Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Trí HuệThích Minh ThànhThích Thiện TuệThích Quang ThạnhPháp Sư Pháp Vân

Kết Quả Tìm Kiếm

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Ký Thứ 6 - Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7 - Thích Thiện Xuân
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 49 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 8 - Đốn Tiệm, Chí Thành - Thích Thanh Từ
Kinh Pháp Hoa - Phẩm 7: Hóa Thành Dụ - TT. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Thí Dụ - TT. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Hoa - Phẩm 8: Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký - TT. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Hoa (Phẩm 26): Đà La Ni - Thích Minh Thạnh
Kinh pháp hoa (Phẩm 27) - TT. Thích Minh Thành
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 19: Pháp Sư Công Đức - TT. Thích Minh Thành
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 38 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Pháp Đạt - Thích Thanh Từ
Kinh Pháp Hoa - Phẩm 9: Thọ Học Vô Học Nhân Ký - TT. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Hoa Phẩm 21 - 22: Như Lai Thần Lực - Chúc Lụy - TT. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Hoa Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát - TT. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Hoa - Phẩm 25: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - TT. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Hoa Phẩm 28 - Phổ Hiền Bồ Tát - TT. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ 2/5 - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ 1/5 - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ 5/5 - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ 4/5 - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ 3/5 - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát - TT. Thích Minh Thành
Kinh pháp hoa - Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự - TT. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ (đoạn 5 & 6) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ (đoạn 3 & 4) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ (đoạn 1 & 2) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ (đoạn 14) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ (đoạn 13) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ (đoạn 12) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ (đoạn 11) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ (đoạn 10) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ (đoạn 8, 9) - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Hóa Thành Dụ (đoạn 7) - Thích Thiện Chơn
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải - Phẩm Hóa Thành Dụ - Thích Tâm Đức
Kinh Pháp Hoa - Phẩm: Tín Giải (tiếp theo) - TT. Thích Minh Thành
Khóa Tu An Lạc Lần Thứ 48 Chùa Bửu Liên - Kinh Pháp Hoa Phẩm thứ 6, Thọ Ký - TT. Thích Minh Thành
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 18: Tùy Hỷ Công Đức - TT. Thích Minh Thành
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 33 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 4 - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 35 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 6 - Sám Hối - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 41 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Chí Đạo - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 51 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 8 - Thần Hội - Thích Thanh Từ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phương Tiện - TT. Thích Minh Thành
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 32 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 3 - Nghi Vấn - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 40 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Trí Thường - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 42 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Hành Tư - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 45 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Trí Hoàng - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 52 -Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 8 - Tổ Răn Chúng - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 50 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 8 - Chí Triệt - Thích Thanh Từ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Học - Vô Học Nhân Ký Thứ 9 - Phẩm Pháp Sư Thứ 10 - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 17: Phẩm Phân Biệt Công Đức - TT. Thích Minh Thành
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 43 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Hoài Nhượng - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 44 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Huyền Giác - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 48 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Ngọa Luân - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 47 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Phương Biện - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 46 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Tăng Thưa Hỏi - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 53 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 9 - Tuyên Chiếu - Thích Thanh Từ
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG II. HAI PHÁP - PHẨM NGƯỜI NGU & PHẨM TÂM THĂNG BẰNG - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Trì Thứ 13 - Phẩm An Lạc Hạnh Thứ 14 - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21 - Phẩm Chúc Lụy Thứ 22 - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26 - Thích Thiện Xuân
LỚP HỌC TĂNG CHI BỘ KINH 27.12.2018 (IX. Phẩm Phóng Dật X. Phẩm Phi Pháp) - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Tựa Thứ 1 - Phẩm Phương Tiện Thứ 2 - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hiện Bảo Tháp Thứ 11 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12 - Thích Thiện Xuân
Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Phẩm Hình Phạt (Câu 141) - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Phẩm Hình Phạt (Câu 143 - 144) - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Phẩm Hình Phạt (Câu 140) - Thích Trí Huệ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm thứ 1: Phẩm tựa - Thích Tâm Đức
Kinh Pháp Hoa 3 - Phẩm Thứ 2: Phẩm Phương Tiện - Thích Tuệ Hải
THI KỆ PHÁP CÚ KINH Phẩm I - Câu Kệ 7&8 - PHẨM SONG YÊU - Thích Ngộ Phương
Kinh Pháp Cú - Phẩm 6: Phẩm Hiền Trí (Câu 76 - 89) - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm 8: Phẩm Ngàn - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm 6: Phẩm Hiền Trí - Thích Trí Huệ
2010 Kinh Phap Cu Pham 9 Pham Ac - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm 11: Phẩm Già (Câu 152 - 155) - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm 11: Phẩm Già - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm Thứ 9: Phẩm Ác - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm 4: Phẩm Hoa (Bài Thi Kệ 40 - 47) - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Hoa 1 - Phẩm Thứ 1: Phẩm Tựa - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Hoa 2 - Phẩm Thứ 1: Phẩm Tựa - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Hoa 5 - Phẩm Thứ 3: Phẩm Thí Dụ - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Hoa 4 - Phẩm Thứ 3: Phẩm Thí Dụ - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Hoa 6 - Phẩm III: Phẩm Thí Dụ - Thích Tuệ Hải
Kinh pháp cú phẩm 15 - Phẩm An Lạc - Thích Trí Huệ
Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Phạm Thiên - Thỉnh cầu Thế Tôn thuyết pháp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18 - Thích Thiện Xuân
Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Phạm Thiên - Cung kính tôn trọng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Sáu yếu tố để thành công, cách ứng xử khi bị xúc phạm nhân phẩm - Thích Nhật Từ
Phần 42 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 41 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 40 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 39 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 38 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh Hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 37 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 35 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 36c - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 36b - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 36a - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Sáu Pháp Tâm Làm Nên Phàm Thánh - Thích Trí Huệ
Pháp Hội Thánh Chúng (Phẩm Thứ 1, Giảng - Thích Thiện Pháp
Phần 34 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Hiện bệnh & Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 53 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 52 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 51 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 50 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 49 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 48 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm Hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 47 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm Hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 46 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 45 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 44 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 43 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Phạm hạnh) - Thích Thông Phương
LỚP HỌC TĂNG CHI BỘ KINH 29.12.2018 (Phẩm Vô Phạm, Một Người) - Thích Thiện Xuân
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tụng phẩm kinh Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa trên đỉnh núi Linh Thứu - Thích Nhật Từ
Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Bài 10: phẩm Hóa Thành Dụ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Cú 67 - Phẩm Bà La Môn - Pháp Môn Không Quan Trọng - Thích Tuệ Hải
Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Bài 13: Phẩm Pháp Sư - Thích Thiện Chơn
Pháp Đàm - Phẩm Chất Người Xuất Gia 2 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Cú 57 - Phẩm Voi - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú - Phẩm 7: A La Hán - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú 55 - Phẩm Tạp: Bài 295 - 305 - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 54 - Phẩm Tạp Lục - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 52 - Phẩm Đạo (Bài 279) - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú 51 - Phẩm Đạo: Bài 273 - 278 - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Trì: Số 13 - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm Tâm (Bài 33, 34 Và 35) - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú 47 - Phẩm Cấu Uế (Bài 253 - 255) - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Hoa - Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Hoa - Phẩm 3: Thí Dụ - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Pham Kim Khanh
Kinh Pháp Cú 58 - Phẩm Voi - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 59 - Phẩm Ái Dục - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 64 [Bài 383,384,385,386] - Phẩm Bà La Môn - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 65 [Bài 387,388,389,390] - Phẩm Bà La Môn - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 70 - Phẩm Bà La Môn - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 71 - Phẩm Bà La Môn - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 72 - Phẩm Bà La Môn: Bài 415 - 418 - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 73 - Phẩm Bà La Môn: Bài 419 - 423 - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Hoa - Phẩm 1 - Thích Tâm Đức
Kinh Pháp Hoa - Phẩm 2 - Thích Tâm Đức
Kinh Pháp Cú giảng giải - Phẩm Pháp Trụ - Thích Tâm Đức
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 256 - 259) - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Phẩm Thí dụ Kinh Pháp Hoa, Đạo Mẫu, Tướng của các Pháp - Thích Nhật Từ
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 - 264) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 266 - 272) - Thích Phước Tiến
Sư phạm hoằng pháp 09: Pháp sư: Tác phong và phẩm chất cần có - Thích Nhật Từ
Kinh Pháp Cú - Phẩm Địa Ngục - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Hoa - phẩm thứ 18 - Tùy Hủy Công Đức - Thích Tâm Đức
Kinh Pháp Cú - Phẩm: Hiền Trí - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú (Số 36) - Phẩm Tâm - Thích Bửu Chánh
Kinh Pháp Cú (Số 35) - Phẩm Tâm - Thích Bửu Chánh
Kinh Pháp Cú (Số 33) - Phẩm Tâm - Thích Bửu Chánh
Kinh Pháp Cú (Số 34) - Phẩm Tâm - Thích Bửu Chánh
An Lạc Hạnh (Kinh Pháp Hoa - Phẩm 14) - Thích Trí Huệ
Kệ Kinh Pháp Cú (Số 7 Và 8) - Phẩm Song Yếu Số 1 - Thích Trí Huệ
Phẩm Thọ Ký Trong Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Hoa: Phẩm Tín Giải - Thích Trí Huệ
KINH PHÁP CÚ - Phẩm Tâm Ý - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 03 Phẩm TÂM Ý - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 05 Phẩm NGU SI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 06 Phẩm TRÍ GIẢ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - 07 Phẩm A LA HÁN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 11 - Phẩm GIÀ YẾU - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 12 - Phẩm TỰ KỶ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 15 - Phẩm AN LẠC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 16 - Phẩm HỶ ÁI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 18 - Phẩm CẤU UẾ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 24 - Phẩm ÁI DỤC - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ 26 - Phẩm BÀ LA MÔN - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Kinh Pháp Cú 61 - Phẩm Tỳ Kheo - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Hoa (Phẩm 25: Quan Thế Âm Phổ Môn) - Thích Tâm Đức
Lớp Kinh Pháp Cú: Phẩm I - Câu Kệ 5 - Thích Ngộ Phương
Kinh Pháp Hoa Phẩm 18: Tùy Hỷ Công Đức - Thích Tâm Đức
KINH PHÁP CÚ 19 - Phẩm PHÁP TRỤ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Kinh 191 Nghe với tai | Phẩm 20 Đại Phẩm | Tăng Chi Bộ kinh - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Phạm Thiên 3 - Thấy đúng tuyệt vời - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 123 Hạng người sai khác - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Phạm Thiên - Lợi ích sống trong tăng đoàn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 16 - Thích Thiện Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 14 Và 15 - Thích Thiện Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 9 - 11) - Thích Thiện Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 7 Và 8) - Thích Thiện Pháp
Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Hình Phạt - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm: Hình Phạt - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm Hỷ Ái (Câu 217 - 220) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 205 đến câu 208) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc (Câu 200 - 204) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú - Phẩm Không Phóng Dật (Bài 21, 22 Và 23) - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (Câu 197 - 199) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú Giảng Giải (Kỳ 45) - Phẩm Cấu Uế (Bài 240 - 248) - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú - Phẩm Ác - Thích Thiện Chấn
Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu (Câu 61, 62) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu (Câu 60) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 163 - 166) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú (Phẩm Tâm, Câu 38 Và 39) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Ngã (Câu 161-162) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú - Phẩm Tự Ngã (Câu 157 đến 160) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú - Phẩm Già (Câu 151 - 156) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán (tt) (Câu 93 Đến Câu 99) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú - Phẩm Già (Câu 146 - 150) - Thích Phước TiếnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký