Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Phước TiếnThích Nhật TừThích Thiện TuệThích Pháp HòaThích Trí Quảng

Kết Quả Tìm Kiếm Nhan Hanh Tu Hanh Mot Doi Vang Sanh

Nhân Hạnh Tu Hành Một Đời Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi - Thích Nhật Từ
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Vấn đáp Phật pháp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi. - Thích Nhật Từ
Đức Phật dạy: Nhân Duyên Đẹp, Xấu, Quý, Tiện Của Người Nữ • Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt - Thích Viên Minh
1286: CUỘC ĐỜI NHƯ BUỔI CHỢ ĐÔNG, CÓ KHI VÀNG ĐỔI CÁI KHÔNG PHẢI VÀNG - Thích Thiện Tuệ
Làm Thế Nào Để Một Đời Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Tọa Đàm Trợ Niệm Vãng Sanh (Tại Chùa Ba Vàng, Hà Nội) - Cư Sĩ Diệu Âm
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Niệm Phật vãng sanh, một sự thật bất khả tư nghì - Diệu Âm
Một đời theo Phật, một đời an vui - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Vãng Sanh Cực Lạc - Nhân Nhiệm Mầu Quả Nhiệm Mầu - Thích Giác Tây
Yếu Tố Nhân Cách Quyết Định Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Nhân Tu Vãng Sanh - Thích Thiện Pháp
Vấn đáp: Cực lạc mầu nhiệm vãng sanh và nhân quả - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tịnh Độ Vãng Sanh Chánh Nhân - Pháp Sư Định Hoằng
Chánh Nhân Vãng Sanh - Thích Pháp Đăng
Vấn Đáp Và Khai Thị Về Nhân Duyên Để Khi Lâm Chung Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Chánh nhân vãng sanh - Thích Thiện Pháp
NIỆM PHẬT CHÁNH NHÂN VÃNG SANH (1007) - Thích Đức Trường
Vấn đáp: Cầu vãng sanh Tây Phương, ngũ uẩn, mục tiêu của cuộc đời, 5 ấn thế của Phật, thế giới Tây P - Thích Nhật Từ
Đới Nghiệp Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Tâm Nguyện Cuối Đời Vãng Sanh (Kỳ 2) - Thích Thiện Pháp
Tâm Nguyện Cuối Đời Vãng Sanh (Kỳ 1) - Thích Thiện Pháp
Vấn đáp Phật pháp: Cầu vãng sanh Tây Phương, ngũ uẩn, mục tiêu của cuộc đời, 5 ấn thế của Phật,... - Thích Nhật Từ
Ca khúc: ÁNH ĐẠO VÀNG của Hằng Vang do Thanh Tịnh Tâm đơn ca 13-01-2019 - Thanh Tịnh Tâm
Nhân Quả Của Việc Sát Sanh Và Phóng Sanh - Thích Pháp Đăng
Tu Một Đời Và Một Giây Lơ Đãng - Thích Trí Huệ
Một đời người, một rừng cây (30/04/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
HT. Thích Thanh Từ: Một đời phụng sự đạo pháp - Trọn một đường tu - Thích Thanh Từ
Một ý niệm một cuộc đời - Thích Nữ Liên Duyên
1215: TỘI LỖI MỘT ĐỔI MỘT TRIỆU - Thích Thiện Tuệ
NỮ DOANH NHÂN PHẠM MINH HƯƠNG: CHỈ CÓ ĐẠO PHẬT MỚI CÓ THỂ GIÚP TÔI THAY ĐỔI NHÂN SINH QUAN - Nữ doanh nhân Phạm Minh Hương
Thân Trung Ấm Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Quyết Định Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Quyết Định Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh - Diệu Âm
Niệm Phật Thế Nào Được Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Năm Phương Pháp Để Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Ý Nghĩa Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Cận Tử Nghiệp Và Thoại Tướng Vãng Sanh - Thích Đồng Thành
Tọa Đàm Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh (Tập 4) - Cư Sĩ Diệu Âm
Ý Nghĩa Vãng Sanh - Thích Trí Quảng
Vì Sao Không Được Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Điều Kiện Vãng Sanh Và Phẩm Vị Cao Thấp - Thích Nữ Như Lan
Bí Quyết Để Vãng Sanh - Cư Sĩ Vọng Tây
Mười Niệm Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Bốn Cõi Tịnh Độ, Bốn Pháp Thành Tựu Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Vãng sanh và Tiếp dẫn - TT. Thích Minh Thành
Niệm Phật Cầu Vãng Sanh - Thích Thiện Thuận
Vãng Sanh Kệ - Thích Giác Hóa
Nhất Niệm Tức Được Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Vấn đáp: Giúp tâm thanh tịnh, chuyển hóa hoài nghi, vượt sợ hãi, niệm Phật vãng sanh - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Thế Nào Để Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Bốn Pháp Vãng Sanh - TT. Thích Thiện Xuân
Vãng Sanh Tịnh Độ - Thích Trí Quảng
Tiêu Chuẩn Vãng Sanh - Thích Thiện Pháp
Tọa Đàm Hộ Niệm Vãng Sanh (Tại Washington, Mỹ Quốc) (11/5/2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Phương Pháp Trợ Niệm Vãng Sanh - Cư Sĩ Diệu Âm
Phước Đức Với Việc Vãng Sanh - Thích Trúc Thái Minh
Tâm Nguyện Vãng Sanh - Thích Thiện Pháp
Vọng Tan, Nghiệp Tiêu, Pháp Hỷ, An Lạc, Vãng Sanh - Thích Chân Hiếu
Lực Tịnh Nghiệp Mạnh Sẽ Vãng Sanh - Thích Chân Hiếu
Năm Điều Quyết Định Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Thế Nào Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Tiến Trình Tu Tập Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Bốn Pháp Niệm Phật Vãng Sanh - TT. Thích Thiện Xuân
Nhất Niệm Tức Được Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Ý Nghĩa Thần Chú Vãng Sanh - Thích Thiện Thuận
Hỏi Đáp Trợ Niệm Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Quyết Tâm Niệm Phật Chắc Được Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Bốn Pháp Thành Tựu Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh (2012) - Thích Trí Đức
Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, thụ tinh trong ống nghiệm (13/06/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh - Thích Trí Đức
Tu Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Vãng sanh đường rất cần cho người lâm chung - Thích Giác Chỉ
Tiêu Chuẩn Vãng Sanh - Thích Thiện Pháp
Thế nào là vãng sanh - Thích Trí Định
Sư Phá Giới Niệm Phật 3 Ngày 3 Đêm Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Làm Thế Nào Giúp Đỡ Người Lâm Chung Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Niệm Phật Không Được Vãng Sanh? - Pháp Sư Tịnh Không
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Niệm Được Vãng Sanh (Tập 124, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Bối Vãng Sanh (Tập 154, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Bối Vãng Sanh - Pháp Sư Ngộ Thông
Mười Niệm Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Nhạc Chú Vãng Sanh (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Tụng Chú Vãng Sanh (Có Phụ Đề) - Thích Trí Thoát
CHÚ VÃNG SANH - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 7 : Chú Vãng Sanh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam - Diệu Pháp Âm
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh - Thích Thiện Phụng
Những Tấm Gương Vãng Sanh Kỳ Tích - Phật Âm
Vãng Sanh Kỳ Tích Những Tấm Gương - Phật Âm
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp - Cư Sĩ Diệu Âm
Hiện Tiền Tu Học Như Thế Nào Mới Được Tự Tại Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Tự Tại Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
10 Điều Phát Nguyện Sám Hối Cầu Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Niệm Phật Vãng Sanh - Cư sĩ Diệu Hà đọc - Phật Âm
Nhạc Chú Vãng Sanh (Âm Việt) - Phật Âm
Lược Thuật Tự Tại Vãng Sanh Của Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi (Bản Mới, 2015) (HD, Ảnh Rộng)(Rất Hay) - Phật Âm
Lão Cư Sĩ Trung Vĩnh Xuân Vãng Sanh Ký Thuật (Ông Nội Của Pháp Sư Định Hoằng) - Phật Âm
Đông Thiên Mục Sơn - Vãng Sanh Kỳ Tích (Rất Hay) - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Vong Linh Lý Yên Bình - Phật Âm
Bé Ái Vi Niệm Phật Và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Bé Hoa Minh Vãng Sanh Cực Lạc Lưu Xá Lợi (Cảm Động, Rất Hay) - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Hương Linh Và Phật Tử Kim Hảo (Rất Hay) - Ban Hộ Niệm Hoa Sen
Cư Sĩ Lưu Tố Thanh Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ - Ban Hộ Niệm Hoa Sen
Cư Sĩ Lưu Tố Thanh Biểu Diễn Tự Tại Vãng Sanh (Chị Của Cư Sĩ Lưu Tố Vân) - Phật Âm
Cư Sĩ Lưu Tố Vân Nói Về Việc Vãng Sanh Của Cư Sĩ Lưu Tố Thanh (Chị Của Cư Sĩ Lưu Tố Vân) - Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Vãng Sanh Của Cụ Trác Mai Tỷ (Pháp Danh Thiện Thọ) (13-2-2012) - Phật Âm
Vãng Sanh Lưu Xá Lợi (Cụ Bà Diệu Đức, Thân Mẫu Của Thầy Giác Hóa) - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Vãng Sanh (Phật Tử Phạm Thị Tuất ở Nam Định) (Mới) - Phật Âm
Ba Lần Nhìn Thấy Phật Trước Lúc Vãng Sanh - Phật Âm
Cụ Bà 82 Tuổi Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh - Phật Âm
Vãng Sanh Thấy Phật Của Cư Sĩ Nguyễn Văn Hải (74 Tuổi, Long Khánh, Đồng Nai) - Phật Âm
Vãng Sanh Sau 4 Năm Niệm Phật - Phật Âm
Phật Tử Trẻ Suy Thận Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Ung Thư Niệm Phật Vãng Sanh Với Tướng Đẹp - Phật Âm
Cụ Phạm Thị Ty vãng sanh - Phật Âm
Cụ Bà Biết Trước Giờ Vãng Sanh - Phật Âm
Ung Thư Gan Niệm Phật Vãng Sanh Full - Phật Âm
Vẫy Tay Chào Tạm Biệt Để Vãng Sanh - Phật Âm
Phút Cuối Buông Bỏ Muôn Duyên Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh (Trương Biết) - Phật Âm
Đứng Niệm Phật Vãng Sanh Full (Sư Bà Như Phụng) - Phật Âm
Phim Lão Thật Niệm Phật Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh (Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng) - Phật Âm
Biết Trước Ngày Giờ, Tự Tại Vãng Sanh (CS. Ngụy Quốc Hưng) - Phật Âm
Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa niệm Phật vãng sanh - Thích Nhật Từ
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Hỏi Đáp 45: Thọ Giới Bồ Tát vs Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh - Thích Nhật Từ
Kỳ Tích Vãng Sanh của Cư Sĩ Dương Hồng Mai - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh - Thích Nhật Từ
Pháp Thập Niệm Hồi Hướng Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Về Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tạo Ngũ Nghịch Tội Lâm Chung Sám Hối Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Giải thích sự và lý của vãng sanh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ăn chay có được vãng sanh không? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Niệm Phật vãng sanh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiểu cho đúng về niệm Phật vãng sanh và Thân trung ấm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh cực lạc - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Niệm Phật A Đà vãng sanh - Thích Nhật Từ
Câu Chuyện Phiền Não, Giác Ngộ Và Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Vãng Sanh Yếu Quyết - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Trợ niệm vãng sanh - Thích Nhật Từ
Tường Thuật Cuộc Vãng Sanh Của Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên (Tháng 4, 2015) - Phật Âm
Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên - Vãng Sanh Ký (Rất Hay) (Thuyết Minh Và Có Phụ Đề) - Phật Âm
Thầy Thích Phước Tiến: hộ niệm giúp vãng sanh là mê tín - Thầy Thích Phước Tiến
Thầy Thích Chân Tính: không tin chuyện vãng sanh - Thầy Thích Chân Tính
Bí kiếp tuổi già tu tập vãng sanh - Thích Trí Huệ
Vì Sao Không Được Vãng Sanh ? - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Vãng sanh tây phương- Hiểu đúng về Xá lợi - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Làm gì để giúp người thân vãng sanh, học thuyết luân hồi - Thích Nhật Từ
Để thành tựu tịnh nghiệp vãng sanh - Thích Tánh Tuệ
Vì sao cần phải ĂN CHAY, ăn chay có giúp được VÃNG SANH không? - Thích Chân Tính
Vấn đáp: Điều kiện vãng sanh trong kinh A Di Đà, địa ngục có thật không - Thích Nhật Từ
Vãng sanh về đâu?? [rất hay] - Thích Trí Huệ
Bí Quyết Vãng Sanh [rất hay] - Thích Trí Huệ
Kinh nghiệm niệm phật vãng sanh - Thích Trí Huệ
Ba Bậc Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Sống cầu thần thánh, chết cầu vãng sanh - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Chuyển thức thành trí, 5 tiêu chí để vãng sanh - Thích Nhật Từ
Niệm Phật chắc chắn vãng sanh [Rất hay] - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Vãng sanh và ý nghĩa của việc hộ niệm | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Những Điều Cần Biết Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vãng Sanh Phật Sát - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa A Di Đà Virginia Ngày 22.9.2019 ) - Thích Pháp Hòa
VÃNG SANH TỊNH ĐỘ - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Lớp Tịnh Độ - Bài 8: Niệm Phật phải quyết định vãng sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Lớp Tịnh Độ - Bài 9: Niệm Phật phải quyết định vãng sanh (tiếp theo) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Niệm Phật Lúc Hấp Hối Có Vãng Sanh Như Ý Nguyện? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Một vầng trăng - Vân Khánh
Vãng cảnh chùa Một Cột (chùa Diên Hựu - Hà Nội) - Văn Hóa Việt Nam
Một Đời Theo Phật, Vạn Đời An Vui - Thích Trí Huệ
Tâm Sanh Các Pháp Sanh - Thích Giác Hạnh
Tu Là Một Nghệ Thuật Và Người Tu Là Một Nghệ Sĩ | XM, LM 12 -12 -1996 - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Nuôi dưỡng, thờ cúng cha mẹ, đốt vàng mã, hôn nhân (11/08/2011) video do Thích Nhật Từ giản - Thích Nhật Từ
Tái sanh và không tái sanh - Thích Tâm Đức
Nói Về Phóng Sanh Và Hộ Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tác Phẩm Như Sanh (Tác Giả: Cư Sĩ Như Sanh) - Diệu Pháp Âm
Hiểu cho đúng về tái sanh và cảnh giới tái sanh, nội dung giấc mơ - Thích Nhật Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 01 - HT. Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Phóng sanh như thế nào là đúng và ý nghĩa của phóng sanh - Thích Nhật Từ
Tâm Sanh Diệt & Tâm Không Sanh Diệt - Thích Thông Không
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam (P9 - So Sánh Với Lục Diệu Môn Thứ Lớp Cùng Sanh Của Trí Khải Đại Sư) - Thích Thanh Từ
1034: CHÚNG SANH SAU KHI MẤT PHẦN LỚN SANH VỀ ĐÂU? - Thích Thiện Tuệ
Phóng Sanh Hay Sát Sanh - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Việt Nam,kanagawa, Nhật Bản, Ngày 27.10.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Kinh Mi Tiên: Câu 6. Tái sanh và Vô sanh - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 17.Tái sanh và Vô sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên - Câu 6: Tái sanh - Vô sanh - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Làm thế nào để có tâm lý vững vàng khi vào đời ? - Thích Nhật Từ