Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Nhật TừThích Thiện TuệPháp Sư Pháp VânThích Nữ Như LanThích Thiện Xuân

Kết Quả Tìm Kiếm Mua Gia Hanh Pho Hien 2005 Disc 9

Mùa Gia Hạnh Phổ Hiền 2005 Disc 9 - HT THÍCH TRÍ QUẢNG
Mùa Gia Hạnh Phổ Hiền 2005 Disc 8 - HT THÍCH TRÍ QUẢNG
Mùa Gia Hạnh Phổ Hiền 2005 Disc 7 - HT THÍCH TRÍ QUẢNG
Mùa Gia Hạnh Phổ Hiền 2005 Disc 6 - HT THÍCH TRÍ QUẢNG
Mùa Gia Hạnh Phổ Hiền 2005 Disc 5 - HT THÍCH TRÍ QUẢNG
Mùa Gia Hạnh Phổ Hiền 2005 Disc 4 - HT THÍCH TRÍ QUẢNG
Mùa Gia Hạnh Phổ Hiền 2005 Disc 3 - HT THÍCH TRÍ QUẢNG
Mùa Gia Hạnh Phổ Hiền 2005 Disc 2 - HT THÍCH TRÍ QUẢNG
Mùa Gia Hạnh Phổ Hiền 2005 Disc 1 - HT THÍCH TRÍ QUẢNG
Mùa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền (Phần 6) - Thích Trí Quảng
Mùa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền (Phần 5) - Thích Trí Quảng
Phẩm Chất Sự Sống - TS Thích Nhất Hạnh giảng tại Làng Mai (2005-01-06) - Thích Nhất Hạnh
Định Đề 01&02 - Không Gian Là Pháp Vô Vi [Bài 01]-TS Thích Nhất Hạnh (17-11-2005, Xóm Mới, Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Định Đề 11-Hợp Xướng Trong Sự Thống Nhất [Bài 04]-TS Thích Nhất Hạnh (08-12-2005, Xóm Mới, Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Các Bài Giảng Tại Hà Nội 2005 - Thích Nhất Hạnh
Hải đảo tự thân ( 06/11/2005 ) - Thích Nhất Hạnh
Định Đề 03 Đến 07-Niết Bàn Là Vắng Mặt Của Vô Minh[Bài 02]-TSThích Nhất Hạnh(24-11-2005,XT,Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Định Đề 08 Đến 10-Cửa ngõ đi vào bản thể[Bài 03]-TS Thích Nhất Hạnh(01-12-2005,Xóm Thượng, Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Định Đề 12 Đến 15 Giới,CầnVàKhổDướiÁnhSángChánhNiệm[Bài 05]-TS ThíchNhấtHạnh(15-12-2005,XH,Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Định Đề 16&17 Sự Thật Thứ 3 Là Lạc Đế [Bài 06]- TS Thích Nhất Hạnh(22-12-2005, Xóm Thượng, Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Định đề 18 Ý Chí Tự Do Bắt Đầu Bằng Niệm[Định đề 18]-TS Thích Nhất Hạnh(29-12-2005,Xóm Mới,Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Ý nghĩa an cư kiết hạ 2005 - Thích Nhật Từ
Mười Hạnh Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát - Thích Nguyên Hiền
Thập Nguyện Phổ Hiền - Phổ Giai Hồi Hướng - Thích Nữ Như Lan
Mùa Xuân Hiện Hữu - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng - Thích Nhất Hạnh
Cầu nguyện và tư vấn mùa thi: Kinh nghiệm thi, tâm lý mùa thi, cách làm bài thi - Thích Nhật Từ
Quà Tặng Mùa Mưa - Thích Bửu Chánh
Múa: Bến Giác - Nhóm múa
Mưa ơi cứ mưa đi... - Thích Viên Minh
Khóa Tu Mùa Hè 2013- Quà Tặng Mùa Hè - Thích Bửu Chánh
Gia Hạnh Phổ Hiền (Kỳ 8) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Kỳ 7) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Kỳ 6) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Kỳ 5) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Kỳ 4) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Kỳ 3) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Kỳ 2) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Kỳ 1) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Phần 8) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Phần 7) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Phần 6) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Phần 5) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Phần 4) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Phần 3) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Phần 2) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Phần 1) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Kỳ 3, 2016) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Kỳ 2, 2016) - Thích Trí Quảng
Gia Hạnh Phổ Hiền (Kỳ 1, 2016) - Thích Trí Quảng
GIA HẠNH PHỔ HIỀN (2016) 5 - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 27.12.2016 - Thích Trí Quảng
GIA HẠNH PHỔ HIỀN (2016) 7 - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 01.01.2017 - Thích Trí Quảng
GIA HẠNH PHỔ HIỀN (2016) 8 - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 03.01.2017 - Thích Trí Quảng
GIA HẠNH PHỔ HIỀN (2016) 6 - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 29.12.2016 - Thích Trí Quảng
GIA HẠNH PHỔ HIỀN 2018 (P6) - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 21.01.2018 - Thích Trí Quảng
GIA HẠNH PHỔ HIỀN 2018 (P5) - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 18.01.2018 - Thích Trí Quảng
GIA HẠNH PHỔ HIỀN 2018 (P3) - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 11.01.2018 - Thích Trí Quảng
GIA HẠNH PHỔ HIỀN 2018 (P1) - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 04.01.2018 - Thích Trí Quảng
GIA HẠNH PHỔ HIỀN 2018 (P4) - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 14.01.2018 - Thích Trí Quảng
GIA HẠNH PHỔ HIỀN 2018 (P2) - HT. THÍCH TRÍ QUẢNG thuyết giảng ngày 07.01.2018 - Thích Trí Quảng
Gia hạnh phổ hiền - MS 517/19122019 - HN - Thích Trí Quảng
Vu Lan mùa hiếu hạnh - Thích Giải Hiền
Bồ tát hạnh: Hạnh nguyện Phổ Hiền - Thích Viên Trí
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 11: Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền 02 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 10: Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền 01 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Thích Hạnh Tuệ | Nhị Khoá Hiệp Giải - Thập Nguyện Phổ Hiền 2 - Thích Hạnh Tuệ
Thích Hạnh Tuệ | Nhị Khoá Hiệp Giải - Thập Nguyện Phổ Hiền 3 - Thích Hạnh Tuệ
Thích Hạnh Tuệ | Nhị Khoá Hiệp Giải - Thập Nguyện Phổ Hiền 4 - Thích Hạnh Tuệ
HANH NGUYỆN PHỔ HIỀN BỒ TÁT(P.2)- TT. THÍCH THIỆN THUẬN-TT. THICH HẠNH BẢO - Thích Thiện Thuận
Kinh Hiền Nhân: 10. Hiền Nhân xuất gia tu Đạo - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 19. Hiền Nhân từ giả hoàng cung - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Mùa Hạ Thứ 20 Sau Ngày Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Hiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Thập Nguyện Của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền (Phần 2) - Thích Hoằng Dự
Thập Nguyện Của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền (Phần 1) - Thích Hoằng Dự
10 Hạnh Phổ Hiền - Thích Viên Trí
Thực Tập Hạnh Phổ Hiền - Thích Viên Trí
10 Hạnh Phổ Hiền - Thích Phước Tiến
Tu hạnh Phổ Hiền - Thích Trí Quảng
Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền - Thích Trí Chơn
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa - Pháp Sư Tịnh Không
Phổ Hiền Hạnh Nguyện Yếu Sớ Tinh Hoa - Pháp Sư Tịnh Không
10 Hạnh Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát (Phần 2) - Thích Thiện Thuận
10 Hạnh Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát (Phần 1) - Thích Thiện Thuận
Thập Hạnh Phổ Hiền - Thích Giác Nhiên
Phổ Hiền Hạnh Nguyện - Pháp Sư Tịnh Không
Phổ Hiền Hạnh Nguyện - Thích Pháp Quang
Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện (Trích Trong Kinh Hoa Nghiêm) - Phật Âm
Đọc: Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Phật Âm
Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền - Thích Trí Quảng
Mười Hạnh Phổ Hiền (Phần 4) - Thích Trí Quảng
Mười Hạnh Phổ Hiền (Phần 3) - Thích Trí Quảng
Mười Hạnh Phổ Hiền (Phần 2) - Thích Trí Quảng
Mười Hạnh Phổ Hiền (Phần 1) - Thích Trí Quảng
Hạnh Phổ Hiền - Thích Viên Trí
Học Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Để Trang Nghiêm Tịnh Độ Chích Mình - Thích Pháp Hải
Học Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Để Trang Nghiêm Tịnh Độ Chích Mình (phần 3) - Thích Pháp Hải
Học Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Để Trang Nghiêm Tịnh Độ Chích Mình ( Phần 2 ) - Thích Pháp Hải
Học Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Để Trang Nghiêm Tịnh Độ Chích Mình ( Phần 5 ) - Thích Pháp Hải
Học Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Để Trang Nghiêm Tịnh Độ Chích Mình ( Phần 4 ) - Thích Pháp Hải
Học Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Để Trang Nghiêm Tịnh Độ Chích Mình ( Phần 10 ) - Thích Pháp Hải
Học Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Để Trang Nghiêm Tịnh Độ Chích Mình ( Phần 9 ) - Thích Pháp Hải
Học Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Để Trang Nghiêm Tịnh Độ Chích Mình ( Phần 8 ) - Thích Pháp Hải
Học Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Để Trang Nghiêm Tịnh Độ Chích Mình ( Phần 7 ) - Thích Pháp Hải
Học Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Để Trang Nghiêm Tịnh Độ Chích Mình ( Phần 6 ) - Thích Pháp Hải
Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải 10 - Nhập Bất Tư Nghì Phổ Hiên Hạnh Nguyện - Thích Thanh Từ
Bồ Tát Phổ Hiền Là Hạnh Nguyện Của Đại Thừa - Thích Phước Tiến
Nhị Khoá Hiệp Giải - Thập Nguyện Phổ Hiền - Thích Hạnh Tuệ
Mười Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền - Thích Vạn Mãn
Mười Hạnh Phổ Hiền - Thích Viên Trí
THỰC TẬP HẠNH PHỔ HIỀN TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY - TT. THÍCH ĐẠT ĐỨC - TT. Thích Đạt Đức
HẠNH NGUYỆN PHỔ HIỀN- TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Kinh Phổ Môn 1 - Nguyện Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 3 - Tán Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 2 - Đảnh Lễ Tam Bảo - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 4 - Phát Nguyện Trì Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 9 - Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 5 - Tán Dương Giáo Pháp - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
KINH PHỔ MÔN - Chánh Kinh - phần 2 - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
KINH PHỔ MÔN - Phục Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 7 - Thi Kệ Trùng Tuyên - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 10 - Niệm Bồ Tát - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 8 - Kệ Tán Quan Âm - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 14 - Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
KINH PHỔ MÔN - Chánh Kinh - phần 1 - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 12 - Hồi Hướng Công Đức - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Phổ Đà Sơn Phổ Tế Tự - Phật Âm
Kinh Hiền Nhân 41. Mười Hạnh Tốt Của Bậc Đại Hiền (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 41. Mười Hạnh Tốt Của Bậc Đại Hiền (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Mùa Xuân Và Tuổi Già - Phần 1/2 - Thích Chân Quang
Mùa Xuân Và Tuổi Già - Phần 2/2 - Thích Chân Quang
Pháp thoại mùa Vu Lan 2020: Ân Oán Gia Đình - Thầy Thích Phước Tiến giảng - Thích Phước Tiến
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Mây mưa | Kinh 104-107 Hồ nước - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Mây mưa - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Thích Hạnh Tuệ | Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Mùa An Cư Thứ 2 - Thích Hạnh Tuệ
Thương Ngày Nắng và Thương Cả Những Ngày Mưa-TS Thích Nhất Hạnh giảng tại Làng Mai - Thích Nhất Hạnh
Pháp Thoại (Phần 5) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Phần 3) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Phần 2) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Phần 1) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Thập Nguyện Phổ Hiền - Hằng Thuận Chúng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Thường Tùy Phật Học - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Thỉnh Phật Trụ Thế - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Thỉnh Chuyển Pháp Luân - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Sám Hối Nghiệp Chướng - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Xưng Tán Như Lai - Thích Nữ Như Lan
Thập Nguyện Phổ Hiền - Lễ Kính Chư Phật - Thích Nữ Như Lan
Phổ Hiền Lực - Thích Trí Quảng
Nương Lực Phổ Hiền - Thích Trí Quảng
Đức Tuân Phổ Hiền (Phẩm Thứ 2, Giảng - Thích Thiện Pháp
10 Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Thập Đại Nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát Và Khai Thị Phật Thất - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp Thoại (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) (Phần 6) - Thích Nữ Như Thủy
Bồ Tát Phổ Hiền - Thích Huyền Vi
Phổ môn thị hiện - Thích Lệ Trang
Nương Lực Phổ Hiền - Thích Trí Quảng
Kinh Pháp Hoa Phẩm 28 - Phổ Hiền Bồ Tát - TT. Thích Minh Thành
Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải Phần 2 - Phổ Hiền Tam Muội - Thích Thanh Từ
MƯỜI ĐIỀU NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN - Thích Đức Trường
2000: MƯỜI NGUYỆN LỚN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN - Thích Nhật Hỷ
Phật Học Phổ Thông - Bổn Phận Người Phật Tử Tại Gia - Thích Hạnh Tuệ
Làng Văn Hiến với nền Đạo Pháp - Thích Giải Hiền
Phật giáo ứng dụng 07: Phật giáo và hiến nội tạng, hiến xác (22/11/2011) video do Thích Nhật Từ giản - Thích Nhật Từ
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 15 - Thầy Thích Hoằng Hiền - Thích Hoằng Hiền
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 6 - Cư sĩ Diệu Hiền - Diệu Hiền
Cho Phật tính hiển bày - Thích Giải Hiền
TT. Thích Nhật Từ nói về hiến xác, hiến tạng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm ý nghĩa hộ niệm-trợ niệm,hiến xác-hiến tạng,chuyển duy tâm thức - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiến xác và hiến tạng (Bố thí nội tài) - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiến xác - hiến nội tạng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Những hiểu lầm về hiến xác và hiến nội tạng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiến tạng (hiến xác) có gặp trở ngại trong việc tái sinh ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chuyển hóa thái độ chấp thân khi hiến tạng và hiến xác - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiến tạng - Hiến xác - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tạo lập trường cho bản thân khi hiến xác và hiến nội tạng - Thích Nhật Từ
Về Nương Tựa Phật - Tg: Chân Quang - Cs: Dzoãn Minh & Diệu Hiền - Dzoãn Minh & Diệu Hiền
TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam về hiến tạng, hiến xác cho y học - Thích Nhật Từ
Sư Bửu Hiền thuyết giảng đề tài - Bốn Món Thức Ăn - Sư Bửu Hiền
TT. THÍCH NGUYÊN HIỀN GIẢNG TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - TT. THÍCH NGUYÊN HIỀN
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC - Chùa Giác Ngộ
Lễ đăng ký hiến mô tạng và hiến xác cho y học lần 4 tại chùa Giác Ngộ 29-09-2018 - Chùa Giác Ngộ
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG VÀ HIẾN THI THỂ TẬP THỂ LẦN THỨ 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
GS.TS. Phan Thu Hiền - TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO QUA MỘT SỐ CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN - GS.TS. Phan Thu Hiền
Tư tưởng triết học, đạo đức PG qua chuyện ngụ ngôn - GS.TS Phan Thu Hiền - GS.TS. Phan Thu Hiền
TRỰC TIẾP - Vượt Qua Các Chướng Ngại - Sư Thích Bửu Hiền - Thích Bửu Hiền
Vượt qua các chướng ngại - Sư Bửu Hiền - Sư Bửu Hiền
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC LẦN THỨ 07 NĂM 2019 - Chùa Giác Ngộ
Mục Đồng Dhaniya Thuộc Tiểu Bộ Kinh - Sư Bửu Hiền - Sư Bửu Hiền
KINH TRUNG BỘ 66 - Kinh Ví dụ con chim cáy - SƯ MINH HIỂN - SƯ MINH HIỂN
KINH TRUNG BỘ 64 - Ðại kinh Malunkyaputta - SƯ MINH HIỂN - SƯ MINH HIỂN
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19 - 10 - 2019 - Chùa Giác Ngộ
KINH TRUNG BỘ 67 - Kinh Càtumà Càtumà sutta - Sư Minh Hiển - Sư Minh Hiển
Mục Đồng Dhaniya Thuộc Tiểu Bộ Kinh - SƯ BỬU HIỀN - Sư Bửu Hiền
TT. THÍCH NGUYÊN HIỀN thuyết giảng trong Khóa tu Ngày An Lạc - Thích Nguyên Hiền
CHUYỆN ĐẦU NĂM CUỐI NĂM - TT. THÍCH NGUYÊN HIỀN - Thích Nguyên Hiền
Kinh Hiền Nhân: 14. Hiền Nhân dạy người vượt qua khốn khổ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 13. Hiền Nhân dạy đạo đức làm người và nhân quả - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 9. Đức Phật kể về tiền thân, có tên Hiền Nhân - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 21. Hiền Nhân dạy pháp ứng xử trong cuộc sống - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 20. Hiền nhân dạy - Thích Thiện Chơn