Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Trí QuảngThích Nguyên AnThích Quang ThạnhThích Minh ThànhThích Thanh Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Pháp Đàm (Giảng Tại Tu Viện Tường Quang, Úc Châu) - Thích Pháp Hòa
Pháp thoại: VIÊN MINH CHÂU, giảng chùa TƯỢNG SƠN - HÀ TĨNH - Thích Thiện Xuân
Viên Minh Châu tại Chùa Tường Sơn - Thích Thiện Xuân
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Huệ Quang, Úc Châu) - Thích Trí Thoát
Phương Pháp Sống Lâu (Giảng Tại Tu Viện Tường Vân) - Thích Bửu Chánh
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân) - Thích Giác Hạnh
Ni Sư Hương Nhũ Giảng Kinh Châu Báu ( Ratana - Sutta ) || Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Kỷ niệm với hòa thượng Thích Thiện Châu - Thích Trí Quảng
Ngày 5: Hỏi đáp về Tạp niệm - Dấn thân hay Vọng tưởng - Đời sống người xuất gia - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Trả Lời Vấn Đáp (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) - Thích Pháp Hòa
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) - Thích Pháp Hòa
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) - Thích Nữ Như Thủy
Đâu Cũng Là Phật Sự (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) - Thích Pháp Hòa
Pháp Đàm (Ngày 14 Tháng 5, tại Tu Viện Minh Giác, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Đàm (Ngày 3 Tháng 7, tại Tu Viện Minh Giác, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 4) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 3) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 2) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 1) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Ngày 2 Tháng 7, tại Tu Viện Minh Giác, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Soi sáng lại chính mình - HT Viên Minh giảng tại Tu Viện Quảng Đức Melbourne, Úc. - Thích Viên Minh
Như lý tác ý - Tư tác - Sự vận hành của Pháp - HT Viên Minh giảng tại Ni Viện Viên Không 20/09/2019 - Thích Viên Minh
TT Thông Châu giảng đề tài: “Ý NGHĨA BÁO HIẾU MÙA VU-LAN” - TT. Thích Thông Châu
Vi Diệu Pháp (Giảng tại Parafield, Úc Châu) - Thích Nữ Tâm Tâm
Vi Diệu Pháp (giảng tại Adelaide, Úc Châu) - Thích Nữ Tâm Tâm
Chân Lý - Thập nhị nhân duyên - Bản ngã | HT Viên Minh giảng tại Chùa Định Quang, Huế (05 /11/2020) - Thích Viên Minh
Pháp Thoại (Giảng Tại Úc Châu, 2015) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại (Giảng Tại Úc Châu) - Thích Thông Triết
Trí tuệ của Đạo Phật giảng tại Thiền Viện Minh Quang Sydney (20-12-2015) - Thích Viên Minh
Pháp Thoại với Hòa Thượng Viên Minh tại Chùa Tường Vân - Lowell, MA (30/5/2019) - Thích Viên Minh
Tương lai đạo Bụt ở Âu, Úc và Mỹ châu - P1 - Thích Nhất Hạnh
32 Tướng tốt của một vị Đại Nhân - Thích Minh Châu
Pháp Thoại Thầy Viên Minh giảng tại Thiền Viện Diệu Nhân (04/2019) - Thích Viên Minh
Tương lai đạo Bụt ở Âu, Úc và Mỹ châu - PhatAm.com - P2 - Thích Nhất Hạnh
Tương lai đạo Bụt ở Âu, Úc và Mỹ châu - PhatAm.com - P3 - Thích Nhất Hạnh
Pháp Thoại (tại Chùa Quang Minh, Úc Châu) (2012) - Thích Nữ Như Thủy
Sri Lanka: Ấn tượng lễ hội văn hóa Phật giáo châu Á lần 2 - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Tích Tượng & Ma Ni Bảo Châu An Lạc - Thích Minh Thành
Nỗi Oan Thị Kính - Viễn Châu
Giải Đáp Câu Hỏi Của Phật Tử (tại Chùa Phước Tường, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Sự đồng nhất giữa các tông phái - Hỏi đáp: Tánh biết & Tướng biết - Kinh Pháp Hoa - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
Nhân Chi Sơ Tính Bản Thiện, Tánh Tương Cận Tập Tương Viễn Qua Góc Nhìn Phật Giáo - Thích Nhật Từ
Chứng Vô Tướng Pháp Viễn Ly Khổ Ách - Thích Trí Huệ
Tạ Ơn Từ Phụ (2012) (Trình Bày: Nghệ Sĩ Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu) - Châu Thanh
Hộ Trì Cho Nhau - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Phổ Quang, Úc Châu Ngày 13.11.2018 ) - Thích Pháp Hòa
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp Staffor, Texas - Phần 3 - (14.05.2017) - Thích Viên Minh
Viên Trân Châu Trên Bãi Cát - Thích Nữ Hương Nhũ
Viên Trân Châu Trên Bãi Cát - Thích Nữ Hương Nhũ
Bốn đối tượng Thiền: Thân - Thọ - Thân - Pháp - Thích Viên Minh
Hỏi đáp: Sự tương giao - Trả Pháp lại cho Pháp - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp Staffor, Texas - Phần 4 - Thích Viên Minh
Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch - Sen Việt
Đêm Tưởng Niệm Sư ông Viện Chủ Viện Chuyên Tu - ThíchThiện Tánh
Hỏi đáp về Pháp phát sanh Tuệ Giác! - Niệm Pháp - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Chùa Pháp Vân Pomona California (04/2019) - Thích Viên Minh
Bài giảng của Thầy Viên Minh tại Ni viện Viên Không An Cư 2019 (PL.2563), ngày 16.08.2019. - Thích Viên Minh
Bài giảng của Thầy Viên Minh tại Ni viện Viên Không trong mùa An Cư 2019 (26.07.2019) - Thích Viên Minh
Pháp thoại tưởng niệm các tác viên phụng sự xã hội - Thích Nhất Hạnh
Hỏi đáp: Không - Vô tướng - Vô tác - Vô cầu - Nền tảng giáo pháp của Đức Phật - Thích Viên Minh
Chân lý đã sẵn có nơi mỗi người - HT. Viên Minh giảng tại Chùa Pháp Vân Pomona, California (2017) - Thích Viên Minh
Có một Đạo Phật rất thực tế! - HT. Viên Minh giảng tại Chùa Pháp Vân Pomona California (04/2019) - Thích Viên Minh
Tùy Duyên Thuận Pháp - Vô Ngã Vị Tha | HT Viên Minh giảng tại Đại Lễ Dâng Y Kathina Tổ Đình Bửu Long - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp 01 - tại Parami Dhamma Centre, Sydney - HT Viên Minh giảng (19.11.2016) - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp 03 - tại Parami Dhamma Centre, Sydney - HT Viên Minh giảng (20.11.2016) - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp 02- tại Parami Dhamma Centre, Sydney- HT. Viên Minh giảng (19.11.2016) - Thích Viên Minh
Biết đâu là hoạ, là phúc? - Sự hoàn hảo của Pháp - Hai hướng học đạo - HT. Viên Minh giảng tại Paris - Thích Viên Minh
10 pháp Ba la mật - HT Viên Minh giảng tại đại lễ Dâng Y Kathina l Tổ đình Bửu Long 2019 - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về Giác ngộ - Các loại vô cảm - Tùy duyên thuận pháp - Muốn có tương lai... - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp (SINH - TỬ) - Thiền Sư Viên Minh giảng tại Melbourne (13.11.2016) - Thích Viên Minh
Sư Minh Niệm Giảng Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang | Ngày 14.01.2018 - Thiền Sư Minh Niệm
BÍ ẨN PHO TƯỢNG TÁNG CHÙA TIÊU SƠN - TƯƠNG GIANG - TỪ SƠN - BẮC NINH - Phật Âm
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Tưởng niệm Ni trưởng Huê Lâm - Thích Trí Quảng
Pháp Đàm Vấn Đáp - Thiền Trong Đời Sống - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về: Sự thật là gì? - Niệm Pháp - Vô ngã - Góp ý cho người khác - HT Viên Minh giảng tại Úc. - Thích Viên Minh
Được làm người là khó - Sự hoàn hảo của Pháp - HT Viên Minh giảng tại Úc. - Thích Viên Minh
Bài Giảng 04.02.2018 || Sư Minh Niệm tại Pháp Viện Minh Đăng Quang - Thiền Sư Minh Niệm
Bài giảng của Sư ông Viên Minh tại Ni viện Viên Không ngày 23 - 08 - 2019 - Thích Viên Minh
Đề tài:Vượt qua bệnh thần tượng tha nhân và thần tượng bản thân Giảng sư: TT. THÍCH NHẬT TỪ - Chất Lượng Cuộc Sống
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT Viên Minh giảng tại Úc ngày 12/11/2019 - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT Viên Minh giảng tại Úc ngày 13/11/2019 - Thích Viên Minh
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải phần 29 - Thầy giảng pháp - Thích Trí Quảng
Pháp đàm vấn đáp - HT. Viên Minh giảng tại Pháp (2018) - Thích Viên Minh
Trả Nợ Cho Đời (Giảng Tại Úc Châu) - TT. Thích Minh Thành
Tu Tâm (Giảng Tại Úc Châu) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Có Gì Đâu (Giảng Tại Úc Châu) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Buông Xả (Kỳ 18) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 17) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 16) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 15) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 14) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 13) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 12) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 6) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 11) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 9) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 10) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 8) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 7) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 4) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 3) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 2) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Buông Xả (Kỳ 1) (Giảng Tại Châu Âu, 2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
TỤNG KINH CHÂU BÁU (RATANA SUTTA) - CHÙA HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG (04/04/2020) - Thích Viên Minh
Buổi 1: Sự hình thành bản ngã - Niết-bàn luôn hiện hữu, chỉ có ảo tưởng che lấp... - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Vọng tưởng đến từ đâu - Tu đúng sinh nghiệp -Làm sao thoát khỏi nhàm chán, dính mắc...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Long Nữ dâng châu - Thích Trí Quảng
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Hà Nội (25.03.2017) - Thích Viên Minh
Ăn Chay Nhiều May - Châu Thanh - Ngọc Huyền Châu
Vấn đáp: Cái chết, nỗi lo, quán tưởng & tưởng tượng (21/04/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
[Full] Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
Tài Sản Không Bao Giờ Mất (Giảng Tại Úc Châu) - Thích Giác Hạnh
Tin Sâu Nhân Quả (Giảng Tại Úc Châu) - Thích Giác Đăng
Quay về tam bảo - NS. Châu Thanh - NS. Ngọc Huyền Châu
Nhớ Ơn Đức Phật A Di Đà - Châu Thanh - Ngọc Huyền Châu
Lý tưởng hoằng pháp - Thích Chân Quang
Thiện Xảo Về Tướng Âm Thanh - Thích Pháp Quang
Tưởng là đúng - Pháp Cú 5 - Thích Chân Quang
Ý Nghĩa Tượng Hộ Pháp - Thích Chân Quang
Giảng giải 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Trung Bộ số 60: Sáu pháp lục hòa - Thích Minh Châu
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 3) - Thích Thiện Xuân
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 2) - Thích Thiện Xuân
Tứ Diệu Đế (Giảng Tại Úc Châu, 2013) (Kỳ 1) - Thích Thiện Xuân
Kinh Bách Dụ giảng giải - Thích Huyền Châu
Giảng tại Úc Châu ngày 14/3/2020 - Thích Thiện Xuân
Pháp Đàm: Châu Thanh Ăn Năn Sám Hối - Nghệ Sĩ Châu Thanh
Thái Tử Sĩ Đạt Ta - Lệ Thủy ft Châu Thanh, Tú Sương, Hữu Quốc,Trí Quang
Thái Tử Sĩ Đạt Ta - Lệ Thủy ft Châu Thanh, Tú Sương, Hữu Quốc,Trí Quang
Hoằng Pháp 13: Diễn Đạt Ý Tưởng - Thích Chân Quang
Thiện Xảo Về Các Tướng Niệm Phật - Thích Pháp Quang
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Đức pháp chủ - Thích Trí Quảng
TỤNG KINH TỪ BI, KINH CHÂU BÁU, KINH VÔ NGÃ TƯỚNG|| NGÀY 02-04-2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỪ BI, KINH CHÂU BÁU, KINH VÔ NGÃ TƯỚNG|| NGÀY 12 - 04 - 2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỪ BI, KINH CHÂU BÁU, KINH VÔ NGÃ TƯỚNG|| NGÀY 21 - 04 - 2020 - Chùa Giác Ngộ
Hỏi đáp về: “Đối diện với cám dỗ” - HT. Viên Minh giảng tại Tự Viện Liên Hoa Irving, TX (12-5-2019) - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp (02) - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
An Tâm Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Tiên Châu) - Thích Giác Hóa
Tụng Kinh (Giảng Tại Úc Châu, 2013) - Thích Thiện Xuân
Niệm Phật (Giảng Tại Úc Châu, 2013) - Thích Thiện Xuân
Nghiệp báo (giảng tại chùa Linh Sơn - Úc châu - 1996) - Thích Thanh Từ
Nghiệp (Giảng Tại Chùa Tiên Châu) - Thích Thiện Xuân
Trung Quán Luận giảng giải - Thích Huyền Châu
Tạ Ơn Từ Phụ - Châu Thanh - Ngọc Huyền Châu
Tịnh Độ Thực Hành, Thiện Xảo Về Các Tướng Tu - Thích Pháp Quang
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Trí Quảng
Sống Nhanh Và Những Cơn Giận || Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Thiền Viện Minh Đăng Quang - Hoa Kỳ - Thích Nữ Hương Nhũ
Tu Theo Phật - giảng tại Sydney - Úc Châu 06/2016 - Thích Chánh Định
Giảng Kinh Pháp Cú - Phẩm Tượng - Thích Trúc Thái Minh
Hòa Thương Thích Minh Châu với Bài Pháp Tứ Đế Năm 1989 - Thích Minh Châu
Ánh sáng Phật pháp kỳ 10 - Thích Nhuận Châu - Thích Nhuận Châu
Tự kỷ ám thị - Bốn giai đoạn giác ngộ và tương đồng giữa Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Hộ Trì Chánh Pháp - Buổi pháp thoại tại Quan Âm Tu Viện - TT. Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh
Phật Pháp Vấn Đáp (Tại Tu Viện Huyền Quang, 2013) (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Phật Pháp Vấn Đáp (Tại Tu Viện Huyền Quang, 2013) (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Tây Thiên) - Thích Pháp Hòa
Niệm Lành Sanh Tướng Đẹp (Giảng Tại Texas, Mỹ Quốc, 2013) (Rất Hay) - Thích Pháp Hòa
Giảng Kinh Pháp Cú - Phẩm Kiết Tường - Thích Trúc Thái Minh
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Sáu Xứ 3 - Linh Quy Pháp Môn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Hồi tưởng về hòa thượng Thích Tâm Thông - Thích Trí Quảng
TƯỚNG tốt TÂM tốt TƯỚNG xấu TÂM xấu có đúng không ? || Ni Sư Hương Nhũ || Thiên Quang Media - Thích Nữ Hương Nhũ
Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học - Ngộ Nhận Tính Bi Quan Trong Lão Tử Đạo Đức Kinh | Viên Minh - Thích Viên Minh
Quang Minh Viên Mãn - Thích Pháp Hòa
Đi Tìm Thần Tượng - TT. Thích Viên Trí - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 1 - Thích Viên Trí
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thật Tướng Nhân Sinh Vũ Trụ - Tam Pháp Ấn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Hình ảnh khó quên trong đời hoằng pháp - Thích Trí Quảng
Cha mẹ hy sinh để con cháu có tương lai hạnh phúc - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tánh biết và Pháp - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng - Thích Nhật Từ
Quang Minh Viên Mãn (31/10/2015) - Thích Pháp Hòa
Khóa Tu - Pháp Viện Minh Đăng Quang
Cải lương - Tu Viện Tường Vân
Như Lai Bát Tướng 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV Huyền Quang Ngày 24.4.2018 ) - Thích Pháp Hòa
Như Lai Bát Tướng 2 - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV Huyền Quang , TX Ngày 24.4.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Thế nào là sống tùy duyên thuận pháp? -HT Viên Minh giảng - Thích Pháp Hòa
Cốt lõi của Đạo Phật - Hỏi đáp - giảng tại Pháp (2018) - Thích Viên Minh
Tuổi Trẻ Và Đạo Phật lần 4 - Pháp Viện Minh Đăng Quang
Cái Gai 2 - Tu Viện Huyền Quang TX, ngày 20/10/2018 - Thích Pháp Hòa
Mẫu Người Lý Tưởng - Thích Viên Trí
Lý tưởng sống - Thích Viên Trí
Lý tưởng sống - Thích Viên Trí
Tứ Nhiếp Pháp (Giảng Tại Quan Âm Tu Viện) - Thích Thiện Xuân
Pháp nơi mỗi người - Trọn vẹn với thực tại - HT Viên Minh giảng - Nokowoo
Những điều Hoằng Pháp Viên cần có - Thích Quang Nhuận
Lễ tưởng niệm các tác viên phụng sụ xã hội - Phật Âm
Chỉ Cần Buông Cái Ta Ảo Tưởng - Thích Viên Minh
Thiền định Thiền tuệ - Tánh Biết Tướng biết - Tùy duyên thuận pháp Vô ngã vị tha - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Pháp Thoại (Phần 5) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Phần 3) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Phần 2) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Phần 1) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Niệm Tử (Giảng Tại Tịnh Viện Pháp Hạnh) - Thích Giác Đăng
Pháp Thoại (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) (Phần 6) - Thích Nữ Như Thủy
Khóa tu tuổi trẻ và đạo phật 16/10/2016 - Pháp Viện Minh Đăng Quang
Buổi nói chuyện với Thanh Niên Phật Quang (Tầm nhìn tương lai) - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Lời sách tấn tu viện Tường Vân - Thích Minh Chơn
Lý Tưởng Sinh Viên - Thích Chơn Minh
Mộng Tưởng Niết Bàn - Thích Viên Minh
Đối tượng của nhận thức - Thích Viên Minh
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Phật Giáo Việt Nam, Một Tương Lai Tươi Sáng - Thích Trí QuảngXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký