Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnThích Nhất HạnhThích Nhật TừThích Minh ThànhThích Quang ThạnhThích Thiện Tuệ

Kết Quả Tìm Kiếm

Hiểu Về Trái Tim (Phần 3: Tình Yêu) - Giọng đọc Dương Trương Thiên Lý - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 24: Thành Thật) - Giọng đọc Dương Yến Ngọc - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 21: Thành Kiến) - Giọng đọc Trương Minh Quốc Thái - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 4: Tình Thương) - Giọng đọc Đàm Vĩnh Hưng - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 19: Phán Xét) - Giọng đọc Bảo Quốc - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 8: Tha Thứ) - Giọng đọc Hà Kiều Anh - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 23: Che Đậy) - Giọng đọc Hà Xuyên - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 20: Ái Ngữ) - Giọng đọc Quỳnh Hoa - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 17: Nghi Ngờ) - Giọng đọc Anh Thư - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 1: Khổ Đau) - Giọng đọc Quyền Linh - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 11: Cô Đơn)- Giọng đọc Nguyễn Thị Huyền - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 26: Tùy Duyên) - Giọng đọc Võ Hoàng Yến - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 25: Nguyên Tắc) - Giọng đọc Xuân Lan - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 22: Làm Mới) - Giọng đọc Thanh Tùng - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 18: Lắng Nghe) - Giọng đọc Cẩm Vân - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 10: Nâng Đỡ) - Giọng đọc Đỗ Trung Quân - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 9: Sòng Phẳng) - Giọng đọc Thành Lộc - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 7: Ghen Tuông) - Giọng đọc Thanh Mai - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 5: Tức Giận) - Giọng đọc Trung Dũng - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 2: Hạnh Phúc) - Giọng đọc Ngô Thanh Vân - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 15: Nhàm Chán) - Giọng đọc Lý Hùng - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 13: Trao Thân) - Giọng đọc Thanh Thúy - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 6: Chịu Đựng) - Giọng đọc NSUT Kim Xuân - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 12: Hiến Tặng) - Giọng đọc Thanh Thúy & Đức Thịnh - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 16: Tạ Ơn) - Giọng đọc Bình Minh - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần:14 Tạ Ơn) - Giọng đọc Bình Minh - Thích Minh Niệm
Công Đức Trai Tăng, Trai Phạn Và Trai Tịnh - Thích Trí Huệ
Công Đức Trai Tăng, Trai Phạn, Trai Tịnh - Thích Trí Huệ
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiều Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Hiểu Về Trái Tim (Phần 2) - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 1) - Thích Minh Niệm
NUÔI DƯỠNG LÒNG TỊNH TÍN (1081) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Nuôi dưỡng trái tim - Thích Phước Tịnh
Bát Quan Trai Giới 30: Nghi Thức Thọ Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 29: Nghi Thức Thọ Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 28: Nghi Thức Thọ Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Âm dương Trương Trợ Phần 2/2 - Thích Trí Huệ
Món chay: Dưỡng chất, dưỡng tâm, dưỡng môi trường - Saigon VAFACO
Ông Trưởng Giả Kén Rể (giọng đọc Hồng Đào, Quang Minh) - Saigon VAFACO
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 17. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 16. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 15. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 14. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
VẤN ĐÁP: CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG LÀ GÌ...? - Thích Thiện Tuệ
Từ thiện tại TTBTXH Chánh Phú Hòa và trại tâm thần Tân Định Bình Dương - Từ Thiện Duyên Lành
Talkshow Hiểu Về Trái Tim - Chủ đề: Bình Yên - Thích Thiện Thuận
980. PHƯỚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG - Thích Thiện Tuệ
Đường Xưa Mây Trắng (Giọng đọc Trí Dạt) - Thích Nhất Hạnh
Nuôi Dưỡng Hạt Giống Lành - Thích Trí Quảng
1119: LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG ( 05-10-2019) - Thích Thiện Tuệ
Một Ngày An Lạc 228: Nuôi Dưỡng Hạt Giống Lành - Thích Trí Quảng
Tìm Hiểu Khái Quát về Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn
VẤN ĐÁP: Cúng dường Trai Tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho cha mẹ... ? - Thích Thiện Tuệ
1027. LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG MỘT TRĂM VỊ ( 12-03-2019) - Thích Thiện Tuệ
Lớp Bồi Dưỡng Luật Học - Bài 13: Công đức tu trì bát quan trai giới - Thích Thiện Chơn
CÔNG ĐỨC GIỮ GIỚI BÁT QUAN TRAI (1108 ) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Tưới tẩm hạt giống tốt - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất - Thích Thiện Chơn
1161: LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TẠI CHÙA PHƯỚC LONG - Thích Thiện Tuệ
Lớp Bồi Dưỡng Luật Học - Bài 15: Sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 23: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 22: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 21: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
CON ĐƯỜNG PHẠM THIỆN GIỚI 2 (TB 97) - Thích Đức Trường
Bát Quan Trai Giới 20. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 19. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 18. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
CÚNG DƯỜNG ONLINE - Những phản ứng trái chiều | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đường về tịnh độ Phần 4: Phương Pháp Thọ Trì Tịnh Độ Tông - Thích Trí Huệ
Ăn Chay: Dưỡng Chất, Dưỡng Tâm Và Dưỡng Môi Trường (15/05/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Thầy Minh Niệm | Thương yêu với trái tim tỉnh thức và hiểu biết | Chùa Xá Lợi - 20.12.2019 - Thích Minh Niệm
Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Con đường tỉnh thức - Tập 06: Tín ngưỡng Tịnh độ - Phần 2 - AVG
Con đường tỉnh thức - Tập 05: Tín ngưỡng Tịnh độ - Phần 1 - AVG
Đường về tịnh độ Phần 1: Khai Thị Tịnh Độ - Thích Trí Huệ
Trái tim của mẹ - Thích Đức Trường
ĐỨC TÍNH TỐT CỦA ĐỨC PHẬT Phần 1 (TB 91) - Thích Đức Trường
ĐỨC TÍNH TỐT CỦA ĐỨC PHẬT Phần 2 (TB 91) - Thích Đức Trường
CÀNH DƯƠNG ĐÔ THẾ GIAN (1107) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Thiền hiểu biết nuôi dưỡng bình yên - Thích Minh Niệm
SAI LẦM DO KHÔNG HIỂU BIẾT (TU 78) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
ĐƯỜNG VỀ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC (1070) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
CÔNG ĐỨC TU BÁT QUAN TRAI (1032) - Thích Đức Trường
Trái Tim Thương Hiểu - Mặt Trời Đỏ
Đường về tịnh độ Phần 2: Thọ Tam Quy và Trì Ngũ Giới - Thích Trí Huệ
Hiểu về trái tim - Thích Minh Niệm
Hiểu về trái tim - 01 Khổ đau - Thích Minh Niệm
Cúng Dường Trai Tăng - Phổ Đà Sơn - Phật Âm
Con đường tỉnh thức - Tập 10: Đông Thổ Thích Ca - Phần 1 - AVG
Con đường tỉnh thức - Tập 07: Đông Hành Ký - Phần 1 - AVG
Con đường tỉnh thức - Tập 04: Chùa Bạch Mã - Phần 2 - AVG
Con đường tỉnh thức - Tập 03: Chùa Bạch Mã - Phần 1 - AVG
Con đường tỉnh thức - Tập 08: Đông Hành Ký - Phần 2 - AVG
Con đường tỉnh thức - Tập 33: Chùa Labrang - phần 1 - AVG
Con đường tỉnh thức - Tập 34: Chùa Labrang - phần 2 - AVG
Logic Học Phật Giáo - Bài 07: Bốn lỗi trái với chủ trương của chân lý - Thích Nhật Từ
Bát Quan Trai Giới - Thích Minh Hiếu
Bát Quan Trai Giới 03: Ngày Lục Trai - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng - Thích Pháp Hòa
Những trái tim Phật bên kia đại dương - Thích Trí Chơn
Bát Quan Trai 43. Không Ăn Phi Thời (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 42. Không Ăn Phi Thời (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 41. Không Ăn Phi Thời (phần 1) - Thích Thiện Chơn
HIỂU RÕ NHƯ THẬT (TU 87) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Hiểu Về Trái Tim - Lời Giới Thiệu - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Có nên cúng dường trai tăng cho người quá cố - Thích Nhật Từ
Đường về tịnh độ Phần 3: Quốc Độ Cảnh Giới Tây Phương Cực Lạc - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai 36. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 35. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 34. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bài 12. Khái quát bát Quan Trai Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngàn Xưa Hương Bối (Giọng đọc Cô Tịnh Bảo) - Minh Đức - Triều Tâm Ảnh
Tám Sự Tích Phật Lực (Giọng đọc Cô Tịnh Bảo) - Tỳ khưu Hộ Pháp
Phật giáo và vấn đề môi trường - Phần 2: Bảo vệ Môi Trường - Thích Trí Chơn
Tưới Tẩm Hạt Giống Thiện - Thầy Thích Pháp Hòa (Tịnh Thất Hiền Như) - Thích Pháp Hòa
Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quan Thế Âm (giọng khác) - Thích Tịnh Từ
Giảng Kinh Duy Ma Cât, Phần Thiện Đức trưởng giả - Thích Thiện Xuân
Đường Về Cực Lạc - Thích Đức Trường
Làm gì để nuôi dưỡng hạt giống xuất gia? 01-03-2020 - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Trồng Hạt Giống Kim Cương, Độ Chúng Sanh Có Duyên - Pháp Sư Tịnh Không
Khôi Phục Tâm Trạng Mình Giống Như Phật Bồ Tát (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Dấu hiệu mùa xuân - Thích Đức Trường
HIẾU: GIÁ TRỊ CỦA CON NGƯỜI - Thích Đức Trường
Con đường lên Tây Phương - Thích Đức Trường
Người Chỉ Đường - Thích Đức Trường
Trưởng Dưỡng Bồ Đề Tâm - Thích Phước Đức
Tây Thiên Mùa Báo Hiếu - Phần 1/2 - Phật Âm
Đường tu Giới Định Tuệ - Thích Đức Trường
Con đường chánh hạnh - Thích Đức Trường
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu - Cư Sĩ Diệu Âm
TÂM TRỞ NGẠI TRÊN ĐƯỜNG TU (1030) - Thích Đức Trường
Lợi Dưỡng (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Lợi Dưỡng (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật giáo và vấn đề môi trường - Phần 1: Bảo vệ Thiên Nhiên - Thích Trí Chơn
Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 08: Công Đức Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Nhớ Mãi Ơn Thầy (Trưởng Lão HT. Thích Thiện Nhơn) - Nhật Tinh Anh
Tâm sự của Người Tu Sĩ nói về Cha Mẹ khiến cả hội trường rơi lệ ngày Vu Lan Báo Hiếu - Chùa Giác Ngộ
Pháp Báo Hiếu Mùa Vu Lan (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Pháp Báo Hiếu Mùa Vu Lan (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Pháp Báo Hiếu Mùa Vu Lan (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 40. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 39. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 38. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 37. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Con đường hướng tới thong dong - Ba trường hợp xả bỏ báo thân - Thích Thái Hòa
CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ - Thích Quang Thạnh
Đường Vào Tịnh Độ - Thích Thiện Pháp
Nuôi dưỡng tinh thần của 4 vị Bồ Tát - Thích Thiện Bảo
Đường tình đôi ngã - Thích Thiện Thuận
Con Đường Hiếu Đạo - TT. Thích Minh Thành
Hiếu dưỡng - Thích Giải Hiền
Hiếu Dưỡng Cha Mẹ - Thích Pháp Đăng
Câu chuyện cảm động về Mẹ khiến cả Hội Trường Rơi Lệ ngày Vu Lan Báo Hiếu - Chùa Giác Ngộ
Tuy Giống Mà Khác - Thích Thiện Hữu
Phước Để Có Giọng Nói Hay - Thích Thiện Tuệ
Về đâu khi bão giông - Thích Thiện Thuận
Một Ngày An Lạc: Kỳ 043: Hạnh phúc gia đình - phần 2 - Thích Đức Trường - Thích Đức Trường
CHỚ TÙY TIỆN PHÁN XÉT (1104) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
2O DIỀU KHÓ LÀM PHẦN CUỐI (C 12) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Đường Về Rừng Xiêm Gai (Phần 2) - Thích Thiện Thuận
Đường Về Rừng Xiêm Gai (Phần 1) - Thích Thiện Thuận
Thiền Tịnh Song Tu - Thích Minh Hiếu
Vấn đáp: Cúng dường trai tăng trong lễ tống táng - Thích Nhật Từ
CĐ Con Đường Giải Thoát - Thích Minh Hiếu
Giới Không Hiểu Mà làm Thầy (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Hiểu Mà làm Thầy (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Hiểu Mà làm Thầy (phần 1) - Thích Thiện Chơn
VẤN ĐÁP: Nếu cuộc đời này ai cũng đi tu hết thì ai sẽ duy trì nòi giống? - Thích Thiện Tuệ
Những chặng đường thiền (Phần 2) - Thích Chân Quang
Những chặng đường thiền (Phần 1) - Thích Chân Quang
142. Kinh phân biệt Cúng dường - Thích Thiện Xuân
TỊNH ĐỘ AN LÀNH (1071) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
SANH VÊ CÕI TỊNH (1061) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
BA ĐẶC TÍNH CỦA CUỘC ĐỜI (1063) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
AN TỊNH ĐIỀU PHỤC (TU 84) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
SỢ TÍNH BUÔNG LUNG (PC 31) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Báo Hiếu Mẹ Cha Qua Tinh Thần Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân - Thích Thiện Thuận
1124: BỐN SỰ CÚNG DƯỜNG THANH TỊNH - Thích Thiện Tuệ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 065: Ý nghĩa Phật đản - phần 2 - Thích Đức Trường - Thích Đức Trường
Cúng Dường và Tâm Hiếu Đạo Của Người Con Phật - Thích Giác Hóa
Vấn đáp: Những hiểu lầm khi cúng dường tăng - ni - Thích Nhật Từ
1046: GIỌNG NÓI, ĐÔI MẮT VÀ NỤ CƯỜI CỦA PHẬT - Thích Thiện Tuệ
Ý NGHĨA THỜI KINH SỚM (phần 1) - TRƯỜNG HẠ CHÙA LONG QUANG PL 2562 - Thích Thiện Thuận
Trao tặng hơn 600 phần quà cho các cháu học sinh tại trường học từ thiện thuộc Chùa Kiều Đàm Di - Thích Nhật Từ
Công Đức Cúng Dường Tượng Phật (phần 3) - Thích Thiện ChơnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký