Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Thiện ThuậnPháp Sư Tịnh KhôngThích Minh ThànhThích Pháp HòaPháp Sư Pháp Vân

Kết Quả Tìm Kiếm

Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Bình đẳng giới - Hôn nhân đồng tính - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Là Mục Tiêu Học Của Chúng Ta (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Bình Tĩnh Trước Khen Chê Của Cuộc Đời - Thích Thiện Thuận
Bình tĩnh trước khen chê của cuộc đời - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Giữ tâm bình an trước áp lực công việc- Làm gì khi chồng ngoại tình - Thích Nhật Từ
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà bình - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Động Trược Tịnh Thanh Siêu Sanh Cảnh Giới - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Phật dạy về tình yêu, từ bỏ nghiện game, hôn nhân đồng tính - Thích Nhật Từ
Giữ Tâm An Bình Trước Những Biến Động - Thích Minh Niệm
NƯỚC SÔNG DÂNG CAO - Quỹ ĐPNN phát quà trước cổng chùa Hà Lỗ tỉnh Quảng Trị 28-10-2020 - Thích Nhật Từ
Phật Tính Bình Đẳng - Thích Bảo Nghiêm
Tính Bình Đẳng Trong Đạo Phật - Thích Thiện Thuận
Tính bình đẳng trong Đạo Phật - Thích Viên Minh
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà thuận - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Hỏi đáp: Tác ý - Phước - Tính bình đẳng trong sự vận hành của Pháp - Thích Viên Minh
Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 5) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 4) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 3) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 2) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 1) - Thích Minh Cảnh
MINH NIỆM | Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG | Số phụ 20: Đi vào biến động bằng sức mạnh tỉnh thức - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Hôn nhân đồng tính - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hôn nhân đồng tính - Thích Nhật Từ
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (14-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (13-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (12-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (10-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (9-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (8-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (7-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (6-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (5-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (4-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (3-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (2-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (1-26) - Thích Ngộ Thông
Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập (Nguyên Tác: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam) (Trọn Bộ 3 Phần) - Diệu Pháp Âm
Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phương pháp vượt qua nóng giận, cầu nguyện, hôn nhân đồng tính - Thích Nhật Từ
Triết học PG bài 8: Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng - Thích Nhật Từ
Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 8) - Cúng Tịnh Bình, Nhận Cúng Dường - Thích Tuệ Hải
Các Pháp Bình Đẳng Không Có Cao Thấp (Tập 156, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
MINH NIỆM | Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG | Số thứ 7: Chỉ Tình Thương Ở Lại - Thích Minh Niệm
MẸ là tình yêu đầu và là tình yêu cuối - Làng Mai - Thích Chân Pháp Đăng
Kết Tinh Hình Dạng Của Nước - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (526 Tập Và Còn Tiếp) (Đang Cập Nhật Lại) - Pháp Sư Tịnh Không
TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO TRƯỚC PHÁP NẠN TRUYỀN THÔNG - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh - Thích Quảng Tịnh
TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO TRƯỚC PHÁP NẠN TRUYỀN THÔNG - ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
Nhà sư Thích Đồng Hòa (Florian Jung) và nhân duyên với đạo Phật - Pháp Viện Minh Đăng Quang
Vấn đáp: Cưới người nhiễm HIV, yêu người đồng tính, hôn nhân khác tôn giáo, tự sướng và mê facebook - Thích Nhật Từ
Kinh Bát Đại Nhân Giác 9 - Điều Giác Ngộ 6: Bần Khổ Đa Oán, Bình Đẳng Không Ghanh Tị - Thích Tuệ Hải
Chỗ Yên Tĩnh Dễ Dàng Tu Đạo - Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết - Xuân Bính Thân 2016 - Pháp Sư Tịnh Không
Tình đồng đạo trong cộng đồng cư sĩ - Thích Chân Quang
Thầy Tịnh Không Chúc Tết Bính Thân (2016) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Xa Tít Chân Trời Hay Ở Ngay Trước Mắt - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Ứng xử trước tình huống chướng tai gai mắt - Thích Nhật Từ
Tịnh Nghiệp Chánh Nhân Của Ba Đời Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Nghiệp Chánh Nhân Của Ba Đời Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính. Đạo pháp - Dân tộc - CNXH - Thích Nữ Tường Phổ
Phát Huy Phẩm Tính Nhẫn Nhục - Thích Phước Tịnh
Mười giá trị tình yêu bền vững - Pháp thoại về tình yêu hôn nhân gia đình - Thích Nhật Từ
Làm sao để bình thản trước cuộc đời - Thích Trí Huệ
Nhân Gian Tịnh Độ - Đi Vào Tịnh Độ - ĐĐ. Thích Minh Thành
Lời Căn Dặn Của Phật Trước Khi Nhập Niết Bàn - Pháp Sư Tịnh Không
Một Việc Cấp Bách Nhất Trước Mắt - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH theo quan điểm PHẬT GIÁO | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Buông Xả Chấp Trước - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Nhận Thức Về Tịnh Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Thế Gian Là Nhân, Tịnh Độ Tây Phương Là Quả - Thích Trí Huệ
Hoa quả có cần lau rửa trước khi dâng cúng? - AVG
Buông Bỏ Chấp Trước Mới Thoát Khỏi Luân Hồi - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Nhân Tịnh Quả - Thích Pháp Hòa
Khai thị đồng tu Việt Nam - Ps. Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Đồng Đạo đức trong Tình yêu và Hôn nhân | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Ðại Nạn Trước Mắt, Quay Ðầu Là Bờ - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Ca khúc: DUYÊN DÁNG ÁO LAM - Song ca: Tịnh Tâm & Lan Anh - Song ca: Tịnh Tâm & Lan Anh
Vượt qua sợ hãi trước đám đông - Thích Nhật Từ
Vượt qua sợ hãi trước đám đông - Thích Nhật Từ
Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đức Tính Thi Ân - Tri Ân - Đền Ân | HT. Viên Minh | Tịnh Xá Định Quang - Lâm Đồng | Ngày 15/11/2020 - Thích Viên Minh
Thuật nói chuyện trước đám đông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Mặc cảm, không thích yêu, muốn xuất gia, nhân của giới tính thứ 3, thiền và tịnh - Thích Nhật Từ
Tinh Thần Giáo Dục Của Đức Phật 2 - Tinh Thần Trách Nhiệm Và Giáo Dục Cá Nhân - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tịnh Độ Vui Tịnh Độ Nhàn Vui - Thích Trí Huệ
Hết Sức Bình Tĩnh - Thích Thiện Hữu
Tịnh Thất Hòa Bình - Thích Pháp Hòa
Tinh thần Bồ Tát đạo - Thích Hạnh Bình
Ninh Bình – Đất Phật ngàn năm (Tập 10: Ngô Đồng – Dòng sông Phật tích) - An Viên
Thản nhiên trước những biến động - Thích Minh Niệm
Thản Nhiên Trước Những Biến Động - Thích Minh Niệm
Bất Động Trước Thành Bại Trong Cuộc Đời - Thích Minh Niệm
Thản nhiên trước những biến động - Thích Minh Niệm
Tu Là Bình Tĩnh - TT. Thích Minh Thành
Ước mơ bình thường - Thích Phước Tịnh
5 PPP Số 463 | Giữ Lòng Bình Tĩnh - Thích Hạnh Tuệ
Tình Ca Dâng Mẹ - Lê Vũ
TÌNH CA DÂNG MẸ - Lê Vũ
TT.Thích Nhật Từ sách tấn các đệ tử trước ngày Đại Giới Đàn Trí Tịnh 05-2018 - Thích Nhật Từ
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ (Cảm Động, Rất Hay) - Phật Âm
Di Ngôn Sau Cùng Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam - Pháp Sư Tịnh Không
Những danh lam cổ tự ở tỉnh Bình Dương - Văn Hóa Việt Nam
Bình tĩnh sống - Thích Thiện Thuận
Tĩnh lặng trước khúc giao mùa - Thầy Trí Chơn thuyết giảng - Thích Trí Chơn
Các Dạng Tu Tịnh Độ - Thích Trí Huệ
Đoạn Nhân Ta Bà, Trồng Nhân Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan
Bớt Nghe Bớt Nói Bớt Nhìn, Cho Tâm Thanh Tịnh Cho Mình Bình An - Thích Trí Huệ
Tinh thần Giới Luật của đức Phật - Thích Hạnh Bình
Bình tỉnh sống - Thích Giác Minh Luật
Tinh Thần Nhập Thế Của Phật Giáo - Thích Thiện Bình
Tam Nghiệp Hằng Thanh Tịnh - Thích Thiện Bình
Lá Thư Tịnh Độ - Thích Pháp Đăng
Lợi Ích Của Tịnh Độ - Thích Pháp Đăng
Tu Tịnh Độ - Thích Giác Đăng
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1) - Thích Giác Đăng
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 2) - Thích Giác Đăng
Nhớ mải tình cha - Đông Quân
Tình Thương Con Đường Đến Bình An Hạnh Phúc - Thích Thiện Bảo
Chánh Pháp Là Gì - Tại Tịnh Thất Thiện Chí Bình Dương. - Thích Trung Đạo
Nếp Sống Đạo Đức Theo Tinh Thần Phật Giáo - Thích Thiện Bình
Giữ Vững Tâm Tinh Tấn - Thích Pháp Đăng
Chánh Tinh Tấn - Thích Pháp Đăng
Tịnh Độ Thiết Yếu - Thích Pháp Đăng
Gương xưa tu Tịnh Độ - Thích Pháp Đăng
Luân Hồi Thật Đáng Sợ - Thích Chân Tính
Lập Hạnh Tinh Tấn - Thích Pháp Đăng
MINH NIỆM | Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG | Số phụ 6: Nhìn Dòng Cảm Giác Trôi Qua - Thích Minh Niệm
Như Thật An Trụ Tức Là Như Như Bất Động (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Như Thật An Trụ Tức Là Như Như Bất Động - Pháp Sư Tịnh Không
Dòng sông tình mẹ - Hoàng Duy
Tình Yêu Tổ Quốc - Đông Quân
Ân Tình Sao Trả Hết ( Cảm động Quá ) - Thích Nữ Hương Nhũ
Công Đức Chiêm Bái Tứ Động Tâm - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh - Thích Quảng Tịnh
Bình thản trước chướng duyên - Thích Đức Trường ( Thích Nguyên Hạnh )
Làm Sao Thế Giới Hoà Bình - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
ĐỂ SỐNG ĐỜI BÌNH AN - ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
Bình minh xứ sương mù - Hoằng pháp tại Anh Quốc - Thích Chân Tính
Phật Học Vấn Đáp (Giải Đáp Những Nghi Vấn Liên Quan Đến Pháp Môn Tịnh Độ) - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Tịnh Nghiệp Thù Thắng - Thích Pháp Đăng
Thắp Sáng Tâm Đăng - Thích Phước Tịnh
Xứng Đáng Hay Hoang Phí - Thích Phước Tịnh
Bước Chân Vào Tịnh Độ - Thích Pháp Đăng
Tỉnh Giác Mạnh Mẽ - Thích Pháp Đăng
Với Cả Tâm Tình Kính Dâng Cha Mẹ - TT. Thích Minh Thành
Với cả tâm tình kính dâng cha mẹ - TT. Thích Minh Thành
Với Cả Tâm Tình Kính Dâng Cha Mẹ - TT. Thích Minh Thành
Tinh thần bất bạo động của Phât giáo - Cao Huy Thuần
Cam Lồ Tịnh Thủy - Thích Đồng Thành
Video cảm động về tình cha con: Người cha câm - Phật Âm
Vấn đáp: Ứng xử khi yêu người đồng tính - Thích Nhật Từ
Tâm Tịnh Của Người Con Phật - Thích Đồng Trí
Vấn đáp: Nghiệp đồng tính - Thích Nhật Từ
Kẻ Thù Đáng Sợ - Thích Tâm Bình
Sự Bình Đẳng của Đức Phật - Thích Tâm Bình
Kinh Thiện Ác Nhân Quả: Tập Khí Đời Trước - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Nên hay không nên có con trước hôn nhân ? - Thích Nhật Từ
Phương Trời Thong Dong 5: TT. Thích Hạnh Bình - Thích Hạnh Bình
Tịnh Độ Thập Nghi Luận (Kỳ 4) - Thích Pháp Đăng
Tịnh Độ Thập Nghi Luận (Kỳ 3) - Thích Pháp Đăng
Tịnh Độ Thập Nghi Luận (Kỳ 2) - Thích Pháp Đăng
Tịnh Độ Thập Nghi Luận (Kỳ 1) - Thích Pháp Đăng
Kinh Pháp Cú - Cái Chết Đang Có Mặt - Thích Phước Tịnh
Nhàm Chán Ta Bà Ưa Sanh Tịnh Độ - Thích Pháp Đăng
Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh - Thích Pháp Đăng
(3-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Phổ Khuyến Đồng Tu Tịnh Độ - Pháp Sư Định Hoằng
Động đất sóng thần Hồi chuông cảnh tỉnh - Thích Trí Huệ
Xin Đừng Giết Hại Động Vật - Pháp Sư Tịnh Không
Con đường tỉnh thức - Tập 10: Đông Thổ Thích Ca - Phần 1 - AVG
Con đường tỉnh thức - Tập 07: Đông Hành Ký - Phần 1 - AVG
Con đường tỉnh thức - Tập 08: Đông Hành Ký - Phần 2 - AVG
Vấn đáp: Tình hình tại Biển Đông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giới tính và động cơ xuất gia - Thích Nhật Từ
Nét đẹp đối xử bình đẳng - Thích Giác Trí
Pháp Môn Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Phật Huệ) - Thích Giác Đăng
Những Trở Ngại Người Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thích Giác Đăng
Những Điều Người Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thích Giác Đăng
Dâng hương - đảnh lễ - khai kinh - Thích Tịnh Quang
Tính Đồng Nhất Của Tư Tưởng Phật Giáo - Thích Tâm Đức
Tình Không Chết Theo Mùa Ðông - Thích Pháp HoàXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký


Video Ngẫu NhiênBên Ánh Lửa Hồng 02 -