Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Thiện TuệThích Thanh TừThích Thiện ThuậnThích Tuệ HảiPháp Sư Tịnh Không

Kết Quả Tìm Kiếm Kinh Vi Tang Huu Chanh Phap

Chánh Đạo, Chánh Pháp, Chánh Hạnh, Chánh Quả - Thích Trí Huệ
234 . Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh Truyền, Tổ 29 Tông Lâm Tế. TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Giảng Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp - Thích Thiện Xuân
Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp - Thích Huyền Vi
Phật Thuyết Vì Tăng Hữu Chánh Pháp - Thích Huyền Vi
Bát Chánh Đạo 7: Chánh niệm: Nền tảng các pháp môn (14/08/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
TRÁI TIM ĐỊA TẠNG 02.09.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Chánh pháp và Tùy pháp - Chánh định là tâm bất động trước sự vận hành của pháp - Thích Viên Minh
Phương Pháp Thực Hành Tứ Niệm Xứ Theo Kinh Điển Pali - HT. Thích Bửu Chánh - Thích Bửu Chánh
PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH TỨ NIỆM XỨ THEO KINH ĐIỂN PALI - HT. THÍCH BỬU CHÁNH - Thích Bửu Chánh
PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH TỨ NIỆM XỨ THEO KINH ĐIỂN PALI - HT. THÍCH BỬU CHÁNH - Thích Bửu Chánh
Phương pháp thực hành Tứ Niệm Xứ theo kinh điển Pali - HT. Thích Bửu Chánh - Thích Bửu Chánh
Giảng pháp - TT.Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
Phương pháp kết cấu tam thế thật hữu của phái Hữu bộ Phật giáo - Thích Hạnh Bình
281. Thiền Sư Khánh Hỷ, Tăng Thống Triều Đại nhà Lý | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
190 . Thiền Sư Tây Đường Trí Tạng | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
17. Tổ Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
30/Tam Tổ Tăng Xán (497-602) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
193. Thiền Sư Huệ Tạng Thạch Củng | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
226. TT Thích Nguyên Tạng, Thiền Sư Vạn Phong Thời Ủy | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
227. Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì, Tổ 22 của Tông Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
243 . Thiền Sư Khương Tăng Hội, Sơ Tổ của Thiền tông Việt Nam | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Kinh Di Giáo 07: Sức mạnh của tinh tấn, chánh niệm & chánh định (20/05/2012) video do Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 05.12.2018-TĂNG CHI BỘ KINH, CHƯƠNG MỘT PHÁP: PHẨM SẮC.... - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG II. HAI PHÁP - PHẨM NGƯỜI NGU & PHẨM TÂM THĂNG BẰNG - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM NGƯỜI NGU. - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM CÁC BÀ LA MÔN - Thích Thiện Xuân
GIẢNG ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
Niềm vui chánh pháp và Niềm vui cuộc đời - Thích Chánh Định
Niềm vui chánh pháp - Thích Chánh Định
Chánh kiến và chánh pháp - Thích Trí Huệ
Niềm Vui Chánh Pháp, Niềm Vui Cuộc Đời - Thích Chánh Định
Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp [Phật Pháp Căn Bản 09] | TS Thích Nhất Hạnh(19-12-1993, XM, Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Sở Hữu Tịnh An, Sở Hữu Khinh An - Thích Nữ Tâm Tâm
Tình Cha Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
TRÁI TIM CỦA MẸ 14.05.17– TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
Giao lưu cùng TS. Bùi Hữu Dược trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 17 - Bùi Hữu Dược
BƯỚC CHÂN HIỆN HỮU - Thích Thiện Hữu
GS.TS Nguyễn Hữu Liêm giới thiệu về tác phẩm - Tại Sao Đạo Phật Là Đúng - Nguyễn Hữu Liêm
BÀI THƠ NGÀY TẾT 06.02.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
GIÁ TRỊ NGÀY TẾT 10.02.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
LỜI CHÚC TẾT ĐẦU NĂM 2019 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
CÂU ĐỐI NGÀY TẾT 05.02.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
SÁU ĐỀ MỤC LUÔN NHỚ 25.11.18 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
XUÂN AN VUI 03.02.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
Ý CHÍ KIÊN CƯỜNG 17.02.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
TIN HAY KHÔNG TIN 21.04.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
TU BÁT QUAN TRAI 28.04.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
BỐN LOẠI BÒ ĐỰC 05.05.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
NGHI THỨC SÁM HỐI SÁU CĂN 03.03.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
KHÔNG AI TRÓI BUỘC 02.06.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
SỐNG ĐỜI VUI ĐẠO 16.06.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
CẢNH VẮNG LÒNG YÊN 14.07.19 - TK THÍCH THIỆN HỮU - Thích Thiện Hữu
CÚI XIN ĐƯỢC TRẢ 21.07.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
TRẦN DUYÊN PHỦI SẠCH 04.08.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
ĐẠO HIẾU 11.08.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
ĐỔI THAY CHẲNG ĐỘNG 18.08.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
NHƯ GIẤC CHIÊM BAO 15.09.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
GIỐNG NHƯ BỌT NƯỚC 22.09.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
AN THÂN LẬP MẠNG 13.10.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
NGẬM MIỆNG ĐẮP TAI 06.10.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
ĐẠO PHẬT TRƯỚC MẶT 17.11.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
LÒNG KHÔNG LAY CHUYỂN 08.12.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
CHO LÒNG TỐT TƯƠI 05.01.20 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
NĂM TÍ NÓI CHUYỆN CHUỘT 12.01.20 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
CUỐI NĂM NHÌN LẠI 19.01.20 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
NHỮNG CON VI TRÙNG 02.02.20 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
AN NHẪN MỌI ĐIỀU 24.01.20 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
DIỆU DỤNG CỦA ĐẠO PHẬT 09.02.20 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
NHÂN DUYÊN THẦY TRÒ 23.02.20 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
ĐẠO PHẬT THIẾT THỰC 16.02.20 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
Đạo Hữu Tony Thạch tụng Kinh A Di Đà - Thích Nguyên Tạng
ĐẠI TẠNG KINH TRUNG BỘ - KINH TĂNG CHI - PHẨM TRANH LUẬN - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH TRUNG BỘ - KINH TĂNG CHI - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH TRUNG BỘ - KINH TĂNG CHI - PHẨM - Thích Thiện Xuân
Sống Trong Chánh Niệm - Thích Thiện Hữu
CHÁNH MẠNG - Thích Thiện Hữu
Bệnh Trong Kinh Tạng PaLi - Thích Bửu Chánh
Đại Cương Kinh Tạng PaLi - Thích Bửu Chánh
Pháp thoại: NỀN TẢNG ĐỨC TIN - Thích Thiện Hữu
Chánh Niệm Và Chánh Định - Thích Giác Hóa
Chánh Nhân Tu Để Chứng Chánh Quả - Thích Trí Huệ
Bát Chánh Đạo 2: Chánh Tư Duy (24/07/2009) video do TT Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Thái Độ Chơn Chánh - Thích Bửu Chánh
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định - Thích Chánh Định
Bát Chánh Đạo 3: Chánh Ngữ - Lời nói từ ái và xây dựng (02/10/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Bát Chánh Đạo - Chánh Ngữ - Thích Chân Quang
Bát Chánh Đạo - Chánh Định - Thích Chân Quang
Bát Chánh Đạo - Chánh Niệm - Thích Chân Quang
Bát Chánh Đạo - Chánh Tinh Tấn - Thích Chân Quang
Bát Chánh Đạo - Chánh Mạng - Thích Chân Quang
Bát Chánh Đạo - Chánh Nghiệp - Thích Chân Quang
Hỏi đáp: Chánh kiến, Chánh tư duy - Ý nghĩa của câu Đầu sào trăm trượng - Thích Viên Minh
TT. THÍCH BỬU CHÁNH THUYẾT GIẢNG - Thích Bửu Chánh
Truyền thông chánh niệm: Phần 1- Lắng nghe chánh niệm - Thích Nhật Từ
Đề tài: Mười Việc Lành Cần Phải Làm Hàng Ngày - HT. Thích Bửu Chánh thuyết giảng - Thích Bửu Chánh
NGƯỜI XUẤT GIA THỪA KẾ NHỮNG GÌ? - HT. Thích Bửu Chánh thuyết giảng || Ngày 15/09/2020 - Thích Bửu Chánh
Người xuất gia thừa kế những gì? HT. THÍCH BỬU CHÁNH 15-09-2020 KHÓA TU XGGD KỲ 7 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Thích Bửu Chánh
1268: CÒN GẶP NHAU THÌ PHẢI LÀM GÌ ?(HT. Thích Bửu Chánh Thuyết Giảng Hay) - Thích Bửu Chánh
CHÁNH NGHIỆP - ĐĐ. Thích Lệ Tuân giảng trong lớp Bát Chánh Đạo, ngày 09-04-2021 - ĐĐ. Thích Lệ Tuân
CHÁNH NGỮ - Thầy Quảng Tịnh giảng lớp Bát Chánh Đạo, ngày 02-04-2021 - Thích Quảng Tịnh
CHÁNH NGHIỆP - ĐĐ. Thích Lệ Tuân giảng trong lớp Bát Chánh Đạo, ngày 09-04-2021 - ĐĐ. Thích Lệ Tuân
Chánh nghiệp - Phật dạy cách thực tập hành vi chân chánh - SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
Chánh Định - Thầy Ngộ Toàn giảng trong lớp Bát Chánh Đạo tại chùa Giác Ngộ, ngày 07-05-2021 - Thầy Ngộ Toàn
CHAI THUỐC UỐNG - HT. Bửu Chánh giảng trong khóa tu XGGD 8 tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-04-2021 - Thích Bửu Chánh
Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến Là Gì ? - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Đại tạng kinh Tăng Chi Bộ - Anguttara NikayaChương III Ba Pháp - Thích Thiện Xuân
Kinh Mi Tiên: Câu 9.1. Giới là nền tảng cho các thiện pháp nảy nở tăng trưởng - Thích Thiện Chơn
Diệu Nghĩa Pháp Hoa Kinh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Quà tặng chánh pháp - Thích Nhật Từ
Pháp Môn Tứ Chánh Cần - Ngăn Ác Diệt Ác Sinh Thiện Tăng Thiện - Thích Thông Lạc
Tổ Chức Lễ Tang - Thích Thiện Hữu
Ý Nghĩa Bồ Tát Địa Tạng - Thích Thiện Hữu
Hỏi Đáp 25: Không tiền! Vu Lan Trai Tăng Cúng Gì? - Thích Thiện Hữu
Hỏi Đáp 44: Sự Khác Biệt Giữa Địa Tạng Vương & Mục Kiền Liên - Thích Thiện Hữu
Tây Tạng Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt
Hỏi đáp 52: Tổ Chức Tang Lễ - Thích Thiện Hữu
Phật Lễ Khác Tang Lễ ? - Thích Thiện Hữu
260. Bát Nhã Tâm Kinh (phần 2) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
259. Bát Nhã Tâm Kinh (phần 1) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
THỜI KINH CẦU SIÊU | TT THÍCH NGUYÊN TẠNG - Thích Nguyên Tạng
Kinh Bát Đại Nhân Giác - TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 29: Tụng Kinh Đắc Huệ | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 37, Thiên Nhơn Trí Kính | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Yếu Chỉ Hoa Nghiêm Kinh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Cốt Tuỷ Bát Nhã Kinh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Ý Niết Bàn Kinh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Yếu Chỉ Kinh Thủ Lăng Nghiêm | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Kiết Tập Kinh Điển | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Tụng Kinh Phật Đản 2645 (2021 | TT Thích Nguyên Tạng & ĐĐ Thích Đăng Từ - Thích Nguyên Tạng
Kinh Lăng Già Tâm Ấn (1/22) - Ngài Đại Sư Pháp Vân Thuyết Giảng - Chánh Pháp Lưu Truyền - Đại Sư Pháp Vân
Quà Tặng Mùa Mưa - Thích Bửu Chánh
Quà tặng khóa tu - Thích Chánh Định
Quà Tặng Mùa Hè - Thích Bửu Chánh
Đạo Hiếu - Nền Tảng Đạo Đức - Thích Bửu Chánh
Khóa Tu Mùa Hè 2013- Quà Tặng Mùa Hè - Thích Bửu Chánh
Chánh Kiến - Nền Tảng Hạnh Phúc - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Chánh tín và mê tín- Văn hóa tống táng theo đạo Phật - Thích Nhật Từ
Tâm Đức Là Nền Tảng Của Sự Thành Công - Doanh Nhân Nguyễn Chánh Thành chia sẻ - Thích Nữ Hương Nhũ
Tám nền tảng chánh niệm - Thích Nhật Từ
Chánh kiến là nền tảng của đạo đức học - Thích Nhất Hạnh
Tứ như ý túc - Bốn nền tảng của chánh định - SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
Chánh kiến - Nền tảng thực tập của đạo Phật - SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
Ngày 4: Chân Kinh, Ngụy Kinh - Học bài học vận hành của Pháp - Suy nghĩ chân chánh ...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Luật Tạng Đồng Diệp Bộ Và Pháp Tạng Bộ - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng - Thích Nhất Hạnh
283. Thiền Sư Pháp Dung (?_1174) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Vấn đáp Phật pháp: Trùng tang và tam tang, sự tu tập của Phật tử hải ngoại, cảnh giới địa ngục - Thích Nhật Từ
254 TT Thích Nguyên Tạng, Thiền Sư Pháp Thuận - Thích Nguyên Tạng
247. Thiền Sư Pháp Hiền, Nhị Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
189. Thiền Sư Đại Mai Pháp Thường | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 46, Tùy Nguyện Văn Pháp | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 48: Đắc Tam Pháp Nhẫn | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Pháp Sư Huyền Trang - TT Thích Nguyên Tạng, - Thích Nguyên Tạng
Hộ Pháp Vi Đà | Diện Nhiên Đại Sĩ ||| TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
181. Thiền Sư Pháp Nhãn Văn Ích | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024-1104) Tổ thứ 10 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
239 . Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo, Sơ Tổ Thiền Phái Chúc Thánh tại VN. TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Vấn đáp: Phân biệt chánh pháp và tà pháp- Khó hiểu khi tụng kinh hán việt - Thích Nhật Từ
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 04.12.2018- Trung Bộ Kinh - 152. Kinh Căn tu tập - Thích Thiện Xuân
Kinh A DI ĐÀ - 6A : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A DI ĐÀ - 6B : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
KINH PHỔ MÔN - Chánh Kinh - phần 2 - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
KINH PHỔ MÔN - Chánh Kinh - phần 1 - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
KINH VU LAN - Chương 6B/13 : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh VU LAN - Chương 6A/13 : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Trung Bộ - Kinh không uế nhiễm.MP3 - Thích Nhật Từ,Thích Bửu Chánh
Bài Kinh Trung Bộ số 9: Kinh Chánh tri kiến (Sammāditthi Sutta) - Thích Phước Toàn
Phương pháp tu trì theo kinh Hữu học (Trung bộ) - Thích Giác Hoàng
Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng, đào tạo Tăng tài, thức Al - Thích Nhật Từ
Hiến tặng tạng mô - Chia sẻ sự sống - 20/12/2015 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giải thích hiện tượng trùng tang và tam tang - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Cúng dường trai tăng trong lễ tống táng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nên hỏa táng hay địa táng ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Đào tặng tăng tài - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiến tặng mô tạng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hình thức tái sinh - Hiến tặng mô tạng.. - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiến Tặng Mô Tạng - Thích Nhật Từ
Văn bản Abhidharma Hán Tạng - 05- Tổng quan bảy bộ luận Hán Tạng P. 1 - Thích Hạnh Bình
Văn bản Abhidharma Hán Tạng - 06- Tổng quan bảy bộ luận Hán Tạng P. 2 - Thích Hạnh Bình
Phát triển Phật giáo qua tăng trưởng Tăng ni, xây chùa và tổ chức khóa tu - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: CÓ NÊN XẢ TANG CHA MẸ KHI CHƯA TỚI NGÀY XẢ TANG...? - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Nên HỎA TÁNG hay THỔ TÁNG ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
RAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẶNG 800 PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ - Chùa Giác Ngộ
Tham vấn khóa tu STT lần thứ 41 || Sư Tăng Định - Sư Tăng Định
Khóa tu STT 41 || Lợi ích của hành thiền Sư Tăng Định - Sư Tăng Định
Lễ tang đặc biệt của Đại sư Trí Quang - Không bàn thờ, bát nhang, báo tang, thành phục, đưa đám, phú - Thích Nhật Từ
ĐỊA TÁNG TỐT HAY HỎA TÁNG TỐT | Bài giảng mới nhất sau mùa D.Ị.C.H NS.Hương Nhũ | Thiên quang Media - Thích Nữ Hương Nhũ
Vấn đáp: Trùng tang và tam tang, sự tu tập của Phật tử hải ngoại, cảnh giới địa ngục - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Văn hóa HỎA TÁNG tại ẤN ĐỘ, CẢI TÁNG sau khi CHẾT có NÊN hay KHÔNG ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TĂNG MÀ RỜI TĂNG ĐOÀN SẼ TÀN BẠI - Thích Nhật Từ
Lễ Tang và Tống Táng theo Quan Niệm Phật Giáo - Thích Nhật Từ
TĂNG ĐOÀN, PHẬT TỬ CHÙA GIÁC NGỘ VIẾNG TANG THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH - Thích Nhật Từ
306. Thiền Sư Tịnh Giới (? - 1207) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
305. Thiền Sư Minh Trí (? - 1196) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
304. Thiền Sư Nguyện Học (? - 1174) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông TT. Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng