Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Nguyên AnThích Thanh TừThích Thiện ThuậnThích Nhật TừThích Quang Thạnh

Kết Quả Tìm Kiếm Gioi Bo Tat 71 Gioi Khinh Ngao Khong Tan Tam Chi Day Phan 2

Giới Bồ Tát 71: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 70: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 72: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 23. Không Tận Tâm Chỉ Dạy - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Không Dám Khinh Người (Thường Bất Khinh Bồ Tát) (Phần Cuối) - Thích Thiện Thuận
Không Dám Khinh Người (Thường Bất Khinh Bồ Tát) (Phần 2) - Thích Thiện Thuận
Không Dám Khinh Người (Thường Bất Khinh Bồ Tát) (Phần 1) - Thích Thiện Thuận
Giới Bồ Tát tại gia: 6 giới trọng - 28 giới khinh - Thích Minh Thông
Kiêu ngạo - phần 2 - Thích Chiếu Khánh
Suýt chết do tâm cao ngạo - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Thầy Bửu Chánh nghẹn ngào thấy ảnh bà LAN trong chùa TAM CHÚC - HÀ NAM và chuyện làm chủ chính mình - Thích Bửu Chánh
Chuyển hóa TÂM NGẠO MẠN | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Chuyển hóa tâm ngạo mạn, tái sinh và ma nhập, tụng kinh và niệm Phật,... - Thích Nhật Từ
Kinh trường bộ 3 - Kinh Ambattha - Vượt qua sự ngạo mạn về giai cấp - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Di Giáo 05: Chuyển hóa thói cao ngạo và dua nịnh (08/04/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiện tượng càng tu càng nóng và càng kiêu ngạo - Thích Nhật Từ
Nỗi đau ngọt ngào - Thích Minh Liên
Tiếng hát ngọt ngào gây nhiều xúc động trong khóa tu tại chùa Giác Ngộ của ca sĩ Phi Nhung - Phi Nhung
Bhadda Kundalakesa - Ngoại đạo ngạo mạn trở thành thánh ni - SC. Giác Lệ Hiếu
Giới khinh 18. Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 30. Không Kính Trọng Những Ngày Trai Giới - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 40. Không Bình Đẳng Truyền Giới - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 39. Không Tu Phước Huệ (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 39. Không Tu Phước Huệ (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT PHẦN CUỐI - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT PHẦN 2 - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT PHẦN 1 - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Giới khinh 22. Tâm Kiêu Mạn Không Thỉnh Pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới Khinh 7: Không Đi Nghe Pháp, 8: Tâm Trái Bỏ Đại Thừa - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 43. Cố Móng Tâm Phạm Giới - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 40: Giới Không Dạy Người Sám Hối (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 41: Giới Không Dạy Người Sám Hối (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 34. Tạm Bỏ Bồ Đề Tâm - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 20: Không Phóng Sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 6. Không Cúng Dường Và Cung Thỉnh Pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 24. Không Học Tập Đại Thừa - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 35. Không Phát Nguyện - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 32. Không Tổn Hại Chúng Sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 31. Không Mua Chuộc - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 36: Không Phát Thệ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 45. Không Giáo Hóa Chúng Sanh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 44. Không Cúng Dường Kinh Luật - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Biển Đời Đầy Sóng Gió Còn Xô Đẩy Chi Nhau ... ? - Thích Minh Niệm
Cuộc Đời Đầy Sóng Gió, Còn Xô đẩy Chi Nhau - Thích Minh Niệm
Đời Dạy Ta Muôn Ngàn Cách Nắm Giữ, Đạo Dạy Người Chỉ Một Chữ Buông - Thích Chánh Định
Giới khinh 14. Giới Phóng Hỏa - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 13: Giới Hủy Báng - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Hoa phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát - TT. Thích Minh Thành
Thường Bất Khinh Bồ Tát - Ni Sư Hương Nhũ | Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Không Tận Tâm Dạy Giáo Pháp A - Thích Thiện Chơn
Tu tập theo thiền chỉ hay thiền quán hay là chỉ - quán song tu như các Tổ đã dạy? | Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Chí Tâm Cầu Đạo Tinh Tấn Tu Hành (Tập 90, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Sở Hữu Tịnh An, Sở Hữu Khinh An - Thích Nữ Tâm Tâm
Chỉ tu Thiền không có đầy đủ không ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Không Dám Khinh Người ( phần1 ) - Thích Thiện Thuận
Pháp Môn Thù Thắng (Đại Thế Chí Bồ Tát Dạy Niệm Phật) (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Pháp Môn Thù Thắng (Đại Thế Chí Bồ Tát Dạy Niệm Phật) (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
Kinh Phạm Võng - Buổi thứ 19: Giới khinh 1: Tôn kính Thầy bạn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 21. Đem Sân Hận Báo Thù - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 19: Nói Lưỡi Hai Chiều - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 17. Cậy Thế Lực - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 6. Vì Lợi mà Giảng Pháp Lộn Lạo - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh thứ 14 và 15 Kinh Phạm Võng - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 2: Buôn Bán Phi Pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 9: Chăm Sóc Bệnh Nhân - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 29. Tà Mạng - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 28. Thỉnh Riêng Tăng - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Phạm Võng - Giới khinh 26 và 27 - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Phạm Võng - Giới khinh thứ 24 và 25 - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 33. Tà Nghiệp Giác Quán - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 37. Vào Chỗ Hiểm Nạn - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 41. Vì Lợi Làm Thầy - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 48. Phá Diệt Phật Pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 47. Chế Hạn Phi Pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Dạy Kinh Tụng Pali ( Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật) - Thích Viên Minh
Giới Bồ Tát 61: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 60: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ve sắc thiêng liêng - chùa Từ Tân (Hội thi văn nghệ PG) - chùa Từ Tân
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 23 - Tấn Hào và Minh Thiền - Tấn Hào - Minh Thiền
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 2 - Cư sĩ Minh Đức - Diệu Tấn - Minh Đức - Diệu Tấn
CÁ CẢNH PHONG THỦY Có Đem Đến TẤN TÀI TẤN LỘC? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ sách tấn chư Ni nhân dịp xuân về - Chùa Giác Ngộ Tết Tân Sửu 2021 - Thích Nhật Từ
Nhạc Thiền Phật Giáo Nghe Ngủ Lúc Nào Không Hay - Đây Là Tịnh Độ Tịnh Độ Là Đây - Chùa Giác Ngộ
Giới Bồ Tát Tại Gia - Bài 1: Sự giống & khác giữa giới Thanh Văn & giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 18: Nghi Thức Bố Tát Tụng Giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 08: Thọ Trì Giới Bồ Tát (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 07: Thọ Trì Giới Bồ Tát (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 06: Khái Quát Giới Bồ Tát (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 05: Khái Quát Giới Bồ Tát (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 68: Giới Tâm Kiêu Mạn Không Thỉnh Pháp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 69: Giới Tâm Kiêu Mạn Không Thỉnh Pháp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Talkshow VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT Nghệ Sĩ Chí Tâm - Nghệ Sĩ Chí Tâm
Vì sao tôi theo đạo Phật kỳ 39: Nghệ sĩ Chí Tâm - Nghệ Sĩ Chí Tâm
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh (1996) (Trọn Bộ, 14 Phần) - Pháp Sư Tịnh Không
Còn đây áo Phật cơm chùa -- Tấn Tài, NSƯT. Kim Tử Long - Kim Tử Long
Tinh Tấn Theo Lời Phật Dạy - Thích Vạn Mãn
Khơi dậy năng lực tinh tấn - Thích Minh Niệm
Chúng Con Xin Gởi Tới Thầy Lời Tri Ân Từ Tận Đáy Lòng - Thiền Sư Minh Niệm
Pháp thoại: Năm Mới Tân Sửu - Chiêm Nghiệm Lời Phật Dạy | Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Chớ tự khinh mình - Thích Thông Phương
Trọng nghĩa khinh tài - Thích Phước Tiến
Hạnh khiêm cung qua hình ảnh Thường Bất Khinh (16/12/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Văn hoá trọng nam khinh nữ trong việc thờ cúng tổ tiên - Thích Nhật Từ
Sự Khiêm Nhường Thì Người Ta Càng Phục,Tự Khoe Mình Thì Người Ta Càng Khinh - Thích Thiện Thuận
972. GIÀU THÌ BỊ GHÉT, NGHÈO THỊ BỊ KHINH, THÔNG MINH THÌ BỊ ĐỐ KỊ - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Quan niệm Trọng Nam Khinh Nữ | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
1155: NHỮNG ĐIỀU CHỚ NÊN KHINH THƯỜNG - Thích Thiện Tuệ
Chớ khinh điều ác nhỏ. Kinh Pháp Cú. Phẩm Ác (Kệ 123-128) SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
MINH NIỆM | Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN | Số phụ 03: CHỈ CẦN YÊN LẶNG BÊN NHAU - Thích Minh Niệm
MINH NIỆM | Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN | Số phụ 06: CHỈ MANG ĐẾN NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC CHO NHAU - Thích Minh Niệm
KHÔNG Có Bồ Tát KHÔNG CÓ THÁNG 7 CÔ HỒN - Tất Cả Là Tưởng Tượng - Thích Thông Lạc
Hoa Nở Hoa Tàn Chỉ Là Xuân - Thích Thiện Bình
Giới Bồ Tát 14: Giới Không Trộm Cướp (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 13: Giới Không Trộm Cướp (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 12: Giới Không Sát Sanh (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 11: Giới Không Sát Sanh (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 25: Giới Không Khen Mình Chê Người (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 23: Giới Không Rao Nói Lỗi Của Bốn Chúng (Phần C) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 22: Giới Không Rao Nói Lỗi Của Bốn Chúng (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 21: Giới Không Rao Nói Lỗi Của Bốn Chúng (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 20: Giới Không Bán Rượu (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 19: Giới Không Bán Rượu (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 18: Giới Không Nói Dối (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 17: Giới Không Nói Dối (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 45: Giới Không Đi Nghe Pháp (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 44: Giới Không Đi Nghe Pháp (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 43: Giới Không Cúng Dường Thỉnh Pháp (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 42: Giới Không Cúng Dường Thỉnh Pháp (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 35: Giới Không Uống Rượu (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 34: Giới Không Uống Rượu (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 29: Giới Giận Hờn Không Nguôi (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 28: Giới Giận Hờn Không Nguôi (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 32: Giới Không Tôn Kính Thầy Bạn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 15: Những điều khác giữa giới Thinh Văn và giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Tóm tắt lời Phật dạy - Thích Giới Đức
Tăng Chi Bộ kinh | Kinh170 Gắn liền Cột Chặt | Thiền Chỉ và Thiền Quán - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi bộ kinh | Kinh 166-169 Với các chi tiết - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Lời Dạy Ngắn Nhưng Đầy Đủ - Thích Giác Hóa
1342: PHẬT DẠY CÁCH TRẢ ƠN CHA MẸ ĐẦY ĐỦ - Thích Thiện Tuệ
Giới Bồ Tát 02: Khái Quát Về Bồ Tát (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 01: Khái Quát Về Bồ Tát (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 04: Địa Vị Tu Chứng Của Bồ Tát (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 03: Địa Vị Tu Chứng Của Bồ Tát (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát Tại Gia - Bài 2: Khái quát về Bồ Tát (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa (3 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp - Pháp Sư Tịnh Không
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (Chuyển Ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa) - Pháp Sư Tịnh Không
Trích Đoạn Giảng Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Làm thế nào vượt qua CƠN ĐAU do BỆNH TẬT ? Tu tập để không bị chi phối bởi CẬN TỬ NGHIỆP - Thích Nhật Từ
Đôn Luân Tận Phận, Nhàn Tà Tồn Thành - Pháp Sư Tịnh Không
Tôn Chỉ Tu Học Qua Lời Phật Dạy - Thích Giác Tây
Chỉ Dạy Phương Pháp Tu Trì - Ấn Quang Đại Sư
Những Lời Chỉ Dạy Cặn Kẽ Vô Cùng Quý Giá Của Trưởng Lão Thích Thông Lạc [Rất Hay] - Thích Thông Lạc
ĐÂY CHÍNH LÀ LÝ DO NS. CHÍ TÀI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI HÂM MỘ YÊU QUÝ - Thích Nhật Từ
Tại Sao Lời Dạy Đức PHẬT Chỉ Được Truyền Miệng Khi Ngài Còn Tại Thế? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
MINH NIỆM | Radio CHỈ TÌNH THƯƠNG Ở LẠI | Số thứ 17 – CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Làm sao để khơi dậy và nuôi dưỡng lòng từ ái? | Trích Radio: Chỉ tình thương ở lại - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng, đào tạo Tăng tài, thức Al - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vô tận ý và vô úy Bồ tát - Thích Nhật Từ
37 pháp hành Bồ tát đạo 28: Tinh Tấn Và Thiền Định 01 - Thích Phước Tịnh
37 pháp hành Bồ tát đạo 29: Tinh Tấn Và Thiền Định 02 - Thích Phước Tịnh
PHÁP ĐƯA ĐẾN ĐỌAN TẬN TẤT CẢ (TU 77) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
1133: Có nên hoan hỷ không khi người ta tán dương Tam Bảo? - Thích Thiện Tuệ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Bài 16 : Bỏ Tâm Phan Duyên Chỉ Rõ Tánh Thấy Không Trả Về - Đại Sư Pháp Vân
Pháp khí trên tay Bồ Tát Đại Thế Chí - Thích Đạo Tâm
Để thân tâm được an lạc trong lúc bệnh tật chỉ cần làm những được những điều này. - Thích Nhật Từ
Lời Dạy Của Thầy Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Có nên MỞ LUÂN XA không và đây có phải là pháp môn của ĐẠO PHẬT không? - Thích Nhật Từ
Chỉ trích, chỉ lỗi - Thích Chân Quang
Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam (Nguyên Tác: Cư Sĩ Hoàng Hàm Chi) (Thích Hoằng Tri dịch) - Phật Âm
Truyền tin vui - Lâm Minh Chi - Ngân Quỳnh - Lâm Minh Chi
Mẹ Tôi - Phương Mỹ Chi hát tại Chùa Hoằng Pháp 2015 - Phương Mỹ Chi
Vì sao tôi theo đạo Phật 3 - Diễn viên Chi Bảo - Chi Bảo
Talkshow: Gương Sáng - Ca sĩ Phương Mỹ Chi - Phương Mỹ Chi
Bậc hiền trí chỉ lỗi như chỉ chỗ chôn vàng- Kinh Pháp Cú, Phẩm Hiền Trí, Kệ 76-83- SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
Giới Bồ Tát 84: Nghề Không Được Làm (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới bồ tát 52: Kinh Phạm Võng - Giới kinh 41: Giới vì lợi làm Thầy - Thích Minh Thông
Bồ Tát Đạo 14: Khái Quát Về Giới Bồ Tát (tt) - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 13: Khái Quát Về Giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 16: Nghi Thức Thọ Giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 17: Khái Quát Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới - Thích Thiện Chơn
Văn Thù Bồ Tát Dạy Điều Gì - Thích Nữ Như Lan
Tất Cả Chăm Lo Dạy Trẻ - Thích Chân Quang
Giới Bồ Tát 24: Giới Khen Minh Chê Người (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 78: Giới Riêng Mình Nhận Lợi Dưỡng (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 77: Giới Riêng Mình Nhận Lợi Dưỡng (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 58: Giới Vì Lợi Mà Giảng Pháp Lộn Lạo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 57: Giới Vì Lợi Mà Giảng Pháp lộn Lạo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 82: Giới Thỉnh Riêng Tăng (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 81: Giới Thỉnh Riêng Tăng (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 65: Giới Phóng Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 64: Giới Phóng Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 33: Giới Tôn Kính Thầy Bạn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Sự Khác Nhau Giữa Giới Thanh Văn Và Giới Bồ Tát (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 93: Giới Tà Nghiệp Giác Quán (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 92: Giới Tà Nghiệp Giác Quán (phần 1) - Thích Thiện Chơn