Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Thiện XuânThích Thiện TuệThích Tuệ HảiThích Trí HuệPháp Sư Tịnh Không

Kết Quả Tìm Kiếm Giu Vung Dao Tam Chua Dao Tam Mar 25, 2018

Giữ Vững Đạo Tâm (Chùa Đạo Tâm Mar 25, 2018 ) - Thích Pháp Hòa
Ultimate Chill Out with Candles in Buddhism - Music Beethoven Moonlight Sonata - Cafe del Mar - Phật Âm
Phật Có Trong Xe Không? - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Mar 4, 2017 ) - Thích Pháp Hòa
You Have Arrived - Thay. Thich Phap Hoa (Mar. 29, 2017) - Thích Pháp Hòa
Đi Với Phật - Với Ma ( Vấn Đáp ) - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Mar 26, 2017 ) - Thích Pháp Hòa
Giữ Vững Đạo Tâm - Thích Pháp Hòa
Giữ Vững Tâm Tinh Tấn - Thích Pháp Đăng
Vấn đáp: Giữ vững tâm bồ đề, vai trò của Phật tử - Thích Nhật Từ
Giữ Vững Tâm Ban Đầu - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Hướng dẫn giữ vững tâm bồ đề - Thích Nhật Từ
Giữ Vững Niềm Tin - Thích Thiện Chấn
Giữ Vững Hạnh Phúc - tại San Jose Apr.30,2011 - Thích Pháp Hòa
Giữ Vững Niềm Tin - Thích Hạnh Tuệ
Giữ vững niềm tin - Thích Bảo Nghiêm
CÁCH GIỮ HÔN NHÂN BỀN VỮNG - Thích Nhật Từ
Pháp thoại Giữ Giới Là Giữ Tâm | Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Giữ bản thân như giữ thành trì - Thích Nhật Từ
Vấn Đáp: NGƯỜI GIỮ GIỚI VÀ KHÔNG GIỮ GIỚI BỐ THÍ CÓ KHÁC NHAU KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
Hoài niệm Vu Lan 2018 - Chùa Giác Ngộ 24-08-2018 - Chùa Giác Ngộ
TÂM THƯ KÊU GỌI XÂY DỰNG CHÙA GIÁC NGỘ BÀ RỊA VŨNG TÀU - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Chùa Giác Ngộ
Ca khúc: Đạo Phật Ngày Nay do Ban đạo ca chùa Giác Ngộ trình bày, ngày 21-12-2018 - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
Thầy Minh Niệm | Quay về an trú vững chãi nơi chính mình | Chùa Minh Đạo - 04.01.2019 - Thích Minh Niệm
Ca khúc: Nhẫn cưới trao nhau do Ban đạo ca chùa Giác Ngộ trình bày, ngày 21-12-2018 - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
07.Kinh Di Giáo Chương 17 Chương 19 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long Lai Vung ĐT - Thích Thiện Xuân
06. Kinh Di Giáo Chương 13 Chương 16 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long Lai Vung ĐT - TT. Thích Thiện Xuân
05. Kinh Di Giáo Chương 9 Chương 12 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long Lai Vung ĐT - Thích Thiện Xuân
04.Kinh Di Giáo Chương 5 Chương 8 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long Lai Vung ĐT - Thích Thiện Xuân
03. Kinh Di Giáo Chương III Xứng Lượng Vừa Đủ TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Đức Long Lai Vung ĐT - Thích Thiện Xuân
Chùa Bối Khê – Di sản tôn giáo vùng Bắc Bộ - Văn Hóa Việt
Chùa Đại Tòng Lâm - Bà Rịa Vũng Tàu - Phật Âm
122. Kinh Di Giáo Chương 5,6,7 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
121. Kinh Di Giáo Chương 3,4 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - Đồng Tháp - TT. Thích Thiện Xuân
120. Kinh Di Giáo Chương 2 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
119. Kinh Di Giáo Chương 1 - TT. Thích Thiện Xuân TG Trường Hạ Chùa Đức Long (Lai Vung - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
NHÂN DUYÊN XÂY CHÙA GIÁC NGỘ Bà Rịa Vũng Tàu | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Hiến máu nhân đạo lần thứ 17 tại chùa Giác Ngộ 02-06-2018 - Chùa Giác Ngộ
Ban Đạo ca chùa Giác Ngộ 10-06-2018 - Chùa Giác Ngộ
Ban đạo ca trẻ chùa Giác Ngộ hát mừng Vu Lan hiếu hạnh 2018 - Chùa Giác Ngộ
Thầy Minh Niệm | Giữ gìn Tâm bình an giữa những thách thức xung quanh | Chùa Long Quang - 01.12.2019 - Thích Minh Niệm
Sự Nhiệm Mầu Khi Niềm Tin Mình Vững Mạnh - Thích Trung Đạo
Vấn đáp: Mô hình đào tạo Tăng sĩ hiện nay, vượt qua phân chia kỳ thị, tông phái vùng miền...(01/08/2 - Thích Nhật Từ
LỄ QUY Y TAM BẢO TẠI CHÙA GIÁC NGỘ, NGÀY 15-4-2018 - Chùa Giác Ngộ
Tụng kinh trong Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ - Ngày 17/11/2018 - Chùa Giác Ngộ
Lễ Hằng Thuận chú rể Duy Tâm và cô dâu Ái Loan tại chùa Giác Ngộ, ngày 24-11-2018 - Chùa Giác Ngộ
Giữ đạo trong hôn nhân khác đạo (20/12/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giữ đạo trong hôn nhân khác đạo - Thích Nhật Từ
Vững Tin Tam Bảo - Thích Chân Tính
Trọng tâm của phát triển bền vững (09/06/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tâm Linh Vững Chãi - HT. Thích Viên Giác
Vấn đáp: Làm thế nào để có tâm lý vững vàng khi vào đời ? - Thích Nhật Từ
Vững Tâm Trong Các Hạnh Lành - Thầy Thích Pháp Hòa (James Lick High School, San jose, CA) - Thích Pháp Hòa
Thầy Minh Niệm | Phải thật sự vững vàng mới có thể nâng đỡ nhau | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn - Thích Minh Niệm
Vấn đáp Phật pháp: Nắm vững Phật pháp, thân trung ấm, truyền y bát, tâm thần đa nhân cách,... - Thích Nhật Từ
Sinh hoạt khóa tu Búp Sen Từ Bi kỳ 12 tại chùa Giác Ngộ 14-04-2018 - Chùa Giác Ngộ
Khóa tu Búp Sen Từ Bi kỳ 13 - Chùa Giác Ngộ 28-04-2018 - Chùa Giác Ngộ
Lễ truyền trao giới pháp khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 3 tại chùa Giác Ngộ 07-05-2018 - Chùa Giác Ngộ
CÔNG PHU SÁNG TẠI CHÙA GIÁC NGỘ NGÀY 29/05/2018 - Chùa Giác Ngộ
Khóa lễ sám hối tại chùa Giác Ngộ - 13-06-2018 - Chùa Giác Ngộ
Khóa tu Búp Sen Từ Bi Kỳ 15 - Chùa Giác Ngộ 09-06-2018 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỐI CHÙA GIÁC NGỘ Ngày 21-06-2018 KINH TRÍ TUỆ KIM CƯƠNG - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - NGÀY 08/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỐI TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - NGÀY 11/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
Đại lễ VU LAN BÁO HIẾU VÀ CÚNG DƯỜNG PHÁP Y 2018 tại chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Lễ thế phát xuất gia gieo duyên lần 4 chùa Giác Ngộ 12-08-2018 - Chùa Giác Ngộ
Lễ bế mạc khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 4 tại chùa Giác Ngộ 17-08-2018 - Chùa Giác Ngộ
Lễ Hằng Thuận của cô dâu Thùy Anh & chú rể Quang Huy tại chùa Giác Ngộ, lúc 15h00, ngày 18-09-2018 - Chùa Giác Ngộ
ĐÊM HỘI RƯỚC ĐÈN TRUNG THU- CHÙA GIÁC NGỘ 24-09-2018 - Chùa Giác Ngộ
CA NHẠC MỪNG TẾT TRUNG THU TẠI CHÙA GIÁC NGỘ 24-09-2018 - Chùa Giác Ngộ
Ca nhạc mừng lễ đăng ký hiến tạng mô cho y học tại chùa Giác Ngộ 29-09-2018 - Chùa Giác Ngộ
Lễ đăng ký hiến mô tạng và hiến xác cho y học lần 4 tại chùa Giác Ngộ 29-09-2018 - Chùa Giác Ngộ
Khóa Tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 30 tại chùa Giác Ngộ - Ngày 21 - 10 - 2018 - Chùa Giác Ngộ
Lễ Sám Hối tại chùa Giác Ngộ ngày 22-10-2018 - Chùa Giác Ngộ
Lễ hằng thuận tập thể 50 cặp tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-12-2018 - Chùa Giác Ngộ
Lễ Tổng Kết Phật Sự 2018 tại Chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
LỄ HẰNG THUẬN TẬP THỂ CHO 50 CẶP ĐÔI KHUYẾT TẬT TẠI CHÙA GIÁC NGỘ 2018 - Chùa Giác Ngộ
Giữ gìn đạo tâm cho nhau - Thích Chân Quang
Vững Chãi Như Núi Xanh - Thích Pháp Hòa
Sự Vững Chãi Trên Đường Tu - Thích Giác Tây
Vững Tiến - Thích Chân Tính
Điểm tựa bền vững - Thích Tuệ Minh
Phát triển bền vững - Thích Chân Quang
Khéo Tu Thì Nổi, Vụng Tu Thì Chìm - Thích Thiện Tuệ
Cực Đến Đâu Bền Vững Chẳng Lay - Thích Thiện Xuân
Vững Vàng Trên Sóng - Thích Giác Đăng
Xây Dựng Niềm Tin Bền Vững - Thích Thiện Pháp
Gia đình bền vững - Thích Chân Quang
Phật giáo và Phát triển bền vững (05/06/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tịnh Độ Vựng Ngữ - Liên Trì Đại Sư
VỮNG CHÃI THẢNH THƠI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thích Nhất Hạnh - Võ Tá Hân
Campuchia – Đất Phật Angkor (Tập 2: Vùng đất thiêng) - An Viên
Công Đức Bền Vững - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Phương pháp học để nắm vững Phật pháp - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nắm vững lời kinh Phật dạy, Tín Hạnh Nguyện - Thích Nhật Từ
Diễu hành xe hoa mừng Đại lễ Phật đản PL. 2561 - DL. 2017 tại Bà Rịa Vũng Tàu - Thích Thiện Thuận
Vùng đất cổ Luy Lâu - VTC
Cần Một Điểm Tựa Vững Chãi - Thích Pháp Hòa
Vững Niềm Tin Phật Pháp - Thích Hạnh Tuệ
Vững Trước Khen Chê - Thích Nhật Từ
An Trú Vững Chãi - Thích Pháp Hòa
MƯỜI GIÁ TRỊ TÌNH YÊU BỀN VỮNG - Thích Nhật Từ
Vững Chãi - Thảnh Thơi - Thích Pháp Hòa
Mười giá trị tình yêu bền vững - Pháp thoại về tình yêu hôn nhân gia đình - Thích Nhật Từ
AN TRÚ VỮNG CHẮC TRONG GIÁO PHÁP (TU 56) - Thích Đức Trường
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI - Thích Nhật Từ
Yêu thương bằng trái tim vững chãi - Thích Minh Niệm
Vững bước tương lai - Thích Nhật Từ
Cách tiếp cận Phật giáo về xã hội bền vững và hòa bình Thế giới - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Hãy Vững Chãi Như Rừng Cây - Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Bảy điều đi đến hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Xây dựng hạnh phúc hôn nhân bền vững - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
LẬP NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN NIỀM TIN NHÂN QUẢ - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Vững Chãi Niềm Tin Trước Dịch Bệnh - Thầy Trí Chơn (Phần 2) - Thích Trí Chơn
Vững Chãi Niềm Tin Trước Dịch Bệnh - Thầy Trí Chơn (Phần 1) - Thích Trí Chơn
An Trú Vững Chãi ( Tịnh Xá Ngọc An , 24.3.2018 ) - Thích Pháp Hòa
Chất liệu xây dựng xã hội bền vững theo lời Phật dạy || Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
VỮNG NIỀM TIN SANH CÔNG ĐỨC LỚN || Ni Sư Hương Nhũ || Thiên Quang Media - Thích Nữ Hương Nhũ
BÍ QUYẾT HÔN NHÂN BỀN VỮNG - Thích Nhật Từ
4 TRỤ CỘT cho HÔN NHÂN BỀN VỮNG - Thích Nhật Từ
VUN BỒI HẠNH PHÚC HÔN NHÂN BỀN VỮNG - Thích Nhật Từ
Trao nhau sự vững chãi | Tác giả: Minh Niệm | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt | Trích Radio 14: CTTOL - Thích Minh Niệm
Vùng xanh hy vọng | Tác giả: Hoàng Anh Tú | Diễn đọc: Hồng Ánh | Trích Radio 14: CTTOL - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Vững chãi trước sự huỷ nhục | Trích Radio: Chỉ Tình Thương Ở Lại - Thích Minh Niệm
Bỏ Qua Tự Ái Để Tình Yêu Được Vững Bền | TS Thích Nhất Hạnh (24-07-1997, XH, LM) - Thích Nhất Hạnh
Trì giới ba la mật: Tường thành vững chắc trước bão tố cuộc đời - SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
1331: NỒI NÀO ÚP VUNG NẤY - Thích Thiện Tuệ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HÔN NHÂN BỀN VỮNG | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HÔN NHÂN BỀN VỮNG - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Hỏi đáp: Giữ giới - Chú Bát-nhã - Đạo Phật - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Làm thế nào giữ giới 5 điều đạo đức - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giữ giới 5 điều đạo đức trong kinh doanh - Thích Nhật Từ
GIỮ TRUNG DUNG SẼ THÀNH ĐẠO (K42C 34) - Thích Đức Trường
976. GIỮ LỜI HỨA LÀ ĐẠO ĐỨC ĐỂ LÀM NGƯỜI - Thích Thiện Tuệ
5 PPP Số 410 | Giữ Đạo Vợ Chồng - Thích Hạnh Tuệ
Vấn đáp: Giá trị của sự phát nguyện giữ 5 điều đạo đức | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đời Dạy Ta Muôn Ngàn Cách Nắm Giữ, Đạo Dạy Người Chỉ Một Chữ Buông - Thích Chánh Định
Sư Minh Niệm || Giữ Tâm Trong Trẻo Khi Nhìn Lên Thực Tại || Trung tâm Tuệ Đức || 15.10.2015 - Thích Minh Niệm
Giữ tâm như thành trì - Kinh Pháp Cú 07 - Phẩm Tâm - SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
Thầy Nhật Từ ban đạo từ trong ngày khai giảng lớp tiếng Nhật tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-10-2018 - Thích Nhật Từ
LỄ TRAO HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY NĂM 2018 (Dành cho Tăng, Ni & Sinh viên) - Chùa Giác Ngộ
TT. Thích Nhật Từ ban đạo từ trong lễ tổng kết Phật sự 2018 tại chùa Giác Ngộ 27-01-2019 - Thích Nhật Từ
Giữ Tâm Tốt - Thích Nữ Như Lan
Giữ Tâm Thiền - Thích Pháp Hòa
Giũ Sạch Thân Tâm - Thích Nguyên Hạnh
Giữ tâm bình thản - Thích Nguyên Hạnh
Giữ tâm một chỗ - Thích Nguyên Hạnh
Vấn đáp: Phương pháp giữ trạng thái tâm thanh tịnh - Thích Nhật Từ
Giữ gìn 6 giác quan - HT. Thích Tâm Đức
Tu ráng giữ tâm thiền - Thích Trí Huệ
Giữ Tâm An Bình Trước Những Biến Động - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Giữ tâm bình an trước áp lực công việc- Làm gì khi chồng ngoại tình - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: QUY Y TAM BẢO NHƯNG KHÔNG GIỮ GIỚI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
5 PPP Số 411 | Giữ Tâm Tốt Cho Người - Thích Hạnh Tuệ
Vấn đáp: Giữ tâm bình an, Khi chồng ngoại tình, Buông bỏ chấp ngã | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giữ tâm bình an trước áp lực công việc | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Giữ Nguồn Tâm Cho Tịnh - Thầy Thích Pháp Hòa ( Happy Receiption , ngày 6..11.2018 ) - Thích Pháp Hòa
Xả Ly - Giữ Giới - Phản Ứng Tâm - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Cần nên Nhiếp Giữ Thân Tâm mùa Đại Dịch - Thầy Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Làm sao giữ được TÂM AN BÌNH trong CUỘC SỐNG BẬN RỘN? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tu tại gia như thế nào? Giữ Tâm Bồ Đề như thế nào? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Lễ Quy Y Tam Bảo - 28-05-2018 - Chùa Giác Ngộ
Tu Tâm & Tu Thân - tại Chùa Quan Âm Montreal 13-6-2018 - Thích Trí Siêu
Quay về giúp đỡ người thân chữa lành tâm hồn | 17-06-2018 - Thích Minh Niệm
Tụng KINH TỪ TÂM VÀ PHƯỚC ĐỨC - Ngày 13/10/2018 - Chùa Giác Ngộ
Tụng KINH TỪ TÂM VÀ PHƯỚC ĐỨC - Ngày 20 - 10 - 2018 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Từ Tâm Và Phước Đức - Ngày 10/11/2018 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Từ Tâm Và Phước Đức - Ngày 17/11/2018 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Từ Tâm Và Phước Đức - Ngày 1/12/2018 - Chùa Giác Ngộ
Công Đức Giữ Giới - Thích Minh Chơn
Giữ lửa hạnh phúc gia đình - Thích Nhật Từ
Lợi Ích Của Việc Giữ Giới - Thích Giác Hạnh
Giữ gìn sức khỏe để sống hạnh phúc - Thích Nhật Từ
Giữ - Thích Thiện Xuân
NGƯỜI TU PHẬT PHẢI GIỮ GIỚI - HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỪ GIẢNG
Làm Sao Giữ Được Điều Không Thể - Thích Nữ Như Lan
Giữ Mình Trong Sạch - Thích Nữ Như Lan
Giữ mãi thân người - TT. Thích Minh Thành
Bốn Chất Liệu Giữ Thân Người - TT. Thích Minh Thành
Người giữ gìn gia tài của Phật - Thích Nữ Hương Nhũ
Giữ Gìn Tài Sản & Kế Thừa Gia Tài Chính Pháp - Thích Trúc Thái Minh
Giữ Gìn Khẩu Nghiệp - Thích Pháp Đăng
Tránh Ác Làm Lành Giữ Lòng Trong Sạch - Thích Giác Đăng
Giữ Gìn Tài Sản - Thích Hoằng Dự
Giữ gìn văn hóa Phật giáo Việt Nam (18/12/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Giữ Giới Niệm Phật - Thích Thiện Chấn
Khuyên Nên Giữ Lòng Thành Kính - Ấn Quang Đại Sư
Niệm Phật- Phương Pháp Giữ Chánh Niệm - Thích Phước Tiến
Khéo Giữ Ba Nghiệp (Tập 213, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Phương Pháp Giữ Gìn Phước Báu - Thích Minh Thành
Khéo Giữ Ba Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Từ giận giữ tới Bình An - Phật Âm
Video3 - 11/23 Làm sao để khởi và giữ nghi tình? - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Tự Giữ Mình - Thích Thiện Thuận
Tự Giữ Mình - Thích Thiện Thuận
Sự hoàn hảo - Hỏi đáp về sự tiến hóa, giữ giới - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Giữ gìn văn hoá dân tộc ở hải ngoại - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tình huống quy y nhưng không giữ đủ giới - Thích Nhật Từ
Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Người Tu Phật Phải Giữ Giới - Thích Thanh Từ