Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Nhật TừThích Trí QuảngThích Phước TiếnThích Nữ Như LanThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Lễ Cảm Niệm Đức Phật Thành Đạo - Hoa Đăng Mừng Phật Thành Đạo trong Khóa tu Búp Sen Từ Bi - Chùa Giác Ngộ
Chúng Sanh Niệm Phật vậy Phật Niệm Ai - Thích Thanh Từ
Niệm Vu Lan Tức Là Niệm Phật - TT. Thích Minh Thành
Phật Niệm Phật Mà Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vãng Sanh (Cổ Nhạc Phật Giáo) - Châu Thanh
Niệm Phật Vãng Sanh (Cải Lương Phật Giáo) (Rất Hay) - Châu Thanh
Bước Đầu Học Phật 4 - Ý Nghĩa Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Chất Phật Trong Câu Niệm Phật - TT. Thích Minh Thành
Niệm Phật Vãng Sanh: Ngô Thị Khuyên (PD Tâm Thành) (4/6/2010) - Phật Âm
Phật Học Thường Thức (Kỳ 16) - Những Pháp Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Thành Tâm - Phật Âm
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Phật - TT. Thích Thiện Xuân
Niệm Phật nhưng tìm Phật ở đâu - TT. Thích Minh Thành
Niệm Phật Để Thành Phật - Thích Giác Hạnh
Niệm Phật Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Chỉ Nam (Thích Minh Thành dịch) - Phật Âm
Vấn đáp: Niệm Phật thành Phật có thật hay không? - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Một Đời Thành Tựu - Thích Nữ Như Lan
Giá Trị Câu Niệm Phật Thanh Lọc Thân Tâm - Thích Tuệ Hải
Niệm Phật A Di Đà (Mới, Rất Hay) - Hùng Thanh
Niệm Phật A Di Đà - Hùng Thanh
Niệm Thở Để Thành Phật - Thích Tâm Đức
Ba Cấp Độ Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kỷ Niệm Ngày Phật Thành Đạo - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật - TT. Thích Minh Thành
Niềm tin Phật tử - Thích Quang Thạnh
Bài Ca Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Để Làm Gì - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Thanh Tam
Niệm Phật chí thành là được - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Thành Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Niệm Phật Thành Phật - Thích Trí Huệ
Chân thành niệm Phật - Phật Âm
Phim: Niệm Phật Thành Phật - Phật Âm
Ba Cửa Ải Của Người Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Những Cấp Độ Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Pháp môn niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Pháp môn niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Niệm Phật - Thích Quang Thạnh
Tám Cách Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chánh Tín Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Công Phu Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Thấy Sự Thật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Thành Tựu Năm Phước Báu và Sáu Công Đức - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Của Câu Niệm Phật - TT. Thích Minh Thành
Trì Danh Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Cốt Lõi Của Việc Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thanh Thản Niệm Phật - Thích Giác Đăng
Lòng tin niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thành Tựu Công Hạnh Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Công Phu Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Thiết Yếu - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý nghĩa niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm thành tâm - Ca nhạc Phật giáo - Thùy Như
Vấn đáp: Để trở thành tu sĩ, Niệm Phật sao cho đúng - Thích Nhật Từ
Thành Tâm Cung Kính Khi Niệm Phật - Thích Vạn Mãn
THÀNH TÍN CÂU NIỆM PHẬT (1035) - Thích Đức Trường
Tám Cách Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Mục đích của niệm Phật - Thích Quang Thạnh
Nhất tâm niệm Phật - Thanh Ngân - Thanh Ngân
Niệm Niệm Niệm Phật, Niệm Niệm Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Bình Thường Tâm Niệm Phật - Thích Đồng Thành
Niệm Phật Thâm Nghĩa - ĐĐ. Thích Minh Thành
Soi Sáng 55 - Niệm Phật Như Thế Nào Mới Đúng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chánh Hạnh Niệm Phật - Thích Đồng Thành
Niệm Phật Cho Bớt Vọng Tưởng - Thích Minh Thành
Ý nghĩa pháp tu niệm Phật - Thích Quang Thạnh
Niềm Chánh Tín Trong Đạo Phật - Thích Quang Thạnh
Niệm Phật Chân Chánh - Thích Quang Thạnh
Kỷ Niệm Ngày Phật Thành Đạo - Thích Thiện Xuân
Niệm Phật Thanh Tịnh - Thích Minh Hiếu
Niệm Phật Thoát Sanh Tử - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Chỉ Nam 6 - Công Đức Chân Thật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Sáu Pháp Niệm Phật Nhập Vào Dòng Thánh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật thoát luân hồi - Thích Thiện Thanh
Bóng đen trong Phật niệm - TT. Thích Minh Thành
Khuyên Người Niệm Phật 14 - Nhật Thanh Ngọc
Niệm Phật Thoát Sinh Tử - ĐĐ. Thích Minh Thành
Khai Thị Chí Thành Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Thành tâm niệm Phật - Thùy Dương - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Khái niệm Tam Thánh trong Phật học - Thích Nhật Từ
Công Phu Niệm Phật (TDVN 9) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Gương Soi Quý Báo Cho Người Niệm Phật (Phần 1) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Soi Sáng 54 - Công Năng Tùy Tức Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Để Giúp Cho Tam Nghiệp Thanh Tịnh - Thích Trung Đạo
Phương Pháp Niệm Phật Trong Hơi Thở - ĐĐ. Thích Minh Thành
Soi Sáng 49 - Khi Niệm Phật Là Khi Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chí Thành Khẩn Thiết Niệm Phật - Thích Chân Hiếu
Niệm Phật Tâm Phải Chí Thành và Tha Thiết - Thích Chân Hiếu
Niệm Phật Chỉ Nam - Những Khai Thị Của Chư Tổ Tịnh Độ - Thích Minh Thành
Đêm hoa đăng kỷ niệm ngày Phật thành đạo 13-01-2019 - Thích Nhật Từ
Niệm Niệm Tương Ứng Niệm Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
AN TRÚ TRONG CHÁNH NIỆM - TT. Thích Quang Thạnh (Chùa Phật bảo) - Thích Quang Thạnh
Triết Lý Về Tiền Bạc Theo Quan Niệm Đạo Phật - Thích Đồng Thành
Niệm Phật Thành Công Mấu Chốt Là Ở Tín Nguyện (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Tâm Phải Chí Thành Và Khẩn Thiết - Thích Chân Hiếu
Niệm Phật Thành Phật (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) - Diệu Pháp Âm
Niệm Phật Người Chặn Đứng Bánh Xe Luân Hồi - ĐĐ. Thích Minh Thành
Soi Sáng 34: Hóa Giải Những Chướng Ngại Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật - Người Chặn Đứng Bánh Xe Luân Hồi - ĐĐ. Thích Minh Thành
Soi Sáng 34 - Chuyển Hóa Những Chướng Ngại Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đức Phật Dạy Cách Hộ Niệm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật viên thông - ĐĐ. Thích Minh Thành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Thiền Và Niệm Phật Ứng Dụng Trong Cuộc Sống - Thích Quang Thạnh
Nghệ sĩ đường phố Ấn Độ tại thành Xá Vệ niệm Nam-mô A-di-đà Phật theo nhạc diệu Ấn Độ. - Thích Nhật Từ
Niệm Phật trên con đường chánh kiến - chùa Thiên Quang - TT. Thích Minh Thành
Niệm Phật, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật Ba La Mật - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Thầy Minh Niệm | Thành công phải gắn liền với hạnh phúc | Hà Nội - 26.10.2019 - Thích Minh Niệm
Sư Minh Niệm || Biến Mọi Phương Tiện Thành Những Tác Phẩm Quan Trọng || 22.03.2016 - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Hạnh phúc trên đường đến thành công | 02.12.2019 - Vidotour, Sài Gòn - Thích Minh Niệm
MINH NIỆM | Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG | Số phụ 4: Ngồi Yên Trong Thảnh Thơi - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Thành công phải gắn liền hạnh phúc | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Niệm Phật Chóng Đạt Bất Niệm Tự Niệm (1/3) - Thích Minh Tuệ
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) - Thích Giác Hạnh
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp) - Thích Giác Hạnh
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Và Niệm Quán Thế Âm Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm 10 Phương Phật (Khai Thị 146) - Pháp Sư Tịnh Không
1612. Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội (rất hay) - Thích Trí Huệ
Niệm Phật tự tại- Niệm Phật vãng sanh || Thầy ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
A Di Đà Phật (Phóng Sanh, Niệm Phật...) (Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Thiền Niệm Phật Và Nhập Thất Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội - Thích Trí Huệ
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Bát Thánh Đạo - Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bây Giờ Không Thảnh Thơi Thì bao Giờ Mới Thảnh Thơi - Thiền Sư Minh Niệm
NIỆM PHẬT BUÔNG BỎ THÀNH KIẾN (1072) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Vấn đáp: Giúp tâm thanh tịnh, chuyển hóa hoài nghi, vượt sợ hãi, niệm Phật vãng sanh - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Phật Giáo Thánh Điển 04: Đức Phật Vĩnh Hằng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Phương Pháp Giữ Chánh Niệm - Thích Phước Tiến
Niệm Phật- Phương Pháp Giữ Chánh Niệm - Thích Phước Tiến
Chùa Viên Quang - Xác quyết niềm tin vào Pháp Niệm Phật - Diệu Âm
Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa niệm Phật vãng sanh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phương pháp niệm Phật không vọng niệm - Thích Nhật Từ
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Cảm niệm ân sư Kỷ niệm chung thất HT. Trí Đức - Thích Trí Quảng
Thực hành pháp lục niệm: 1. Niệm Phật - Thích Thiện Chơn
Kinh quán niệm hơi thở: Tùy niệm - Phật thân - Thích Nhất Hạnh
Mấy Điểm Trọng Yếu Người Niệm Phật Cần Biết - Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp (Trọn Bộ, 24 Phần, Rất Hay) - Cư Sĩ Diệu Âm
Vấn đáp: Khái niệm về niềm tin trong Phật giáo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hướng dẫn cách niệm Phật đạt chánh niệm - Thích Nhật Từ
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Cảm niệm ân sư Kỷ niệm chung thất HT Thiện Hòa - Thích Trí Quảng
Khai Thị Về Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Một Niệm Tương Ưng Một Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Niềm Tin Của Người Niệm Phật - Thích Thiện Chấn
Hộ Niệm Vãng Sanh Hương Linh Và Phật Tử Kim Hảo (Rất Hay) - Ban Hộ Niệm Hoa Sen
Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Với Tín Hạnh Niệm - Thích Minh Duyên
Niệm phật một niệm phước sanh vô lượng - Thích Trí Huệ
Chánh Niệm Trong Niệm Phật - Thích Trí Minh
Hội thảo 35 năm thành lập GHPGVN: Thành tựu,ổn định và phát triển - Tủ sách Phật học
Nuôi dưỡng hạnh phúc bằng phương pháp niệm Phật - Thích Phước Niệm
Niềm An Vui - Chế Thanh
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Nhanh) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Chậm) - Phật Âm
Tọa Đàm Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh (Tập 4) - Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Vô Biệt Niệm Chứng Đắc Đà Ra Ni - Thích Trí Huệ
Niệm Phật, Niệm Chúng Sanh - Thích Trí Huệ
Tọa Đàm Hộ Niệm Của Các Trưởng Ban Hộ Niệm Toàn Quốc (Rất Hay và Lợi Ích) - Phật Âm
Niệm Phật, Hộ Niệm, Vãng Sanh - Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Ðường Tại Việt Nam - Hộ Niệm Cần Chú Ý - Diệu Âm
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp - Cư Sĩ Diệu Âm
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật - Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Tọa Đàm Phương Pháp Niệm Phật Và Hộ Niệm - Cư Sĩ Diệu Âm
Những quan niệm sai lầm khi niệm Phật - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Chỉ Nam (Khai Thị Niệm Phật Của Các Tổ Sư Tịnh Độ) - Thích Trí Huệ
Niệm Phật và Niệm Phật chuyên sâu? - Thích Trí Huệ
Niềm An Vui - Thanh Ngân
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Phương pháp quán tưởng niệm Phật (08/12/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 2/2 (18/07/2008) video do Thích Nhật Từ giản - Thích Nhật Từ
Niệm Phật viên thông - Kinh Niệm Phật ba la mật - chương 5 (18/07/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 1/2 (18/07/2008) TT. Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Ngũ Căn Và Ngũ Lực 3 - Niệm Căn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bốn Niềm Vui - Thích Đồng Thành
Xả Ly Niệm Ác - Thích Đồng Thành
Niềm Tin Đối Với Tam Bảo - Thích Quang Thạnh
Tu Tập Ý Niệm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thầy Là Niềm Tin - Thanh Ngân
HT. Thích Thanh Từ nhắc nhở Tăng Ni và PT nhân ngày lễ Phật thành đạo 2007 - Thích Thanh Từ
Thành Tự Niềm Tin - Thích Chiếu Khánh
Ý Nghĩa Hộ Niệm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thắp Sáng Niềm Tin (Kỳ 11) - Thích Thanh Ân
Trợ niệm như thế nào cho đúng - TT. Thích Minh Thành
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 3 - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 5 - Thích Thanh Ân
Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 7 - Thích Thanh Ân
Hoài niệm - TT. Thích Minh Thành
Niệm Bồ tát quán thế âm tại thánh đường - Làng Mai
Ăn Cơm Chánh Niệm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Thí - Thực Tập San sẽ - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hoài Niệm Vu Lan - TT. Thích Minh Thành
THẮP SÁNG NIỀM TIN KỲ 5 - Thích Thanh Ân
Chánh Niệm (2) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kỷ Niệm Xuất Gia - ĐĐ. Thích Minh ThànhXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký


Video Ngẫu NhiênNgũ Trược Ác Thế -