Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Pháp HòaThích Quang ThạnhThích Trí HuệThích Nguyên AnThích Minh Thành

Kết Quả Tìm Kiếm Khai Thi Dinh Cong Gioi 1

Khai Thị Định Cộng Giới (2/2) - Thích Giác Hạnh
Khai Thị Định Cộng Giới (1/2) - Thích Giác Hạnh
Khai Thị 2003 - Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Cầu nguyện và tư vấn mùa thi: Kinh nghiệm thi, tâm lý mùa thi, cách làm bài thi - Thích Nhật Từ
Dựa Thì Bị Dẫm. Xin Thì Bị Xỏ. Nhờ Thì Bị Vả. Cầu Thì Phải Cạnh - Thích Thiện Tuệ
Khai Thị Chúc Tết Đinh Dậu 2017 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Tu Tùy Hỷ Công Đức (Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Công Đức và Phước Đức - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị về Bố Thí - Pháp Sư Tịnh Không
Thiền định - Thiền tuệ - Chánh định - Tà định - Chọn lựa - Bài học trong cuộc sống - Thích Minh Niệm
BÁO KINH TẾ ĐÔ THỊ,ĐÀI CHÂU Á TỰ DO, Lm ĐINH HỮU THOẠI, Ls ĐẶNG ĐÌNH MẠNH VU KHỐNG TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
NẶNG LÒNG KHI BỊ BẤT CÔNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÔNG VIỆC | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
HOẠCH ĐỊNH CÔNG VIỆC THÌ ĐỪNG MONG DỄ THÀNH” TRONG LUẬN BẢO VƯƠNG TAM-MUỘI | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Không Học Phật Thì Không Hết Ngu, Không Biết Tu Thì Không Hết Khổ (KT95) - Thích Chánh Định
PHÁP BỐ THÍ CÔNG ĐỨC NHIỀU HƠN BỐ THÍ TÀI VẬT? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
972. GIÀU THÌ BỊ GHÉT, NGHÈO THỊ BỊ KHINH, THÔNG MINH THÌ BỊ ĐỐ KỊ - Thích Thiện Tuệ
Đại Giới Đàn Hành Trụ 6 - Khai Thị - Thích Trí Quảng
Vấn đáp Phật pháp: Im lặng như thiền định, nói năng như chánh pháp, tu học giới định tuệ,... - Thích Nhật Từ
Cổng chào phía biên giới Ấn Độ và cổng chào phía Nepal tại huyện Sonauli. - Thích Nhật Từ
Giới Bồ Tát 06: Khái Quát Giới Bồ Tát (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 05: Khái Quát Giới Bồ Tát (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 01: Khái Quát Về Giới Luật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 02: Khái Quát Về Giới Luật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Lễ Khai Quang Đại Hùng Bảo Điện - Khai Chung Bản - Chùa Huệ Nghiêm
Giới Tự Nhiên Và Giới Quy Định - Tái Sanh - Tâm Sân - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Tam Quy Ngủ Giới 15: Công Đức Thọ Trì Quy Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tam Quy Ngủ Giới 14: Công Đức Thọ Trì Quy Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tam Quy Ngủ Giới 13: Công Đức Thọ Trì Quy Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 20. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 19. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 18. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn Đáp: NGƯỜI GIỮ GIỚI VÀ KHÔNG GIỮ GIỚI BỐ THÍ CÓ KHÁC NHAU KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Khái niệm Phật hóa gia đình - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm hồi hướng công đức - Thích Nhật Từ
Pháp Y (Khái niệm - Ý nghĩa - Công đức) - Thích Thiện Chơn
Khai ngộ nhân tâm để lập nghiệp thành công - Thích Nhật Từ
Nghiên cứu Kinh nào là TỐT NHẤT để THÀNH CÔNG và Khai mở TRÍ TUỆ? - Thích Nhật Từ
KHAI NGỘ NHÂN TÂM ĐỂ LẬP NGHIỆP THÀNH CÔNG - Thích Nhật Từ
Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách - Thích Nguyên Hiền
Khai Thị của HT Thích Thái Siêu & Phật Pháp Vấn Đáp Khóa THPP Bắc Mỹ Kỳ 5/2015 - Thích Thái Siêu
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 36) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 35) - Thích Thiện Pháp
Khái niệm về bố thí - Thích Chân Quang
Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Lăng nghiêm 51 - Quyển 7 Mục 3 : Phật Khai Thị Về Mật Giáo Thầm Giúp Những Người Tu Hành - Thích Tuệ Hải
Khai Thị Về Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Thiện Huệ
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 6) - Thích Nhất Chân
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 5) - Thích Nhất Chân
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 4) - Thích Nhất Chân
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 3) - Thích Nhất Chân
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 2) - Thích Nhất Chân
Khai Thị Tịnh Độ (Phần 1) - Thích Nhất Chân
Khai thị Phật Thất khóa 32 - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 30) - Thích Thiện Pháp
Lời Khai Thị Vĩnh Minh Đại Sư - Thích Nguyên Hiền
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 29) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 28) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến - Thích Trí Huệ
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 27) - Thích Thiện Pháp
Bốn Cách Tu Tập Qua Lời Khai Thị Của Thiện Đạo Đại Sư - Thích Nữ Như Lan
Lời Khai Thị Của Đại Sư Triệt Lưu - Thích Pháp Đăng
Lời Khai Thị Của Đại Lão Hòa Thượng Yoshimizu Daichi (Chuyển Ngữ Sang Tiếng Việt) - Phật Âm
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 26) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 4) - Thích Trí Đức
Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 3) - Thích Trí Đức
Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 2) - Thích Trí Đức
Khai Thị Tịnh Độ (Kỳ 1) - Thích Trí Đức
Khai Thị (Khóa Tu Phật Thất Lần Thứ 24) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị - Thích Trí Quảng
Lời Khai Thị Của Thật Hiền Đại Sư - Thích Giác Hóa
Khai Thị Đạo Tràng Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Khai Thị (Khóa Tu Phật Thất Lần Thứ 22) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất - Thích Thiện Pháp
Những Lời Khai Thị Của Các Tổ Về Tịnh Độ - Thích Trí Đức
Lời Khai Thị Của U Khuê Đại Sư - Thích Nguyên Hiền
Đạo Từ Khai Thị - Thích Trí Quảng
Hỏi Đáp Khai Thị 2012 - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Phật Thất (Lần Thứ 18, Tại Chùa Pháp Thường) - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Niệm Phật: Tiêu Nghiệp Chướng - Thích Chân Hiếu
Khai Thị (Mới, 2011) - Thích Trí Đức
Hướng Dẫn Khai Thị (2011) - Cư Sĩ Diệu Âm
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị 2002 - Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh 95 Tuổi Khai Thị - Thích Trí Tịnh
Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai - Ấn Quang Đại Sư
Lời Khai Thị Sách Tấn Niệm Phật - Thích Thiện Trí
Vấn Đáp, Khai Thị Những Vấn Đề Khi Lâm Chung Và Sau Khi Chết - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị (Phần 3) - Thích Trí Đức
Khai Thị (Phần 2) - Thích Trí Đức
Khai Thị (Phần 1) - Thích Trí Đức
Khai Thị Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp Sư Ngộ Thông
Khai Thị Phật Thất Ngày 29-12-2001 - Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị - Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - Khai Thị Khánh Tuế 2008 (HD) - Thích Trí Tịnh
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - Khai Thị Tết 2009 (HD) - Thích Trí Tịnh
Video3 - 02/23 Khai Thị Phương Pháp Tự Ngộ 1/3 -Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Video3 - 03/23 Khai Thị Phương Pháp Tự Ngộ 2/3 -Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Video3 - 04/23 Khai Thị Phương Pháp Tự Ngộ 3/3 -Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Khai Thị năm 2008 - Tập 4/4 - Thích Trí Tịnh
Khai Thị năm 2008 - Tập 3/4 - Thích Trí Tịnh
Khai Thị năm 2008 - Tập 2/4 - Thích Trí Tịnh
Khai Thị năm 2008 - Tập 1/4 - Thích Trí Tịnh
Phương Pháp Tu Học (Lời Khai Thị Của Pháp Sư Tịnh Không) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Phật Học - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Chỉ Nam (Khai Thị Niệm Phật Của Các Tổ Sư Tịnh Độ) - Pháp Sư Tịnh Không
Cội Nguồn Truyền Thừa Và Thiền Thất Khai Thị Lục - Hòa Thượng Thích Duy Lực
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải - Ấn Quang Đại Sư
Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải - Ấn Quang Đại Sư
Lời Khai Thị Của Đại Sư Ấn Quang (Bài Đọc) - Ấn Quang Đại Sư
Niệm Phật Chỉ Nam (Những Lời Khai Thị Của Chư Tổ Tịnh Độ) - Ấn Quang Đại Sư
Khai Thị Trích Đoạn - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Trích Đoạn (Chư Tổ, Pháp Sư Tịnh Không, Cư Sĩ Diệu Âm Úc Châu)(104 Phần, Còn Tiếp)(Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Những Khai Thị Quan Trọng Của Ấn Tổ Cho Người Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Những Lời Khai Thị Của Lịch Đại Tổ Sư Về Phóng Sanh - Phật Âm
Khai Thị Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Pháp Môn Tịnh Độ (2012) - Thích Chân Hiếu
Khai Thị Hộ Niệm - Ấn Quang Đại Sư
Khai Thị Trong Khóa Tu Phật Thất (Tác Giả: Pháp Sư Đạo Chứng) - Diệu Pháp Âm
Niệm Phật Chỉ Nam - Những Khai Thị Của Chư Tổ Tịnh Độ - Thích Minh Thành
Khai Thị - Triệt Ngộ Đại Sư
Mười Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát Và Khai Thị Phật Thất - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc Khai Thị Niệm Phật (Rất Hay) - Phật Âm
Tinh Hoa Khai Thị - Phật Âm
Sám Khai Thị Vong Linh - Thích Nhật Quang
Khai Thị - Thích Huyền Vi
Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật - Thích Trí Quảng
Khai Thị - Thích Trí Quảng
Kệ Khai Thị - Thích Lệ Trang
Khai Thị Chúc Tết Năm 2017 - Pháp Sư Tịnh Không
Khai thị ngộ nhập - Thích Pháp Hòa
Khai Thị Ngộ Nhập - Thích Hạnh Tuệ
Khai Thị Ngay Bây Giờ (Vấn Đáp) - Như Lai Thiền Tự, Ngày 24/06/2018 - Thích Pháp Hòa
Khai Thị Ngay Bây Giờ ( Vấn Đáp ) - Như Lai Thiền Tự, Ngày 24.6.2018 - Thích Pháp Hòa
LỜI KHAI THỊ CHÂN TÌNH - Thích Thiện Hữu
Lời Khai Thị Đầu Năm Kỷ Hợi (KT 100) - Thích Trí Quảng
Hoa Khai Phật Thị Hiện - Thích Nhật Hỷ
Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Thích Giác Toàn Trong Khóa Tu 88 Tại Tu Viện Tường Vân - Thích Giác Toàn
Khai Thị Chúng Sinh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Khai Thị Thực Tại - Bốn Sự Thật 2.Tập Đế | HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
Khai Thị Thực Tại - Bốn Sự Thật 1. Sự Thật Về Khổ | HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
Khai Thị Thực Tại 4. Đạo Đế - Diệt Đế (tiếp) | HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
Khai Thị Thực Tại 3. Đạo Đế - Diệt Đế | HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
[Full] Khai Thị Thực Tại - Bốn Sự Thật HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
Khai Thị Thực Tại 5. Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo & Các Pháp Bổ Túc | HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
Lời khai thị đầu năm Tân Sửu của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng
Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Thích Minh Thông trong Khóa Tu MNAL lần thứ 120 - Thích Minh Thông
Khai Thị - Thích Từ Thông
Khai Thị Về Trợ Niệm Khi Lâm Chung - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Về Tri Ân Và Báo Ân - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị về Tâm thành kính - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Về Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Về Không Gian Duy Thứ Và Cách Đột Phá - Pháp Sư Tịnh Không
Khai thị về Hành Môn và Buông Xả - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Lựa Chọn Pháp Môn Tu Học - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Chí Thành Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Bổn Nguyện Niệm - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn Đáp, Khai Thị Những Vấn Đề Khi Lâm Chung Và Sau Khi Chết - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn Đáp Và Khai Thị Về Nhân Duyên Để Khi Lâm Chung Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh - Thích Trí Huệ
Đạo Từ Khai Thị - Thích Trí Quảng
Thiền định - Hỏi đáp về Định sinh Tuệ - Niệm hơi thở - Quán - Thích Viên Minh
Xây dựng hạnh phúc gia đình theo giáo lý Phật giáo - Trần Đình Sơn
Chủ trương, mục đích, tôn chỉ của đạo Phật - ĐĐ. Thích Chánh Định - Thích Chánh Định
Thư Thầy Trò - Thư số 24 - Khác biệt chánh định và tà định - Thích Viên Minh
Chi Phối Đời Người - Định Nghiệp Hay Định Mệnh - Thích Nguyên Hạnh
Định nghiệp, bất định nghiệp - Thích Giác Đăng
Tham vấn khóa tu STT lần thứ 41 || Sư Tăng Định - Sư Tăng Định
Khóa tu STT 41 || Lợi ích của hành thiền Sư Tăng Định - Sư Tăng Định
Trở ngại của Thiền định: GIA ĐÌNH | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
ĐỊNH MỆNH là gì? ĐỊNH NGHIỆP là gì? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH - Pháp thoại về gia đình, tình yêu, hôn nhân sâu sắc - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Nhập Bồ Tát Hạnh Của Tôn Giả Tịch Thiện – ĐĐ Thích Khế Định 1 - Thích Đạt Ma Khế Định
Giới Bồ Tát 61: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 60: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Thế giới Tây phương có phải là thế giới vật lý, cảnh giới vô sắc - Thích Nhật Từ
Đại cương giới luật: Giới sát, giới đại vọng ngữ - Thích Minh Thông
Giới bồ tát 52: Kinh Phạm Võng - Giới kinh 41: Giới vì lợi làm Thầy - Thích Minh Thông
Giới Bồ Tát tại gia: 6 giới trọng - 28 giới khinh - Thích Minh Thông
Giới Bồ Tát Tại Gia - Bài 1: Sự giống & khác giữa giới Thanh Văn & giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Dinh Dưỡng Công Phu - Thích Tuệ Hải
Diệu Chỉ Công Phu Tu Thiền - Thích Khế Định
Giá Trị công năng tu thiền - Thích Khế Định
Vấn đáp: Phương pháp cân đối giữa công việc và gia đình - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hồi hướng công đức, đặc tính của chánh pháp, thiền định - Thích Nhật Từ
Một Định Luật Công Bằng - Thích Chiếu Khánh
Vấn Đáp: CÂN BẰNG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH | Ni Sư Hương Nhũ || Thiên Quang Media - Thích Nữ Hương Nhũ
Vấn đáp Phật pháp: Hồi hướng công đức, đặc tính của chánh pháp, thiền định, quán niệm hơi thở,... - Thích Nhật Từ
Dùng Thí Dụ Màn Hình TV Để Thấy Tự Tánh Vốn Là Định (Trích Đoạn) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vãng Sanh (Phật Tử Phạm Thị Tuất ở Nam Định) (Mới) - Phật Âm
ĐỈNH CAO BỐ THÍ - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Làm thế nào để TÂM LÝ ổn định khi THI CỬ ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đức Tính Thi Ân - Tri Ân - Đền Ân | HT. Viên Minh | Tịnh Xá Định Quang - Lâm Đồng | Ngày 15/11/2020 - Thích Viên Minh
Kỳ thị, định kiến và sự sợ hãi | Tác giả: Nguyễn Phương Mai | Diễn đọc: Hà Trần | Phan Anh - Thích Minh Niệm