Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Phước TiếnThích Thiện ThuậnPháp Sư Pháp VânThích Nhật TừPháp Sư Tịnh Không

Kết Quả Tìm Kiếm Kinh Dieu Phap Lien Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Kinh Pháp Hoa) - Diệu Pháp Âm
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Trọn Bộ, 7 Phần) (Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải) - Diệu Pháp Âm
Chuyện kể trên núi Linh Thứu - Nơi Đức Phật lần đầu tiên giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Huyền Diệu
Bước chân xuất thế chùa Liên Hoa (Hội thi văn nghệ Phật giáo) - chùa Liên Hoa
Giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Pháp Sư Pháp Vân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải - Phẩm Hóa Thành Dụ - Thích Tâm Đức
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Ký Thứ 6 - Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7 - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Đại Sư Pháp Vân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải phần 29 - Thầy giảng pháp - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thọ Học - Vô Học Nhân Ký Thứ 9 - Phẩm Pháp Sư Thứ 10 - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 19: Pháp Sư Công Đức - TT. Thích Minh Thành
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 28 - PT Diệu Liên&PT Nguyễn Thị Duệ - Diệu Liên - Nguyễn Thị Duệ
Diệu Ý Liên Hoa - Thích Pháp Hòa
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 21: Trì Như Lai Thần Lực - Thích Tâm Đức
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng - Thích Tâm Đức
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 13: Trì - Thích Tâm Đức
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất - Thích Tâm Đức
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 14: An Lạc Hạnh - Thích Tâm Đức
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 11: Hiện Bửu Tháp - Thích Tâm Đức
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm thứ Nhất - 1a - Thích Tâm Đức
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm thứ Nhất - 1b - Thích Tâm Đức
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Phương Tiện - 2b - Thích Tâm Đức
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Phương Tiện - 2a - Thích Tâm Đức
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Ví Dụ, 3b - Giảng sư TT Thích Tâm Đức. - Thích Tâm Đức
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - Phẩm Ví Dụ- 3a - Thích Tâm Đức
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm thứ 1: Phẩm tựa - Thích Tâm Đức
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa- Phẩm 24:Diệu Âm Bồ Tát - Thích Tâm Đức
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 23) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 22) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 21) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 20) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 19) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 18) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 17) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 16) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 15) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Sư Huệ Duyên
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Trí Thoát
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 14) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 13) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 12) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 11) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 10) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 9) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 8) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 7) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 6) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 5) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 4) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 3) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 2) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 1) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 35) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 34) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 33) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 32) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 31) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 30) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 28) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 27) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 26) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 25) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 24) - Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ( Phẩm Thứ 8 ) tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 3-7-2016 - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Phật tử nên đọc-trì-tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa như thế nào? - Thích Nhật Từ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 27-28) - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 23-24) - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm 15-16) - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Tựa Thứ 1 - Phẩm Phương Tiện Thứ 2 - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5 - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Hiện Bảo Tháp Thứ 11 - Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12 - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Trì Thứ 13 - Phẩm An Lạc Hạnh Thứ 14 - Thích Thiện Xuân
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18 - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Cốt lõi của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Nhật Từ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Minh Như
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - Phẩm thứ 18- Tùy Hỷ Công Đức - HT. Thích Tâm Đức
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm 18: Tùy Hỷ Công Đức - TT. Thích Minh Thành
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 17: Phẩm Phân Biệt Công Đức - TT. Thích Minh Thành
Ý nghĩa Diệu pháp Liên hoa Kinh - Thích Tâm Đức
THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HỢP QUỐC 2018 CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC ANTÓNIO GUTERRES - Thích Nhật Từ
BỐN TƯ DUY ĐỂ HỖ TRỢ TU TẬP - NI SƯ TN. HUỆ LIÊN - Thích Nữ Huệ Liên
BỐN TƯ DUY ĐỂ HỖ TRỢ TU TẬP - NS. THÍCH NỮ HUỆ LIÊN - Thích Nữ Huệ Liên
Diệu Pháp Liên Hoa (HD) - Phật Âm
Diệu Pháp Liên Hoa - Hoàng Duy
Diệu Pháp Liên Hoa - Ngân Huệ
Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Từ Thông
Diệu Pháp Liên Hoa - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Liên Hoa Hóa Sanh (Tập 295, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Giáo Nhân Sinh Quan Và Phật Giáo Di Dân Học - Hòa Thượng Diệu Liên
Nhụ Mộ Cố Hương - Hòa Thượng Diệu Liên
Ðạo tràng Liên Hoa (Cà Mau) - Diệu Âm
Giải Nghi Vấn (Rất Hay) - Hòa Thượng Diệu Liên
Cuối Cùng Tôi Đã Được Xuất Gia - Hòa Thượng Diệu Liên
Nhân Phật Nhất Thể - Hòa Thượng Diệu Liên
Trí Biết Thế Gian 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV. Liên Trì Mount Vernont, AL ngày 8.6.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Biết Khổ Thì Giảm Khổ - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV . Liên Trì , Ngày 9.6.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Trí Biết Thế Gian 2 - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV, Liên Trì, Mount Vernont, AL Ngày 8.6.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Gương Sáng Người Xuất Gia (Liên Trì Đại Sư soạn) - Diệu Pháp Âm
Thánh Ni Liên Hoa Sắc - Thích Pháp Hòa
Cửu Phẩm Liên Hoa - Thích Pháp Hòa
Tô Đẹp Cuộc Đời - Chùa Liên Hoa , Houston, TX 24.3.2018 - Thích Pháp Hòa
Tô Đẹp Cuộc Đời ( Chùa Liên Hoa , Houston, TX 24.3.2018 ) - Thích Pháp Hòa
Trả lời vấn đáp mới 24.3.2018 tại Chùa Liên Hoa - Thích Pháp Hòa
10 điều ước của Thầy Huyền Diệu - Thích Huyền Diệu
Tọa Đàm (tại Niệm Phật Đường Liên Trì) - Cư Sĩ Diệu Âm
Nói Chuyện với các liên hữu khắp nơi - Diệu Âm
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Khi Nào Chim Sắt Bay - Diệu Liên Lý Thu Linh
Ốc Đảo Tự Thân - Diệu Liên Lý Thu Linh
Bốn Điều Chuyên Cần (Tứ Chánh Cần) - Thích Minh Liên
Trò chuyện dưới những loài cây gắn liền với đời sống Đức Phật - Thích Huyền Diệu
Cửu Phẩm Liên Hoa trong nghệ thuật Phật giáo Việt Nam - Văn Hóa Việt Nam
Tài liệu liên quan vấn đề phiên dịch kinh điển sang Hoa văn - Thích Hạnh Bình
Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Mục Liên Cứu Mẹ - Thích Pháp Hòa
Bảo Liên Phật Quang (Tập 316, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Sự liên hệ giữa ý nghĩa kinh Song Tầm và pháp tu Niệm Phật - Thích Hạnh Bình
Tuyên Hóa Ngữ Lục (Nguyên Tác: Hòa Thượng Tuyên Hóa) - Diệu Pháp Âm
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật (Trọn Bộ, 15 Phần) (HT. Tuyên Hóa giảng giải) - Diệu Pháp Âm
Ý Nghĩa Hoằng Pháp và Hộ Pháp - Diệu Âm Diệu Ngộ
Ý Nghĩa Của Hai Từ Diệu Pháp, Thích Minh Thành, Chùa Diệu Pháp - TT. Thích Minh Thành
Kinh Nghiệm Niệm Phật và Những Chuyện Luân Hồi - Diệu Âm Diệu Ngộ
Kinh 8 Điều Giác Ngộ - Điều Giác Ngộ A - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Mi Tiên: Câu 79. Kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ Người ngu làm điều ác tội...- Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 78. Điều lành nhỏ, phước quả lớn; Điều ác lớn, tội báo nhỏ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Liên Hoa - Thích Giải Hiền
Lời Dạy Của Liên Trì Đại Sư - Thích Giác Hóa
Noi Gương Đức Mục Kiền Liên - Thích Giác Hóa
Lễ hội hóa ngày Phật đản Liên Hiệp Quốc (30/12/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Chùa Kim Liên - Bông sen vàng giữa lòng Hà Nội - Văn Hóa Việt Nam
Sám Văn Đêm Liên Hoa - Sư Huệ Duyên
Giá trị Hạnh phúc - Phật đản chùa Liên Hoa, TPHCM - Thích Thiện Xuân
Hỏi đáp về: “Đối diện với cám dỗ” - HT. Viên Minh giảng tại Tự Viện Liên Hoa Irving, TX (12-5-2019) - Thích Viên Minh
Thông Điệp Hòa Bình - Thích Nữ Phụng Liên
Phất Trần Trừ Cấu - Thích Nữ Hòa Liên
Chưa tu - tu rồi - Thích Nữ Hòa Liên
Chuyển khổ đau thành an vui - Thích Nữ Hòa Liên
CHỦ ĐỀ : RẢI CHÙA LIÊN HOA . ĐẠI ĐỨC THICH THIỆN XUÂN - Thích Thiện Xuân
Uppalavanna (Liên Hoa Sắc) - Từ bùn sen tỏa hương - SC. Giác Lệ Hiếu
Kinh A Di Đà Sớ Sao - Liên Trì Đại Sư
Kinh A Di Đà Sớ Sao - Liên Trì Đại Sư
Thông Qua Kinh Vu Lan Bồn - Mục Kiền Liên Là Ai - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Mối liên hệ giữa Phật giáo và kinh doanh - Thích Nhật Từ
Tăng Chi Bộ kinh | Kinh170 Gắn liền Cột Chặt | Thiền Chỉ và Thiền Quán - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Cần Phải Thấy - Thích Nữ Phụng Liên
Kinh Mi Tiên: Câu 23. Danh sắc tương quan liên hệ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên: Câu 75. Sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Vì sao ngài MỤC KIỀN LIÊN là ĐẠI HIẾU ? Kinh VU LAN có thể hiện sự BÁO HIẾU ? - Thích Nhật Từ
10 Điều Lành và Vấn Đáp - Thầy, Thích Pháp Hòa (July 2, 2012) - Thích Pháp Hòa
Bốn Điều Phước 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Viên Giác) - Thích Pháp Hòa
Bốn Điều Phước 2 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Viên Giác ) - Thích Pháp Hòa
Nhị Đế Dung Thông - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Diệu Đế Pensacola FL Ngày 7.6.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Bốn Điều Không Thể - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 3.9.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Sáu Điều Chướng - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Từ Hạnh Mauii, Hawaii , ngày 15.9.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Ba Điều Hoan Hỷ -Thầy Thích Pháp Hòa (TTPG Vạn Hạnh, New Orleans) - Thích Pháp Hòa
Phật Nào Bậc Nhất - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tư Gia PT Diệu Nguyên, California. Ngày 21.12.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Điều Con Người Mong Muốn 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ̣̣(Chùa Bát Nhã, Santa Ana,CA) - Thích Pháp Hòa
Điều Con Người Mong Muốn 2 - Thầy Thích Pháp Hòa (Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA Ngày 23.2.2020) - Thích Pháp Hòa
Giáo Điều & Hạnh Phúc - Thầy Thích Pháp Hòa (Chùa Viên Thành, Garden Grove. CA Ngày 23.2.2020) - Thích Pháp Hòa
Tuỳ Duyên Điều Phục Tâm - Thầy Thích Pháp Hòa (Như Lai TT,Ngày 29.9.2021) - Thích Pháp Hòa
Biết Tâm Để Điều Tâm - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm.Ngày13.12.2020) - Thích Pháp Hòa
Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên (Tác Giả: Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị) (Còn Tiếp) - Diệu Pháp Âm
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 27 - Diệu Phước - Diệu Phước
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 19 - Diệu Uyển - Diệu Uyển
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 12 - Phật tử Diệu Minh - Diệu Minh
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 6 - Cư sĩ Diệu Hiền - Diệu Hiền
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 2 - Cư sĩ Minh Đức - Diệu Tấn - Minh Đức - Diệu Tấn
Mật pháp mang lại hạnh phúc và an lạc trong đời này - HT. Thích Huyền Diệu - Thích Huyền Diệu
Buổi thuyết pháp HT.THÍCH HUYỀN DIỆU tại Tu Viện Linh Thứ, Củ Chi - TP.HCM - Thích Huyền Diệu
Pháp Nào Cũng Là Pháp An Vui - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Hoa Nghiêm Virginia Ngày 22.9.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Thất Bút Câu Của Đại Sư Liên Trì - Thích Pháp Đăng
Pháp Thoại (Tại Chùa Liên Trì Hải Hội) - Thích Chân Hiếu
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 8) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 7) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 6) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 5) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 4) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 3) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 2) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 1) - Thích Thiện Pháp
Bảo Liên Phật Quang - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Học Vấn Đáp (Giải Đáp Những Nghi Vấn Liên Quan Đến Pháp Môn Tịnh Độ) - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Mục Liên Sám Pháp - Sư Huệ Duyên
Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên Suốt Đời Vì Đạo Pháp Và Dân Tộc - Thích Tuệ Giải
Liên khúc mừng Phật đản sanh - chùa Hoằng Pháp
Cách lễ lạy đúng pháp - Thích Minh Liên
Quy y đúng pháp - Thích Minh Liên
Hỏi đáp về Cuộc đời là cõi tạm và quý giá - Đừng sử dụng Nguyên lý như một phương pháp - Liên hệ giữa Yoga và Thiền - Quên mình trong công việc - Thiền trong mọi hoạt động - Thầy Viên Minh
Pháp thoại tại chùa Phương Liên - Canada 2018 - Thích Thiện Xuân
Pháp Đàm - Khoá Tu Mùa Thu_Tu Viện Liên Trì 2018 - Thích Tánh Tuệ
Kinh Pháp Hoa - Ý nghĩa của kinh Pháp Hoa - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa - Tầm quan trọng của kinh Pháp Hoa - Thích Thiện Chơn
Cần nắm rõ những điêu này để chuyển hóa KHỔ ĐAU chạm đến HẠNH PHÚC - Thích Pháp Hòa
Kinh Hoa Nghiêm - Diệu Pháp Âm
Phẩm: Tịnh Hạnh (Trích Từ Kinh Hoa Nghiêm) - Diệu Pháp Âm
Kinh Pháp Hoa Phẩm 27: Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự - Thích Tâm Đức
Kinh Pháp Hoa Phẩm 24: Diệu Âm Bồ Tát - TT. Thích Minh Thành
Bước Đầu Học Phật 51: Diệu Lý Kinh PHÁP HOA - Thích Viên Trí
Diệu Nghĩa Pháp Hoa Kinh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim (Kinh Kim Quang Minh) - Diệu Pháp Âm