Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Nguyên AnThích Phước TiếnThích Thiện ThuậnThích Thanh TừThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Nhạc niệm Phật Dược Sư Quang Vương Phật - Quỳnh Giang và Đông Quân
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật - Phật Âm
Bồ Tát Dược Vương - Thích Trí Quảng
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai - Thích Trí Quảng
Nhạc Chú Bất Động Minh Vương (là ứng hóa thân của Đại Nhật Như Lai) - Phật Âm
ĐẢNH LỄ PHÁP VƯƠNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thích Quảng Thanh - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nghe là hết mệt mõi, giảm căng thẳng, an lạc ✿5 - Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
Dược Sư Chú - Nhạc Hoa - Phật Âm
Tu Sao Cũng Được Không Vướng Mắc Là Được - Thích Trí Huệ
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 13 - Tâm Vương - Tâm Vương
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
A Di Đà Phật (Phóng Sanh, Niệm Phật...) (Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 1) - Phật Âm
Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 2) - Phật Âm
Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà - Thích Nhật Hỷ
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 2011 (Nhạc Niệm Phật) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Nam Mô A Di Đà Phật) (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Không Lời) (Hình Phật Đẹp, Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) (Đạo Tràng Phước Ngọc) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh (Cổ Nhạc Phật Giáo) - Châu Thanh
Nhạc Niệm Phật, Phóng Sanh (Có Phụ Đề, Hình Động) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động) - NAMO AMI TUO FO - Phật Âm
Kỷ Niệm Ngày Xuất Gia - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Nhạc tĩnh tâm - hết phiền não - lòng an nhiên bằng tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Phật Âm
Dược Sư Vị Đại Y Vương - Thích Nữ Như Lan
Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự - Thích Tâm Đức
Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Tiếng Hoa, Hình Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật và 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Mới, Rất Hay) - Tịnh Tông Học Hội
Nhạc Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (2014) (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Khuyên Niệm Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, 2014) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Tiếng Hoa) - NAMO AMITUOFO - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Namo Amituofo) - Phật Âm
Niệm Phật Nhạc - Chùa Hoằng Pháp - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (NAMO AMITUOFO) - Phật Âm
Chắp tay niệm Phật - Ca nhạc Phật giáo - Hoàng Duy
Phật Thuyết Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (NamMoAmiTuoFo) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (NamMoAmiTuoFo) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật dài 2 tiếng - Nam Nữ song ca rất hay - Phật Âm
Hạnh nguyện đức Phật Dược sư - HT.Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật - Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Phật là ánh từ quang -- Gia Huy - Nhạc Phật giáo - Gia Huy
Khai Thị Về Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Dạy Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Ca Dao Niệm Phật (Nhạc Hoa, Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (Tiếng Hoa) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 6 Chữ (2012) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Không Lời) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc: Khai Thị Niệm Phật - Phật Âm
Nhạc Niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Mới, 2011) (Rất Hay) - Phật Âm
Niềm An Vui (Nhạc Phật Giáo) - Phật Âm
Nhạc Phật Giáo - Niềm An Vui - Phật Âm
Nhạc Khai Thị Niệm Phật (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật -- Gia Huy - Nhạc Phật giáo - Gia Huy
Nhạc Niệm NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT - Phật Âm
Vấn đáp: Thân trung ấm, khái niệm pháp môn, vong linh vất vưỡng, Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Nhạc niệm Phật rất hay - Thích Nhật Từ
Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm: Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát - Phật Âm
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) - Thích Giác Hạnh
Phật Dược Sư Lưu Ly Quang - Thích Trí Quảng
6 giờ Nhạc Niệm Phật NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (rất hay và an lạc) ✿2 - Nhạc Niệm Phật
Niệm THÍCH CA MÂU NI PHẬT - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 9 / : Niệm Phật - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Kinh pháp hoa - Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự - TT. Thích Minh Thành
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tâm Chú - Phật Âm
Mẹ Là Phật - nhạc Võ Tá Hân - thơ Thích Quảng Thanh - Võ Tá Hân
Nhờ Niệm Phật Bỏ Được Ma Men - Tắc Quý
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông (Hòa Tấu) - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Thanh Tam
Phật Dược Sư - Thích Trí Quảng
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 6 Chữ - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ - Phật Âm
Nhạc niệm Phật - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 25 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 24 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 23 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 22 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 21 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 20 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 19 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 18 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 17 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 16 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 15 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 14 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 13 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 12 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 11 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 10 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 09 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 08 - Phật Âm
Nhac Niem Phat 07 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 06 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 05 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 04 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 03 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 02 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 01 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Chanting) nhạc rất hay - Thích Trí Thoát
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Karaoke) - Phương Dung
Niệm thành tâm - Ca nhạc Phật giáo - Thùy Như
NIỆM PHẬT - Nhạc Võ Tá Hân - Lời Giác An - Ca Sĩ Bích Phượng - Võ Tá Hân
Niệm Phật Hết Khổ Được Vui - Thích Nữ Như Lan
Nhạc Niệm Phật Sáu Chữ (Nam Mô A Di Đà Phật) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Sáu Chữ (Nam Mô A Di Đà Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Sự tích Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương (Cải Lương Phật giáo) - Diệu Pháp Âm
Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Phật Âm
Vương Quốc Phật Giáo - Bhutan - Thiên đường có thật - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015) - Phật Âm
Niệm Phật như thế nào để có được công đức? - Thích Tuệ Hải
Niệm Phật chí thành là được - Thích Trí Huệ
Hạnh Nguyện Đức Phật Dược Sư - Thích Trí Quảng
Đức PHẬT Hiện Đang Ở Đâu? NIỆM PHẬT Thì Đức PHẬT Có NGHE Được Hay Không? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Có Địa Chung) - Tịnh Tông Học Hội
Cổ nhạc Phật giáo: CHỈ CÂU NHẤT NIỆM (karaoke) - Thích Thiện Hữu
Kể Chuyện: Niệm Phật Được Cứu - Thích Nguyên An
Niệm Phật Sao Cho Được Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Lão Thật Niệm Phật Khó Được - Pháp Sư Tịnh Không
CÚNG HƯƠNG - TÁN PHẬT - Nhạc Lễ Phật Giáo - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Diễn Đọc: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Niệm Phật Thế Nào Được Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Niệm Phật Thoát Khổ Được Vui - Thích Minh Nhãn
Niệm Phật Thoát Khổ Được Vui - Thích Minh Nhãn
Câu Chuyện Em Bé Niệm Phật Được Thoát Nạn - Thích Thiện Tuệ
Tại Sao Chúng Ta Niệm Phật Mà Không Được An Lạc - Thích Minh Nhãn
Bí Quyết Niệm Phật Để Được Vãng Sanh - Thích Giác Tây
Chương trình ca nhạc Phật giáo: Chánh Niệm Từ Bi - chùa Vĩnh Nghiêm - Nhiều ca sỹ
Nghệ sĩ đường phố Ấn Độ tại thành Xá Vệ niệm Nam-mô A-di-đà Phật theo nhạc diệu Ấn Độ. - Thích Nhật Từ
Quyết Tâm Niệm Phật Chắc Được Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Tham quan Vương thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu) của vương quốc Sakya, Nepal - Thích Nhật Từ
Quốc Vương và Pháp Vương - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đi tìm Đại Bảo Pháp Vương (1/2) - Phật Âm
Đi tìm Đại Bảo Pháp Vương (2/2) - Phật Âm
ĐỨC PHẬT có NGHE được tiếng NIỆM PHẬT của hành giả không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đức Phật là bậc y vương - Đỗ Hồng Ngọc
Phật là đấng y vương - Đức Minh
Chuyện kể về vương quốc Lo - Phật Âm
Chùa Viên Quang - Xác quyết niềm tin vào Pháp Niệm Phật - Diệu Âm
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Cảm niệm ân sư Kỷ niệm chung thất HT. Trí Đức - Thích Trí Quảng
Pháp Thoại Niệm Phật HT Thích Quảng Tâm ( Đài Loan) Tại Chùa Huệ Quang 11-09-2015 - Thích Quảng Tâm
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Cảm niệm ân sư Kỷ niệm chung thất HT Thiện Hòa - Thích Trí Quảng
Niệm Phật Phát Bồ Đề Tâm - Thích Pháp Quang
Vấn đáp: Phật tử giữ 5 giới, Niệm PHẬT A DI ĐÀ khi mất có được VÃNH SANH ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đức Phật Là Bậc Đại Y Vương - Thích Phước Tiến
Đức Phật và Phụ Vương - Thích Thiện Thuận
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) - Thích Huệ Duyên
Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Dược Sư - Bài 4: Cảnh giới của Phật Dược Sư - Thích Thiện Chơn
Nghe Kinh Dược Sư có chữ Phật tử đọc theo để thân tâm được an lạc - Chùa Giác Ngộ
Chiến thắng Ma Vương - Thích Chân Quang
TRỤ PHÁP VƯƠNG GIA- TRÌ NHƯ LAI TẠNG - Thích Quảng Tịnh
Kinh Dược Sư: Cõi Phật Dược Sư - Thích Thiện Chơn
GIẢNG GIẢI KINH DƯỢC SƯ VÀ DƯỢC SƯ SÁM - Thích Quảng Tịnh
Đại Lễ Phật Đản 2017 - Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang Tp.HCM - Thiền Tôn Phật Quang
Giao lưu cùng TS. Bùi Hữu Dược trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 17 - Bùi Hữu Dược
VẤN ĐÁP: Tuổi nào mới thờ Phật được? Bao nhiêu tuổi mới thờ Phật được? - Thích Thiện Tuệ
Bi Kịch của Thành Vương Xá Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Thích Thiện Tuệ
Vì Sao Niệm Phật Không Được Vãng Sanh? - Pháp Sư Tịnh Không
Những Vướng Mắc Khi Hành Thiền - Thích Minh Niệm
Phật Pháp Nhiệm Mầu - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Tâm Nguyện Theo Phật - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Vấn đáp: Làm thế nào để niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn ? - Thích Nhật Từ
Tới Được Bờ An Lạc Khi Buông Bỏ Được Bản Ngã - Thiền Sư Minh Niệm
Tới bờ An lạc khi buông bỏ được bản ngã (Pháp viện Minh Đăng Quang) 4.2.2018 - Thích Minh Niệm
Phật giáo thời kỳ Hùng Vương có những nét gì đặc trương và đáng chú ý? - Thích Nhật Từ
Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Mầu Nhiệm giúp An Lạc - Từ Bi - Trí Tuệ (rất hay) ☯2 - Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát
Nắm Giữ Được Thì Buông Bỏ Được - Thích Quang Lực
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Đức Phật Niết Bàn (Rất Hay) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Xá Lợi Phất (Trí Huệ Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Ba Điều Đức Phật Làm Được Và Ba Điều Đức Phật Không Làm Được - Thích Nữ Như Lan
Tín Tâm Niệm Phật - Thích Trí Quảng
Niệm Phật A Di Đà - Thích Trí Quảng
Niệm Phật - Thích Trí Quảng
Phật Hộ Niệm - Thích Trí Quảng
Phật hộ niệm - Thích Trí Quảng
Múa tưởng niệm Tôn Sư - CTN Phật Quang
Niệm Phật Di Đà - Thích Trí Quảng
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan Vương thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu) - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa niệm Phật - Thích Trí QuảngXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký