Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Tuệ HảiThích Quang ThạnhThích Nữ Như LanThích Nguyên AnThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Niết Bàn Tham Nghĩa - Thích Từ Thông
Tương Ưng Bộ Kinh 1 - Tương Ưng Lục Xứ ( Thậm Thâm Pháp Nghĩa ) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý NGHĨA NIẾT BÀN - Thích Thiện Hữu
Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo - Thích Phước Tiến
Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo - Thích Đồng Thành
Thâm nghĩa của đức Địa Tạng - Thích Tắc Huê
Thâm Ân Nghĩa Trọng - Thích Tuệ Hải
Ân thâm nghĩa trọng - Thích Tuệ Hải
Ân Thâm Nghĩa Trọng - Thích Tuệ Hải
Ý Nghĩa Thâm Thúy Của Cầu An Và Cầu Siêu - Thích Trí Huệ
Lễ bái tượng đức Phật nhập Niết-bàn, có tuổi thọ 1500 năm trong Tháp Niết-bàn - Thích Nhật Từ
Tuệ Giác Của Đức Phật - Ý Nghĩa Danh Từ Phật Và Niết Bàn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Thâm Nghĩa - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Thâm Diệu Của Kinh Nhật Tụng - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Kinh Đại Bát Niết Bàn và Bát Niết Bàn - Thích Nhật Từ
Nghĩa Nặng Tình Thâm ( Karaoke Cổ Nhạc Phật Giáo ) - Thích Thiện Hữu
Sư Phụ Viếng Thăm Nghĩa Trang A1 (Thành Phố Điện Biên Phủ) - Thích Chân Quang
Một Ngày An Lạc: Kỳ 023: Bản chất của Niết Bàn - phần 2: Pháp đàm chuyên đề - HT. Thích Minh Chơn - HT. Thích Minh Nghĩa
Ý nghĩa ngày Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết Bàn của đức Phật - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa thâm sâu của khóa tu Phật thất -phần 1 - HT. Thiện Trí giảng - Thích Thiện Trí
Ý nghĩa tu sĩ tham gia Hội đồng nhân dân - Thích Minh Nhẫn
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 8 - Tham Ái Ở Chổ Nào B - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - phần 2 - HT. Thích Thiện Trí - Thích Thiện Trí
Tham & Vô Tham - Thích Minh Niệm
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - HT. Thích Thiện Trí - Thích Thiện Trí
Tham Thì Thâm - Thích Thiện Tuệ
Tham Thì Thâm - Thích Thiện Tuệ
5 PPP Số 360 | Tham Quá Thì Thâm - Thích Hạnh Tuệ
THAM làm việc THIỆN có xem là TÍNH THAM trong đạo PHẬT không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bát Nhã Tâm Kinh - Bài 01: Tham và vô tham - Thầy Minh Niệm - Thích Minh Niệm
Niết Bàn Gần Hay Xa - Thích Nữ Như Lan
Vô Thượng Niết Bàn ( Tập 5 ) - Quy y tam bảo
Niết Bàn (Kỳ 1) - Thích Trí Quảng
Niết Bàn không ở đâu cả - Thích Tâm Đức
Niết bàn - Thích Trí Quảng
Hướng Về Niết Bàn - Phật Âm
Đại Bát Niết Bàn - Thích Thanh Từ
Đại Bát Niết Bàn - Thích Từ Thông
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Niết Bàn ở đâu - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Niết Bàn là gì ? Niết Bàn ở đâu ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Hỏi Đáp 30: Cực Lạc Khác Niết Bàn? - Thích Thiện Hữu
Niết Bàn ở đâu - Thích Nữ Phụng Liên
6 Bước Tu Tập Trên Đạo Lộ Niết Bàn - Thích Nữ Như Lan
Tịnh Độ Niết Bàn - Thích Pháp Hòa
Thể Của Niết Bàn (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Thiền định và Niết bàn - Thích Tâm Đức
Đức Phật nhập Niết Bàn - Thích Trí Huệ
Cội gốc sanh tử, cội gốc Niết Bàn - Thích Thanh Từ
Niết Bàn - Thích Thiện Xuân
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Diệu Pháp Âm
Vô Thượng Niết Bàn - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Từ Phiền Não Đến Niết Bàn - Thích Từ Thông
Bản Chất Của Niết Bàn - Thích Trí Quảng
Chìa Khóa Mở Cửa Niết Bàn - Thích Nữ Như Lan
Ai Cũng Có Niết-Bàn (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa
Niết Bàn Tại Thế Gian - Thích Nhật Từ
TA BÀ - NIẾT BÀN - CỰC LẠC - Thích Quảng Tịnh
5 PPP Số 556 | Niết Bàn Hiện Tại - Thích Hạnh Tuệ
Chú Đại Bi Lược Giải (3-3) HT Tín Nghĩa - Diệu Thủy đọc - Thích Tín Nghĩa
Chú Đại Bi Lược Giải (2-3) HT Tín Nghĩa - Diệu Thủy đọc - Thích Tín Nghĩa
Chú Đại Bi Lược Giải (1-3) HT Tín Nghĩa - Diệu Thủy đọc - Thích Tín Nghĩa
Đức Phật Nhập Niết Bàn - Thích Thiện Tuệ
Trong Lòng Có Phật Bốn Đức Niết Bàn - Thích Trí Huệ
Lắng dịu thân tâm - Vô dư, hữu dư niết bàn - Thích Nhất Hạnh
Du già sư địa luận: kệ 42 - 44: Niết bàn - Thích Nhất Hạnh
Sách Nói Phật Giáo - Vô Thượng Niết Bàn ( Tập 1 ) - Quy y tam bảo
Sách Nói Phật Giáo - Vô Thượng Niết Bàn ( Tập 2 ) - Quy y tam bảo
Sách Nói Phật Giáo - Vô Thượng Niết Bàn ( Tập 3 ) - Quy y tam bảo
Sách Nói Phật Giáo - Vô Thượng Niết Bàn ( Tập 4 ) - Quy y tam bảo
Con Đường Thẳng Hướng Niết Bàn - Thích Nữ Như Lan
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Thích Thông Phương
Kinh 42 Chương: Vô Ngã - Niết Bàn - Thích Hạnh Tuệ
Kinh lăng già 10: Niết-bàn, Như Lai và như thị - Thích Nhật Từ
Nếu Hết Tình Thì Còn Nghĩa, Hết Nghĩa Thì Còn Lòng Nhân - Thích Trí Huệ
Thượng đế, niết bàn và ông già noel - Thích Nhất Hạnh
Bài 02: Niết bàn là vắng mặt của vô minh - Thích Nhất Hạnh
Sách Nói Phật Giáo - Niết Bàn Và Vô Niệm - Nhi Bất Nhược
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 1 - Thích Thiện Xuân
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phần 2 - Thích Thiện Xuân
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3) - Thích Thiện Xuân
Kinh Đại Bát NIết Bàn (Phần 5) - Thích Thiện Xuân
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6) - Thích Thiện Xuân
Đức Phật Hoằng Hóa và Niết Bàn - Thích Thiện Chơn
Mộng Tưởng Niết Bàn - Thích Viên Minh
Kinh Đại Bát Niết-bàn giảng giải - Thích Thanh Từ
NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ NIẾT BÀN & CỰC LẠC P1 - Thích Tánh Tuệ
Niết Bàn Trong Hiện Tại - Thích Thiện Bình
Kim Sư Tử Chương 06: Sáu tướng- Bồ Đề- Niết Bàn - Thích Nhất Hạnh
Phật Hay Tôi ? Địa Ngục Hay Niết Bàn ? Chúng Ta Tự Chọn - Thích Trung Đạo
Lời Căn Dặn Của Phật Trước Khi Nhập Niết Bàn - Pháp Sư Tịnh Không
Thông Điệp Niết Bàn Của Đức Phật - Thích Đồng Thành
Kinh Lăng Nghiêm: Căn Bản Của Sanh Tử Luân Hồi và Bồ Đề Niết Bàn - Thích Tuệ Hải
Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Phẩm Ca Diếp Bồ tát) - Thích Thông Phương
Phần 2 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Tự) - Thích Thông Phương
Phần 1 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Tự) - Thích Thông Phương
Phần 30 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Bồ Tát) - Thích Thông Phương
Đức Phật Hoằng Hóa Và Vào Niết Bàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Đức Phật Hoằng Hóa Và Vào Niết Bàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tưởng niệm Đức Thế Tôn nhập niết bàn - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Niết Bàn Ngay Trong Sinh Tử - Thích Nhất Hạnh
Kỷ niệm Đức Phật nhập niết bàn - Thích Thiện Chơn
NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ NIẾT BÀN & CỰC LẠC PHẦN 2 - Thích Tánh Tuệ
Ý Nghĩa Lễ Phật, Ý Nghĩa Quy Y - Thích Pháp Hòa
Tứ Diệu Đế 7 - Diệt Đế, Cảnh Giới Niết Bàn, Đích Đến Của Hành Giả Tu Tập - Thích Tuệ Hải
Phần 60 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Cao quý đức vương bồ tát) - Thích Thông Phương
Phần 59 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Cao quý đức vương bồ tát) - Thích Thông Phương
Phần 32 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Đại chúng sở vấn) - Thích Thông Phương
Phần 31 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Đại chúng sở vấn) - Thích Thông Phương
Phần 83 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) - Thích Thông Phương
Phần 82 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) - Thích Thông Phương
Phần 81 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) - Thích Thông Phương
Phần 80 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) - Thích Thông Phương
Phần 79 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) - Thích Thông Phương
Phần 78 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) - Thích Thông Phương
Phần 77 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) - Thích Thông Phương
Phần 76 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) - Thích Thông Phương
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 2 - Niết-bàn sinh tử thị không hoa - Thích Viên Minh
Đâu là Luân hồi sinh tử - Đâu là Giải thoát Niết-bàn - Thích Viên Minh
Đức Phật và Giáo Pháp - Thực Chứng Niết Bàn - Thích Hạnh Tuệ
Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 7 - Tham Ái Ở Chổ Nào A - ĐĐ. Thích Minh Thành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Trở về quê hương tự thân - Giáo lý Duyên khởi tương ưng với niết bàn - Thích Nhất Hạnh
Bài 22: Tịnh độ, niết bàn vượt không thời gian - Thích Nhất Hạnh
Phần 42 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 41 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 40 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 39 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 38 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh Hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 37 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 35 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 33.Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Hiện bệnh) - Thích Thông Phương
Phần 36c - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 36b - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 36a - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Trung Quán Luận 23 - Phẩm 25 (Bài 04-06) Niết bàn 2003 02 09 LH - Thích Nhất Hạnh
Bài 27 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Quán Chiếu Vô Dục - Niết Bàn - Thích Nhất Hạnh
Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) (Giảng ngày 25/7/2012) - Thích Thông Phương
Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Phẩm Kiều Trần Như, Cúng dường xá lợi) - Thích Thông Phương
Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Phẩm Sư Tử Hống Bồ tát) (Giảng ngày 1/8/2012) - Thích Thông Phương
Bước Chân Của Thầy - tập 6 đến KUSHINAGA nơi Đức Phật nhập niết bàn - Thích Huyền Diệu
Phần 57 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Quang Minh Biến Chiếu) - Thích Thông Phương
Phần 55 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Quang Minh Biến Chiếu) - Thích Thông Phương
Phần 34 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Hiện bệnh & Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 56. Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Quang Minh Biến Chiếu) - Thích Thông Phương
Cây Sala còn gọi là Ta-la song thọ, có hình dàn ná tự nhiên trong khuôn viên Chùa Niết-bàn - Thích Nhật Từ
Cây Sala còn gọi là Ta-la song thọ, có hình dàn ná tự nhiên trong khuôn viên Chùa Niết-bàn - Thích Nhật Từ
Giảng các đoạn nói về Niết-bàn trong Kinh Phật Tự Thuyết (Udana, Chương 8) - Thích Viên Minh
Kinh Mi Tiên: Câu 65. Tham luyến và dứt tham luyến - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Vô Lượng Nghĩa, Định Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn - Thích Phước Tiến
Phần 53 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 52 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 51 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 50 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 49 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 48 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm Hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 47 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm Hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 46 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 45 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 44 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 43 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Pháp thoại Chìa Khóa Vào Cửa Niết Bàn | Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Phật tử bật khóc khi đến nơi Đức Phật nhập Niết Bàn - Thánh địa Kushinagar - Thích Huyền Diệu
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 14 ĐỨC PHẬT TRUYỀN BÁ CHÂN LÝ VÀ NHẬP NIẾT-BÀN TẠI KUSINAGA - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Kinh Liễu Nghĩa và Bất Liễu Nghĩa - Thích Nhật Từ
1088: Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN VÀ Ý NGHĨA LỄ TẮM PHẬT - Thích Thiện Tuệ
Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni Lúc Nhập Niết Bàn - Thích Thiện Xuân
Niết Bàn Chân Lý - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Một Ngày An Lạc: Kỳ 023: Bản chất của Niết Bàn - phần 3: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Một Ngày An Lạc: Kỳ 023: Bản chất của Niết Bàn - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Bản chất và giá trị của Niết-bàn -Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu An Lạc chùa Giác Ngộ 28/03/2021. - Thích Nhật Từ
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay kinh hành và chiêm bái Chùa Niết-bàn (Parinirvana Temple) - Thích Nhật Từ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 037: Sống hạnh viễn ly - phần 2 - HT. Thích Minh Nghĩa - Thích Minh Nghĩa
NGHĨA ĐEN và NGHĨA BÓNG trong Kinh Phật Cho Người Tại Gia | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Sở Hữu Vô Tham - Thích Nữ Tâm Tâm
Tam Độc Tham Sân Si - Thích Trí Huệ
Thâm Ân Nan Báo - Thích Nữ Như Lan
Đạo Đức Học Thẩm Mỹ - Thích Trí Huệ
Tham Vấn (Kỳ 2) - Thích Tuệ Hải
Tham Vấn (Kỳ 1) - Thích Tuệ Hải
Thâm Ân Nan Báo - Thích Nữ Như Lan
Thâm Ân Nan Báo - Thích Nữ Như Lan
Ân thâm cha mẹ - Thích Trí Huệ
Mưa Thấm Đất Tâm - Thích Pháp Hòa
Bi Thảm Cuộc Đời - Thích Trí Huệ
Tham - Thích Nữ Hương Nhũ
Sức mạnh của tham dục - Thích Nữ Tâm Tâm
Thâm Nhập Một Môn - Cư Sĩ Vọng Tây
Tham vấn đạo lý kỳ 8 - Thích Trung Huệ
Bi Thảm Cuộc Đời - Thích Trí Huệ
Tham vấn đạo lý: Chủ đề Quy Y Tam Bảo - Thích Trung Huệ
Vực Thẳm Buông Tay - Thích Trí Huệ
Xin Thành Tâm Sám Hối (Rất Hay) - Diệu Thắm
Thầy Tôi - Diệu Thắm
VỀ THĂM CHÙA XƯA - Khánh Sơn
Đến thăm chùa Đất Sét - Phật Âm
Mưa Dầm Thấm Lâu - Thích Pháp Hòa
Tham vấn 41/48 - Thích Thanh Từ
Tham Vấn 40/48 - Thích Thanh Từ
Tham vấn 39/48 - Thích Thanh TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký