Tổng cộng có 20000+ video. Thích Phước TiếnThích Thiện XuânPháp Sư Pháp VânThích Minh ThànhThích Thiện ThuậnThích Nữ Như Lan

Kết Quả Tìm Kiếm

Lớp Kinh Trung Bộ: bài Kinh số 3: Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda Sutta) - Chùa Giác Ngộ
Kinh Pháp Hoa - Tầm quan trọng của kinh Pháp Hoa - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Ý nghĩa của kinh Pháp Hoa - Thích Thiện Chơn
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Kinh Tạng ( Học Pháp & Hành Pháp ) - Thích Bửu Chánh
Pháp Tối Thượng Ở Trong Kinh Tiểu Bộ (Kinh Điển Nikaya) - Thích Trí Huệ
Trung bộ Kinh số 89 Kinh Pháp Trang Nghiêm - Thích Thiện Xuân
Giảng kinh Trung Bộ - 03- Kinh Thừa Tự Pháp - Thích Hạnh Bình
1999: TRUNG BỘ KINH-BÀI 1: KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN(Tiếp Theo) - SƯ HẠNH TUỆ (Việt Nam)
1998: TRUNG BỘ KINH-BÀI 1: KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN (Tiếp Theo ) - Thích Thiện Tuệ
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim (Kinh Kim Quang Minh) - Diệu Pháp Âm
Kinh Túc Già Kinh Pháp Thắng (14/11/1991) - Thích Nhất Hạnh
Đại Tạng Kinh Bắc Truyền 14 - Kinh Pháp Hoa - Thích Nhất Hạnh
Đại Tạng Kinh Bắc Truyền 19 - Kinh Pháp Hoa - Thích Nhất Hạnh
Đại Tạng Kinh Bắc Truyền 24 - Kinh Pháp Hoa - Thích Nhất Hạnh
NGHE KINH PHẬT ĐỂ TÂM BÌNH AN, CẢ NGÀY HẠNH PHÚC - KINH PHÁP CÚ 423 CÂU - Chùa Giác Ngộ
Đề Kinh và Tông Chỉ Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Thiện Pháp
Lục Hòa Kính (Tập 25, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm (Tập 3) - Diệu Pháp Âm
Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm (Tập 2) - Diệu Pháp Âm
Đại Tạng Kinh Việt Nam - Kinh Trường A Hàm (Tập 1) - Diệu Pháp Âm
KINH TRUNG BỘ 1: KINH CÁC PHÁP MÔN CĂN BẢN - Thích Phước Toàn
1295: TRUNG BỘ KINH - BÀI 1: KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN - Thích Thiện Tuệ
Kinh Lăng Già Tâm Ấn (1/22) - Ngài Đại Sư Pháp Vân Thuyết Giảng - Chánh Pháp Lưu Truyền - Đại Sư Pháp Vân
Kinh Ba Cửa Giải Thoát (Kinh Pháp Ấn) (Kỳ 2) - Thích Tuệ Hải
Kinh Ba Cửa Giải Thoát (Kinh Pháp Ấn) (Kỳ 1) - Thích Tuệ Hải
KINH PHÁP CÚ - Khai Kinh - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Kinh Trung Bộ tập 1 - Kinh Pháp Môn Căn Bổn - Viện Nghiên Cứu PH-VN
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tụng phẩm kinh Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa trên đỉnh núi Linh Thứu - Thích Nhật Từ
Giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Pháp Sư Pháp Vân
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Hành Trong Tạng Kinh NIKAYA 5 – Cốt Lõi Tu Tập - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giảng giải 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Trung Bộ số 60: Sáu pháp lục hòa - Thích Minh Châu
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 123 Hạng người sai khác - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Lợi Ích Thuyết Pháp Giảng Kinh - Thầy Thích Pháp Hòa ( Birmingham, AL Ngày 9.6.2019 ) ) - Thích Pháp Hòa
Kinh Trung Bộ 45 (Tiểu Kinh Pháp Hành) - Khổ đau và hạnh phúc (24/09/2006) - Thích Nhật Từ
Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 pháp | Phẩm Loài Người | Kinh 135-136 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 pháp | Phẩm Loài Người | Kinh 137-140 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 122 : Sóng biển - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Giảng Kinh Tăng Chi | Chương 4 Pháp | Phẩm Asura | Kinh 91 92 93 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp| Kinh 94 | Phẩm Thiền Định - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 05.12.2018-TĂNG CHI BỘ KINH, CHƯƠNG MỘT PHÁP: PHẨM SẮC.... - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM NGƯỜI NGU. - Thích Thiện Xuân
GIẢNG ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
KINH PHÁP CÚ 423 CÂU - NGHE KINH PHẬT ĐỂ TÂM BÌNH AN TIÊU TAN PHIỀN MUỘN - ĐĐ. THÍCH VẠN MÃN - Thích Vạn Mãn
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Hoa) - Diệu Pháp Âm
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Mây mưa | Kinh 104-107 Hồ nước - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 121 Tự Trách - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM CÁC BÀ LA MÔN - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Kinh Pháp Cú (Qua Nghệ Thuật Thư Pháp Và Lồng Tiếng) (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh Pháp Cú (Qua Nghệ Thuật Thư Pháp Và Lồng Tiếng) (Kỳ 2) - Phật Âm
Kinh Pháp Cú (Qua Nghệ Thuật Thư Pháp Và Lồng Tiếng) (Kỳ 1) - Phật Âm
KỆ PHÁP CÚ KINH - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học
Kinh Pháp Cú 67 - Phẩm Bà La Môn - Pháp Môn Không Quan Trọng - Thích Tuệ Hải
Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Bài 13: Phẩm Pháp Sư - Thích Thiện Chơn
Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai - Trích Kinh Địa Tạng - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 19: Pháp Sư Công Đức - TT. Thích Minh Thành
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 38 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Pháp Đạt - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Có nên tụng 1 kinh (kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ) | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phân biệt chánh pháp và tà pháp- Khó hiểu khi tụng kinh hán việt - Thích Nhật Từ
Kinh Pháp Cú giảng giải - Phẩm Pháp Trụ - Thích Tâm Đức
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 256 - 259) - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Phẩm Thí dụ Kinh Pháp Hoa, Đạo Mẫu, Tướng của các Pháp - Thích Nhật Từ
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 260 - 264) - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú - Phẩm Pháp Trụ (Câu 266 - 272) - Thích Phước Tiến
Tụng Kinh Dược Sư Sám Pháp livestream - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
06.05.2020 Tụng Kinh Dược Sư Sám Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Kinh Chuyển Pháp Luân - MahaThera Hộ Pháp
Giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Pháp Sư Pháp Vân
KINH PHÁP CÚ 19 - Phẩm PHÁP TRỤ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Một Ngày An Lạc: Kỳ 074: Kính lão đắc thọ - phần 3: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Một Ngày An Lạc: Kỳ 074: Kính lão đắc thọ - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Thính Pháp Văn Kinh - Thích Pháp Hòa
Giảng Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Pháp Sư Pháp Vân
Kinh Pháp Cú 50 - Phẩm Pháp Trụ: Bài 262 - 272 - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 49 - Phẩm Pháp Trụ: Bài 257 - 261 - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 48 - Phẩm Pháp Trụ: Bài 256 - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú (Phẩm Tâm) - Thích Pháp Hòa
Giảng Kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã - Pháp Sư Pháp Vân
Giảng Kinh Nhân Quả Ba Đời - Pháp Sư Pháp Vân
Giảng Kinh Tín Tâm Minh - Pháp Sư Pháp Vân
Giảng Kinh Kim Cang - Pháp Sư Pháp Vân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Đại Sư Pháp Vân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG II. HAI PHÁP - PHẨM NGƯỜI NGU & PHẨM TÂM THĂNG BẰNG - Thích Thiện Xuân
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 1) - Diệu Pháp Âm
Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Đạo Hành | kinh 161 - 162 -163 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
KINH TRUNG BỘ 45: TIỂU KINH PHÁP HÀNH - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
Biết Chân - Giả (Kinh PC 11&12) Thầy Thích Pháp Hòa.Tv Trúc Lâm.Ngày16,8,2020 - Thích Pháp Hòa
Nói Hay Không Bằng Hay Làm ̣(Kinh PC 19&20) Thầy Thích Pháp Hòa.Tv Trúc Lâm.Ngày 20.9.2020 - Thích Pháp Hòa
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Giảng Thuật: Pháp Sư Tịnh Không) (Trọn Bộ, 12 Phần) - Diệu Pháp Âm
Người Trí Không Buông Lung (Kinh PC 22) Thầy Thích Pháp Hòa.Tv Trúc Lâm.Ngày 4.10.2020 - Thích Pháp Hòa
Tiếng Lành Người Tinh Tấn (Kinh PC 24) Thầy Thích Pháp Hòa.Tv Trúc Lâm.Ngày 18.10.2020 - Thích Pháp Hòa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải phần 29 - Thầy giảng pháp - Thích Trí Quảng
Năng Lực Của Kinh - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Việt Nam Seattle. WA Ngày 30.3.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Không Chểnh Mãng (Kinh PC 21) Thầy Thích Pháp Hòa Tv.Trúc Lâm.Ngày 27.9.2020 - Thích Pháp Hòa
Các Pháp Bình Đẳng Không Có Cao Thấp (Tập 156, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Học - Vô Học Nhân Ký Thứ 9 - Phẩm Pháp Sư Thứ 10 - Thích Thiện Xuân
Kính Tin Không Đợi Tuổi - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 26.7.2020) - Thích Pháp Hòa
Niết Bàn Của Bậc Trí (Kinh PC 23)Thầy Thích Pháp Hòa.Tv Trúc Lâm.Ngày 11.10.2020 - Thích Pháp Hòa
Kinh Lăng Già Tâm Ấn - Pháp Sư Pháp Vân
Kinh Pháp Cú - Thích Pháp Hòa
Tôn Kính Pháp Bảo - Thích Pháp Hòa
Tôn Kính Pháp Bảo - Thích Pháp Hòa
Kinh Lăng Già Tâm Ấn - Pháp Sư Pháp Vân
Giảng Kinh Duy Ma Cật - Pháp Sư Pháp Vân
Giảng Kinh A Di Đà - Pháp Sư Pháp Vân
Kinh Pháp Bảo Đàn - Diệu Pháp Âm
Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Diệu Pháp Âm
Kinh Pháp Hoa - Thích Pháp Hòa
Kinh Pháp Cú (Câu 305) - Thích Pháp Tín
11.05.2020 Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Bảo Trọng Tự Thân Kinh PC 25-Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm.Ngày 25.10.2020) - Thích Pháp Hòa
KINH TRUNG BỘ 46: ĐẠI KINH PHÁP HÀNH - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học - Phật Âm
Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm (có chữ) - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tập 1 - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh ngày 09.05.2020 - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Hai Đời : Vui Sầu (Kinh PC 15-18) Thầy Thích Pháp Hòa Tv.Trúc Lâm.Ngày 13.9.2020 - Thích Pháp Hòa
Ngày 4: Chân Kinh, Ngụy Kinh - Học bài học vận hành của Pháp - Suy nghĩ chân chánh ...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Kinh Tương Ưng Bộ (Kinh Số 5) - Phẩm Kinh Khúc Gỗ Trôi Sông - Thích Phước Tiến
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 6) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 5) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11) - Thích Thiện Xuân
Kinh Majjhima Nikaya, Kinh Kandaraka Sutta (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
TỤNG KINH TỪ BI, KINH CHÂU BÁU, KINH VÔ NGÃ TƯỚNG|| NGÀY 02-04-2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỪ BI, KINH CHÂU BÁU, KINH VÔ NGÃ TƯỚNG|| NGÀY 12 - 04 - 2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỪ BI, KINH CHÂU BÁU, KINH VÔ NGÃ TƯỚNG|| NGÀY 21 - 04 - 2020 - Chùa Giác Ngộ
Thấy Pháp là thấy Như Lai - Kinh Pháp Cú 79 - Thích Chân Quang
Kinh Pháp Hoa - Thích Chân Quang
Kinh A Di Đà - Đại Sư Pháp Vân
Kinh Vasettha, Kinh Subha Sutta (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Kinh Trạm Xe Và Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 04.12.2018- Trung Bộ Kinh - 152. Kinh Căn tu tập - Thích Thiện Xuân
Kinh An Trú Tầm - Thích Pháp Hòa
Kinh Pháp Cú - Bài: 26, 27 - Thích Trí Huệ
Ôn Tập Kinh Pháp Cú - Thích Trí Huệ
Kinh Gò Mối - Thích Pháp Hòa
Kinh Pháp Cú 24 - Thích Tuệ Hải
Pháp Bảo Đàn Kinh - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú (Bài 26 Và 27) - Thích Trí Huệ
Kinh Ví Dụ Cái Cưa - Thích Pháp Hòa
Kinh Ví Dụ Tấm Vải - Thích Pháp Hòa
Kinh Pháp Cú (Câu 188 - 192) - Thích Tuệ Hải
Kinh Ví Dụ Lõi Cây - Thích Pháp Hòa
Kinh Lục Hòa - Thích Pháp Hòa
Pháp Bảo Đàn Kinh - Phật Âm
Kinh Pháp Cú (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Chư Kinh Tập Yếu - Diệu Pháp Âm
Thọ trì kinh pháp hoa - Đức Minh
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa - Giới Đức
Trường Ca Kinh Pháp Cú - Giới Đức
Kinh Kim Cang - Đại Sư Pháp Vân
Kinh Nhân Quả Ba Đời - Đại Sư Pháp Vân
Kinh Lăng Già Tâm Ấn 15 - Đại Sư Pháp Vân
Kinh Ví Dụ Tấm Vải - Thích Pháp Hòa
Kinh An Trú Tầm - Thích Pháp Hòa
Kinh Phổ Môn - Thích Pháp Hòa
Kinh Pháp Hoa 3 - Thích Tâm Đức
Kinh Pháp Hoa 4 - Thích Tâm Đức
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa - Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ - Thích Nhật Từ
Tam Tạng Kinh - Thích Pháp Hòa
Kinh Pháp Cú 57 - Phẩm Voi - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú - Phẩm 7: A La Hán - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán - Thích Trí Huệ
Kinh Song Tầm - Thích Pháp Hòa
Kinh Pháp Cú 55 - Phẩm Tạp: Bài 295 - 305 - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 54 - Phẩm Tạp Lục - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 52 - Phẩm Đạo (Bài 279) - Thích Tuệ Hải
Bốn Pháp Cứu Kính - Thích Phước Đức
Kinh Pháp Cú (Số 50) - Thích Bửu Chánh
Kinh Pháp Cú - Phẩm A La Hán - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú 51 - Phẩm Đạo: Bài 273 - 278 - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Trì: Số 13 - Thích Trí Huệ
Cổ Xe Dê Trong Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Huệ
Kinh Hết Phiền Não - Thích Pháp Hòa
Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm Tâm (Bài 33, 34 Và 35) - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú 47 - Phẩm Cấu Uế (Bài 253 - 255) - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Hoa - Phẩm 12: Đề Bà Đạt Đa - Thích Trí Huệ
Năm Ý Nghĩa Của Kinh - Thích Pháp Hòa
Hướng Về Kính Lạy - Thích Pháp Hòa
Kinh Tâm Hoang Vu - Thích Pháp Hòa
Kinh Bách Dụ - Thích Pháp Hòa
Tâm Cung Kính - Thích Pháp Hòa
Tìm hiểu kinh Pháp Hoa - Thích Tâm Đức
Kinh Bách Dụ (Kỳ 15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Bách Dụ (Kỳ 14) - Thích Pháp Hòa
Kinh Bách Dụ (Kỳ 13) - Thích Pháp HòaXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký