Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Tịnh KhôngThích Trí QuảngThích Pháp HòaThích Thiện ThuậnThích Phước TiếnThích Thanh Từ

Kết Quả Tìm Kiếm Kinh Trung Bo 114 Muoi Dieu Thien Phan 2

Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 114) (114/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Trung bộ Kinh 114. Kinh nên hành trì và không nên hành trì - Thích Thiện Xuân
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (114 tập) - Pháp Sư Tịnh Không
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (Phần 57, Tập 113 Và 114) - Pháp Sư Tịnh Không
Tu tập để làm gì - MS 114/ 13102019 - TT - Thích Lệ Trang
1107: MƯỜI NGHIỆP ÁC NÊN TRÁNH VÀ MƯỜI NGHIỆP LÀNH NÊN LÀM - Thích Thiện Tuệ
Trung bộ Kinh 40 Đại Kinh Bốn Mươi - Thích Thiện Xuân
Kinh Hiền Nhân 40. Mười Hai Điều Không Nên Quên (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 40. Mười Hai Điều Không Nên Quên (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 42. Mười Lăm Điều Tội Ác (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 44. Mười hai điều khó (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 44. Mười hai điều khó (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Mười điều tâm niệm - điều 4: xây dựng đạo hạnh (23/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm - điều 2: Tu trong hoạn nạn (21/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm - Điều 3: Sở học thấu đáo (23/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm - điều 1: Tu trong bệnh tật (21/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười bốn điều Phật dạy 4 - điều 13-14: Kém hiểu biết và bố thí (13/07/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười bốn điều Phật dạy 3 - điều 9-12: Tuyệt vọng, sức khỏe, tình cảm và khoan dung (04/07/2008) Thíc - Thích Nhật Từ
Mười bốn điều Phật dạy 1 (điều 1-4: Tự ngã, dối trá, tự đại và ganh tỵ) (29/06/2008) Thích Nhật Từ g - Thích Nhật Từ
Mười bốn điều Phật dạy 2 - điều 5-8: Đánh mất mình, bất hiếu, tự ty và vươn lên sau vấp ngã (04/07/2 - Thích Nhật Từ
Mười bốn điều Phật dạy 4 (điều 13-14: Kém hiểu biết và bố thí) (13/07/2008) video do Thích Nhật Từ g - Thích Nhật Từ
Kinh trung bộ 118: Mười sáu hơi thở - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phân biệt Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc, kinh điển Phật và kinh có xuất xứ từ Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân 43. Mười Điều Đáng Hổ Thẹn - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Mười điều của một người cận sự nam, cận sự nữ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Hai mươi lăm điều của bậc A-xà-lê - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Trung Hậu - Lời Gà Mái (Diệu Âm Hoằng Pháp 3) - Trung Hậu
Vấn đáp: Nghiệp sát côn trùng (ruồi,muỗi) - Thích Nhật Từ
Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc, Phân biệt kinh điển Phật giáo Trung Quốc - Thích Nhật Từ
MƯỜI ĐIỀU NHẮN NHỦ CỦA ĐỨC PHẬT TRONG KINH DI GIÁO | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
MƯỜI ĐIỀU NHẮN NHỦ CỦA ĐỨC PHẬT TRONG KINH DI GIÁO - TT. Thích Nhật Từ - ngày 20-12-2020 - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 000: Dẫn nhập về Kinh Trung Bộ - 16/05/2004 - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân: 32. Mười Trường Hợp Khó Khuyên Can (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 32. Mười Trường Hợp Khó Khuyên Can (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 41. Mười Hạnh Tốt Của Bậc Đại Hiền (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 41. Mười Hạnh Tốt Của Bậc Đại Hiền (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 42. Mười Lăm Tội Ác (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 45. Bốn mươi bốn việc của người trí (phần 4) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 45. Bốn mươi bốn việc của người trí (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
KInh Hiền Nhân 45. Bốn mươi bốn việc của người trí (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Thể Dạng Trung Gian Giữa Cái Chết Và Sự Sống - Chương 2 phần 8 – Thể dạng trung gian hay Bardo – Hỏi - Dagpo Rimpoche
Thể Dạng Trung Gian Giữa Cái Chết Và Sự Sống - Chương 2 phần 1 – Chết – Thể dạng trung gian tái sinh - Dagpo Rimpoche
Mười Điều Tâm Niệm (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Mười điều bảo hộ bình an - Thích Nhật Từ - 19/02/2014 - Thích Nhật Từ
Mười Điều Bảo Hộ An Vui - Thích Nữ Như Lan
Mười điều tâm niệm (08/07/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm 5-7: Thái độ lập nghiệp (23/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm 8-10: Ân nghĩa và oan trái (24/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười điều tâm niệm - Phật Âm
Mười Điều Lành - Thích Trí Quảng
Phật Dạy Mười Điều Tự Tại - Thích Trí Huệ
MƯỜI ĐIỀU NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN - Thích Đức Trường
HIỂU ĐÚNG 10 ĐIỀU TÂM NIỆM TRONG LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI - THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
HAI MƯƠI ĐIỀU TÂM NIỆM GIÚP BẠN HẠNH PHÚC TRONG MỌI HOÀN CẢNH - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đề tài: HAI MƯƠI ĐIỀU TÂM NIỆM GIÚP BẠN HẠNH PHÚC TRONG MỌI HOÀN CẢNH, câu 11-15 - Thích Nhật Từ
MƯỜI ĐIỀU TỰ NHẮC MỖI NGÀY - Thích Nhật Từ
MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Sư Giác Hoàng - Ngày 29-04-2021 - Thích Giác Hoàng
Giảng Trung bộ Kinh - 125. Kinh Điều Ngự Địa - ngày 15/5/2018 - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung Bộ Kinh 125. Kinh điều ngự địa - Thích Thiện Xuân
Chú giải kinh A Di Đà: Mười Phương Sen Nở - Phần 04 - Thích Pháp Hòa
Chú giải kinh A Di Đà: Mười Phương Sen Nở - Phần 03 - Thích Pháp Hòa
Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ - Phần 1/2 (13/12/2008) video do Thích Nh - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ - Phần 2/2 (13/12/2008) video do Thích Nh - Thích Nhật Từ
Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải Phần 2 - Phổ Hiền Tam Muội - Thích Thanh Từ
Trung Phong Pháp Ngữ (Tác Giả: Trung Phong Thiền Sư) - Phật Âm
Vì sao thầy Trung Đạo xuất thân từ Thiên Chúa Giáo mà chuyển sang Phật Giáo - Thích Trung Đạo
Chủ Đề Mười Loại Thức Ăn ĐĐ Thích Thiện Minh TG Thiền Viện Thiện Minh (Long Hồ - Vĩnh Long) - Thích Thiện Minh
Kinh Hiền Nhân: 34. Mười Dấu Hiệu Không Đoan Chính - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 29. Mười Sự Chứng Tỏ Là Người Trí - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 27. Mười Trạng Thái Của Người Sống Có Hậu - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 38. Mười Hạng Người Không Nên Mời Về Nhà - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 35. Mười Việc Không Nên Thân Cận Và Tin Cậy - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Trung Bộ - Bài 142: Kinh Phân Biệt Cúng Dường (tiếp theo) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh trung bộ 56: Điều thiện tối thượng - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 18 - Thầy Trung Đạo - Trung Đạo
Định Nghiệp Trong Phật Giáo - ĐĐ. Thích Trung Bửu - Thích Trung Bửu
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Trung đạo của đức Phật và Trung quán đạo của ngài Long Thọ - Thích Nhật Từ
Nói Gì Cũng Không Trúng Là Trúng - Thích Vạn Tôn
Talk Show: Gương Sáng giao lưu với Ca Sỹ Hồ Trung Dũng - Ca Sĩ Hồ Trung Dũng
GƯƠNG SÁNG: Ca sĩ Hồ Trung Dũng - Ca Sĩ Hồ Trung Dũng
Vấn đáp: Thân trung ấm, khái niệm pháp môn, vong linh vất vưỡng, Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc - Thích Nhật Từ
10 điều ước của Thầy Huyền Diệu - Thích Huyền Diệu
Mười hạnh của người tu Tịnh Độ - phần 3/8 - (13/12/2008) video do TT Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười Hạnh Phổ Hiền (Phần 4) - Thích Trí Quảng
Mười Hạnh Phổ Hiền (Phần 3) - Thích Trí Quảng
Mười Hạnh Phổ Hiền (Phần 2) - Thích Trí Quảng
Mười Hạnh Phổ Hiền (Phần 1) - Thích Trí Quảng
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 2 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 3 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 4 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 5 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 1 - Thích Trí Siêu
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Dược Sư - Nguyện thứ mười - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư: Nguyện thứ mười hai - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư: Nguyện thứ mười một - Thích Thiện Chơn
Kinh Dược Sư: Mười hai thần tướng Dược Xoa - Thích Thiện Chơn
Trung Bộ Kinh 70 (phần 2). Kinh Kìtàgiri - Thích Thiện Xuân
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 09.8.2018 - Trung bộ 135. Kinh tiểu nghiệp phân biệt - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Trọn Bộ, 7 Phần) (Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải) - Diệu Pháp Âm
Kinh Hiền Nhân (Ông Bụt) - Trung tâm Diệu Pháp Âm
97. CĐ Mười Món Ma Về Thức Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
96. CĐ Mười Món Ma Về Hành Ấm - TT. Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
95.CĐ Mười Món Ma Về Tưởng Ấm - TT. Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
94.CĐ Mười Món Ma Về Thọ Ấm - TT. Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
Mười Ðạo Binh Ma • Ngay Trong Kiếp Sống Này - Thiền sư Sayadaw U Pandita - Thiền sư Sayadaw U Pandita
Mười Pháp Niệm Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm - Thích Trí Huệ
Bài Kinh Hạt Muối - Thích Nữ Như Lan
Mười bài kinh người tại gia nên biết (24/02/2013) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Chú giải kinh A Di Đà: Mười Phương Sen Nở - Thích Pháp Hòa
Hoa Nghiêm Tam Muội (Tập 43, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Niệm Được Vãng Sanh (Tập 124, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Đạo Lý Ở Đời Và Trong Kinh Phật - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Ý nghĩa Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Thích Nhật Từ
Kinh Bốn Mươi Hai Chương - giảng tại Viện Phật Học Linh Sơn - Pháp Quốc - Thích Trí Siêu
Kinh Bách Dụ - Người Ngu Ăn Muối - Thích Phước Tiến
MƯỜI PHẨM CHẤT CỦA NGUYÊN THỦ QUỐC GIA TRONG KINH TÂM ĐỊA QUÁN - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
MƯỜI PHẨM CHẤT CỦA NGUYÊN THỦ QUỐC GIA TRONG KINH TÂM ĐỊA QUÁN - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Kinh Mi Tiên: Câu 79. Kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ Người ngu làm điều ác tội...- Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 78. Điều lành nhỏ, phước quả lớn; Điều ác lớn, tội báo nhỏ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Vượt cố chấp - Học buông xả - Kinh Trung Bộ - Kinh Tư Lượng - Phần 2 - SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 04.12.2018- Trung Bộ Kinh - 152. Kinh Căn tu tập - Thích Thiện Xuân
Trung Phong Pháp Ngữ (Nguyên Tác: Thiền Sư Minh Bổn) - Diệu Pháp Âm
Cửa Thiền Dính Bụi (Giọng đọc Diệu Thủy) - Huỳnh Trung Chánh
Cổ nhạc Phật giáo: TRÙNG KHƠI ĐIỆU HÁT (karaoke) - Thích Thiện Hữu
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Hoa) - Diệu Pháp Âm
Mười nền tảng của đức tin - Thích Thiện Xuân
Mười Hai Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Thiện Chấn
Muối - Thích Thiện Xuân
Mười Ân Cha Mẹ - Thích Thiện Chấn
Vấn Đáp: Người Phật Tử Giết Muỗi Có Tội Không? - Thích Thiện Chơn
Muối - Thích Thiện Xuân
Bốn mươi đề mục thiền chỉ - Thích Nhật Từ
MƯỜI CHƯỚNG NGẠI CỦA THIỀN ĐỊNH - Thích Nhật Từ
Mười chướng ngại của thiền định - Thích Nhật Từ
Giảng: Tăng chi bộ kinh_chương 3 pháp_phẩm MUỐI (14/8/2019) - Thích Thiện Xuân
Thực tập bốn nhận thức trong mười sáu hơi thở Thiền | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
1128: MƯỜI TAI HỌA MẮC PHẢI KHI XÚC PHẠM BẬC THÁNH - Thích Thiện Tuệ
Thể Dạng Trung Gian Giữa Cái Chết Và Sự Sống - Chương 4 phần 2 – Phần hỏi đáp - Dagpo Rimpoche
Thể Dạng Trung Gian Giữa Cái Chết Và Sự Sống - Chương 3 phần 2 – Phần hỏi đáp - Dagpo Rimpoche
Trung Quán Luận Phần 7 (Phần Cuối) - Thích Hạnh Bình
Trung bộ 76. Kinh Sandaka - Phần 1 - Thích Thiện Xuân
Trung bộ 76. Kinh Sandaka - Phần 2 - Thích Thiện Xuân
Trung bộ 77 Ðại kinh Sakuludàyi phần 1 - Thích Thiện Xuân
Trung bộ 77 Ðại kinh Sakuludàyi phần 2 - Thích Thiện Xuân
Trung bộ Kinh 79. Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di) - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung Bộ Kinh - 105. Kinh Thiện tinh - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung bộ Kinh - 130. Kinh Thiên Sứ - Thích Thiện Xuân
Kinh Trung Bộ - Bài 55: Kinh Jivaka (chế định về ăn thịt) - Thích thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Trung A Hàm - Bài 175. Kinh Thọ Pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Trung Bộ - Bài 62: Đại kinh giáo giới La-Hầu-La - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Tứ Diệu Đế - Tứ Vô Lượng Tâm – Tứ diệu đế phần 1 - Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Kinh Majjhima Nikaya, Kinh Kandaraka Sutta (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Kinh Vasettha, Kinh Subha Sutta (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Kinh Trạm Xe Và Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Lớp Kinh Trung Bộ: bài Kinh số 3: Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda Sutta) - Chùa Giác Ngộ
Những Điều Kiện Cần Thiết Trợ Duyên Cho Sự Tụng Niệm - Thích Trung Đạo
Điều Cần Biết Khi Tu Niệm Phật - Thích Trung Đạo
Mẹ Quan Âm Cửu Long (Giọng đọc Diệu Thủy) - Huỳnh Trung Chánh
Như Thế Mà Trôi (Giọng đọc Diệu Thủy) - Huỳnh Trung Chánh
Sáu điều ghi nhớ trong ngày Tết Trung Thu - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Sáu điều TT. Thích Nhật Từ nhắc nhở phụ huynh và các cháu thiếu nhi nhân Tết Trung thu 2022 - Thích Nhật Từ
Mười Phiền Não - Thích Trí Siêu
Mười Niệm Lúc Lâm Chung - Thích Giác Đăng
Mười Pháp Qua Bờ - Thích Pháp Hòa
Mười Hạnh Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát - Thích Nguyên Hiền
Mười ngộ nhận về đạo Phật - Thích Nhật Từ
Một Tâm Động Mười Phương - Thích Pháp Hòa
Mười Phật ngôn làm thay đổi thế giới - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Mười Niệm Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Mười nền tảng đức tinh lý trí - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Mười cách sống hạnh phúc - Thích Nhật Từ (07/02/2014) - Thích Nhật Từ
Mười Loại Tâm Hành Nghịch Sanh Tử - Thích Nữ Như Lan
Mười Niệm Thành Công - Thích Giác Hóa
Đối Trị Mười Phiền Não - Thích Trí Siêu
Đối Trị Mười Phiền Não - Thích Trí Siêu
Tứ Thánh Đế, Mười Hai Nhân Duyên, Bát Thánh Đạo (2013) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Mười Hai Nhân Duyên, Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo (2012) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Tổ Dạy: Niệm Phật Thế Nào Chứng Tam Muội - Thích Chân Hiếu
Mười Phương Pháp Trì Danh Hiệu Phật - Thích Nguyên Hiền
Niệm Phật Tam Muội - Thích Trí Quảng
Mười Ân Của Mẹ - Thích Nữ Như Lan
Mười Trọng Giới - Thích Tuệ Hải
Mười Phương Sen Nở (Kỳ 19) - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở (Kỳ 18) - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở (Kỳ 17) - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở (Kỳ 16) - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở (Kỳ 15) - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở (Kỳ 14) - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở (Kỳ 13) - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở (Kỳ 12) - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở (Kỳ 11) - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở 10 - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở 9 - Thích Pháp Hòa
Mười hạnh của người niệm Phật (09/12/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Mười Phương Sen Nở 8 - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở 7 - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở 6 - Thích Pháp Hòa
Mười Phương Sen Nở 5 - Thích Pháp Hòa
Mười Hạnh Đưa Người Phật Tử Đi Tới Đời Sống Cao Thượng - Thích Thái Hòa