Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Pháp HòaThích Nguyên AnThích Thiện XuânThích Nữ Như LanThích Nhất Hạnh

Kết Quả Tìm Kiếm Duong Xua May Trang Giong Doc Tri Dat

Đường Xưa Mây Trắng (Giọng đọc Trí Dạt) - Thích Nhất Hạnh
Đường Xưa Mây Trắng (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Đường Xưa Mây Trắng - Diệu Pháp Âm
Đường Xưa Mây Trắng (Gồm 21 CD Audio) - Thích Nhất Hạnh
Ngàn Xưa Hương Bối (Giọng đọc Cô Tịnh Bảo) - Minh Đức - Triều Tâm Ảnh
Đường Mây Trên Đất Hoa - Nguyên Phong
Ánh Đạo Vàng (giọng đọc khác) - Nguyên Phong
Cặn Bã Ký Ức - giọng đọc Diệu Thủy - Bác Hai Như Sanh
Cặn Bã Ký Ức - Giọng Đọc Thanh Điền và Thanh Kim Huệ - Bác Hai Như Sanh
Chuyện Cửa Thiền (Giọng đọc Diệu Thủy) - Minh Đức - Triều Tâm Ảnh
Cửa Thiền Dính Bụi (Giọng đọc Diệu Thủy) - Huỳnh Trung Chánh
Cuộc Đời Đức Phật (Giong đọc Diệu Nghiêm) - Huỳnh Trung Chánh
Cuộc Đời Đức Phật (Giong đọc khác) - Huỳnh Trung Chánh
Mẹ Quan Âm Cửu Long (Giọng đọc Diệu Thủy) - Huỳnh Trung Chánh
Như Thế Mà Trôi (Giọng đọc Diệu Thủy) - Huỳnh Trung Chánh
Ông Trưởng Giả Kén Rể (giọng đọc Hồng Đào, Quang Minh) - Huỳnh Trung Chánh
Tám Sự Tích Phật Lực (Giọng đọc Cô Tịnh Bảo) - Tỳ khưu Hộ Pháp
Sau giông bão | Tác giả: Minh Niệm | Diễn đọc: Hồng Ánh | Trích Radio 20: CTTOL - Thích Minh Niệm
Hư Hư Lục (giọng đọc Diệu Thủy) - Sư Cô Như Thủy
Chương Trình Ca Nhạc Phật Giáo: Bóng Trăng Xưa - Chùa Hoằng Pháp
Trang Nghiêm Bằng Trí Tuệ, Mây Lành, Viên Ngọc Tâm | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Campuchia – Đất Phật Angkor (Tập 1: Đường đến đất nước Chùa Tháp) - An Viên
Con Đường Cổ Xưa ( Phần 1) - HT Piyadassi Thera
Con Đường Cổ Xưa ( Phần 2) - HT Piyadassi Thera
Đường Xưa Còn In Dấu - Thích Nữ Như Lan
Con Đường Xưa Em Đi - Thích Phước Tiến
Đường Xưa Lối Cũ Con Về - Thích Thái Hòa
Nuôi Dưỡng Hạt Giống Lành - Thích Trí Quảng
Đường Mây Qua Xứ Tuyết - Nguyên Phong
Đường Mây Trong Cõi Mộng - Nguyên Phong
Trả lời vấn đáp tại Thiền đường Mây Từ - Thích Pháp Hòa
Làm gì để nuôi dưỡng hạt giống xuất gia? 01-03-2020 - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Xuân Về Kể Chuyện Tết Xưa ( Tập 1 ) | Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Thầy Minh Niệm | Điều làm nên ý nghĩa cuộc sống | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Thành công phải gắn liền hạnh phúc | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Còn sống là còn tất cả | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Bình Tĩnh Sống | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Bước chân huyền thoại | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Vẻ đẹp của sự dừng lại | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Đến bao giờ mới thực sự cho đi? | Hồ Tiến Đạt diễn đọc - Thích Minh Niệm
Tâm bão & Một lỗ đen bên lề tôi đi | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Xin lỗi đã làm tổn thương nhau | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn | Diễn đọc: Thanh Hồng | Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Tôi không hổ thẹn | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn | Diễn đọc: Trần Ngọc San & Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Cứu một mạng người như thế nào | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Yêu người bị tổn thương | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Em có thấy mùa xuân giữa tiết đông | Trích Radio Nâng dậy tâm hồn | Diễn đọc: Hồng Ánh & Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Một trái tim khô | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Chỉ có tình thương là còn mãi | Tác giả: Minh Niệm | Diễn đọc: Hồng Ánh | Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Phải sống thật rực rỡ | Tác giả: Minh Niệm | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt | Trần Ngọc San - Thích Minh Niệm
Trao nhau sự vững chãi | Tác giả: Minh Niệm | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt | Trích Radio 14: CTTOL - Thích Minh Niệm
Sài Gòn ‘kỳ cục’ | Tác giả: Hồng Phúc | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt | Trích Radio 11: CTTOL - Thích Minh Niệm
Bước chân chữa lành | Tác giả: Minh Niệm | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt | Trích Radio 10: CTTOL - Thích Minh Niệm
Sư tử không ăn cỏ | Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt | Trích Radio 9: CTTOL - Thích Minh Niệm
Nếu khổ đau không đến đây | Tác giả: Minh Niệm | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Dung lượng trái tim | Tác giả: Minh Niệm | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Loài người ‘tiến hóa’ đến đâu rồi? | Trích Radio: CTTOL | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt | Hồng Ánh - Thích Minh Niệm
Em cần được thương yêu | Trích Radio: CTTOL | Tác giả: Minh Niệm | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Làm mẹ | Trích Radio: Chỉ tình thương ở lại | Diễn đọc: Hồ Tiến Đạt - Thích Minh Niệm
Chùa Từ Đàm, Huế, Ngôi Cổ Tự Trên Đất Cố Đô (bài & hình: Võ Văn Tường, diễn đọc: Quảng Hương) - Thích Nguyên Tạng
Tu Đạt Và Tu Không Đạt - Thích Giác Hóa
Campuchia – Đất Phật Angkor (Tập 2: Vùng đất thiêng) - An Viên
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 18 - Đạt chỗ không đạt - Thích Viên Minh
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Các Cách Cư Xử Và Các Thể Dạng Tâm Thức (Phần 2) - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Các Cách Cư Xử Và Các Thể Dạng Tâm Thức (Phần 1) - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Những Vai Trò Trong Xã Hội - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Những Cảnh Hướng Trong Cuộc Sống (Phần 2) - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Những Cảnh Hướng Trong Cuộc Sống (Phần 1) - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Những Lứa Tuổi Trong Cuộc Đời - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Đời Sống Tinh Thần (Phần 2) - Đức Đạt Lai Lạt Ma
Những Lời Khuyên Tâm Huyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Đời Sống Tinh Thần (Phần 1) - Đức Đạt Lai Lạt Ma
THỰC TẬP HẠNH PHỔ HIỀN TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY - TT. THÍCH ĐẠT ĐỨC - TT. Thích Đạt Đức
Những khó khăn khi chọn đặt tên chùa trên đất Phật - Thích Huyền Diệu
ĐẶT CHÂN ĐẾN ĐẤT NƯỚC TÍCH LAN (SRI LANKA) | HÀNH HƯƠNG TÍCH LAN P1 - Thích Nhật Từ
Ðường Về Cực Lạc - HT Thích Trí Tịnh - Diệu Âm - Ðọc - HT Thích Trí Tịnh
Duyên Xưa - Thích Trí Quảng
Duyên Xưa - Thích Trí Quảng
Rừng Xưa - Thích Trí Chơn
Tu hành của người xưa - Thích Trí Huệ
Vườn Lâm Tỳ Ni xưa và nay - Thích Trí Huệ
TỔNG GIÁM ĐỐC (WHO) TUYÊN BỐ DỊCH CORONA CHỦNG MỚI LÀ “TÌNH TRẠNG Y TẾ KHẤN CẤP TOÀN CẦU” - Thích Nhật Từ
Uy quyền lộng lẫy | Tác giả: Diễm Trang | Diễn đọc: Hồng Ánh - Thích Minh Niệm
Ăn Chay: Dưỡng Chất, Dưỡng Tâm Và Dưỡng Môi Trường (15/05/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Đất, nước, lửa, gió, mặt trời và mặt trăng - Thích Nhật Từ
Hành Trang Về Đất Phật (Kỳ 2) - Thích Thiện Pháp
Hành Trang Về Đất Phật (Kỳ 1) - Thích Thiện Pháp
Lễ đặt đá xây dựng Khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể, Sóc Trăng - 20-05-2018 - Thích Nhật Từ
Kỷ niệm ngày thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo - MS 130/ 21032021 - HT - Thích Lệ Trang
Con Đường Đơn Độc - Thích Trí Huệ
Gặp Lại Người Xưa - Thích Thiện Tuệ
Theo Dấu Chân Xưa - Thích Nữ Như Lan
Phương Tiện xưa và nay - Thích Thiện Xuân
Về Lại Chốn Xưa - Thích Nữ Như Lan
Gương Hạnh Người Xưa - Thích Pháp Đăng
Gương xưa tu Tịnh Độ - Thích Pháp Đăng
Cách Dạy Dỗ Của Người Xưa - Thích Nữ Như Thủy
Bến Sông Xưa - Thích Thiện Thuận
Về Lại Chốn Xưa - TT. Thích Minh Thành
Tìm Dấu Chân Xưa - Thích Minh Hiếu
Video3 - 08/23 Vì sao TST không thịnh hành như xưa? - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Lời tỉnh thế của người xưa - Thích Thiện Thuận
Karaoke: Thăm lại chùa xưa - Phật Âm
NGÀY XƯA CÓ MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thanh Nguyên - Võ Tá Hân
DỰNG MÁI CHÙA XƯA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Vân Khánh - Võ Tá Hân
Chùa Keo Thái Bình - Nét đẹp ngàn xưa - VTC
Chùa Giác Lâm - Ngôi cổ tự xưa nhất Sài thành - VTC
Theo Dấu Người Xưa - Chùa Tùng Vân - VTV
Chùa Dâu - Trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất Việt Nam - Văn Hóa Việt Nam
Tìm Về Chốn Xưa - Văn Hóa Việt Nam
Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa - Thích Thiện Thuận
Đạo Phật Xưa Và Nay - Thích Vạn Mãn
Đâu là đúng: Bí quyết chọn ngày đẹp, giờ hoàng đạo từ người xưa - An Viên
Văn hóa Táo quân xưa và nay - Thích Nhật Từ
Cổ nhạc Phật giáo: NGƯỜI LÁI ĐÒ NĂM XƯA (karaoke) - Thích Thiện Hữu
Hồn Xưa - Hương Giang
Dấu Ấn Ngày Xưa - Hà My
Sư Minh Niệm || Ngày Xa Xưa Ấy Biết Đâu Mà Tìm || Bản Hoa Anh Đào || 09.02.2016 - Thích Minh Niệm
XƯA NAY CHẲNG KHÁC - Thích Thiện Hữu
PHẬT ĐẢN XUA TAN BÓNG ĐÊM (1036) - Thích Đức Trường
Nhìn Kiếp Này Hiểu Được Kiếp Xưa || Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Học Hạnh Người Xưa || Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Tham quan di tích Kudan (xưa gọi là Nyigrodharama) - Thích Nhật Từ
1189: Phật là người khai sáng Đạo hay Đạo có sẵn từ ngàn xưa - Thích Thiện Tuệ
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan di tích Kudan (xưa gọi là Nyigrodharama) - Thích Nhật Từ
1054: NGƯỜI NGÀY XƯA - Thích Thiện Tuệ
Dấu tích học viện Phật giáo Ấn Độ cổ xưa | Thầy Huyền Diệu Offical - Thích Huyền Diệu
VĂN HÓA TÁO QUÂN XƯA VÀ NAY - Thích Nhật Từ
THEO DẤU CHÂN XƯA (TẬP 1) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Người Xưa chọn NGÀY GIỜ TỐT là có MÊ TÍN hay không? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Áo tràng và trang phục Phật tử - Thích Trí Huệ
May mắn cả đời [cực hay] - Thích Trí Huệ
5 PPP Số 409 | Mấy Người Tri Âm - Thích Hạnh Tuệ
Hạt Giống Phật - Thích Trí Quảng
Vượt qua giông bão cuộc đời - Thích Trí Huệ
VẤN ĐÁP: Nếu cuộc đời này ai cũng đi tu hết thì ai sẽ duy trì nòi giống? - Thích Thiện Tuệ
Đường về đất Phật - Thích Trí Huệ
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Độc Nhất A - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Độc Nhất B - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Mục đích việc đọc kinh có phải là Dưỡng Tâm và Tịnh Tâm không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đường về còn xa | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn | Diễn đọc: Hồng Ánh - Thích Minh Niệm
Nhạc rừng ngân Bát nhã - Thùy Trang - Thùy Trang
Ở YÊN - TT. THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng ngày 11.06.2017 - Thích Lệ Trang
PHÁT TÂM BỒ ĐỀ - TT. THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng ngày 04.06.2017 - Thích Lệ Trang
KỆ TẮM PHẬT - TT. THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng ngày 07.05.2017 - Thích Lệ Trang
BỐN CÕI TỊNH ĐỘ - TT. THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng ngày 24.12.2017 - Thích Lệ Trang
PHÁT NGUYỆN 2 - TT. THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng ngày 10.12.2017 - Thích Lệ Trang
TÍCH TRƯỢNG - TT. THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng ngày 24.09.2017 - Thích Lệ Trang
KIẾT TƯỜNG BÁT BẢO - TT. THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng ngày 15.10.2017 - Thích Lệ Trang
PHÁT NGUYỆN - TT. THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng ngày 26.11.2017 - Thích Lệ Trang
THÂN CĂN CỤ TÚC - TT. THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng ngày 15.04.2018 - Thích Lệ Trang
Tam Đàn Đẳng Thí - TT Thích Lệ Trang - Thích Lệ Trang
Bí Mật Của May Mắn - Thích Thiện Tuệ
Số Phận Rủi May - Thích Phước Tiến
Mây từ - Thích Phước Tịnh
May mắn đến từ đâu - Thích Chân Quang
Chung Tay Xây Dựng Máy Ấm Gia Đình (Phần Cuối) - Thích Thiện Thuận
Mấy Điệu Sen Thanh - Thích Pháp Đăng
Duyên May Mình Gặp Một Người - Thích Pháp Hòa
Xây Dựng Ngôi Chùa - tại San Jose May 1, 2011 - Thích Pháp Hòa
Mấy Điệu Sen Thanh (HT. Thích Thiền Tâm dịch) (Trọn Bộ, 1 Phần) - Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Đạo ca 7 - Qua suối mây hồng (Vô ngôn) - Thái Thanh
Am Mây Ngũ (Huyền Trân Công Chúa) - Thích Nhất Hạnh
Hên Xui, May Rủi - Thích Nữ Như Lan
Cứ Để Mây Bay - Thiền Sư Viên Minh
Think Positive to Make Things Positive (May 20, 2016) - Thích Pháp Hòa
Vận May Tối Thượng - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp: Các nhóm tâm lý của đấng mày râu - Thích Nhật Từ
Trời Mây Yên Tử - Mai Hậu
Nhà Trần Ở Đông Triều phần 3: Am Mây - VTV
May mắn đến từ đâu ? - TT. Thích Chân Quang
Những May Mắn Của Kiếp Người - Thích Thiện Tuệ
Chỗ Nương Tựa 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( May 19, 2017 ) - Thích Pháp Hòa
Chỗ Nương Tựa 2 - Thầy Thích Pháp Hòa ( May 20, 2017 ) - Thích Pháp Hòa
Theo Chỗ Kết Mây Lành - Thích Pháp Hòa
MÂY NGÀN PHƯƠNG - Thích Thiện Thuận
Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật kỳ 25 - Á Hậu Trương Thị May - Chùa Giác Ngộ
Tu Trong Bổn Phận (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (tư gia Nguyên Thịnh, Hamilton, May 23, 2016) - Thích Pháp Hòa
Chỗ Nương Tựa 1 - Thầy Thích Pháp Hòa May 19, 2017 - Thích Pháp Hòa
Am mây ngủ 1 - 3 - Thích Nhất Hạnh
Muốn hưởng MAY MẮN PHÚC ĐỨC DÀI LÂU nhất định phải làm được 4 điều này - Thích Pháp Hòa
Không Thầy Đố Mày Làm Nên - giảng tại Chùa Lâm Tỳ Ni - Thích Thiện Xuân
Rủi May Đến Từ Đâu - Thích Đồng Thành
955. ĐÔI KHI ĐIỀU KHÔNG NHƯ Ý LẠI LÀ MAY MẮN - Thích Thiện Tuệ
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Mây mưa | Kinh 104-107 Hồ nước - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Mây mưa - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
960. MỘT PHẦN MAY MẮN,MỘT PHẦN CÓ DUYÊN,PHẦN NHIỀU CỐ GẮNG - Thích Thiện Tuệ
Lợi Ích Tu Học - TĐ Mây Từ, Santa Ana , Ngày 22.6.2018 - Thích Pháp Hòa
Trong Cái Rủi Có Cái May - Thích Thiện Tuệ
Huân Tu (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (ĐT. Mây Từ, July 3, 2015) - Thích Pháp Hòa
Điều may mắn nhất trong cuộc đời | Hướng dẫn Thiền - TT Thích Tâm Đức
Rủi Và May: Có Hay Không? - Thích Nữ Hương Nhũ
VẤN ĐÁP: Tại sao mấy chú tiểu mới xuất gia lại để ba chóp tóc? - Thích Thiện Tuệ
1047: ĂN MÀY DĨ VÃNG - Thích Thiện Tuệ
Nắm lấy duyên may - Thích Nữ Phụng Liên
Biết Tự Tại - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ Ngày 18.9.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Tài Khoản Công Đức - Thầy Thích Pháp Hòa ̣̣̣( Tv.Giác Ngộ Cape May, NJ Ngày 18.8.2019 ) ̣ - Thích Pháp Hòa
Thời Gian Không Thể Nắm Bắt - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ Ngày 19.9.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Bathing The Buddha for youths - Truclam Monastery ( May 26,2018 ) - Thích Pháp Hòa
LỜI VÀNG PHẬT - BẠN SẼ THẬT MAY MẮN KHI NGHE ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY - Chùa Giác Ngộ
MINH NIỆM | Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN | Số phụ 08: THẢ NỖI ĐAU THEO MÂY TRỜI - Thích Minh Niệm
Phải chăng NGƯỜI HIỀN chịu THIỆT THÒI - NGƯỜI ÁC gặp MAY MẮN? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ