Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Nguyên AnThích Nhất HạnhThích Minh ThànhThích Phước TiếnThích Trí Quảng

Kết Quả Tìm Kiếm

Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 1) - Phật Âm
Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 2) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Tiếng Hoa) - NAMO AMITUOFO - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Namo Amituofo) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (NAMO AMITUOFO) - Phật Âm
Niệm Phật 6 Chữ (Namo Amituofo) (Tiếng Hoa) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Namo Amituofo) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Có Địa Chung) - Tịnh Tông Học Hội
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động) - NAMO AMI TUO FO - Phật Âm
Namo Amituofo Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm Phật) - Phật Âm
Namo Amituofo - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo) theo Tịnh Tông Học Hội (Rất Hay) - Phật Âm
Namo Amituofo - Pure Land (1 Mala - 108 Repetitions) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ (Amituofo, Tiếng Hoa) (Rất Hay) - Phật Âm
Thầy Tịnh Không Niệm Phật Tiếng Hoa (AMiTuoFo, A Di Đà Phật) (Mới, Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc Chú Đại Bi (Có Chữ, Tiếng Phạn) (Rất Hay) (HD) - Phật Âm
Nhạc Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc tĩnh tâm - hết phiền não - lòng an nhiên bằng tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Tiếng Hoa, Hình Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Chú Chuẩn Đề (Tiếng Phạn) (Có Chữ, Dạy Cách Phát Âm) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Trì Chú Phật A Di Đà (Om Amideva Hrih, Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (NamMoAmiTuoFo) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (NamMoAmiTuoFo) - Phật Âm
Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật dài 2 tiếng - Nam Nữ song ca rất hay - Phật Âm
Nhạc Chú Vãng Sanh (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (Tiếng Hoa) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Lục Tự Đại Minh Chú - Om Mani Padme Hum (Rất Hay) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Om Mani Padme Hum (Nhạc Lục Tự Đại Minh Chú) (Rất Hay) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc Lục Tự Đại Minh Chú (Om Mani Padme Hum, Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc Trì Lục Tự Đại Minh Chú (Tiếng Phạn) - OM MANI PADME HUM - Phật Âm
Nhạc Lục Tự Đại Minh Chú (Om Mani Padme Hum, Tiếng Phạn) (Nhiều Giai Điệu) - Phật Âm
Nhạc thiền tuyển chọn, chất lượng cao - Dài 3 tiếng || Độ phân giải 4K - Phật Âm
Nhạc Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Chữ (Thần Chú Của Đức Phật Kim Cang) (Có Chữ, Tiếng Phạn) - Phật Âm
Namo Ratna Traya (Tiếng hát lay động cả thế giới ! ) - Ani Choying Drolma
Đạo Giải Thoát (Nhạc Phật Giáo) (Tiếng Hoa, Việt Dịch: Nhạo Minh Cư Sĩ) - Phật Âm
Nhạc xưng tán Phật và quy y bằng tiếng Pali - Phật Âm
Cổ nhạc Phật giáo: TIẾNG CA TÂM PHẬT - Thích Thiện Hữu
Nhạc Thần Chú Phật A Di Đà - Om Ami Dewa Hri (Tiếng Tây Tạng) - Phật Âm
Ca nhạc: Tiếng chuông khuya - Phật Âm
Tiếng kinh chùa tôi -- Gia Huy - Nhạc Phật giáo - Gia Huy
Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chơn Ngôn (Nhạc, Tiếng Hoa, Rất Hay) - Phật Âm
Karaoke: Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni (Rất Hay) (Tiếng Phạn) (Có Chữ Trong Phần Bình Luận) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nghe là hết mệt mõi, giảm căng thẳng, an lạc ✿5 - Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội) - Phật Âm
Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Địa Chung, Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Rất Hay) (Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Chú Dược Sư (Tiếng Phạn) (Có Chữ, Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Namo Amitabhaya (Có Phụ Đề) - Phật Âm
10 Công Niệm Phật Ra Tiếng Và Lễ Phật - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Ca Dao Niệm Phật (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay) - Phật Âm
Chú Lăng Nghiêm (Tiếng Phạn, Có Phụ Đề Phạn Ngữ) - Phật Âm
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Dạy Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
A Di Đà Phật (Phóng Sanh, Niệm Phật...) (Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Chú Chuẩn Đề (Chú Chuẩn Đề Bồ Tát) (Tiếng Hoa) - Phật Âm
Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa (Tâm Chú, Tiếng Phạn) - Om Vajrasattva Hum (Ôm Va Trờ Ra Xát Toa Hum) - Phật Âm
Namo Amitabha~Pure Land Buddhist Meditation - Phật Âm
Trì Lục Tự Đại Minh Chú (Om Mani Padme Hum, Tiếng Phạn) (108 Lần) - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Tiếng Hoa - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 4 - Tiếng Hoa - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1 - Tiếng Hoa - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1 - Tiếng Hoa - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 2 - Tiếng Hoa - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 - Tiếng Hoa - Phật Âm
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Niệm Phật Phải Nhiếp Tâm Vào Tiếng Phật Hiệu - Thích Chân Hiếu
Sống Như Thế Nào Trong Tiếng Niệm Phật Của Mình - Thích Trung Đạo
Chú Kim Cang Thượng Sư (Liên Hoa Sanh Tâm Chú) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 2011 (Nhạc Niệm Phật) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Nam Mô A Di Đà Phật) (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Không Lời) (Hình Phật Đẹp, Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) (Đạo Tràng Phước Ngọc) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh (Cổ Nhạc Phật Giáo) - Châu Thanh
Nhạc Niệm Phật, Phóng Sanh (Có Phụ Đề, Hình Động) (Rất Hay) - Phật Âm
Kỷ Niệm Ngày Xuất Gia - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Rất Hay) (Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Nhạc niệm Phật Dược Sư Quang Vương Phật - Quỳnh Giang và Đông Quân
Nhạc Niệm Phật và 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Mới, Rất Hay) - Tịnh Tông Học Hội
Nhạc Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (2014) (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Khuyên Niệm Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, 2014) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Nhạc - Chùa Hoằng Pháp - Phật Âm
Chắp tay niệm Phật - Ca nhạc Phật giáo - Hoàng Duy
Phổ Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật dài 4 tiếng rất hay ☯3 - Niệm A Di Đà Phật
Ca nhạc Phật giáo: Hương sen màu nhiệm - phần 2 - Phật Âm
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật - Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Ca Dao Niệm Phật (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 6 Chữ (2012) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Không Lời) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc: Khai Thị Niệm Phật - Phật Âm
Nhạc Niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Mới, 2011) (Rất Hay) - Phật Âm
Niềm An Vui (Nhạc Phật Giáo) - Phật Âm
Nhạc Phật Giáo - Niềm An Vui - Phật Âm
Nhạc Khai Thị Niệm Phật (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật -- Gia Huy - Nhạc Phật giáo - Gia Huy
Nhạc Niệm NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT - Phật Âm
Om Pra Mani Dhani Svaha (Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Ngộ (Có Phụ Đề Tiếng Việt Và Tiếng Hoa) - Phật Âm
ĐỨC PHẬT có NGHE được tiếng NIỆM PHẬT của hành giả không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nhạc niệm Phật rất hay - Thích Nhật Từ
Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm: Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát - Phật Âm
6 giờ Nhạc Niệm Phật NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (rất hay và an lạc) ✿2 - Nhạc Niệm Phật
Niệm THÍCH CA MÂU NI PHẬT - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 9 / : Niệm Phật - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông (Hòa Tấu) - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Thanh Tam
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 6 Chữ - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ - Phật Âm
Nhạc niệm Phật - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 25 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 24 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 23 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 22 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 21 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 20 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 19 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 18 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 17 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 16 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 15 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 14 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 13 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 12 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 11 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 10 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 09 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 08 - Phật Âm
Nhac Niem Phat 07 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 06 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 05 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 04 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 03 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 02 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 01 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật - Phật Âm
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Trần Trung Đạo - Võ Tá Hân
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Chanting) nhạc rất hay - Thích Trí Thoát
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Karaoke) - Phương Dung
Niệm thành tâm - Ca nhạc Phật giáo - Thùy Như
NIỆM PHẬT - Nhạc Võ Tá Hân - Lời Giác An - Ca Sĩ Bích Phượng - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm Phật Sáu Chữ (Nam Mô A Di Đà Phật) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Sáu Chữ (Nam Mô A Di Đà Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Với Cư Sĩ Diệu Âm (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay) - Cư Sĩ Diệu Âm
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015) - Phật Âm
Cổ nhạc Phật giáo: CHỈ CÂU NHẤT NIỆM (karaoke) - Thích Thiện Hữu
CÚNG HƯƠNG - TÁN PHẬT - Nhạc Lễ Phật Giáo - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Đêm Nhạc Thiền : ĐỜI CHO TA THẾ (PHẦN) Trung Tâm Tuệ Đức 22/1/2017 - Thích Minh Niệm
Chương trình ca nhạc Phật giáo: Chánh Niệm Từ Bi - chùa Vĩnh Nghiêm - Nhiều ca sỹ
Nghệ sĩ đường phố Ấn Độ tại thành Xá Vệ niệm Nam-mô A-di-đà Phật theo nhạc diệu Ấn Độ. - Thích Nhật Từ
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.8 (End tập 1) - Cuộc đời Đức Phật
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.7 - Cuộc đời Đức Phật
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.6 - Cuộc đời Đức Phật
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.5 - Cuộc đời Đức Phật
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.4 - Cuộc đời Đức Phật
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.3 - Cuộc đời Đức Phật
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.2 - Cuộc đời Đức Phật
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Phụ đề tiếng Việt - Tập 01/p.1 - Cuộc đời Đức Phật
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 3) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 2) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 1) - Phật Âm
Sự Phân Công Giữa Phật A Di Đà Và Chúng Ta - Bản Nguyện Niệm Phật
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 2/2 (18/07/2008) video do Thích Nhật Từ giản - Thích Nhật Từ
Thần Chú Phật A Di Đà - Om Ami Dewa Hri (Tiếng Tây Tạng, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp (Trọn Bộ, 24 Phần, Rất Hay) - Cư Sĩ Diệu Âm
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 1/2 (18/07/2008) TT. Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Chú Đại Bi - Tiếng Hoa - Phật Âm
Phật Pháp Nhiệm Mầu - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Tâm Nguyện Theo Phật - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Tỳ Lô Giá Na Phật Chú - Như Lai Thần Chú (Tiếng Tây Tạng) - Phật Âm
Kinh niệm Phật ba la mật 7: Niệm Phật và trì chú - Phần 1/2 (12/12/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 7: Niệm Phật và trì chú - Phần 2/2 (12/12/2008) TT. Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Chú Đại Bi - Tiếng Hoa - Thiếu Nhi - Phật Âm
Tây Phương Cực Lạc Là Nhà Của Tôi (Tiếng Hoa) - Phật Âm
Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Mầu Nhiệm giúp An Lạc - Từ Bi - Trí Tuệ (rất hay) ☯2 - Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát
Chú Đai Bi - 15 biến tiếng việt - Phật Âm
Tiếng chuông chùa - Phật Âm
Tiếng vọng từ ngàn xưa - Phật Âm
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Đức Phật Niết Bàn (Rất Hay) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Xá Lợi Phất (Trí Huệ Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật ÂmXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký