Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngPháp Sư Pháp VânThích Nhật TừThích Thanh TừThích Phước TiếnThích Thiện Thuận

Kết Quả Tìm Kiếm

Pháp Thoại (Giảng Tại Úc Châu, 2015) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại (Giảng Tại Úc Châu) - Thích Thông Triết
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Huệ Quang, Úc Châu) - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Phần 5) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Phần 3) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Phần 2) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Phần 1) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) (Phần 6) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp thoại: VIÊN MINH CHÂU, giảng chùa TƯỢNG SƠN - HÀ TĨNH - Thích Thiện Xuân
Pháp Thoại (Giảng Tại Seattle, 2015) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 4) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 3) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 2) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 1) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại tại Úc châu - Kỳ 3 - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại tại Úc châu - Kỳ 2 - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại tại Úc châu - Kỳ 1 - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (tại Chùa Thiên Phước, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (tại Chùa Quang Minh, Úc Châu) (2012) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (2015) - Thích Thiện Xuân
Pháp Thoại (Ngày 25 Tháng 6, tại Chùa Thiên Phước, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Ngày 2 Tháng 7, tại Tu Viện Minh Giác, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Trích đoạn - Trọng Phúc - Thoại Mỹ - Tô Châu - Trung Thảo
TT Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN” - TT. Thích Thông Châu
Vi Diệu Pháp (Giảng tại Parafield, Úc Châu) - Thích Nữ Tâm Tâm
Vi Diệu Pháp (giảng tại Adelaide, Úc Châu) - Thích Nữ Tâm Tâm
Pháp Đàm (Giảng Tại Tu Viện Tường Quang, Úc Châu) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại (Giảng Tại Hòa Lan) - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Giảng Tại Mỹ) - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại Niệm Phật HT Thích Quảng Tâm ( Đài Loan) Tại Chùa Huệ Quang 11-09-2015 - Thích Quảng Tâm
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Pháp Hoa) - Thích Giác Hạnh
Pháp Thoại (Giảng Tại Đạo Tràng Pháp Hoa) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Pháp thoại: Nguyện giảng tại Chùa Linh Sơn Pháp Ấn - Thích Thiện Xuân
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Bửu Quang) - Thích Trí Huệ
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa A Di Đà) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Đức, 2013) - Thích Trí Chơn
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Tây Thiên) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phổ Đà, Đức Quốc) - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Từ Đức) - Thích Nhuận Nghi
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Huệ Quang) - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Linh Sơn) - Thích Trí Thoát
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Bồ Đề Lan Nhã) - Thích Nguyên Hiền
Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất) - Thích Như Điển
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada) - Thích Giác Hạnh
Pháp Thoại (Giảng Tháng 10, 2013) (Kỳ 2) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại Tịnh Độ (Giảng Tại Mỹ Quốc, 18/5/2013) - Thích Trí Đức
Pháp Thoại (Giảng Tại Texas, Mỹ Quốc, 2013) - Thích Trí Đức
Pháp Thoại Tịnh Độ (Giảng Tại Florida, Mỹ Quốc) - Thích Trí Đức
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Lâm Tỳ Ni) - Thích Pháp Hòa
Tứ Nhiếp Pháp (Giảng Tại Chùa Quan Thế Âm, 2015) - Thích Thiện Xuân
Đâu Cũng Là Phật Sự (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) - Thích Pháp Hòa
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 3) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 2) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 4) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6, Tập 5) (Giảng Tại Đài Loan, 2015) - Pháp Sư Tịnh Không
Tạ Ơn Từ Phụ (2012) (Trình Bày: Nghệ Sĩ Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu) - Châu Thanh
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) - Thích Chân Tính
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Địa Tạng) - Thích Thông Triết
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quang Minh) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ) - Thích Giác Hạnh
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ) - Thích Chân Hiếu
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ) - Thích Phước Tịnh
Pháp Thoại (Giảng Tại Canada, 2012) - Thích Chân Tính
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Văn Thù, 2016) - Thích Phước Tịnh
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Phật Tổ, 12/2012) - Thích Phước Tịnh
Pháp Thoại (Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc) (Phần 2) - Thích Giác Đăng
Pháp Thoại (Giảng Tại Niệm Phật Đường Cực Lạc) (Phần 1) - Thích Giác Đăng
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Linh Quang) (Phần 2) - Thích Phước Tịnh
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Linh Quang) (Phần 1) - Thích Phước Tịnh
Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất, Tháng 12 Năm 2014) - Thích Thông Triết
Trả Nợ Cho Đời (Giảng Tại Úc Châu) - TT. Thích Minh Thành
Tu Tâm (Giảng Tại Úc Châu) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Có Gì Đâu (Giảng Tại Úc Châu) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Buông Xả (Kỳ 18) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 17) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 16) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 15) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 14) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 13) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 12) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 6) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 11) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 9) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 10) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 8) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 7) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 4) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 3) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 2) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 1) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Ăn Chay Nhiều May - Châu Thanh - Ngọc Huyền Châu
Tài Sản Không Bao Giờ Mất (Giảng Tại Úc Châu) - Thích Giác Hạnh
Tin Sâu Nhân Quả (Giảng Tại Úc Châu) - Thích Giác Đăng
Pháp thoại Giảng giải Sám Phòng Hộ Chuyển Hóa (Bài 3) || Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Quay về tam bảo - NS. Châu Thanh - NS. Ngọc Huyền Châu
Nhớ Ơn Đức Phật A Di Đà - Châu Thanh - Ngọc Huyền Châu
Giảng giải 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Trung Bộ số 60: Sáu pháp lục hòa - Thích Minh Châu
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 3) - Thích Thiện Xuân
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 2) - Thích Thiện Xuân
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 1) - Thích Thiện Xuân
Kinh Bách Dụ giảng giải - Thích Huyền Châu
Giảng tại Úc Châu ngày 14/3/2020 - Thích Thiện Xuân
Pháp Đàm: Châu Thanh Ăn Năn Sám Hối - Nghệ Sĩ Châu Thanh
An Tâm Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Tiên Châu) - Thích Giác Hóa
Tụng Kinh (Giảng Tại Úc Châu, 2013) - Thích Thiện Xuân
Niệm Phật (Giảng Tại Úc Châu, 2013) - Thích Thiện Xuân
Nghiệp báo (giảng tại chùa Linh Sơn - Úc châu - 1996) - Thích Thanh Từ
Nghiệp (Giảng Tại Chùa Tiên Châu) - Thích Thiện Xuân
Trung Quán Luận giảng giải - Thích Huyền Châu
Tạ Ơn Từ Phụ - Châu Thanh - Ngọc Huyền Châu
Bài Giảng Với Đề Tài Bắt Đầu 11 - 10 - 2015 - Thích Thiện Hữu
Tu Theo Phật - giảng tại Sydney - Úc Châu 06/2016 - Thích Chánh Định
Hòa Thương Thích Minh Châu với Bài Pháp Tứ Đế Năm 1989 - Thích Minh Châu
Ánh sáng Phật pháp kỳ 10 - Thích Nhuận Châu - Thích Nhuận Châu
Oan Gia (Giảng Tại Canada, 2015) - Thích Trí Siêu
Ý Tình Thân (Giảng Tại Canada, 2015) - Thích Trí Siêu
Tiếng cười trong pháp thoại (29/09/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Giảng Pháp Tại TT Văn Hóa Việt Nam, Ba Lan (2015) - Thích Bảo Nghiêm
Hiểu biết để yêu thương - Giảng tại Đà Nẵng - 01-11-2015 - Thích Viên Trí
Vấn đáp trong pháp thoại (18/10/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Pháp Thoại Thầy Viên Minh giảng tại Thiền Viện Diệu Nhân (04/2019) - Thích Viên Minh
Hạnh Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm - giảng tại Úc Châu 10/2016 - Thích Giác Hạnh
Trung Tâm Trang Điểm Tâm Hồn - Thầy Trí Chơn giảng tại Châu Âu - Thích Trí Chơn
Đôi Mắt Thiên Thần (Giảng Tại Chùa Minh Châu) - TT. Thích Minh Thành
Ni Sư Hương Nhũ Giảng Kinh Châu Báu ( Ratana - Sutta ) || Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Hành Trình Xây Dựng Ngôi Nhà Tâm Linh - Thầy Trí Chơn giảng tại CH Séc, Châu Âu - Thích Trí Chơn
Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Phần 2 TỔ A-NAN giảng tại Syndey Úc Châu, Tháng 10 2013 - Thích Thiện Xuân
Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120 - Thích Minh Châu
Giảng giải Tiểu Kinh Saccaka (Cùlasaccaka Sutta) - Kinh Trung Bộ số 35 - Thích Minh Châu
Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Phần 1 TỔ MAHACADIEP giảng tại Syndey Úc Châu, Tháng 10 2013 - Thích Thiện Xuân
Phật hoàng Việt Nam -- NSƯT. Thoại Mỹ - Thoại Mỹ
Hòa Thượng Thích Minh Châu với Hội Thảo QT Đạo Đức Phật giáo trong thời kỳ Hiện Đại - Thích Minh Châu
Giảng giải Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta) - Kinh Trung Bộ số 49 - Thích Minh Châu
Giảng giải Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta) - Kinh Trung Bộ số 60 - Thích Minh Châu
Pháp thoại mùa Vu Lan 2020: Ân Oán Gia Đình - Thầy Thích Phước Tiến giảng - Thích Phước Tiến
Cảm Ứng ( Vấn Đáp ) - Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu,ngày 1.7.2017 - Thích Pháp Hòa
Bài Pháp Ngắn - Thích Tâm Châu
Kinh Pháp Bảo Đàn - Thích Tâm Châu
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 30 - Châu Thanh
Nhân Thân Nan Đắc - Phật Pháp Nan Văn - Thích Nữ Tuệ Châu
Người Cư Sĩ Hộ Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa ( chuyến hoằng pháp Châu Âu 2017 ) - Thích Pháp Hòa
Pháp thoại: ĐẾN - Thầy Thích Thiện Xuân giảng - Thích Thiện Xuân
Người Mạnh Nhất - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 6.6.2017 ) - Thích Pháp Hòa
Hình Thức và Nội Dung 2 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 19.6.2017 ) - Thích Pháp Hòa
Hình Thức Và Nội Dung 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 19.6.2017 ) - Thích Pháp Hòa
Minh Châu Tích Trượng - Thích Pháp Hòa
Tịnh Độ Vựng Ngữ (Tác Giả: Đại Sư Châu Hoằng) - Diệu Pháp Âm
Bách Pháp Minh Môn Luận - Thích Tâm Châu
Kinh Chuyển Pháp Luân - Thích Tâm Châu
Minh Châu Tích Trượng - Thích Pháp Hòa
Thành Tựu Sự Giáo Hóa - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 23.6.2017 ) - Thích Pháp Hòa
Ba Châu Bảy Dụ Trong Kinh Pháp Hoa - Thích Thiện Xuân
Kinh Pháp Cú - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch - Thích Thiện Xuân
Bách Pháp Minh Môn Luận - Bài 11 - Thích Huyền Châu
Luận Đại Thừa Trăm Pháp - Bài 14 - Thích Huyền Châu
Luận Đại Thừa Trăm Pháp (20 bài) - Thích Huyền Châu
Hòa Thượng Thích Minh Châu dạy Thiền Sổ tức quán - Thích Minh Châu
Kinh Bại Vong - HT. Thích Minh Châu dịch - Thích Minh Châu
Luận Đại Thừa Trăm Pháp - Bài 12 - 11/11/2016 - Thích Huyền Châu
Luận Đại Thừa Trăm Pháp - Bài 13 - 11/18/2016 - Thích Huyền Châu
Pháp Đàm (Ngày 14 Tháng 5, tại Tu Viện Minh Giác, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Đàm (Ngày 3 Tháng 7, tại Tu Viện Minh Giác, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Kinh Trường Bộ (Việt Dịch: HT. Thích Minh Châu) - Diệu Pháp Âm
Chia Sẽ Phật Pháp Cùng Đồng Tu (Tại Chùa Tiên Châu) - Cư Sĩ Vọng Tây
Hoằng pháp lợi sanh (3/11/2015) - Thích Pháp Hòa
Thầy Thiện Xuân giảng ngày 19/7/Mậu Tuất, tại Tư Gia Phật Tử Ngộ Thiện Đức .Sydney -Úc Châu - Thích Thiện Xuân
Hộ Trì Cho Nhau - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Phổ Quang, Úc Châu Ngày 13.11.2018 ) - Thích Pháp Hòa
Mẹ Tôi - Bé Nhã Thy hát tại chùa Hoằng Pháp 2015 - Nhã Thy
Thất Tình Lục Dục (08/10/2015) - Thích Pháp Hòa
Đại lễ Vu Lan 2015 - Chùa Hoằng Pháp
VI CHỮ QUỐC NGỮ LATINH VÀ CHIẾN LƯỢC XÂM LĂNG Á CHÂU CỦA BỒ ĐÀO NHA VÀ THỰC DÂN PHÁP - Thích Nhật Từ
Mùng Một Và Ngày Rằm - Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu ngày 2.7.2017 - Thích Pháp Hòa
Phẩm Chất Người Cận Sự (Pháp Thoại Và Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa) - Thích Giác Hạnh
Pháp Thoại (Tại Hiền Như Tịnh Thất) (Phần 02) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại (Tại Hiền Như Tịnh Thất) (Phần 01) - Thích Pháp Hòa
Đại Lễ Vu Lan và Pháp Thoại (tại Chùa Hoằng Pháp, 2011) - Phật Âm
Pháp Thoại Trực Tuyến 28.04.2020 - Thích Pháp Hòa
Phương thức sám hối (7/11/2015) - Thích Pháp Hòa
Ánh sáng mặt trời (1/11/2015) - Thích Pháp Hòa
Đại lễ Phật Đản 2015 - Chùa Hoằng Pháp
Khóa Tu Mùa Hè 2015 - Chùa Hoằng Pháp
Phật Pháp Vấn Đáp (22/5/2015) - Thích Giới Đức
Giảng giải Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta) - Kinh Trung Bộ số 119: Hành thiền niệm hơi thở - Thích Minh Châu
Vấn Đáp Phật Pháp (2015) - Thích Pháp Hòa
Phật Pháp Vấn Đáp (2015) (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Phật Pháp Vấn Đáp (2015) (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại Đầu Năm - Thích Trí Huệ
Pháp Thoại (Kỳ 3) - Thích Tâm Đức
Pháp Thoại (Kỳ 2) - Thích Tâm Đức
Pháp Thoại (Kỳ 1) - Thích Tâm Đức
Pháp Thoại (tại Hà Lan) - Cư Sĩ Diệu Âm
Pháp Thoại (Kỳ 2, tại CH Sec) - Cư Sĩ Diệu Âm
Pháp Thoại (tại CH Séc) - Cư Sĩ Diệu Âm
Tạp Thoại - Thích Pháp Hòa
Trí tuệ của Đạo Phật giảng tại Thiền Viện Minh Quang Sydney (20-12-2015) - Thích Viên Minh
Pháp Thoại (Tại Florida, 2014) - Thích Pháp HòaXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký