Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Quang ThạnhThích Thiện ThuậnThích Nhật TừThích Trí QuảngThích Nguyên An

Kết Quả Tìm Kiếm Hoa Tung Khau Xuat

Bệnh Tùng Khẩu Nhập - Họa Tùng Khẩu Xuất - Thích Thiện Tuệ
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa) - Thích Giác Hạnh
Họa Tùng Khẩu Xuất - Thích Giác Hạnh
Vấn đáp: Đi xuất khẩu lao động bỏ ra ngoài làm chui | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Cửa khẩu Sonauli, biên giới Nepal - Ấn Độ, cách di sản văn hoá thế giới Limbini khoảng 28km - Chùa Giác Ngộ
Hóa giải oan trái, khắc khẩu. Nghiệp nợ nần làm sao giải? Vấn đáp Phật Pháp kỳ 34. SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
Kinh Nikaya - Tu Thân, Khẩu, Ý - Thích Trúc Thái Minh
Điều Phục Khẩu Nghiệp - Thích Minh Chơn
Khẩu Nghiệp - Thích Nữ Như Lan
Sân khấu cuộc đời và trình pháp - Thích Thông Phương
Giải Trừ Khẩu Nghiệp - Thích Thiện Thuận
Khẩu Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Khéo Tu Khẩu Nghiệp - Thích Phước Tiến
Giữ Gìn Khẩu Nghiệp - Thích Pháp Đăng
Khẩu Nghiệp - Thích Nữ Tâm Tâm
Sân khấu cuộc đời - Thích Thiện Thuận
Sân khấu cuộc đời - Thích Nữ Như Lan
Khẩu Nghiệp Và Quả Báo - Thích Thiện Tuệ
Thân nghiệp và Khẩu nghiệp - Thích Giác Toàn
Sám Hối Khẩu Nghiệp - Thích Vạn Mãn
37 pháp hành Bồ tát đạo 15: Với Người Ác Khẩu - Thích Phước Tịnh
06. Khẩu quyết tu thiền - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Khẩu Nghiệp - Thích Thanh Từ
Quả Báo Ác Khẩu - Thích Thiện Tuệ
Sân Khấu Cuộc Đời - Thích Đồng Thành
Khẩu nghiệp - Thiền Tôn Phật Quang
Khẩu nghiệp - Thích Thanh Từ
Tu Khẩu Nghiệp - Thích Thông Phổ
Sân khấu cuộc đời - Thích Thông Phương
VẤN ĐÁP: TU TỊNH KHẨU LÀ TU NHƯ THẾ NÀO? - Thích Thiện Tuệ
983. VÌ ÁC KHẨU ĐỌA LÀM NGẠ QUỶ - Thích Thiện Tuệ
VẤN ĐÁP: Hay nghe nói câu ‘’ Khẩu Phật tâm xà “ có nghĩa là sao? - Thích Thiện Tuệ
VẤN ĐÁP: Lúc trước không hiểu Phật Pháp nên có những lời nói ác khẩu...? - Thích Thiện Tuệ
Sân Khấu Cuộc Đời - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019 - Thích Phước Tiến
TT. THÍCH NHẬT TỪ HƯỚNG DẪN ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH ĐỂ PHÒNG NGỪA DỊCH PHỔI CORONA (2019-nCoV) - Thích Nhật Từ
GIẢI TRỪ KHẨU NGHIỆP- TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Tu tập thân khẩu ý - MS 118/ 23022020 - TT - Thích Lệ Trang
Kinh Tụng - Kinh Lăng Nghiêm và Thập Chú - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng
Phẩm Chất Người Xuất Gia - Tài Sản Người Xuất Gia - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Phân biệt Lý tưởng xuất gia và Ý muốn xuất gia tạm thời | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Pháp Hoa (Phẩm 15) - Tùng Địa Dũng Xuất - Thích Trí Huệ
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất - Thích Tâm Đức
Tụng Kinh Phật Về Thiền Và Chuyển Hóa trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Về Thiền Và Chuyển Hóa trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên - Chùa Giác Ngộ
Đại Cương Kinh Pháp Hoa: Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất - Thích Thiện Chơn
Tụng Kinh Nhật Tụng Thiền Môn - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 13/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 14/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH TỐI TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 14/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 15/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỐI TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 15/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 16/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 17/08/2018 - Thích Nhật Từ
Thời Tụng Kinh Buổi Sáng Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 5 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 5 - Chùa Giác Ngộ
THỜI TỤNG KINH KHUYA TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
THỜI TỤNG KINH TỐI TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - Chùa Giác Ngộ
THỜI TỤNG KINH TỐI TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Bỏ tụng kinh A Di Đà có lỗi không? Những điều cần biết khi xuất gia - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bước chân xuất thế chùa Liên Hoa (Hội thi văn nghệ Phật giáo) - chùa Liên Hoa
Thân Tại Gia Tâm Xuất Gia - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Bát Nhã California, ngày 23.5.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Hảo Tâm Xuất Gia - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Tây Thiên, Ngày 3.8.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Tang Chế Với Người Xuất Gia - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm 15.8.2021) - Thích Pháp Hòa
Kinh tụng: Bảy cách dứt trừ khổ đau - Thích Vạn Mãn tụng - Thích Vạn Mãn
Kinh tụng: Bốn ân lớn - Thích Vạn Mãn tụng - Thích Vạn Mãn
Thời tụng tọa thiền và tụng kinh buổi sáng 30-05-2019 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Online |Trì tụng kinh Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật - Chùa Giác Ngộ
Xuất Gia Tại Gia - Thích Pháp Hòa
Khái Niệm Xuất Gia Gieo Duyên - Thích Pháp Hòa
Nghi Thức Đấp Y và Nhận Bát - Hướng dẫn cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thích Pháp Hòa
Phẩm Chất Người Xuất Gia 2 - Hòa Hợp Thanh Tịnh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Cuối Cùng Tôi Đã Được Xuất Gia - Hòa Thượng Diệu Liên
Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa
Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học 2016 - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Văn hóa tập quán cúng kiến xuất xứ từ Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Tâm Niệm Của Người Xuất Gia - Thích Pháp Hòa
Xuất Gia, Thọ Giới - Thích Pháp Hòa
Xuất Gia Thọ Giới, Giác Ngộ Vô Thường - Thích Pháp Hòa
KIÊNG CỬ đầu Năm Mới - (xuất bản 2018) - THÍCH PHÁP HÒA
Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải 9 - Như Lai Xuất Hiện Phần 2 - Thích Thanh Từ
Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải 8 - Như Lai Xuất Hiện Phần 1 - Thích Thanh Từ
HOA TRÁI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Thích Quảng Tịnh
Hoa trái của người xuất gia - Thích Quảng Tịnh
Vấn đáp: Tu hai hoặc nhiều pháp môn, văn hóa xuất gia - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tu hai hoặc nhiều pháp môn, Văn hóa xuất gia | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Văn hóa ứng xử tiêu cực với người XUẤT GIA hoàn tục | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vì Sao lại Xuất Gia Gieo Duyên? - Thích Pháp Hòa
Từng Bước Nở Hoa Sen - Thích Pháp Hòa
Đêm tụng kinh Pháp Hoa ngày thấy hoa sen nở - Thích Trí Huệ
Thích Pháp Hòa Tụng Chú Đại Bi - Thích Pháp Hòa
Thầy Thích Pháp Hòa dạy những Căn Bản Tụng Niệm - Thích Pháp Hòa
Từng Bước Tập Tu - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Viên Giác ) - Thích Pháp Hòa
Tụng Chú Đại Bi - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Tụng Chú Lăng Nghiêm - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh Dược Sư Sám Pháp livestream - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm (có chữ) - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tập 1 - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
07.05.2020 Sám Hối & Tụng Giới - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
06.05.2020 Tụng Kinh Dược Sư Sám Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
11.05.2020 Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Mother's day - Tụng Khơi suối yêu thương - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh ngày 09.05.2020 - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 13 - Thầy Thích Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 30.4.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 16 - Thầy Thích Pháp Hòa( Tv Trúc Lâm,Ngày 5.5.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 17 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 6.5.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 19 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tv Trúc Lâm, Ngày 8.5.2020 ) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 21 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 2.6.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 22 - Thầy Thích Pháp Hòa( Tv Trúc Lâm, Ngày 3.6.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 24 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 9.6.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 25- Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 10.6.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 27- Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 12.6.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 29 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm,Ngày 17.6.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 31 - Thầy Thích Pháp Hòa( Tv Tây Thiên, Ngày 19.6.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 40 - Thầy Thích Pháp Hòa( Tv Tây Thiên, Ngày7.7.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 38 - Thầy Thích Pháp Hòa( Tv Trúc Lâm, Ngày 2.7.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 42 - Thầy Thích Pháp Hòa( Tv Tây Thiên, Ngày 15.7.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 41-Thầy Thích Pháp Hòa( Tv Trúc Lâm, Ngày 14.7.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 43 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Tây Thiên, Ngày 16.7.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 48 -Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Tây Thiên, Ngày 29.7.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 46 -Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 23.7.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 49 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 30.7.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 50 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 31.7.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 51 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Tây Thiên, Ngày 13.8.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 52 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Tây Thiên, Ngày 14.8.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 53 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Tây Thiên, Ngày 18.8.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 54 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Tây Thiên, Ngày 19.8.2020 ) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 55 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Tây Thiên,Ngày 20.8.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 57 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 25.8.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 58 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 26.8.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 59 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 27.8.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 61 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 1.9.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 60 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 28.8.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 62 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 15.9.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 64 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 17.9.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 65 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 18.9.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 68 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 01.10.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 67 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 30.9.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 66 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 29.9.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 70 - Thầy Thích Pháp Hòa (TvTrúc Lâm, Ngày 22.10.2020) - Thích Pháp Hòa
Từng Giọt Sữa Thơm 69 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 6.10.2020) - Thích Pháp Hòa
Kinh Công Đức Xuất Gia - Thích Trí Siêu
Ý Nghĩa Xuất Gia - Thích Trí Siêu
Tỉnh dậy đi thôi, các bạn xuất gia trẻ - Thích Nhất Hạnh
Xuất Gia Và Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Nhật Hỷ
Vấn đáp: Phật tử và quả vị Phật, ba thân Phật, phát tâm xuất gia, trì chú Thủ Lăng Nghiêm, cảnh giới - Thích Nhật Từ
Tinh thần tu tiến của người Phật tử xuất gia và tại gia - Thích Quảng Thiện
Lý tưởng người xuất gia - Thích Nguyên Thiện
Tưởng niệm sự xuất hiện của đức Phật - Thích Giác Đăng
Niệm Phật Siêu Xuất Cảnh Giới - Thích Trí Huệ
Khoa Học Chứng Minh Nhân Quả Và Luân Hồi (Tập 3, 4) (Tiến Sĩ Chung Mao Sâm giảng khi chưa xuất gia) - Pháp Sư Định Hoằng
Khoa Học Chứng Minh Nhân Quả Và Luân Hồi (Tập 1, 2) (Tiến Sĩ Chung Mao Sâm giảng khi chưa xuất gia) - Pháp Sư Định Hoằng
Xuất Gia Công Đức - Thích Nữ Như Lan
Người Xuất Gia Báo Hiếu - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Xuất Gia - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Mặc cảm, không thích yêu, muốn xuất gia, nhân của giới tính thứ 3, thiền và tịnh - Thích Nhật Từ
Xuất Gia Để Làm Gì - Thích Phước Tiến
Đức Hạnh Của Người Xuất Gia - Thích Trúc Thái Minh
Đại Hiếu Xuất Thế Gian - Thích Pháp Đăng
Lập chí xuất gia - Thích Trí Quảng
Tâm Sự Người Phật Tử Muốn Xuất Gia - Thích Nữ Hương Nhũ
Sự Kiện Xuất Gia Của Thái Tử Tất Đạt Đa - Thích Quang Thạnh
Vấn đáp: Hiếu hạnh của người xuất gia( 28-11-2013) do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Xuất bản kinh - Thích Tâm Đức
Tinh Thần Xuất Trần Của Đạo Phật - Thích Thanh Từ
Lòng Người Xuất Gia - Thích Thiện Thuận
Phẩm Chất Người Xuất Gia 1 - Tư Cách Tỳ Kheo - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phẩm Chất Người Xuất Gia 3 - Những Việc Cần Làm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đạo người xuất gia - Thích Khế Định
Chí Xuất Gia - Thích Trí Quảng
Quán Âm cứu khổ - Phần 3: Con tôi xuất gia - Thích Trí Huệ
Lễ Xuất Gia - Thích Thiện Thuận - Thích Hạnh Bảo
Con Đường Của Người Xuất Gia - Thích Thiện Thuận
Ý nghĩa sự Xuất Gia - Thích Chân Quang
Kinh Trung Bộ 068: Xuất gia: Động cơ và bản chất (01/04/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Video2 24/41 Thiền thoại đầu xuất phát từ đâu 2 - Thích Duy Lực
Video2 23/41 Thiền thoại đầu xuất phát từ đâu 1 - Thích Duy Lực
Xuất gia - Thích Thiện Thuận
Tu xuất gia, tu tại gia - Thích Phước Tiến
Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni (Phần chính văn và xuất tượng) - Thích Thiện Tâm
Từ Đản Sanh đến Xuất Gia - Đức Phật và Phật Pháp - Đại Đức Narada
Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca xuất gia - Huệ Minh
Tránh Những Điều Sơ Xuất Trong Khi Hộ Niệm - Cư Sĩ Diệu Âm
Gương Sáng Người Xuất Gia (Liên Trì Đại Sư soạn) - Diệu Pháp Âm
Xuất Phát Điểm Của Đạo Phật (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Kỷ Niệm Ngày Xuất Gia - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Cải Lương: Theo Phật Xuất Gia - Phật Âm
Đôn-Hoàng 01: Sự xuất hiện của các nhà thám hiểm (phần 1) - AVG
Kỷ Niệm Xuất Gia - AVG
Tâm Sự Với Người Xuất Gia Trẻ - Thích Nhất Hạnh
Lễ thế phát xuất gia - Chùa Hoằng Pháp
Vấn đáp: Lý tưởng xuất gia - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phân biệt Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc, kinh điển Phật và kinh có xuất xứ từ Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Người xuất gia và công phu tu tập - Thích Chân Quang
Đôi cánh của người xuất gia - Thích Chân Quang
Hạnh Xuất Gia - Thích Trí Quảng
Lập Chí Xuất Gia - Thích Trí Quảng
Bảy lần xuất gia - Pháp Cú 16 - Thích Chân Quang
Căn bản cho người mới xuất gia - Thích Nhật Từ