Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Thiện TuệThích Nhất HạnhThích Trí QuảngThích Nhật TừThích Thanh Từ

Kết Quả Tìm Kiếm Kheo Nhu Ly Tac Y

Tác Phẩm Như Sanh (Tác Giả: Cư Sĩ Như Sanh) - Diệu Pháp Âm
Khéo như lý tác ý - Thích Chánh Định
Khéo Nghe Và Khéo Tu - Thích Giác Hóa
Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt - Thích Pháp Hòa
Giới Tỳ Kheo 17: Trị Phạt Tỳ Kheo Phạm Thiên Ba La Di (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 18: Trị Phạt Tỳ Kheo Phạm Thiên Ba La Di (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Cụ Túc (Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo-Ni) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni - Thích Thiện Chơn
918. Khéo Thêm Khéo Bớt Là Tu - Thích Thiện Tuệ
Như lý tác ý - Tư tác - Sự vận hành của Pháp - HT Viên Minh giảng tại Ni Viện Viên Không 20/09/2019 - Thích Viên Minh
Thiền trong đời sống - Vô tác và Tạo tác - Thích Viên Minh
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 4 - Cư sĩ Tắc Quý - Tắc Quý
Nguyên Tắc Hay Không Nguyên Tắc - Thích Minh Niệm
TT. THÍCH TẮC HUÊ thuyết giảng trong khóa tu Ngày An Lạc - Thích Tắc Huê
Sống thế giới của sự an lạc - TT. Thích Tắc Huê - Thích Tắc Huê
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Có Giá Trị Như Thế Nào? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Quy Tắc Tu Học - Thích Nữ Như Lan
Nguyên Tắc Vượt Qua Chướng Ngại - Thích Nữ Như Lan
Nguyên Tắc Sống An Vui - Thích Nữ Như Lan
Cặn Bã Ký Ức (Toàn Tập) (Tác Giả: Cư Sĩ Như Sanh) - Diệu Pháp Âm
Hư Hư Lục (Nguyên Tác: Thích Nữ Như Thủy) - Diệu Pháp Âm
Cặn Bã Ký Ức (Tác Giả: Cư Sĩ Như Sanh) - Diệu Pháp Âm
Vấn đáp: Như lý tác ý - Thích Nhật Từ
Nguyên Tắc Căn Bản Tu Học - Thích Nữ Như Lan
Những Nguyên Tắc Để Sống An Lạc - Thích Nữ Như Lan
Đường Lối Tu Tắc - Thích Nữ Như Lan
Nguyên Tắc Kiến Tạo Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan
Hỏi đáp về Như lý tác ý - Sự thực và Kinh sách - Hành Tứ niệm xứ ... - Thích Viên Minh
Nguyên Tắc Căn Bản Sống An Vui - Thích Nữ Như Lan
Ra mắt sách Làm Như Chơi và giao lưu với tác giả Minh Niệm - Thích Minh Niệm
Đường Tắc Về Nguồn - Thích Nữ Như Lan
Thực hành pháp Như Lý Tác Ý làm chủ sự sống chết - A la hán Thích Thông Lạc [Phật Pháp Nhiệm Màu] - Thích Thông Lạc
Như Lý Tác Ý (KT92) - Thích Trí Minh
Tác hại Của Lời nói Dối Trá! - Thích Nữ Hương Nhũ
Phước Báu Tác Động Đến Suy Nghĩ Con Người Như Thế Nào? - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Sống Như Lý Tác Ý - Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Như ý tác lý là gì? Ý nghĩa liễu tri và tuệ tri 01-03-2020 - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm NHƯ LÝ TÁC Ý | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Khéo Điều Phục Tâm - Thích Phước Tịnh
Khéo Biết Tâm Mình - Thích Chân Tính
Khéo Tu Chuyển Nghiệp - Thích Thông Giám
Lời Phật Dạy Khéo Suy Tư - Thích Giác Hóa
Khéo Tu Khẩu Nghiệp - Thích Phước Tiến
Lời Phật Dạy Khéo Suy Tư - Thích Giác Hóa
Khéo Tu Thì Nổi, Vụng Tu Thì Chìm - Thích Thiện Tuệ
Phẩm Chất Người Xuất Gia 1 - Tư Cách Tỳ Kheo - ĐĐ. Thích Minh Thành
Người Trí Khéo Chọn Cách Tu - Thích Giác Hóa
Sự Khéo Trả Lời Của Đức Phật - Thích Giác Hóa
Khéo Tạo Nghiệp Cho Mình - Thích Giác Hóa
Biết Nghe Khéo Tu Mới Được Giải Thoát - Thích Giác Hóa
Người Khéo Nói - Thích Pháp Hòa
Người Khéo Nói - Thích Pháp Hòa
Khéo Giữ Ba Nghiệp (Tập 213, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Khéo Giữ Ba Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
KINH PHÁP CÚ 25 - Phẩm TỲ KHEO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Kinh Pháp Bảo Đàn (Dịch Và Lược Giải: Tỳ Kheo Thích Duy Lực) - Phật Âm
Cốt Lõi Cội Bồ Đề - Tỳ Kheo Buddhadasa Bhikkhu
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Đại Nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phật Âm
Đại Nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng - Phật Âm
48 Đại Nguyện Của Tỳ Kheo Pháp Tạng - Phật Âm
Kinh Pháp Cú 61 - Phẩm Tỳ Kheo - Thích Tuệ Hải
Kinh Pháp Cú 62 - Phẩm Tỳ Kheo (Tiếp Theo) - Thích Tuệ Hải
Thể thức trị phạt tỳ kheo phạm Ba La Di - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 12) - Thích Thiện Chơn
Thiền Quán Tiếng Chuông Vượt Thời Gian - Tỳ kheo Thiện Minh
Giới Tỳ Kheo (phần 11) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 10) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 9) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 7) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 6) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 5) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 01: Khái Quát Về Giới Luật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 02: Khái Quát Về Giới Luật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 23: Giới Không Trộm Cướp (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 22: Giới Không Trộm Cướp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 21: Giới Không Trộm Cướp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 27: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 26: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 25: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 21: Giới Không Dâm Dục (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 20: Giới Không Dâm Dục (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 19: Giới Không Dâm Dục (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 20: Truyền Thừa Phật Giáo Bắc Truyền (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 19: Truyền Thừa Phật Giáo Bắc Truyền (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 18: Truyền Thừa Phật Giáo Bắc Truyền (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 17: Truyền Thừa Phật Giáo Nam Truyền (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 16: Truyền Thừa Phật Giáo Nam Truyền (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 15: Truyền Thừa Phật Giáo Nam Truyền (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 11: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 10: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 09: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 08: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 07: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 06: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 05: Thọ Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 04: Thọ Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 03: Thọ Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 14: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 13: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 12: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Khéo tu - Thích Tuệ Giải
Tâm khéo suy tư - Thích Giác Hóa
Sám Hối Tội Thâu Lan Giá Của Tỳ Kheo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Sám Hối Tội Thâu Lan Giá Của Tỳ Kheo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Sám Hối Tội Thâu Lan Giá Của Tỳ Kheo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo - Vọng Ngữ (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo - Vọng Ngữ (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo - Vọng Ngữ (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Vọng Ngữ - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Bất Thủ Dữ - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Hạnh Bất Tịnh - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Giới Sát Sanh - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che giấu - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Thọ Giới Tỳ Kheo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Thọ Giới Tỳ Kheo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Thọ Giới Tỳ Kheo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Hội Tỳ Kheo Ni (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Những tỷ kheo tối thượng - Thích Tâm Đức
Vấn đáp: Bình đẳng tỳ kheo tăng và ni - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sáu phái triết học là gì ? Lục quần tỳ kheo là gì ? - Thích Nhật Từ
Thiên Tụ của giới Tỳ Kheo - Thích Thiện Chơn
Điều Giới Tỳ Kheo - Thích Thiện Chơn
Thiên Ba-La-Di Của Tỳ Kheo - Thích Thiện Chơn
Pháp Giải Tội Tăng Tàn cho tỳ kheo - Thích Thiện Chơn
Sám hối trường hợp phạm Tăng Tàn của tỳ kheo - Thích Thiện Chơn
Người Tốt Thường Chẳng Khéo Miệng, Kẻ Xấu Lại Luôn Biết Nói Lời Hay - Thích Thiện Thuận
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo giảng giải - Thích Minh Trọng
Khéo Tu Thì Nổi , Vụng Tu Thì Chìm - Thích Bửu Chánh
Khéo tu khẩu nghiệp - Thích Thanh Từ
Tu Phật Không Khéo Mất Gốc - Thích Thanh Từ
Khéo Xử Với Chướng Duyên - Thích Pháp Hòa
Khéo léo hết khổ - Thích Trí Huệ
Họa từ miệng mà ra Lời nói không khéo tổn giảm phúc đức - Thích Pháp Hòa
Kinh Lăng Nghiêm 41 - Phần 5 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 42 - Phần 1 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 42 - Phần 2 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 42 - Phần 3 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm p2 - buổi giảng 40 - Ty Kheo Thích Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm p3 - buổi giảng 40 - Ty Kheo Thích Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm p4 - buổi giảng 40 - Ty Kheo Thích Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm p5 - buổi giảng 40 - Ty Kheo Thích Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 41 - Phần 1 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 41 - Phần 2 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 41 - Phần 3 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 41 - Phần 4 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Vạn Sự Trên Đời Phải Học Cách Ứng Xử Khéo Léo Để Có Được An Lành - Thích Pháp Hòa
DUYÊN KHỞI KINH TỲ KHEO NA TIÊN (KNT 1) - Thích Đức Trường
LỜI DẠY CỦA PHẬT VỚI CÁC TỲ KHEO (ACKH 2017 TU) - Thích Đức Trường
5 PPP Số 441 | Phẩm Vị Tỳ Kheo - Thích Hạnh Tuệ
1020. NHÂN DUYÊN GIỮA TỲ KHEO NA-TIÊN VÀ VUA MI-LAN-ĐÀ - Thích Thiện Tuệ
TÂM KHÉO TU (PC 9 10) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Khéo tu thì nổi - vụng tu thì chìm - Thích Bửu Chánh
Tiến trình tu chứng của một vị tỳ kheo thời Đức Phật || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Tiến trình tu chứng của một vị tỳ kheo thời Đức Phật (P.1) || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Người Khéo Tu - ĐĐ. Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
NGƯỜI KHÉO TU - ĐĐ. THÍCH TRÍ HUỆ - Thích Trí Huệ
Kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia - Tỳ kheo. Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới Trọng 10: Hủy Báng Tam Bảo - Tỳ Kheo Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới Trọng 9: Giận Hờn Không Nhận Sám Hối - Tỳ Kheo Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới Trọng 8: Bỏn Xẻn Thêm Mắng Đuổi - Tỳ Kheo Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới Trọng 7: Tự khen mình chê người - Tỳ Kheo Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bài 04. Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Tiền kiếp của Đức vua Mi-Lan-Đà và Tỳ kheo Na-Tiên - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa TỲ KHEO và SA MÔN | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tỳ Kheo Ni ở các nước Nam Truyền | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
PHÁP TU CỦA THẦY TỲ KHEO BỊ TRÂU HÚC CHẾT - Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Quang-BRVT 21-03-2021 - Thích Nhật Từ
PHÁP TU CỦA THẦY TỲ KHEO BỊ TRÂU HÚC CHẾT | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Người Khéo Hái Hoa - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm.Ngày11.4.2021) - Thích Pháp Hòa
Tỳ kheo ni Khema - Đệ nhất trí tuệ trong hàng Ni chúng - SC. Giác Lệ Hiếu
SC. Giác Lệ Hiếu kể chuyện về Tỳ-kheo-ni Dhammadinna: Thuyết pháp đệ nhất - SC. Giác Lệ Hiếu
Phẩm Khéo Học - Tổng Luận Kinh Đại Bát Nhã - Cư Sĩ Thiện Bửu
Nhân Quả Như Thế Đấy ! - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Frankfurt - Thích Nữ Hương Nhũ
Đối Xử Với Người Ghét Mình Như Thế Nào ? | Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Đức Quốc - Thích Nữ Hương Nhũ
VÀO NHÀ NHƯ LAI - MẶC Y NHƯ LAI - NGỒI TÒA NHƯ LAI || ĐĐ. Thích Quảng Tịnh - Thích Quảng Tịnh
VÀO NHÀ NHƯ LAI - MẶC Y NHƯ LAI - NGỒI TÒA NHƯ LA || ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
Tam Pháp Ấn - Thích Tắc Huê
Tác Hại Của Lòng Sân - Thích Phước Đức
Tu Là Sự Chế Tác - Thích Pháp Hòa
Tu theo chánh pháp - Thích Tắc Huê
Tứ Niệm Xứ - Thích Tắc Huê
Bước Đầu Học Phật - Thích Tắc Huê
Tu Hạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Thích Tắc Huê
Ý nghĩa của sự cầu nguyện - Thích Tắc Huê
Năm Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật Tử Tại Gia (Phần 05) - Không Uống Rượu - Thích Phước Tiến
Thiết lập truyền thông và chế tác an lành - Thích Nhất Hạnh