiện Xuân
NHỮNG LỜI KHAI THỊ CUỐI HẠ 2007 - Trọn bộ (06 tuần) - TT. Thích Thông Phương - Thích Thông Phương
Phần 49 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 48 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 47 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 46 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 45 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 44 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 43 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 42 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 41 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 40 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 39 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 38 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 37 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 36 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 35 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 34 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 33 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 32 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 31 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 30 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 29 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 28 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 27 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 26 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 25 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 24 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 23 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 22 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 21 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 20 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 19 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 18 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 17 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 16 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 15 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 14 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 13 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 12 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 11 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 10 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 9 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 7- Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 6 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 5 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 4 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 3 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 2 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Phần 1 - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải - Thích Thông Phương
Thắp Sáng Ngọn Đèn Tâm - Thích Nữ Như Lan
Talkshow: Gương Sáng - Ca sĩ Phương Mỹ Chi - Phương Mỹ Chi
Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) (Giảng ngày 25/7/2012) - Thích Thông Phương
Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) (Giảng ngày 1/8/2012) - Thích Thông Phương
Thắp Sáng Niềm Tin 14 - Thích Trí Chơn
Thắp Sáng Niềm Tin (Kỳ 12) - TT. Thích Trí Chơn
Thắp Sáng Niềm Tin (Kỳ 11) - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Lửa Yêu Thương - Thích Viên Trí
Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Đức Trường
Thắp sáng niềm tin kỳ 10 - Thích Thái Hòa
Thắp sáng niềm tin kỳ 9 - Thích Tâm Quán
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 3 - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 5 - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 6 - Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 7 - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 8 - Thích Tâm Tịnh
Thắp sáng niềm tin - 1/2 - Thích Nữ Hương Nhũ
Thắp Sáng Niềm Tin - Nhóm Phật Tâm
Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Nữ Hương Nhũ
THẮP SÁNG NIỀM TIN KỲ 5 - Thích Thanh Ân
NP THẮP SÁNG TÂM ĐĂNG - Thích Tánh Tuệ
Thắp Sáng Tâm Đăng - Thích Phước Tịnh
Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Quang Thạnh
Thắp Sáng Niềm Tin - TT. Thích Minh Thành
Thắp sáng yêu thương - TT. Thích Minh Thành
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 1 (Phần 1) - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 1 (Phần 2) - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 4 - Thích Thanh Trung
Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Phước Tiến
Thắp sáng hoa đăng - Thích Quang Thạnh
THẮP SÁNG NIỀM TIN KỲ 4 - Thích Thanh Trung
Thắp Sáng Yêu Thương - TT. Thích Minh Thành
Thắp Sáng Tuệ Giác và Lòng Yêu Thương - Thích Nữ Hương Nhũ
Thắp Sáng Chánh Niệm - Thích Nguyên Hạnh
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 2 - Thích Trúc Thái Minh
Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Thắp sáng một niềm tin - Tiểu Ngư
Thắp sáng chánh niệm - Thích Nhất Hạnh
KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ - LÀM SAO ĐỂ AN TRÚ TRONG HIỆN TẠI - Thích Ngộ Phương
Thắp Sáng Tình Yêu Thương Của Chúng Con - TT. Thích Minh Thành
Kinh Thập Thiện 06: 5 phước nhờ truyền thông hòa giải (20/05/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tu không phải để trở thành... - Soi sáng thấy ra sự thật - Định nào cao nhất? - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Thập Hạnh Phổ Hiền (10 Hạnh Bồ Tát Phổ Hiền) - Thích Đồng Trí
Ngôi Chùa Đích Thực - Thầy Trí Chơn giảng tại chùa Hoa Lâm, Đồng Tháp - Thích Trí Chơn
Hiện Bửu Tháp - Thích Tâm Đức
Vấn đáp: Làm sao để đạt được Thần Thông và Thần Thông có thật hay chỉ là phương tiện ? - Thích Nhật Từ
Nắm Lấy Hiện Tại | Thầy Trí Chơn giảng tại Hoa Kỳ - Thích Trí Chơn
Thập Nguyện Phổ Hiền - Thích Tuệ Hải
Lăng Nghiêm Thập Chú - Thích Thông Lai Tụng - Thích Thông Lai
Thông điệp Đức Phật ra đời - Thích Thông Phương
Thập Nguyện Phổ Hiền - Tùy Hỷ Công Đức - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Xưng Tán Như Lai - Thích Nữ Như Lan
Talkshow: GƯƠNG SÁNG - CEO Nguyễn Phương Hằng - DOANH NHÂN NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG
Thiền thông minh, kiểm soát nóng giận sân si || Thầy Thích Trí Huệ giảng - Thích Trí Huệ
Thập Nguyện Phổ Hiền - Phổ Giai Hồi Hướng - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Thường Tùy Phật Học - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Thỉnh Phật Trụ Thế - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Lễ Kính Chư Phật - Thích Nữ Như Lan
Thập Hạnh Phổ Hiền - Thích Giác Nhiên
Thập nhị nhân duyên - Thích Nguyên Hiền
Ánh sáng Phật pháp kỳ 1 - Thích Nguyên Hiền - Thích Nguyên Hiền
Làm gì với người làm bạn tổn thương với thầy Ngộ Phương - Ngày 27/11/2018 - Thích Ngộ Phương
CHẾT VÀ TÁI SANH TRONG PHẬT GIÁO - Thầy Nhật Từ giảng nhân chung thất của NS Lam Phương 09/02/2021 - Thích Nhật Từ
Nghệ Thuật Soi Sáng - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng - Thích Nhất Hạnh
Thập Nguyện Phổ Hiền - Quảng Tu Cúng Dường - Thích Nữ Như Lan
Thập Đại Nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không
Tại Sao Thầy Thông Lạc Lên Án Mạnh Mẽ Tu Sĩ Đại Thừa Và Thiền Tông?(MỚI NHẤT) - Thích Thông Lạc
Kinh Trung Bộ 082: Phương trời thong dong B (04/11/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Bài Pháp Rất Hiếm Vấn Đạo Thầy Thông Lạc Về Tương Lai Đạo Phật Nguyên Thủy - Thích thông Lạc
Kinh Trung Bộ 082: Phương trời thong dong - Phần 1/2 (04/11/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 082: Phương trời thong dong - Phần 2/2 (04/11/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tứ Thập Nhị Chướng - Thích Từ Thông
SÁM HỐI SÁU CĂN - NGHIỆP CĂN MẮT 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 02.01.2011 - Thích Trúc Thông Phổ
SÁM HỐI SÁU CĂN - NGHIỆP CĂN TAI 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 08.05.2011 - Thích Trúc Thông Phổ
SÁM HỐI SÁU CĂN - NGHIỆP CĂN MŨI 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 13.11.2011 - Thích Trúc Thông Phổ
SÁM HỐI SÁU CĂN - NGHIỆP CĂN THÂN 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 20 05 2012 - Thích Trúc Thông Phổ
SÁM HỐI SÁU CĂN - NGHIỆP CĂN Ý 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 05 08 2012 - Thích Trúc Thông Phổ
Thập Nguyện Của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền (Phần 2) - Thích Hoằng Dự
Thập Nguyện Của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền (Phần 1) - Thích Hoằng Dự
Thập Nguyện Phổ Hiền - Hằng Thuận Chúng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Thỉnh Chuyển Pháp Luân - Thích Nữ Như Lan
Nhị Khoá Hiệp Giải - Thập Nguyện Phổ Hiền - Thích Hạnh Tuệ
SÁM HỐI SÁU CĂN -NGHIỆP CĂN LƯỠI 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 18 12 2011 - Thích Trúc Thông Phổ
LỄ TRI ÂN NGƯỜI KHAI SÁNG - Nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam - Chùa Giác Ngộ
PHIỀN NÃO TỪ ĐÂU CÓ - THÍCH THÔNG PHƯƠNG - Thích Thông Phương
Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Bài 14: Phẩm Hiện Bảo Tháp - Thích Thiện Chơn
Thập Phương Phật Tán - Pháp Sư Tịnh Không
Diệu Pháp Âm Biến Thập Phương - Phật Âm
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Kỳ 9) - Thích Thông Triết
Kinh Thập Thiện (Kỳ 1) - Thích Thông Triết
Thập Thiện Nghiệp (Kỳ 2) - Thích Thông Triết
Sự Thật Về Phật Giáo Bị Che Giấu Suốt 2500 Năm Được Đưa Ra Ánh Sáng [Rất Hay] - Thích Thông Lạc
Sư Bửu Hiền thuyết giảng đề tài - Bốn Món Thức Ăn - Sư Bửu Hiền
Soi Sáng 51 - Làm Sao Thấy Như Lai - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Học Phổ Thông - Thập Thiện Nghiệp - Thích Hạnh Tuệ
Tĩnh lặng và trong sáng - Hỏi đáp về thần thông - Cái chết - Luật hấp dẫn - Thích Viên Minh
Thầy chia sẻ về kết quả của soi sáng - Thích Nhất Hạnh
Tháp Bình Sơn và những thông điệp Phật giáo - Vietpictures
Đề tài: Ngũ Căn Ngũ Lực - ĐĐ. Ngộ Phương giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 06-04-2021 - Thích Ngộ Phương
Thập Phương Phật Tán (Tập 329, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Bậc Thang Giác Ngộ 3 - Cái Thấy Trong Sáng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ca khúc: NỤ CƯỜI THẦY TÔI Sáng tác: Vũ Ngọc Toản - Ban đạo ca trẻ - Ban đạo ca trẻ chùa Giác Ngộ
Nhiếp Đại Thừa Luận - Miên Mật, Hiện Pháp, Lạc Trú - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng - Thích Nhất Hạnh
Niệm Phật đi về đâu - TT. Huệ Thông giảng - Thích Huệ Thông
Mỗi Hiện Tượng Là Một Bông Hoa - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng - Thích Nhất Hạnh
Ý nghĩa của chữ - Thích Thông Hiền
Mùa Xuân Hiện Hữu - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng - Thích Nhất HạnhXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký