Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Minh ThànhThích Trí HuệThích Tuệ HảiThích Thiện TuệThích Thanh Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Giảng giải Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta) - Kinh Trung Bộ số 119: Hành thiền niệm hơi thở - Thích Minh Châu
Giảng giải Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) - Kinh Trung Bộ số 120 - Thích Minh Châu
Giảng giải Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta) - Kinh Trung Bộ số 49 - Thích Minh Châu
Giảng giải Tiểu Kinh Saccaka (Cùlasaccaka Sutta) - Kinh Trung Bộ số 35 - Thích Minh Châu
Giảng giải Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta) - Kinh Trung Bộ số 60 - Thích Minh Châu
Giảng giải 48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Trung Bộ số 60: Sáu pháp lục hòa - Thích Minh Châu
Kinh Trung Bộ Giảng Giải - Bài Kinh Tứ Niệm Xứ - Thích Phước Tiến
Tứ Niệm Xứ - Kinh Trung Bộ giảng giải - Thích Tâm Đức
Giảng Trung bộ Kinh 114. Kinh nên hành trì và không nên hành trì - Thích Thiện Xuân
Kinh Trung Bộ - Kinh niệm xứ - Thích Nhất Hạnh
Kinh Majjhima Nikaya, Kinh Kandaraka Sutta (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Lớp Kinh Trung Bộ: bài Kinh số 3: Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda Sutta) - Chùa Giác Ngộ
Kinh Vasettha, Kinh Subha Sutta (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Bài Kinh Trung Bộ số 14: Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Cùladukkhakkhanda Sutta) - Thích Phước Toàn
Kinh Trung Bộ #19: Kinh Song Tầm (Dhedhàvitakka Sutta) - Thích Phước Toàn
Kinh Trung Bộ số 20: Kinh An Trú Tầm (Vtakkasanthàna Sutta) - Thích Phước Toàn
Kinh Trung Bộ số 8: Kinh Đoạn giảm (Sallekha Sutta) - Thích Phước Toàn
Bài Kinh Trung Bộ số 9: Kinh Chánh tri kiến (Sammāditthi Sutta) - Thích Phước Toàn
Bài Kinh Trung Bộ #17: Kinh khu rừng (Vanapattha Sutta) - SƯ TINH TUỆ
Kinh quán niệm hơi thở: Niệm pháp, Niệm tăng - Thích Nhất Hạnh
Giảng Kinh Trung Bộ - 05 - Kinh Không Uế Nhiễm - Thích Hạnh Bình
Giảng kinh Trung Bộ - 03- Kinh Thừa Tự Pháp - Thích Hạnh Bình
Giảng Kinh Trung Bộ - 04 - Kinh Sợ Hải Khiếp Đảm - Thích Hạnh Bình
Giảng Kinh Trung Bộ 06: Kinh Ước Nguyện - Thích Hạnh Bình
Giảng Kinh Trung Bộ - 07 - Kinh Ví dụ tấm vải - Thích Hạnh Bình
Kinh quán niệm hơi thở: giảng ngày 17/06/2008 - Thích Nhất Hạnh
Kinh Tứ Niệm Xứ giảng giải - Sư Bà Hải Triều Âm
Kinh Thập Thiện giảng giải - Thích Minh Hạnh
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) - Thích Giác Hạnh
Kinh Niệm Phật Ba La Mật giảng giải - Thích Trí Như
Kinh Đại Niệm Xứ giảng giải - Thích Bửu Chánh
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo giảng giải - HT. Thích Nguyên Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Niệm giới 1 - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Niệm giới 2 - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Tùy niệm - Phật thân - Thích Nhất Hạnh
Giảng giải Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Maha Mangala Sutta KINH ĐẠI HẠNH PHÚC - Thích Quảng Tịnh
ĐAI KINH PHÁP HÀNH ( Mahdhammasamdna Sutta ) - 09/05/2019. - Thích Phước Toàn
Kinh quán niệm hơi thở: Niệm thân - Thích Nhất Hạnh
Kinh Trung Bộ giảng giải - Đại Kinh Xóm Ngựa - Thích Phước Tiến
Kinh Trung Bộ Giảng Giải - Bài Kinh Bẫy Mồi - Thích Phước Tiến
Kinh Trung Bộ giảng giải - Sư Tử Hống Tiểu Kinh - Thích Tâm Đức
Sư Tử Hống Tiểu Kinh - Kinh Trung Bộ giảng giải - Thích Tâm Đức
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Hành Thiền Tuệ - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Soi Sáng Hành Thiền - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Mật Hoàn - Kinh Trung Bộ giảng giải - Thích Tâm Đức
Kinh Trung Bộ 45 (Tiểu Kinh Pháp Hành) - Khổ đau và hạnh phúc (24/09/2006) - Thích Nhật Từ
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Niệm Thân - Hương Vị Bất Tử 1 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh quán niệm hơi thở: Thiền đi, Tập khí - Thích Nhất Hạnh
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đức Phật Dạy Cách Hộ Niệm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật Thất An Huy Trung Quốc (Kinh Hành Niệm Phật) - Phật Âm
Kinh Mi Tiên: Câu 12. Hành tướng của Niệm - Thích Thiện Chơn
Kinh quán niệm hơi thở: Kinh căn bản, Ly sinh hỉ lạc - Thích Nhất Hạnh
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Hành Trong Tạng Kinh NIKAYA 5 – Cốt Lõi Tu Tập - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đường Lối Hành Trì Kinh NIKAYA - ĐĐ. Thích Minh Thành
KINH TRUNG BỘ 10: KINH NIỆM XỨ - Thích Phước Toàn
Giới thiệu và kinh nghiệm thực tập thiền Tứ Niệm Xứ - ĐĐ. Thích Giác Hành
Ni Sư Hương Nhũ Giảng Kinh Châu Báu ( Ratana - Sutta ) || Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Pháp tu - Kinh Trung Bộ giảng giải - Thích Tâm Đức
Kinh Người Áo Trắng giảng giải - Thích Nguyên Hạnh
Kinh Di Giáo giảng giải - Phần 3-4 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh 42 chương giảng giải - Phần 1A - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải 4 - Tịnh Hạnh - Thích Thanh Từ
Giảng Kinh Tăng Chi | Chương 4 Pháp | Phẩm Asura | Kinh 91 92 93 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 14: An Lạc Hạnh - Thích Tâm Đức
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Nhất thiết lậu hoặc - Kinh Trung Bộ giảng giải - Thích Tâm Đức
Kinh NIKAYA Giảng Giải - GIỚI HẠNH CAO THƯỢNG - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải 10 - Nhập Bất Tư Nghì Phổ Hiên Hạnh Nguyện - Thích Thanh Từ
Trung bộ Kinh Hành Sanh - Thích Thiện Xuân
Hoan hỉ trong phạm hạnh (Kinh Trung Bộ-Bài 68-Phần 3) - Thích Nguyên Hạnh
Hoan hỉ trong phạm hạnh (Kinh Trung Bộ-Bài 68-Phần 2) - Thích Nguyên Hạnh
Hoan hỉ trong phạm hạnh (Kinh Trung Bộ-Bài 68-Phần 1) - Thích Nguyên Hạnh
Kinh An ban thủ ý - Tứ niệm xứ - Thích Nhất Hạnh
Niệm Phật kinh hành - Thích Tâm An
Giảng Trung Bộ Kinh: 122. Kinh Đại không (30/4/2018) - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung bộ Kinh 107 Kinh Ganaka Moggallàna - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung Bộ Kinh: 124. Kinh Bạc-câu-la - ngày 14/5/2018 - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung Bộ Kinh: 126. Kinh Phù di - ngày 16/5/2018 - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung Bộ Kinh - 95. Kinh Cankì - Thích Thiện Xuân
GIảng Trung bộ Kinh 115. Kinh Đa Giới - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung bộ Kinh 122 Kinh Đại Không - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung Bộ Kinh 125. Kinh điều ngự địa - Thích Thiện Xuân
Chánh Hạnh Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Vạn Hạnh) - Thích Nữ Như Lan
Giảng Trung Bộ Kinh: 121. Kinh Tiểu không 28/4/2018 - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung bộ Kinh - 127. Kinh A - Na - Luật - ngày 20/5/2018 - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung bộ Kinh - 125. Kinh Điều Ngự Địa - ngày 15/5/2018 - Thích Thiện Xuân
Giảng Trung bộ Kinh - 128. Kinh Tùy Phiền não ngày 28/5/2018 - Thích Thiện Xuân
1999: TRUNG BỘ KINH-BÀI 1: KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN(Tiếp Theo) - SƯ HẠNH TUỆ (Việt Nam)
Kinh số 33 - kinh Thị giả trong Trung A Hàm - Thích Hạnh Bình
Kinh Trung Bộ 119: Quán Niệm Và Trị Liệu Thân Thể (28/12/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Niệm Phật và kinh hành - Thích Lệ Trang
Kinh quán niệm hơi thở: Dục an, tất an - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Dặn dò - Thích Nhất Hạnh
Hành thâm Bát nhã Tâm kinh qua câu niệm Phật - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Kinh Hành - Thích Trí Thoát
Niệm Phật kinh hành - Thích Trí Thoát
Niệm Phật Kinh hành - Thích Trí Thoát
Kinh quán niệm hơi thở 01 - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở 02 - Thích Nhất Hạnh
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ân Nghĩa Xin Nguyện Đền - Hiếu Hạnh Người Xuất Gia 2 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ân Nghĩa Xin Nguyện Đền - Hiếu Hạnh Người Xuất Gia 1 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giảng Trung Bộ Kinh - 105. Kinh Thiện tinh - Thích Thiện Xuân
Kinh quán niệm hơi thở: Buông thư cảm xúc - Thích Nhất Hạnh
Kinh Hành Niệm Phật - Thích Chân Tính
Kinh quán niệm hơi thở 02 (28/10/2004) - Thích Nhất Hạnh
Kinh Quán Niệm Hơi Thở (06/01/2002) - Thích Nhất Hạnh
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) - Thích Giác Hạnh
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp) - Thích Giác Hạnh
Kinh Trung Bộ 043 - B: Thiền quán và giải thoát A (10/09/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 043 - C: Thiền quán và giải thoát B (10/09/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Hạnh Phúc Không Phải Bây Giờ Thì Bao Giờ ( giảng 12.01.2018) - Thiền Sư Minh Niệm
Kinh Lời Vàng: Niệm Phật Nhất Hạnh Tam Muội - Thích Trí Huệ
Kinh quán niệm hơi thở: Hạt giống tuệ giác - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Tám tụ tính của giới - Thích Nhất Hạnh
Hỏi đáp về Như lý tác ý - Sự thực và Kinh sách - Hành Tứ niệm xứ ... - Thích Viên Minh
Tín Hạnh Nguyện (Khai Thị Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm) - Thích Trí Huệ
Thực hành pháp lục niệm: 4. Niệm Giới - Thích Thiện Chơn
Thực hành pháp lục niệm: 3. Niệm Tăng - Thích Thiện Chơn
Thực hành pháp lục niệm: 1. Niệm Phật - Thích Thiện Chơn
Thực hành pháp lục niệm: 6. Niệm Thí - Thích Thiện Chơn
Giảng Trung bộ Kinh - 130. Kinh Thiên Sứ - Thích Thiện Xuân
Kinh Trung Bộ 68: Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta) - Sư Phước Toàn - Thích Phước Toàn
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 21: Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 1 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 22: Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 2 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 23: Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 3 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 24: Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 4 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 25: Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 5 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Xuất trần thượng sĩ - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 15: Kinh Quán Niệm Hơi Thở (2) - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 16: Kinh Quán Niệm Hơi Thở (3) - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 14: Kinh Quán Niệm Hơi Thở (1) - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp| Kinh 94 | Phẩm Thiền Định - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Thực hành pháp lục niệm: 5. Niệm Thiên - Thích Thiện Chơn
Giải Nghi Cho Hành Giả Tu Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Trong Kinh Lời Vàng Phần Niệm Phật Nhất Hạnh Tam Muội - Thích Trí Huệ
Bài 22 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (P.01/05) - Thích Nhất Hạnh
Bài 23 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (P.02/05) - Thích Nhất Hạnh
Bài 24 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (P.03/05) - Thích Nhất Hạnh
Bài 25 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (P.04/05) - Thích Nhất Hạnh
Bài 26 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm (P.05/05) - Thích Nhất Hạnh
Bài 16 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Quán Niệm Hơi Thở (P.02/03) 22/01/1998 - Thích Nhất Hạnh
Bài 17 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Quán Niệm Hơi Thở (P.03/03) 25/01/1998 - Thích Nhất Hạnh
Bốn khái niệm giải thoát - Thích Nhất Hạnh
Bài 15 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kệ Vô Thường - Kinh Quán Niệm Hơi Thở (P.01/03) 18/01/1998 (02) - Thích Nhất Hạnh
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tụng kinh “Quán niệm hơi thở” tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ - Thích Nhật Từ
Chánh niệm con đường giải thoát - Thích Nhất Hạnh
KINH TRUNG BỘ 67 - Kinh Càtumà Càtumà sutta - Sư Minh Hiển - Sư Minh Hiển
Kinh Trung Bộ 124: Hạnh Phúc Giữa Đời Thường (01/03/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 065: Huấn luyện hạnh thánh A (11/03/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 065: Huấn luyện hạnh thánh B (11/03/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 051: Thuật sống hạnh phúc B (12/11/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 051: Thuật sống hạnh phúc A (12/11/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 053: Hành trình tâm linh (26/11/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 069: Hành giả tâm linh (08/04/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 066: Giá trị của giới hạnh (18/03/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 045: Khổ đau và hạnh phúc A (24/09/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 045: Khổ đau và hạnh phúc B (Vấn đáp) (24/09/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Công Hạnh Giải Thoát Của Người Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Kinh Trung Bộ 046: Hành xử khổ vui A (01/10/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 046: Hành xử khổ vui B (Vấn đáp) (01/10/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Thiền sư Ni số 01 - Ni sư Hạnh Chiếu giảng giải - TVTL Trí Đức Ni ngày 16/4/2012 - Thích Nữ Hạnh Chiếu
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Hành Trong Tạng Kinh NIKAYA 2 - ĐĐ Thích Minh Thành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Đạo Hành | kinh 161 - 162 -163 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh| Phẩm Đạo Hành | kinh 164 Kham Nhẫn - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Vấn đáp Sư Minh Niệm Mới Nhất 2018 | Mỗi Giây phút thiền tập là tạo ra hạnh phúc - Thích Minh Niệm
Tâm Niệm - Vân Khánh - Mỹ Hạnh - Hương Giang
Kinh Tứ Niệm Xứ - Bốn đối tượng quán niệm (21/04/2013) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ: Hạnh Con Chó (Tà Kiến Trong Tu Tập) - Thích Nữ Tâm Tâm
Buổi chia Sẻ Của Sư Minh Niệm tại Trung Tâm Sinh Thức Thuộc Tiểu Bang West Virginia - Thiền Sư Minh Niệm
Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật - Thích Lệ Trang
Kinh quán niệm hơi thở: Mười sáu bài quán - Thích Nhất Hạnh
Niệm Phật Kinh Hành (Chùa Hoằng Pháp) - Phật Âm
Phật Học Phổ Thông - Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Hạnh Tuệ
Đọc: Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Phật Âm
Dị bộ tông luân luận 09 - Kinh quán niệm hơi thở 03 (04/11/2004) - Thích Nhất Hạnh
Dị bộ tông luân luận 10 - Kinh quán niệm hơi thở 04 (07/11/2004) - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 27: Kinh Trung Đạo Nhân Duyên - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Nhiếp Đại Thừa Luận - Nghệ Thuật Sống Chánh Niệm - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 17: Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở 4 - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 16: Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở 3 - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 14: Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở 2 - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 13: Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở 1 - Thích Nhất Hạnh
Sư Minh Niệm dạy phương pháp Thiền hành - Thích Minh Niệm
Thực hành pháp lục niệm: 2. niệm Pháp - Thích Thiện Chơn
Sư Minh Niệm || Hãy Đưa Thiền Vào Thực Đơn Mỗi Ngày Của Bạn || Trung tâm Tuệ Đức || 01.10.2015 - Thích Minh Niệm
Kinh Trung Bộ 103: Nghệ thuật hoà giải (08/06/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 112: Sáu thước đo giải thoát (11/10/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 04.12.2018- Trung Bộ Kinh - 152. Kinh Căn tu tập - Thích Thiện Xuân
Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ - Phần 1/2 (13/12/2008) video do Thích Nh - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 8: Mười hạnh của người tu Tịnh Độ - Phần 2/2 (13/12/2008) video do Thích Nh - Thích Nhật Từ
Niệm Phật kinh hành-Nam mô a di Đà Phật - chùa Vạn Đức
Kinh Trung Bộ 128: Tâm Giải Thoát (07/06/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 073: Đạo đức và giải thoát (06/05/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 040: Chính danh và chính hạnh của người tu (23/07/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Chánh Hạnh Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Phước Hội) - Thích Nữ Như Lan
Kinh Trung Bộ 048: Hoà hợp và hoà giải A (15/10/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 048: Hoà hợp và hoà giải B (15/10/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký